Bible in one year


January 24


Genese 1:1-31
1. Mathomong Modimo o hlodile magodimo le lefase.
2. Lefase le be le se na sebopego e bile le se na selo gomme leswiswi le apareditše bodiba; matla a šomago a Modimo a be a eya pele le morago godimo ga meetse.
3. Modimo a re: “Seetša a se be gona.” Ke moka seetša sa ba gona.
4. Ka morago ga moo Modimo a bona gore seetša ke se sebotse, ke moka Modimo a aroganya seetša le leswiswi.
5. Modimo a bitša seetša a re ke Mosegare eupša leswiswi a le bitša gore ke Bošego. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la pele.
6. Ke moka Modimo a re: “A go be le sebakabaka magareng ga meetse le meetse gomme meetse ao a aroganywe.”
7. Ke moka Modimo a dira sebakabaka gomme a aroganya meetse ao a swanetšego go ba ka tlase ga sebakabaka le meetse ao a swanetšego go ba ka godimo ga sebakabaka. Gwa ba bjalo.
8. Sebakabaka seo Modimo a se bitša gore ke Legodimo. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bobedi.
9. Modimo a buša a re: “Anke meetse a ka tlase ga magodimo a kgobokane felo gotee gomme anke go bonagale naga e omilego.” Gwa ba bjalo.
10. Modimo a bitša naga e omilego gore ke Lefase, eupša meetse a kgobokanego felo gotee a a bitša Mawatle. Le gona moo Modimo a bona e le mo gobotse.
11. Modimo a re: “Anke lefase le mediše bjang, dimela tšeo di tšweletšago peu, dihlare tša dienywa go ya ka mehuta ya tšona, tšeo di nago le peu. Anke go be bjalo lefaseng.” Gwa ba bjalo.
12. Lefase la mediša bjang, dimela tše di tšweletšago peu go ya ka mehuta ya tšona le dihlare tše di enywago tšeo di nago le peu go ya ka mehuta ya tšona. Ke moka Modimo a bona e le mo gobotse.
13. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la boraro.
14. Ke moka Modimo a re: “Anke go be le diediši sebakabakeng sa magodimo go aroganya mosegare le bošego; di tla bontšha dihla, matšatši le nywaga.
15. Di tla ba diediši sebakabakeng sa magodimo gore di bonegele lefase.” Gwa ba bjalo.
16. Modimo a dira diediši tše pedi tše dikgolo, a dira gore seediši se segolo go tšona se buše mosegare gomme se senyenyane se buše bošego. A dira le dinaledi.
17. Modimo a di bea sebakabakeng sa magodimo gore di bonegele lefase,
18. le gore di buše mosegare le bošego gomme di aroganye seetša le leswiswi. Ke moka Modimo a bona e le mo gobotse.
19. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bone.
20. Modimo a buša a re: “Anke meetse a nyeume nyabanyaba ya diphedi, le gona anke dinonyana di fofe godimo ga lefase sebakabakeng sa magodimo.”
21. Modimo a bopa diphedi tše dikgolokgolo tša ka lewatleng le sephedi se sengwe le se sengwe se se thalago ka moo, e lego diphedi tšeo di bego di nyeuma ka meetseng go ya ka mehuta ya tšona gotee le sephedi se sengwe le se sengwe sa maphego go ya ka mohuta wa sona. Modimo a bona e le mo gobotse.
22. Ke moka Modimo a di šegofatša a re: “Tswalang le ate le tlale ka meetseng a lewatle, le gona anke dinonyana e be tše dintši lefaseng.”
23. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la bohlano.
24. Modimo a tšwela pele a re: “Anke lefase le tšweletše diphedi go ya ka mehuta ya tšona, diruiwa, digagabi le diphoofolo tša naga go ya ka mehuta ya tšona.” Gwa ba bjalo.
25. Modimo a dira diphoofolo tša naga go ya ka mehuta ya tšona le diruiwa go ya ka mehuta ya tšona le segagabi se sengwe le se sengwe go ya ka mohuta wa sona. Modimo a bona e le mo gobotse.
26. Ke moka Modimo a re: “A re dire motho ka seswantšho sa rena, a swane le rena, a buše dihlapi tša lewatle, dinonyana tše di fofago magodimong, diruiwa, lefase ka moka le segagabi se sengwe le se sengwe seo se gagabago lefaseng.”
27. Modimo a bopa motho ka seswantšho sa gagwe, a mmopa ka go swantšha ka yena Modimo; a bopa yo motona le yo motshadi.
28. Ke moka Modimo a ba šegofatša gomme a re go bona: “Tswalang le ate le tlale lefase le be le le fenye, le buše dihlapi tša lewatle le dinonyana tše di fofago magodimong le sephedi se sengwe le se sengwe se se gagabago lefaseng.”
29. Modimo a buša a re: “Tsebang gore ke le neile dimela ka moka tše di tšweletšago peu tše di lego lefaseng ka moka le sehlare se sengwe le se sengwe seo se tšweletšago peu seo se nago le dienywa. A e be dijo tša lena.
30. Phoofolo e nngwe le e nngwe ya naga, nonyana e nngwe le e nngwe e fofago magodimong le segagabi se sengwe le se sengwe seo se gagabago lefaseng seo e lego moya o phelago ke di neile dimela ka moka tše tala gore e be dijo tša tšona.” Gwa ba bjalo.
31. Eitše ge Modimo a lebelela se sengwe le se sengwe seo a se dirilego a bona e le se sebotse kudu. Ya ba mantšiboa, ya ba mesong, e lego letšatši la botshelela.

Genese 2:1-25
1. Ke kamoo magodimo le lefase le makoko a tšona ka moka di phethilwego ka gona.
2. Ge go fihla letšatši la bošupa ke ge Modimo a phethile modiro wa gagwe wo a o dirilego, ke moka ka letšatši la bošupa a khutša modirong wa gagwe wohle wo a o dirilego.
3. Modimo a šegofatša letšatši la bošupa gomme a le dira le lekgethwa, gobane ka lona o ile a khutša modirong wohle wa gagwe wa tlholo. Modimo o be a hlodile dilo tšohle tšeo a bego a rerile go di dira.
4. Ye ke pego ya nakong ya ge go be go hlolwa magodimo le lefase, letšatšing leo ka lona Jehofa Modimo a dirilego legodimo le lefase.
5. Bjale go be go sešo gwa ba le sehlašana le ge e le sefe nageng mo lefaseng e bile dibjalo di sešo tša hloga, gobane Jehofa Modimo o be a sešo a neša pula lefaseng le gona go be go se motho gore a leme naga yeo.
6. Eupša kgodi e be e rotoga lefaseng gomme e kolobiša naga ka moka.
7. Jehofa Modimo a bopa motho ka lerole la mmu gomme a budulela mohemo wa bophelo ka dinkong tša gagwe, ke moka motho ya ba moya o phelago.
8. Go oketša moo, Jehofa Modimo a bjala serapa kua Edene, ka thoko ya bohlabela, gomme gona moo a bea motho yo a mmopilego.
9. Ke moka gona moo mmung Jehofa Modimo a mediša sehlare se sengwe le se sengwe se se kgahlišago ge motho a se lebelela le se sebose ge se lewa, a ba a mediša le sehlare sa bophelo gare ga serapa, gotee le sehlare sa go tseba botse le bobe.
10. Bjale go be go na le noka e tšwago Edene gore e nošetše serapa seo, gomme go tloga moo e be e arogana ya ba dinoka tše nne.
11. Leina la ya pele ke Pishone; ke yona e dikologilego naga ka moka ya Hafila, moo go nago le gauta.
12. Gauta ya naga yeo ke e botse. E bile go na le boreku bjo bo bitšwago deliamo le leswika le bohlokwa leo le bitšwago onikisi.
13. Leina la noka ya bobedi ke Gihone; ke yona e dikologilego naga ka moka ya Kushe.
14. Leina la noka ya boraro ke Hidekele; ke yona e elelago bohlabela bja Asiria. Noka ya bone ke Eforate.
15. Jehofa Modimo a bea motho serapeng sa Edene gore a se leme le go se hlokomela.
16. Jehofa Modimo a laela motho a re: “O ka ja wa ba wa kgotsofala ka se se tšwago sehlareng se sengwe le se sengwe sa mo serapeng.
17. Eupša ge e le sehlare sa go tseba botse le bobe o se ke wa ja tša sona, gobane mohlang o ka jago tša sona o tla hwa lehu.”
18. Jehofa Modimo a buša a re: “Ga go botse gore monna a tšwele pele a dula a nnoši. Ke tla mo direla mothuši yo e tlago go ba molekane yo a mo swanelago.”
19. Bjale Jehofa Modimo a tšea mmu a bopa phoofolo e nngwe le e nngwe ya naga le nonyana e nngwe le e nngwe yeo e fofago magodimong, ke moka a di tliša go motho gore a bone kamoo a tlago go bitša e nngwe le e nngwe ya tšona ka gona; leina le ge e le lefe leo motho a bego a tla bitša sephedi se sengwe le se sengwe ka lona, e be e tla ba leina la sona.
20. Ka gona diruiwa ka moka le dinonyana ka moka tše di fofago magodimong le phoofolo e nngwe le e nngwe ya naga, motho yoo a di reela maina, eupša yena o be a se na mothuši yo e lego molekane yo a mo swanelago.
21. Ke moka Jehofa Modimo a swariša monna boroko bjo bogolo, gomme ya re ge a sa robetše a ntšha e nngwe ya dikgopo tša gagwe a thiba ka nama mo e bego e le gona.
22. Jehofa Modimo a bopa mosadi ka kgopo yeo a e ntšhitšego go monna gomme a mo tliša go monna.
23. Ke moka monna a re: “Mafelelong yo ke yena lerapo la marapo a ka. Le nama ya nama ya ka. Yena yo o tla bitšwa Mosadi, Ka ge yena a ntšhitšwe monneng.”
24. Ke ka baka leo monna a tlago go tlogela tatagwe le mmagwe, a kgomarela mosadi wa gagwe gomme bona e tla ba nama e tee.
25. Monna le mosadi wa gagwe ka bobedi ba be ba sa apara, eupša ba sa hlabje ke dihlong.

Lipesaleme 1:1-6
1. Go thaba motho yo a sa kago a sepela ka keletšo ya ba kgopo, Yo a sa kago a ema tseleng ya badiradibe, Yo a sa kago a dula sedulong sa bakweri.
2. Eupša o kgahlwa ke molao wa Jehofa, Gomme o bala molao wa gagwe ka lentšu la tlasana mosegare le bošego.
3. O tla etša sehlare se se bjetšwego kgauswi le melapo ya meetse, Seo se enywago dienywa tša sona ka lebaka la gona Le seo matlakala a sona a sa ponego, Gomme se sengwe le se sengwe seo a se dirago se tla atlega.
4. Ba kgopo bona ga ba bjalo, Eupša ba swana le mooko wo o tšewago ke phefo.
5. Ke ka baka leo ba kgopo ba ka se emego kahlolong, Le badiradibe ba ka se emego moo go kopanego baloki.
6. Gobane Jehofa o tseba tsela ya baloki, Eupša tsela ya ba kgopo e tla hwelela.

Liproverbia 1:1-7
1. Diema tša Solomone morwa wa Dafida, kgoši ya Isiraele,
2. tša gore motho a hwetše bohlale le tayo, gore a kwešiše mantšu a temogo,
3. gore a hwetše tayo yeo e neago temogo, toko, toka le go botega,
4. gore di nee yo a se nago temogo bohlale gomme di nee mofsa tsebo le tlhaologanyo.
5. Motho yo bohlale o tla theetša a hwetša thuto e ntši gomme yo a kwešišago o hwetša tlhahlo e bohlale,
6. gore ba kwešiše diema le dipolelo tše di makatšago, e lego mantšu a ba bohlale le dinyepo tša bona.
7. Go boifa Jehofa ke mathomo a tsebo. Mašilo a nyaditše bohlale le tayo.

Matheu 1:1-25
1. Puku ya pego ya mabapi le Jesu Kriste, morwa wa Dafida, morwa wa Aborahama še:
2. Aborahama e bile tatago Isaka; Isaka ya ba tatago Jakobo; Jakobo ya ba tatago Juda le bana babo;
3. Juda ya ba tatago Peretse le Sera ka Thamara; Peretse ya ba tatago Hetserone; Hetserone ya ba tatago Rame;
4. Rame ya ba tatago Aminadaba; Aminadaba ya ba tatago Nahashone; Nahashone ya ba tatago Salamone;
5. Salamone ya ba tatago Boase ka Rahaba; Boase ya ba tatago Obede ka Ruthe; Obede ya ba tatago Jese;
6. Jese ya ba tatago kgoši Dafida. Dafida ya ba tatago Solomone ka mosadi wa Uria;
7. Solomone ya ba tatago Rehoboama; Rehoboama ya ba tatago Abija; Abija ya ba tatago Asa;
8. Asa ya ba tatago Jehoshafate; Jehoshafate ya ba tatago Jehorama; Jehorama ya ba tatago Usia;
9. Usia ya ba tatago Jothama; Jothama ya ba tatago Ahasi; Ahasi ya ba tatago Hesekia;
10. Hesekia ya ba tatago Manase; Manase ya ba tatago Amone; Amone ya ba tatago Josia;
11. Josia ya ba tatago Jekonia le bana babo nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona.
12. Ka morago ge ba le bothopša Babilona, Jekonia ya ba tatago Shealathiele; Shealathiele ya ba tatago Serubabele;
13. Serubabele ya ba tatago Abiudi; Abiudi ya ba tatago Eliakima; Eliakima ya ba tatago Asoro;
14. Asoro ya ba tatago Tsadoko; Tsadoko ya ba tatago Akima; Akima ya ba tatago Eliudi;
15. Eliudi ya ba tatago Eleasara; Eleasara ya ba tatago Mathane; Mathane ya ba tatago Jakobo;
16. Jakobo ya ba tatago Josefa monna wa Maria yoo a belegego Jesu yo a bitšwago Kriste.
17. Ka gona, meloko ka moka go tloga go Aborahama go fihla go Dafida e bile meloko e lesomenne, go tloga go Dafida go fihla nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona ya ba meloko e lesomenne, go tloga nakong ya go išwa ga Bajuda bothopša Babilona go fihla go Kriste ya ba meloko e lesomenne.
18. Eupša matswalo a Jesu Kriste a bile ka tsela ye. Nakong yeo Maria mmagwe a bego a holofeditšwe lenyalo ke Josefa, o ile a hwetšwa a imišitšwe ke moya o mokgethwa pele ba nyalana.
19. Lega go le bjalo, Josefa monna wa gagwe, ka gobane o be a lokile gomme a sa nyake go mo dira sebogwa sa bohle, a ikemišetša go mo hlala ka sephiring.
20. Eupša ka morago ga ge a naganišišitše ka dilo tše, morongwa wa Jehofa a tšwelela go yena ka toro, a re: “Josefa, morwa wa Dafida, o se tšhabe go iša Maria mosadi wa gago gae, gobane seo a se imilego ke ka moya o mokgethwa.
21. Yena o tla belega morwa gomme leina la gagwe o mmitše Jesu, gobane o tla phološa batho ba gabo dibeng tša bona.”
22. Ge e le gabotse, se ka moka se diregile gore go phethagale seo se ilego sa bolelwa ke Jehofa ka moporofeta wa gagwe, ge a be a re:
23. “Tsebang gore kgarebe e tla ima ya belega morwa, leina la gagwe ba tla mmitša Imanuele,” yeo e bolelago gore, “Modimo o na le Rena.”
24. Ke moka Josefa a tsoga borokong, a dira ka mo morongwa wa Jehofa a mo laetšego, a iša mosadi wa gagwe gae.
25. Eupša ga se a ka a robala le yena go fihla a belega morwa; leina la gagwe a mmitša Jesu.