Bible in one year


November 22


Jeremia 49:1-39
1. Se ke seo Jehofa a se boletšego mabapi le bana ba Amoni, a re: “Na Isiraele ga a na bana goba na ga a na mojabohwa? Ke ka baka la’ng Malikamo a tšere Gada gomme barapedi ba gagwe ba dula metseng ya Isiraele?”
2. “‘Ka gona, tsebang gore go tla matšatši ao ka ona ke tla kwagatšago mokgoši wa ntwa kua Raba ya bana ba Amoni; yona e tla ba mmoto wa lešope gomme metse yeo e e dikologilego e tla tšhungwa ka mollo,’ o re’alo Jehofa.” “‘Isiraele e tla thopa bao ba dulago go yona,’ go boletše Jehofa.
3. “‘Golola, wena Heshibone, gobane Ai e sentšwe! Goeletšang, lena metse yeo e dikologilego Raba. Itlemeng ka mekotla. Llang le ralaleng mašakeng a maswika gobane Malikamo yena o tla ya bothopša gotee le baperisita ba gagwe le dikgošana tša gagwe.
4. Ke ka baka la’ng o ikgantšha ka meedi ya gago, yona yeo e elago meetse, wena morwedi yo a sa botegego, wena o botilego matlotlo a gago gomme o re: “Ke mang yo a tlago go tla go nna?”’”
5. “‘Ke go tlišetša selo seo se tšhošago seo se tšwago go bohle bao ba go dikologilego. Ruri lena le tla tšitlanywa, yo mongwe le yo mongwe a leba thokong ya gagwe, go ka se be le yo a kgoboketšago bao ba tšhabago,’ o re’alo Mmuši Morena Jehofa wa madira.”
6. “‘Eupša ka morago ga moo ke tla kgoboketša mathopša a bana ba Amoni,’ o realo Jehofa.”
7. Se ke seo Jehofa wa madira a se boletšego ka Edomo, a re: “Na Themane ga go sa na bohlale? Na bao ba nago le kwešišo ba feletšwe ke dikeletšo? Na bohlale bja bona bo fedile?
8. Tšhabang! Tlogang! Tsenang mokoting le khute, lena badudi ba Dedane! Gobane ke tla tlišetša Esau tshenyego nakong ya ge ke mo otla.
9. Ge e ba bafudi ba morara ba be ba ka tla go wena, na ba be ba ka se šadiše mabudutša? Ge e ba mahodu a be a ka tla bošego, a be a tla senya wa go ikgotsofatša.
10. Eupša ge e le nna ke tla hlobodiša Esau. Ke tla bipolla mafelo a gagwe a bokhuto gomme motho a ka se kgone go khuta go ona. Bana ba gagwe le bomorwarragwe gotee le baagišani ba gagwe ba tla senywa gomme yena a se sa ba gona.
11. Tlogela ditšhiwana tša gago. Ge e le nna ke tla di phediša gomme bahlologadi ba gago ba tla mpota.”
12. Se ke seo Jehofa a se boletšego a re: “Bonang! Gaešita le ge ba se ba tlwaela go nwa senwelo se, fela ba tla se nwa. Na wena ruri o tla tlogelwa o sa otlwe? O ka se tlogelwe o sa otlwe ka gobane ruri o tla se nwa.”
13. “Gobane ke ikanne ka nna ka re Botsera e tla ba selo seo se tlabago, ya gobošwa, ya senywa ya ba ya rogakwa; metse ya yona ka moka e tla ba mašope go iša mehleng ya neng le neng,” o re’alo Jehofa.
14. Go na le taba yeo ke e kwelego go Jehofa gomme go na le moromiwa yo a romilwego ditšhabeng, yo a rego: “Kgobokanang le lwe le yona le ye tlhabanong.”
15. “Gobane tseba gore ke go dirile yo monyenyane gare ga ditšhaba le yo a nyatšegago bathong.
16. Wena yo a dulago magageng le malekelekeng a mebotong, o forilwe ke letšhogo leo o le bakilego, e lego bjona boikgantšho bja pelo ya gago. Le ge o aga sehlaga sa gago kua godimo go etša ntšhu, fela ke tla go fološa gona moo,” o re’alo Jehofa.
17. “Edomo e tla ba selo seo se tlabago. Yo mongwe le yo mongwe yo a fetago go yona o tla e tsepelela a tlabegile gomme a letša molodi ka go kgotsa ka baka la dikotlo tša yona ka moka.”
18. Jehofa o itše: “Go etša ge go ile gwa senywa Sodoma le Gomora le metsana yeo e agišanego le yona, ruri ga go yo a tlago go dula go yona, gomme ga go na ngwana wa motho yo a tlago go dula go yona e le modiiledi.
19. “Bona! Motho yo mongwe o tla rotoga bjalo ka tau e etšwa sethokgweng se se bofaganego seo se bapilego le Noka ya Jorodane e eya bodulong bja yona bja sa ruri, eupša go se go kae ke tla mo raka mo nageng. Ke tla kgetha yo a beilwego gore a buše naga. Gobane ke mang yo a swanago le nna, ke mang yo a ka ntlhohlago, le gona ke mang yo bjale e lego modiši yo a ka emago pele ga ka?
20. Ka gona, ekwang morero wa Jehofa woo a o reretšego Edomo le dikgopolo tša gagwe tšeo a di gopotšego ka badudi ba Themane: Ruri diphoofolo tše dinyenyane mohlapeng di tla gogoišwa. Ruri o tla dira bodulo bja tšona lešope ka baka la bona.
21. Lefase le ile la šikinywa ke modumo wa ge di ewa. Go na le mogoo! Modumo wa wona o kwagetše le Lewatleng le Lehwibidu.
22. Bona! Motho o tla hlatloga le go phamola go etša ntšhu, o tla phurollela Botsera maphego a gagwe gore a e phamole; mohlang woo dipelo tša bagale ba Edomo di tla etša pelo ya mosadi yo a lego tlalelong ya go belega.”
23. Mabapi le Damaseko o itše: “Hamathi le Arapadi di hlabilwe ke dihlong ka gobane di kwele pego e mpe. Di nolegile moko. Lewatle le dubadubegile; ga le kgone go homola.
24. Damaseko e feletšwe ke matla. E a tšhaba e bile e gakanegile o šoro. E tlaletšwe e bile e šokwa go etša mosadi yo a belegago.
25. Go tla bjang gore motse wo o tumišwago ga se wa hlwa o lahlwa, wona motse wa tlhalalo?
26. “Ka gona masogana a wona a tla rapalala dikgorong tša wona, banna ba wona ka moka ba ntwa ba bolawa letšatšing leo,” o re’alo Jehofa wa madira.
27. “Ke tla gotetša mollo morakong wa Damaseko gomme o tla tšhuma dintlo tša dibo tša Bene-hadada.”
28. Se ke seo Jehofa a se boletšego mabapi le Kedara le mebušo ya Hatsora, yeo Nebukadiretsara kgoši ya Babilona a e šwalalantšego, a re: “Emang le rotogeleng Kedara gomme le fediše bana ba ka Bohlabela.
29. Go tla tšewa ditente tša bona, mehlape ya bona, diseila tša bona le dithoto tša bona ka moka. Ba tla amogwa dikamela tša bona. Ba tla ba goeletša, ba re: ‘Letšhogo le gohle!’”
30. “Tšhabang gomme le tšhabeleng kgole; theogelang kgole kudu le dule moo, lena badudi ba Hatsora,” o re’alo Jehofa. “Ka gobane Nebukadiretsara kgoši ya Babilona o na le morero wo a le reretšego wona le go le naganela bošula.”
31. “Emang le tsogeleng matla setšhaba se se iketlilego, sona se se dulago se bolokegile!” o re’alo Jehofa. “Ga se na mejako e bile ga se na mapheko. Se dula se nnoši.
32. Dikamela tša bona di tla hulwa gomme boati bja diruiwa tša bona bja thopša. Bao ba kotilwego moriri bokagodimong bja marama ke tla ba gašanyetša mathokong ohle, ke tla ba tlišetša bošula go tšwa dileteng ka moka tšeo di lego kgauswi le naga ya bona,” o re’alo Jehofa.
33. “Hatsora e tla fetoga segola sa diphukubje, ya ba lešope go iša mehleng ya neng le neng. Ga go yo a tlago go dula moo gomme ga go na ngwana wa motho yo a tlago go dula go yona e le modiiledi.”
34. Se ke seo se tletšego moporofeta Jeremia e le lentšu la Jehofa mabapi le Elama mathomong a pušo ya Tsedekia kgoši ya Juda, le re:
35. “Se ke seo Jehofa wa madira a se boletšego: ‘Šefa ke roba bora bja Baelama, e lego wona matla a bona a magolo.
36. Ke tla tlišetša Baelama diphefo tše nne tše di tšwago dikhutlong tše nne tša magodimo. Ke tla ba gašanya diphefong tše ka moka, gomme go ka se be le setšhaba seo Baelama bao ba tšitlantšwego ba ka se yego go sona.’”
37. “Ke tla pšhatlaganya Baelama pele ga manaba a bona le pele ga bao ba tsomago meoya ya bona; ke tla ba tlišetša bošula, ka ba tlišetša bogale bja ka bjo bo tukago,” o re’alo Jehofa. “Ke tla ba hlomara ka tšhoša go fihlela ke ba fedišitše.”
38. “Ke tla hloma sedulo sa ka sa bogoši kua Elama, ka fediša kgoši le dikgošana moo,” o re’alo Jehofa.
39. “Mehleng ya bofelo ke tla kgoboketša mathopša a Elama,” o re’alo Jehofa.

Jeremia 50:1-46
1. Lentšu leo Jehofa a le boletšego mabapi le Babilona, mabapi le naga ya Kaladea, ka moporofeta Jeremia, le re:
2. “Botšang ditšhaba taba ye gomme le di tsebiše yona. Emišang sefoka; tsebatšang taba ye. Le se fihle selo. E reng: ‘Babilona e thopilwe. Bele o hlabilwe ke dihlong. Merodake o tšhogile. Diswantšho tša gagwe di hlabilwe ke dihlong. Medingwana ya gagwe yeo e šišimišago e tšhogile.’
3. Ka gobane e hlasetšwe ke setšhaba se se tšwago ka leboa. Ke sona se dirago gore naga ya yona e be selo seo se tlabago, gore go se be le yo a dulago go yona. Batho gotee le diruiwa ba tšhabile. Bona le tšona ba ile.”
4. “Mehleng yeo le nakong yeo bana ba Isiraele, bona gotee le bana ba Juda, ba tla tla. Ba tla sepela, ba lla ba le gare ba sepela, gomme ba tla tsoma Jehofa Modimo wa bona,” o re’alo Jehofa.
5. “Ba tla dula ba botšiša tsela e yago Tsione, difahlego tša bona di lebile thokong yeo, ba re: ‘A re kgomareleng Jehofa kgweranong ya neng le neng yeo e ka se kego ya lebalwa.
6. Batho ba ka ba fetogile mohlape wa dinku tšeo di hwago. Badiši ba bona ba ba baketše go ralala. Ba ba tlogetše dithabeng. Ba thetha le dithaba le meboto. Ba lebetše lefelo la bona la boikhutšo.
7. Bohle bao ba bego ba ba hwetša ba be ba ba ja, gomme manaba a bona a itše: ‘Re ka se be le molato ka gobane ba senyeditše Jehofa yo e lego bodulo bja toko le kholofelo ya borakgolokhukhu ba bona, yena Jehofa.’”
8. “Tšhabang Babilona, le tšwe nageng ya Bakaladea, le etše diphoofolo tšeo di etago mohlape pele.
9. Ka gobane šefa ke tsošetša Babilona le go e tlišetša phuthego ya ditšhaba tše dikgolo tšeo di tšwago nageng ya ka leboa, di tla itokišetša go e hlasela. Go tloga moo e tla thopša. Mesebe ya tšona e etša ya mogale yo a lobišago batswadi bana, yo a sa boego feela.
10. Kaladea e tla thopša. Ka moka bao ba e thopago ba tla ikgotsofatša,” o re’alo Jehofa.
11. “Ka gobane le ile la thaba le go hlalala ge le be le thopa bohwa bja ka. La dulela go gataka bjalo ka sethole seo se gatakago bjanyeng bjo bonanana gomme la lla wa dipere tše tona.
12. Mmago lena o hlabilwe ke dihlong kudu. Yena yo a le belegego o nyamile. Tsebang gore ke yo a nyatšegago kudu ditšhabeng, lona lešoka le le se nago meetse le leganata.
13. Babilona e ka se dulwe ke motho ka baka la kgalefo ya Jehofa, e tla fetoga lešope ka moka ga yona. Motho le ge e le ofe yo a fetago go yona o tla e tsepelela a tlabegile gomme a letša molodi ka go kgotsa ka baka la dikotlo tša yona ka moka.
14. “Itokišetšeng go hlasela Babilona ka mathokong ohle a yona, lena bohle bao ba ngangago bora. E betšeng. Le se ke la seketša mesebe ka gobane e senyeditše Jehofa.
15. E hlabeleng mokgoši wa ntwa ka mathokong ohle. Yona e ineetše. Dikokwane tša yona di wele. Merako ya yona e phušotšwe. Ka gobane Jehofa o a itefeletša. Itefeletšeng go yona. E direng bjalo ka ge e ile ya le dira.
16. Fedišang mobjadi Babilona, le fedišeng le yo a swarago sekela nakong ya puno. Yo mongwe le yo mongwe o tla retologela bathong ba gabo ka baka la tšhoša e bogale, gomme yo mongwe le yo mongwe o tla tšhabela nageng ya gabo.
17. “Isiraele e etša nku e arogilego. Ditau di e arošitše. Mathomong e jelwe ke kgoši ya Asiria gomme mafelelong Nebukadiretsara kgoši ya Babilona a kokona marapo a yona.
18. Ka gona se ke seo Jehofa wa madira, Modimo wa Isiraele, a se boletšego, a re: ‘Šefa ke otla kgoši ya Babilona le naga ya yona ka tsela yeo ke otlilego kgoši ya Asiria ka yona.
19. Ke tla bušetša Isiraele mafulong a yona, ya fula kua Karamele le Bashani; moya wa yona o tla kgotsofatšwa tikologong ya dithabeng ya Efuraime le ya Gileada.’”
20. “Mehleng yeo le nakong yeo, molato wa Isiraele o tla latišišwa, eupša o ka se hwetšwe; dibe tša Juda di ka se hwetšwe, ka gobane ke tla lebalela bao ke ba šadišago,” o re’alo Jehofa.
21. “Hlasela naga ya Merathaime le badudi ba Pekoda. A go bolawe le go senywa gomme le dire go ya kamoo ke le laetšego ka gona,” o re’alo Jehofa.
22. “Go kwala mokgoši wa ntwa nageng le tshenyo e kgolo.
23. Ruri noto ya lefase ka moka e robilwe ya thokgega! Ruri Babilona e fetogile selo feela seo se tlabago gare ga ditšhaba!
24. Wena Babilona, ke go beetše molaba e bile o tantšwe, fela wena o be o sa tsebe. O hweditšwe wa ba wa swarwa, ka gobane wena o be o elwa le Jehofa.
25. “Jehofa o butše ntlo ya gagwe ya polokelo, o ntšha dibetša tša kgalefo ya gagwe. Mmuši Morena, Jehofa wa madira o na le modiro woo a tla o dirago nageng ya Bakaladea.
26. Tsenang nageng ya Bakaladea le etšwa kgole. Bulang matlole a yona. E kgobeleng go etša batho bao ba kgobelago mekgobo gomme le e senye. Anke e hloke bao ba šalago go yona.
27. Bolayang dipowana tša yona ka moka. Anke di ye tlhabong. Di madimabe ka gobane letšatši la tšona le fihlile, e lego nako ya gore di ahlolwe!
28. “Go na le lešata la bao ba tšhabago le bao ba phonyokgilego nageng ya Babilona ba eya go bolela tefetšo ya Jehofa Modimo wa rena Tsione, yona tefetšo ya go lefeletša tempele ya gagwe.
29. “Rapang babetši ba mesebe, bohle bao ba ngangago bora, gore ba hlasele Babilona. Hlomang mešaša go e dikologa. A go se be le baphonyokgi. E lefetšeng go ya ka seo e se dirilego. E direng go ya ka sohle seo e se dirilego. Ka gobane e ikgodišeditše Jehofa, ya ikgodišetša Mokgethwa wa Isiraele.
30. Ka gona masogana a yona a tla rapalala dikgorong tša yona gomme banna ba yona ka moka ba ntwa ba tla bolawa letšatšing leo,” o re’alo Jehofa.
31. “Tseba gore ke lwa le wena, wena Moikgodiši, ka gobane letšatši la gago le tla tla, nako yeo ka yona ke tla go ahlolago,” o re’alo Mmuši Morena, Jehofa wa madira.
32. “Moikgodiši o tla kgopša a wa, a ka se be le yo a mo emišago. Metse ya gagwe ke tla e fiša ka mollo gomme wa tšhuma tšohle tšeo di mo dikologilego.”
33. Se ke seo Jehofa wa madira a se boletšego a re: “Bana ba Isiraele le bana ba Juda ba gateletšwe ka moka, ba swerwe ke bohle bao ba ba išago bothopša. Ba ganne go ba lokolla.
34. Morekolodi wa bona ke yo matla, leina la gagwe ke Jehofa wa madira. Ruri o tla ba ahlolela molato wa bona, e le gore a tle a khutšiše naga le go ferekanya badudi ba Babilona.”
35. “Tšhoša e tlela Bakaladea le badudi ba Babilona le dikgošana tša yona gotee le ba bohlale ba yona,” o re’alo Jehofa.
36. “Tšhoša e tlela bao ba bolelago dipolelo tša lefeela gomme ba tla dira tša bošilo. Tšhoša e tlela bagale ba yona gomme ba tla tšhoga.
37. Tšhoša e tlela dipere le dikoloi tša bona tša ntwa, e tlela gotee le mahlakanasela ka moka ao a lego go yona gomme bona ba tla etša basadi. Tšhoša e tlela matlotlo a yona gomme a tla hulwa.
38. Meetse a yona a tla tlelwa ke komelelo, a gopa. Ka gobane ke naga ya diswantšho tše di betlilwego gomme ba dira tša bogaswi ka baka la dipono tša bona tše di tšhošago.
39. Ka gona dibata tša maganateng di tla dula le diphoofolo tše di llago gomme dimpšhe tša dula go yona; e ka se sa dulwa le ka mohla goba ya dulwa go iša melokong le melokong.”
40. “Go etša ge Modimo a ile a senya Sodoma le Gomora le metsana yeo e agišanego le yona, ga go na motho yo a tlago go dula moo, e bile le ngwana wa motho a ka se dule moo e le modiiledi,” o re’alo Jehofa.
41. “Bonang! Batho ba tla ba etšwa ka leboa; setšhaba se segolo le dikgoši tše dikgolo di tla rotošwa di etšwa dikarolong tša kgole kudu tša lefase.
42. Di swere bora le lerumo. Ke tše sehlogo e bile ga di na kgaugelo. Modumo wa lešata la tšona o etša wa lewatle leo le dubadubegilego, gomme di tla namela dipere; di itokišitše go etša motho yo a itokišeditšego go lwa le wena, wena morwedi wa Babilona.
43. “Kgoši ya Babilona e kwele pego mabapi le tšona, e nolegile moko. E tlaletšwe! E kwa bohloko bjo bogolo go etša mosadi yo a belegago.
44. “Bona! Motho yo mongwe o tla rotoga bjalo ka tau e etšwa sethokgweng se se bofaganego seo se bapilego le Noka ya Jorodane e eya bodulong bja yona bja sa ruri, eupša go se go kae ke tla ba raka mo nageng. Ke tla kgetha yo a beilwego gore a buše naga. Gobane ke mang yo a swanago le nna, ke mang yo a ka ntlhohlago, le gona ke mang yo bjale e lego modiši yo a ka emago pele ga ka?
45. Ka gona, ekwang morero wa Jehofa woo a o reretšego Babilona, le dikgopolo tša gagwe tšeo a di gopotšego ka naga ya Bakaladea. Ruri diphoofolo tše dinyenyane mohlapeng di tla gogoišwa. Ruri o tla dira bodulo bja tšona lešope ka baka la bona.
46. Lefase le tla šikinyega ge go kwala modumo wa ge Babilona e hutšwe gomme mokgoši wa kwala ditšhabeng.”

Lipesaleme 119:121-128
121. Ke ahlotše ka go loka gomme ka dira toko. Hle anke o se nkgafele go bao ba nthadiago!
122. Ntire kamoo nna mohlanka wa gago ke tla kgonthišegago gore ke tla holega. Anke baikgodiši ba se nthadie.
123. Mahlo a ka a hlologetše phološo ya gago Le polelo ya gago e lokilego.
124. Nna mohlanka wa gago, ntire ka go dumelelana le botho bja gago, O nthute ditaelo tša gago.
125. Ke nna mohlanka wa gago. Ntire gore ke kwešiše, E le gore ke tsebe dikgopotšo tša gago.
126. Ke nako ya gore wena Jehofa o gate mogato. Ba robile molao wa gago.
127. Ke ka baka leo ke ratilego ditaelo tša gago Go feta gauta, ke re gaešita le gauta e sekišitšwego.
128. Ke ka baka leo ke tšeago ditaelo tša gago ka moka tše di lego mabapi le dilo ka moka e le tše di nepagetšego; Ke hloile tsela e nngwe le e nngwe ya maaka.

Liproverbia 28:6-6
6. Motho yo a diilago yo a sepelago ka go botega o phala motho mang le mang wa ditsela tše di kgopamego, gaešita le ge a humile.

Tite 1:1-16
1. Go tšwa go nna Paulo, mohlanka wa Modimo le moapostola wa Jesu Kriste ka go dumelelana le tumelo ya bahlaolwa ba Modimo le tsebo e nepagetšego ya therešo yeo e dumelelanago le boineelo go Modimo.
2. Boineelo bjoo bo theilwe kholofelong ya bophelo bjo bo sa felego bjo Modimo yo a ka se kego a aketša a bo holofeditšego mehleng ya bogologolo,
3. mola ka nako ya gagwe e swanetšego a bonagaditše lentšu la gagwe ka boboledi bjo ke bo gafetšwego. Boboledi bjoo bo be bo laetšwe ke Mophološi wa rena e lego Modimo.
4. Ke ngwalela wena Tito ngwana wa kgonthe go ya ka tumelo yeo re swanago ka yona ke re: Eka o ka ba le botho bjo bogolo bja Modimo le khutšo tše di tšwago go Modimo Tate le Kriste Jesu Mophološi wa rena.
5. Ke go tlogetše Kereta gore o lokiše dilo tšeo di nyakago go lokišwa le gore o bee bagolo motseng o mongwe le o mongwe go etša ge ke go neile ditaelo tše:
6. Mogolo a se latofatšwe ka selo, e be monna wa mosadi o tee, a be le bana ba ba dumelago bao ba sa latofatšwego ka go ba ba gobogilego goba ba ba rabelago.
7. Gobane bjalo ka molaki wa Modimo, molebeledi o swanetše go se be le seo a latofatšwago ka sona, e se be modiraboithatelo, e se be sefelapelwana, e se be letagwa, e se be yo šoro, e se be yoo ka megabaru a nyakago ditsela tša go ikhola,
8. eupša e be yo a amogelago baeng, yo a ratago go loka, yo a hlaphogetšwego monaganong, yo a lokilego, yo a botegago, yo a kgonago go itshwara,
9. yo a swarelelago ka go tia lentšung le le botegago ge e le mabapi le bokgoni bja gagwe bja go ruta, e le gore a kgone go eletša ka thuto e phelago le go kgala bao ba ganetšago.
10. Gobane go na le batho ba bantši ba marabele, bao ba bolelago tše di se nago mohola, bao ba forago batho ba bangwe, kudukudu batho bao ba kgomarelago lebollo.
11. Go nyakega gore ba tswalelwe melomo, ka ge batho ba ba dula ba phekgola malapa ka moka ka go ruta dilo tše ba sa swanelago go di ruta ka baka la leruo la go se botege.
12. Yo mongwe wa bona, moporofeta wa gabo bona o itše: “Bakereta ke baaketši ka mehla, ke dibata tše šoro, dijagobe tše di sa šomego.”
13. Bohlatse bjo ke bja therešo. Ka lona lebaka le o dule o ba kgala o tiišitše, e le gore ba phele tumelong,
14. ba sa iše hlogong dinonwane tša Bajuda le ditaelo tša batho bao ba ganago therešo.
15. Dilo ka moka di hlwekile go batho ba hlwekilego. Eupša go batho ba šilafetšego le ba se nago tumelo ga go na se se hlwekilego, ka ge menagano ya bona le matswalo a bona di šilafetše.
16. Ba bolela phatlalatša gore ba tseba Modimo, eupša ba mo latola ka mediro ya bona, gobane ke ba makgapha le ba go se kwe e bile ga ba amogelege bakeng sa modiro o mobotse wa mohuta le ge e le ofe.