A A A A A
Sveto pismo v enem letu
April 19

Luku 14:25-35
25. Z njim so potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel:
26. »Če kdo pride k meni in daje prednost svojemu očetu in materi pa ženi, otrokom, bratom in sestram in celo svojemu življenju, ne more biti moj učenec.
27. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.
28. Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, ne séde najprej in ne zračuna stroškov, ali ima dovolj, da bo zidavo končal?
29. Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli smejati,
30. češ: ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.
31. Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko zoper drugega kralja, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči?
32. Če ne, pošlje, ko je oni še daleč, poslanstvo in se pogaja za mir.
33. Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«
34. »Sol je vendar dobra, če se pa tudi sol pokvari, s čim se bo popravila?
35. Ni porabna ne za zemljo ne za gnoj; proč jo mečejo. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša!«