A A A A A
Sveto pismo v enem letu
April 18

Luku 14:1-24
1. I prigôdilo se je, gda bi on notri šô vu hižo níkoga vládnika Farizeušov v sobotto jêst krüha; i oni so kebzüvali na njega.
2. I ovo, človek niki vodenják je bio pred njim.
3. I odgovoréči Jezuš erčé pravdeníkom i Farizeušom govoréči: jeli je slobodno v sobotto vráčiti?
4. Oni so pa múčali. I príme ga Jezuš, zvráči ga, ino ga odpüsti.
5. I odgovorêči njim erčé: što je med vami, šteroga osel, ali günec čí vu stüdenec notri spádne: i ne potégne ga vö preci sobôtni dén?
6. I nej so njemi mogli nazáj odgovoriti na eta.
7. Velí pa tim pozvánim eto príliko, gda bi na pamet vzéo, kakda so si prebérali prêdnja mêsta, govoréči k njim:
8. Gda boš zváni od koga na gostüvanje, ne sedi si na to prêdnje mesto: naj kak poštenêši od tébe pozváni od njega.
9. I pridôči, kí je tebé i njega zváo, erčé tebi: dáj etomi mesto; i teda si začneš sramotov na to, slêdnje mesto sesti.
10. Nego, gda boš pozváni idôči sedi si na slêdnje, mesto; naj, gda príde, kí te je zvao, erčé tebi: priátel, idi više gori; teda ti bode díka pred onimi, kí so z tebom vréd pozváni.
11. Ár vsáki, kí se zvísi ponízi se; i kí se ponízi, zvisi se.
12. Erkao je pa i tomi, kí ga je zváo: gda naprávlaš obed, ali večérjo, ne zovi priátele tvoje, niti brate tvoje, niti rodbino tvojo, niti bogate sôside; naj z kákšim tálom i oni tebé nazáj ne zovéjo, i nazáj se ti povrné.
13. Nego, gda goščenjé činíš, zovi siromáke, rône, plantave, slêpe.
14. I blážen bodeš, kâ ti ne moro nazáj povrnôti. Ár se ti povrné vu goristanenjê ti pravični.
15. Slíšavši pa níki navküp sedéči eta, erkao njemi je: blážení je on, kí jej krüh vu králevstvi Božem.
16. On njemi pa erčé: niki človek je velíko večérjo napravo, i zváo je vnôge.
17. I poslao je slugo svojega vu vöri te večérje, da bi povedao tim pozvánim: pojte, ár so že vsa gotova.
18. I záčali so se od ednoga vsi odgovárjati. Te prvi njemi je erkao: njivo sem küpo, i potrêbno mi je vö idti, i poglédnoti jo; prosim te, zagôvori me.
19. I te drügi je erkao: pét jármov güncév sem küpo, i idem je vardêvat; prosim te, zagôvori me.
20. I te drügi je erkao: ženo sem si vzéo, i za toga volo nemrem idti.
21. I pridôči nazáj sluga on, nazvêsto je gospôdi svojemi eta. Teda rasrdivši se te gospodár erčé tomi slugi svojemi: idi vö hitro na vilica i potí toga mesta, i siromáke, i rône, i plantave, i slêpe esi notri pripelaj.
22. I erčé te sluga: gospodne, včinjeno je, kak si zapovedao, i ešče je mesto.
23. I erčé gospôd slugi: idi vö na potí i med ploté, i primárjaj je notri idti, naj se napuni hiža moja.
24. Ár velim vám: kâ nišče oni pozváni lüdi ne košta večérje moje.