Instagram
English
A A A A A
Biblia za jeden rok
Apríla 19

Lukáša 14:25-35
25. Šli za ním obrovské zástupy. Ježiš sa k nim obrátil a povedal:
26. Kto ma chce nasledovať, musí ma mať radšej ako svojho otca a matku, ako svoje deti, bratov a sestry, ba väčšmi ako sám seba, ináč nemôže byť mojím učeníkom.
27. Kto nie je ochotný znášať ťažkosti, ktoré mu nastanú, keď ma bude nasledovať, nemôže byť mojím učeníkom.
28. Kto chce stavať dom, musí si najprv urobiť rozpočet a odhadnúť, či bude mať dosť prostriedkov na jeho dokončenie.
29. Inak, ak postaví iba základy a stavbu nedokončí, všetci sa mu budú vysmievať:
30. Pozrite, to je ten, čo začal stavať, ale nedokončil, lebo nemal na to.
31. Alebo ak niektorému kráľovi hrozí vojna, či najprv nezvolá vojenskú radu a neporadí sa, či môže so svojimi desaťtisíc vojakmi čeliť dvadsiatim tisícom?
32. Ak sa ukáže, že nie, či nepošle svojich poslov vyjednávať o mier skôr, ako ho nepriateľ napadne?
33. A tak sa nikto z vás nemôže stať mojím učeníkom, kým si dobre nerozváži, čoho by sa musel pre mňa vzdať."
34. Soľ je dobrá, ale ak stratí svoju slanosť, čo s ňou? Soľ bez chuti sa nehodí na nič,
35. ani len na hnojenie, musí sa vyhodiť. Kto má uši, nech počuje."