A A A A A
Biblia za jeden rok
Apríla 22

Lukáša 16:1-31
1. Potom Ježiš porozprával učeníkom iný príbeh: Jeden boháč mal správcu a toho obvinili zo sprenevery.
2. Pán si ho dal zavolať a povedal mu:Čo to o tebe počúvam? Predlož mi všetky účty, a ak si ma podvádzal, dám ti výpoveď.
3. Správca rozmýšľal:Čo teraz? Lopatou sa neuživím a žobrať sa hanbím.
4. Ale už viem, ako si získať priateľov. Možno mi pomôžu zohnať slušné miesto, ak budem prepustený!
5. Zavolal si jedného po druhom dlžníkov svojho pána a spýtal sa prvého:Koľko si dlžný môjmu pánovi?
6. Dlžník povedal:Sto džbánov olivového oleja. Správca mu poradil:Tu máš svoj dlžobný úpis, sadni si a napíš nový na päťdesiat.
7. Potom sa spýtal druhého dlžníka:A ty si koľko dlžný? Odpovedal:Sto vriec pšenice. Správca mu poradil:Vezmi si dlžobný úpis a napíš nový na osemdesiat.
8. Pán napokon prefíkaného správcu pochválil, že si počínal prezieravo. Treba priznať, že ľudia tohto sveta bývajú prezieravejší, keď im ide o zisk, ako veriaci, keď ide o večný život.
9. Hovorím vám, na peniazoch lipne veľa špiny. Ak však nimi niekomu pomôžete, premeníte ich na hodnotu, ktorá sa vám vráti vo večnosti."
10. Ježiš pokračoval: Kto je spoľahlivý v drobnostiach, je spoľahlivý aj v podstatných veciach. A ten, kto je nepoctivý v maličkostiach, zlyháva aj v závažných veciach.
11. A ak ste teda nepoctiví v pozemských veciach, kto môže dôverovať vašej viere v Boha? Ak neviete správne zaobchádzať s nespravodlivými peniazmi, kto vám zverí pravé bohatstvo?
12. Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše?
13. Ani jeden sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Lebo buď jedného bude zanedbávať a druhému obetavo slúžiť, alebo prvému dá prednosť a druhého zanedbá. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone."
14. Počuli to farizeji, ktorí sa pachtili za peniazmi, a vysmiali sa mu.
15. Ale Ježiš im povedal: Robíte dobrý dojem na ľudí svojou zbožnosťou, ale Boh pozná vaše srdce. Svojou vznešenou honosnosťou si získavate obdiv ľudí, ale Boh ňou pohŕda.
16. Obdobie Zákona a prorokov sa skončilo Jánom Krstiteľom. Teraz počujete radostnú správu, že prišlo Božie kráľovstvo, a kdekto si robí nárok na vstup do neho.
17. Ale nemýľte sa, skôr pominie nebo aj zem, ako by jediná z požiadaviek Božieho zákona stratila platnosť.
18. Napríklad, kto sa rozvádza so svojou ženou a berie si inú, previňuje sa proti prikázaniunescudzoložíš; a kto sa žení s rozvedenou, takisto cudzoloží."
19. Bol raz jeden bohatý človek, ktorý sa honosne obliekal, každý deň hodoval a oddával sa pôžitkom.
20. Pri bráne jeho domu líhal žobrák Lazár. Telo mal samý vred.
21. Aby si zahnal hlad, čakal na zvyšky z boháčovho stola. Neraz pribehli psy a oblizovali mu otvorené rany.
22. Lazár zomrel a anjeli ho preniesli do raja, kde sa stretol s Abrahámom. Krátko nato zomrel aj boháč. Pochovali ho a jeho duša sa dostala do pekla.
23. Tam v mukách zdvihol oči a v diaľke zazrel Abraháma spolu s Lazárom.
24. Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou, zavolal.Pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo vode a zvlažil mi jazyk, lebo trpím v tomto plameni.
25. Ale Abrahám mu odpovedal:Synu, rozpomeň sa, že ty si žil na zemi v prepychu a hojnosti, no Lazár v biede a utrpení. Teraz sa on má dobre a ty trpíš.
26. Okrem toho vás delí obrovská priepasť, ktorú nik nemôže prekonať, aj keby chcel.
27. Nato boháč povedal:Tak ťa prosím, otec Abrahám, pošli ho aspoň k mojim piatim bratom,
28. nech ich varuje, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk.
29. Ale Abrahám mu odpovedal:Majú predsa Písmo, môžu sa správať podľa neho.
30. Boháč namietal:Nie, otec Abrahám, na Písmo oni nedajú, ale keby niekto vstal z mŕtvych, tomu by uverili a odvrátili sa od svojich hriechov.
31. Abrahám povedal:Ak nedajú na Mojžišov zákon a prorokov, nedajú sa presvedčiť, aj keby niekto vstal z mŕtvych. "