A A A A A
Biblia za jeden rok
Apríla 10

Lukáša 10:1-24
1. Ježiš si potom vyvolil ešte sedemdesiatich iných nasledovníkov a poslal ich po dvoch do každého mesta a dediny, ktoré mienil navštíviť.
2. Pred odchodom im povedal: Proste Pána žatvy, aby vám poslal na pomoc viacerých žencov, lebo pole, ktoré treba zožať, je obrovské a pracovníkov je málo.
3. Choďte! Posielam vás ako ovce medzi vlkov.
4. Neberte si so sebou peniaze, ani tašku, ani obuv. A cestou sa nezdržiavajte.
5. Keď vojdete do niektorého domu, najprv im zaželajte:Pokoj tomuto domu.
6. Ak vás prijmú srdečne, pokoj sa naozaj usídli v tom dome. No ak vás odmietnu, pokoj zostane vám.
7. Tam, kde vás prijmú, zdržte sa a neváhajte prijať ich pohostinstvo, lebo pracovník má právo na svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu.
8. Ak vás prijmú v niektorom meste, pridŕžajte sa týchto zásad: jedzte všetko, čím vás ponúknu,
9. uzdravujte chorých a hlásajte:Božie kráľovstvo je celkom blízko vás.
10. Ale ak vás v niektorom meste neprijmú, vyjdite do jeho ulíc a rozhláste:
11. Vytriasame na vás ešte aj prach, čo sa na nás prichytil.
12. Vezmite však na vedomie, že aj k vám prichádza Božie kráľovstvo, no keďže ho odmietate, čaká vás Boží súd. A vtedy bude aj skazenej Sodome ľahšie ako vám. "
13. Potom Ježiš začal hovoriť o galilejských mestách, kde mnohí v neho neuverili: Beda ti, Korozaim! Beda ti, Betsaida! Keby sa v pohanských mestách Týre a Sidone boli stali také zázraky ako u vás, jeho obyvatelia by sa už dávno boli kajali, obliekali sa do vrecoviny a sedeli by v popole.
14. A tak Týru a Sidonu bude v deň posledného súdu ľahšie ako vám.
15. A čo mám povedať o vás, obyvatelia Kafarnauma? Budete sa vyvyšovať až do neba? Nie, až do pekla budete zvrhnutí."
16. Potom povedal svojim učeníkom: Kto vás prijíma, mňa prijíma, a kto vás odmieta, mňa odmieta, odmieta toho, ktorý ma poslal."
17. Neskôr sa tí sedemdesiati učeníci vrátili s radostnými správami: Pane, aj démoni sa nám podrobujú, keď vyslovíme tvoje meno!"
18. Odpovedal im: Áno, videl som satana padať z neba ako blesk!
19. Dal som vám moc potláčať moc tohto nepriateľa, šliapať po hadoch a škorpiónoch. Nebojte sa, nič vám neuškodí.
20. Ale neradujte sa z toho, že sa vám podrobujú mocnosti zla, no radujte sa z toho, že sú vaše mená napísané na zozname nebeských občanov."
21. V tej chvíli naplnil Boží Duch Ježiša veľkou radosťou a povedal: Velebím ťa, Otče, Pán neba aj zeme, že si schoval tieto pravdy pred vzdelanými a múdrymi tohto sveta a zjavil si ich tým, ktorí mi dôverujú ako deti. Áno, ďakujem ti, Otče, lebo tak sa ti to páči.
22. Všetko si mi zveril; len ty vieš, kto som, a ja viem, kto si ty, a vie to aj ten, komu to budem chcieť zjaviť."
23. Potom sa obrátil k svojim dvanástim učeníkom a povedal im: Radujte sa, že všetko smiete vidieť na vlastné oči.
24. Mnohí dávni proroci a králi túžili vidieť a počuť, čo vy vidíte a počujete, ale nepočuli."