A A A A A
Biblia za jeden rok
Február 25

Marka 5:1-20
1. Pristáli na druhom brehu jazera, v kraji Gerazénov.
2. Práve keď Ježiš vystupoval z člna, pribehol k nemu akýsi muž posadnutý démonmi,
3. ktorý žil v starých hroboch vytesaných do skaly, a bol taký silný, že nik ho nevládal skrotiť.
4. Keď mu spútali ruky reťazami a nohy okovami, putá zakaždým rozlámal a reťaze potrhal.
5. Vo dne v noci sa potĺkal medzi hrobmi, potuloval sa po pustých kopcoch, reval a zraňoval sa ostrými kameňmi.
6. [6-8] Ježiša zbadal už z diaľky, pribehol k nemu a hodil sa na zem. Ježiš prikázal démonovi: Vyjdi z neho!" Úbožiak zúrivo skríkol: Čo odo mňa chceš, Ježišu, Syn najvyššieho Boha? Prisahaj na Boha, že ma nebudeš trápiť!"
7. ***
8. ***
9. Ježiš sa ho spýtal: Ako sa voláš?" -- Volám sa Légia, lebo mnohí ovládame tohto človeka," zaznela odpoveď.
10. A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z tohto kraja.
11. Na svahu kopca sa práve páslo veľké stádo svíň.
12. Pošli nás do tamtých svíň!" žiadali démoni.
13. Ježiš privolil a nečistí duchovia vošli do prasiat. Vzápätí sa to veľké, asi dvojtisícové stádo splašilo a rútilo sa dolu svahom k jazeru, vbehlo do vody a potopilo sa.
14. Pastieri svíň sa rozbehli do okolitých mestečiek a idúcky všade rozhlasovali, čo sa stalo. Každý, kto o tom počul, bežal sa presvedčiť na vlastné oči.
15. A tak sa okolo Ježiša zhromaždil veľký zástup. Keď videli človeka posadnutého démonmi, ako sedí oblečený pri Ježišovi a správa sa celkom pokojne, vydesili sa.
16. Tí, čo boli svedkami tejto udalosti, im totiž porozprávali, čo sa stalo, aj to, kde sa podelo stádo.
17. A tak začali všetci Ježiša prosiť, aby z ich kraja radšej odišiel.
18. Nastúpil teda zasa do člna. A tu ho uzdravený poprosil: Rád by som zostal s tebou,"
19. ale Ježiš s tým nesúhlasil. Choď domov k svojej rodine a povedz všetkým známym, aký zázrak vykonal Boh a aký bol k tebe milostivý."
20. A uzdravený naozaj chodil po kraji zvanom Desaťmestie a každému rozprával, aké dobrodenie mu Ježiš vykonal. A všetci nad tým žasli.