A A A A A
Bhaibheri mune rimwe gore
Kurume 2

Numeri 1:1-54
1. Ɀino Jehova wakataura naMosesi murenje reSinai, patente rokusoŋgana, nezuʋa rokutaŋga romŋedzi wecipiri negore recipiri rokuɓuɗa kwaʋo Egipita, akati:
2. Ʋereŋga ʋuŋgano yose yaʋana ʋaIsraeri, mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋarume ʋose, mumŋe nomumŋe.
3. Iwe naAroni muʋereŋge mapoka aʋo, ʋanamakore anamakumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose pakati paʋaIsraeri ʋanogona kundorwa.
4. Munofanira kuenda nomurume worudzi rumŋe norumŋe, mukuru weimba yamadziɓaɓa ake.
5. Ndiwo mazita aʋarume ʋanofanira kukuɓatsirai: WokwaRubeni, Erizuri, mŋanakomana waShedeuri.
6. WokwaSimeoni, Sherumieri, mŋanakomana waZurishadai.
7. WokwaJuda, Nashoni, mŋanakomana waAminadabi.
8. WokwaIsakari, Netaneri, mŋanakomana waZuari.
9. WokwaZeburuni, Eriabi, mŋanakomana waHeroni.
10. Ʋokuʋana ʋaJosefa: WokwaEfraimi, Erishama, mŋanakomana waAmihudi; wokwaManase, Gamarieri, mŋanakomana waPedazuri.
11. WokwaBenjamini, Abidani, mŋanakomana waGideoni.
12. WokwaDani, Ahiezeri, mŋanakomana waAmishadai.
13. WokwaAsheri, Pagieri, mŋanakomana waOkrani.
14. WokwaGadi, Eriasafi, mŋanakomana waDeueri.
15. WokwaNaftari, Ahira, mŋanakomana waEnani.
16. Ndiʋo ʋakaɗanwa paʋuŋgano, ari macinda amarudzi amadziɓaɓa aʋo, ʋakuru ʋedzimba dzaʋaIsraeri.
17. Ɀino Mosesi naAroni ʋakatora ʋarume aʋa ʋarebga mazita aʋo,
18. ʋakakoka ʋuŋgano yose nezuʋa rokutaŋga romŋedzi wecipiri, iʋo ʋakaʋarondedzera marudzi aʋo, mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋose ʋakaŋga ʋanamakore anamakumi maʋiri naʋanopfuʋura, mumŋe nomumŋe.
19. Akaʋaʋereŋga murenje reSinai, seɀakaŋga ɀarairwa Mosesi naJehova.
20. Ʋokuʋana ʋaRubeni, mŋanakomana weɗaŋgwe waIsraeri naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, mumŋe nomumŋe, ʋarume ʋose ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
21. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaRubeni ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna neɀitanhatu namazana mashanu.
22. Ʋokuʋana ʋaSimeoni, namarudzi aʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, ʋose ʋakaʋereŋgwa kwaʋari namazita aʋo, ʋose ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
23. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaSimeoni, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀipfumbamŋe namazana matatu.
24. Ʋokuʋana ʋaGadi, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋose ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
25. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaGadi, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna neɀishanu namazana matanhatu namakumi mashanu.
26. Ʋokuʋana ʋaJuda, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
27. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaJuda, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manomŋe neɀinna namazana matanhatu.
28. Ʋokuʋana ʋaIsakari, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
29. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaIsakari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu namazana manna.
30. Ʋokuʋana ʋaZeburuni, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
31. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaZeburuni, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀinomŋe namazana mashanu.
32. Ʋokuʋana ʋaJosefa, iʋo ʋana ʋaEfraimi, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri, ʋose ʋaigona kundorwa,
33. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaEfraimi, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna namazana mashanu.
34. Ʋokuʋana ʋaManase, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
35. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaManase, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matatu neɀiʋiri namazana maʋiri.
36. Ʋokuʋana ʋaBenjamini, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
37. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaBenjamini, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matatu neɀishanu namazana manna.
38. Ʋokuʋana ʋaDani, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
39. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaDani, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matanhatu namazana manomŋe.
40. Ʋokuʋana ʋaAsheri, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
41. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaAsheri, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna necuru cimŋe, namazana mashanu.
42. Ʋokuʋana ʋaNaftari, naʋana ʋaʋo, ʋakaʋereŋgwa mhuri dzaʋo, nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, namazita aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa,
43. ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋorudzi rwaNaftari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀitatu namazana manna.
44. Ndiʋo ʋakaʋereŋgwa, ʋakaʋereŋgwa naMosesi naAroni, namacinda aʋaIsraeri; ʋaiʋa ʋarume ʋanegumi naʋaʋiri, mumŋe nomumŋe panɀimbo yeimba yaɓaɓa ʋake.
45. Naiɀoɀo ʋose ʋakaʋereŋgwa ʋaʋana ʋaIsraeri nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo, ʋakaŋga ʋanamakore makumi maʋiri naʋanopfuʋura, ʋose ʋaigona kundorwa pakati paʋaIsraeri,
46. ʋose ʋakaʋereŋgwa ʋakaȿika ɀuru ɀinamazana matanhatu neɀitatu namazana mashanu namakumi mashanu.
47. Asi ʋaRevi, norudzi rwamadziɓaɓa aʋo, haʋana‐kuʋereŋgwa pakati paʋo.
48. Nokuti Jehova wakaŋga ataura naMosesi, akati:
49. Asi ʋorudzi rwaRevi ʋoga usaʋaʋereŋga, usaʋaʋereŋgera pakati paʋana ʋaIsraeri;
50. asi ʋaRevi uʋagadze, ʋaʋe ʋatariri ʋetabernakeri yecipupuriro, nenhumbi dzayo dzose, neɀose ɀayo; ndiʋo ʋanofanira kutakura tabernakeri, nenhumbi dzayo dzose, nokushumira’po, nokukomba tabernakeri nemisasa yaʋo.
51. Ɀino kana tabernakeri icipfuʋura mberi, ʋaRevi ndiʋo ʋanofanira kuibvisa; ʋuye kana tabernakeri icidzikwa ɀe, ʋaRevi ndiʋo ʋanofanira kuiʋaka; munhu usina‐kufanira unosweɗera’ko, unofanira kuʋurawa.
52. Ʋana ʋaIsraeri ʋanofanira kudzika matente aʋo, mumŋe nomumŋe pamisasa yoʋokwake, mumŋe nomumŋe pamureza woʋokwake, ʋaciita mapoka aʋo.
53. Asi ʋaRevi ʋanofanira kudzika matente aʋo ʋacikomba tabernakeri yecipupuriro, kuti ʋuŋgano yaʋana ʋaIsraeri irege kutsamŋirwa; ʋaRevi ʋanofanira kuɓata maɓasa etabernakeri yecipupuriro.
54. Ʋana ʋaIsraeri ʋakaita saiɀoɀo; Mosesi seɀaakarairwa naJehova, ndiɀo ɀaʋakaita.

Numeri 2:1-34
1. Ɀino Jehova wakataura naMosesi naAroni, akati:
2. Ʋana ʋaIsraeri ʋanofanira kudzika matente aʋo, mumŋe nomumŋe pamureza woʋokwake, neɀiratidzo ɀedzimba dzamadziɓaɓa aʋo; ʋanofanira kudzika matente aʋo ʋakatarisana netente rokusoŋgana ʋakarikomba.
3. Ʋanodzika kurutiʋi rwamabvazuʋa, nokunoɓuɗa zuʋa nako, ʋanofanira kuʋa ʋomureza wemisasa yaJuda, namapoka aʋo; Nashoni mŋanakomana waAminadabi ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaJuda.
4. Ƃoka rake naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manomŋe neɀinna namazana matanhatu.
5. Ʋanodzika kurutiʋi rwaʋo ʋanofanira kuʋa ʋorudzi rwaIsakari; Netaneri, mŋanakomana waZuari ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaIsakari.
6. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀinna, namazana manna.
7. Noʋorudzi rwaZeburuni; Eriabi, mŋanakomana waHeroni, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaZeburuni.
8. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀinomŋe, namazana manna.
9. Ʋose ʋakaʋereŋgwa ʋemisasa yaJuda ʋakaŋga ʋaneɀuru ɀinezana neɀuru ɀinamakumi masere neɀitanhatu namazana manna, namapoka aʋo. Ndiʋo ʋanofanira kutaŋga kusimuka.
10. Kurutiʋi rwezasi ndiko kunofanira kuʋa nomureza wemisasa yaRubeni, namapoka aʋo; Erizuri, mŋanakomana waShedeuri, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaRubeni.
11. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna neɀitanhatu namazana mashanu.
12. Rudzi rwaSimeoni ndiʋo ʋanofanira kudzika kurutiʋi rwake; Sherumieri, mŋanakomana waZurishadai, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaSimeoni.
13. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀipfumbamŋe namazana matatu.
14. Norudzi rwaGadi: Eriasafi, mŋanakomana waReueri, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaGadi.
15. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna neɀishanu namazana matanhatu namakumi mashanu.
16. Ʋose ʋakaʋereŋgwa pamisasa yaRubeni ʋakaȿika ɀuru ɀinezana rimŋe namakumi mashanu necuru cimŋe namazana manna namakumi mashanu, namapoka aʋo. Ndiʋo ʋanofanira kuȿimuka rwecipiri.
17. Ɀino tente rokusoŋgana rinofanira kusimuka pamŋe cete nemisasa yaʋaRevi pakati pemisasa yose; nomutoʋo waʋanodzika matente aʋo, ʋanofanira kusimuka saiɀoɀo, mumŋe nomumŋe panɀimbo yake, pamureza wake.
18. Kurutiʋi rwamaʋirazuʋa kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaEfraimi, namapoka aʋo; Erishama, mŋanakomana waAmihudi, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaEfraimi.
19. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna namazana mashanu.
20. Rudzi rwaManase ʋanofanira kudzika kurutiʋi rwaʋo; Gamarieri, mŋanakomana waPedashuri, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaManase.
21. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matatu neɀiʋiri namazana maʋiri.
22. Norudzi rwaBenjamini: Abidani, mŋanakomana waGideoni, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaBenjamini.
23. Ƃoka rake, naʋose ʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matatu neɀishanu namazana manna.
24. Ʋose ʋakaʋereŋgwa pamisasa yaEfraimi ʋakaȿika ɀuru ɀinezana neɀisere nezana rimŋe, namapoka aʋo. Ndiʋo ʋanofanira kuȿimuka rwecitatu.
25. Kurutiʋi rwokumsoro kunofanira kuiswa mureza wemisasa yaDani, namapoka aʋo; Ahiezeri, mŋanakomana waAmishadai, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaDani.
26. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi matanhatu neɀiʋiri namazana manomŋe.
27. Rudzi rwaAsheri ndiʋo ʋanofanira kudzika kurutiʋi rwaʋo; Pagieri, mŋanakomana waOkrani, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaAsheri.
28. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi manna necimŋe namazana mashanu.
29. Norudzi rwaNaftari; Ahira, mŋanakomana waEnani, ndiye unofanira kuʋa mucinda waʋana ʋaNaftari.
30. Ƃoka rake, naʋakaʋereŋgwa kwaʋari, ʋakaȿika ɀuru ɀinamakumi mashanu neɀitatu namazana manna.
31. Ʋose ʋakaʋereŋgwa pamisasa yaDani ʋakaȿika ɀuru ɀinezana namakumi mashanu neɀinomŋe namazana matanhatu. Ndiʋo ʋanofanira kusimuka pakupedzisira pamireza yaʋo.
32. Ndiʋo ʋakaʋereŋgwa ʋaʋana ʋaIsraeri nedzimba dzamadziɓaɓa aʋo; ʋose ʋakaʋereŋgwa pamisasa yaʋo, namapoka aʋo, ʋakaȿika ɀuru ɀinamazana matanhatu neɀitatu namazana mashanu namakumi mashanu.
33. Asi ʋaRevi haʋana‐kuʋereŋgwa pakati paʋana ʋaIsraeri, seɀakarairwa Mosesi naJehova.
34. Ʋana ʋaIsraeri ʋakaita saiɀoɀo; Mosesi seɀaakarairwa ɀose naJehova, saiɀoɀo ʋakadzika matente aʋo pamireza yaʋo, mumŋe nomumŋe pamhuri dzaʋo, padzimba dzamadziɓaɓa aʋo.

Mapisarema 29:7-11
7. Inzwi raJehova rinopamura miraɀo yomŋoto.
8. Inzwi raJehova rinoɗeɗeresa renje; Jehova unoɗeɗeresa renje reKadeshi.
9. Inzwi raJehova rinoɓerekesa nondo, Rinoȿuʋura miti yamatondo; Nomutembere yake ɀose ɀinoti: Kubginya.
10. Jehova wakagara pacigaro coʋushe paɓoporodzi remvura; Ɀirokwaɀo, Jehova unogara ari mambo nokusiŋgaperi.
11. Jehova ucapa ʋanhu ʋake simba; Jehova ucaropafadza ʋanhu ʋake norugare.

Zvirevo 10:26-29
26. Seɀinoita vinega pameno, noʋutsi pameso, Ndiɀo ɀakaita simbe kunaʋanomutuma.
27. Kutya Jehova kunowedzera mazuʋa; Asi makore owakaipa acatapudzwa.
28. Tariro yaʋakarurama mufaro; Asi kutarira kwaʋakaipa kucaparadzwa.
29. Nzira yaJehova inhare kunowakarurama; Asi ndiko kuparadzwa kunaʋanoita ɀakaipa.

Mako 7:14-37
14. Akaɗanira ɀe kwaari ʋanhu ʋazhinji akati kwaʋari: Nditererei mose, munzwisise!
15. Hapanecinhu kunze kwomunhu ciŋgamuȿiɓisa, kana cicipinda maari; asi ɀinoɓuɗa maari, ndiɀo ɀinoȿiɓisa munhu. [
16. Kana munhu anenzeʋe dzokunzwa, ngaanzwe.]
17. Ɀino wakati abva kuʋanhu ʋazhinji, apinda mumba, ʋadzidzi ʋake ʋakamubvunza ɀomufananidzo uyo.
18. Akati kwaʋari: Nemi ʋo hamunzwisisi saiɀoɀo here? Hamunzwisisi here kuti ɀose ɀiri kunze, kana ɀicipinda mumunhu, haɀigoni kumuȿiɓisa?
19. Nokuti haɀipindi mumŋoyo make asi muɗumbu, ɀicirashwa kunze; nokutaura kwakaɗaro wakanatsa ɀokudya ɀose.
20. Ipapo akati: Ɀinoɓuɗa mumunhu ndiɀo ɀinoȿiɓisa munhu.
21. Nokuti mukati, mumŋoyo yaʋanhu munoɓuɗa mifuŋgo yakaipa, noʋupombge, nokuɓa, nokuʋuraya,
22. noʋufeʋe, noruciʋa, nokuipa, nokunyeŋgera, noʋutere, neziso rinegoɗo, nokutuka, namanyawi, noʋupenzi;
23. ɀakaipa iɀoɀo ɀose ɀinobva mukati, ɀinoȿiɓisa munhu.
24. Wakasimuka ipapo, akaenda kunyika yeTire neSidoni; akapinda mumba, asiŋgaɗi kuzikanwa nomunhu; akakoniwa kuɀiʋanza.
25. Nokuti mumŋe mukadzi, waiʋa nomŋanasikana muɗuku, wakaŋga anomŋeya wetȿina, wakati acimunzwa, akaʋuya akaɀiwisira pasi petsoka dzake.
26. Ɀino iye mukadzi waiʋa muGiriki, worudzi rwaʋeSirofenike; akaramba acikumbira kwaari kuti aɓuɗise mŋeya wakaipa pamŋanasikana wake.
27. Akati kwaari: Ʋana ŋgaʋataŋge kuguta, nokuti haɀina‐kunaka kutora ciŋgwa caʋana, ndokucikandira imbganana.
28. Akapindura, akati kwaari: Hoŋo, Ishe, kunyaŋge nembganana ʋo dzinodya pasi petafura ɀimeɗu ɀaʋana.
29. Akati kwaari: Nokuɗa kweshoko iro, enda; mŋeya wakaipa wabva pamŋanasikana wako.
30. Akaenda kumba kwake, akawana mŋana aʋete pamubeda, mŋeya wakaipa wabva.
31. Ɀino wakati acibva ɀe munyika yeTire, akaenda napakati peSidoni kuguŋgwa reGarirea, napakati penyika yeDekapori.
32. Ʋakaisa kwaari munhu wematsi, waikakamira, ʋakakumbira ɀikuru kuti aise ruʋoko rwake pamsoro pake.
33. Akamubvisa pakati paʋanhu ʋazhinji, ndokuenda naye parutiʋi, akapinza munwe munzeʋe dzake, akapfira mate, ndokuɓata rurimi rwake.
34. Ipapo akatarira kuɗeŋga, akagomera, akati kwaari: Efata, ndokuti: Dziʋuka.
35. Pakarepo nzeʋe dzake dzakadziʋuka, cisuŋgo corurimi rwake cikasunuŋguka, akataura ɀakanaka.
36. Ɀino wakaʋaraira, kuti ʋarege kuʋudza ʋanhu; asi iye acinyanya kuʋaraira, iʋo ʋakanyanyisa kuparidza iɀoɀo.
37. Ʋakashamiswa ɀikuru‐kuru, ʋaciti: Wakaita ɀose ɀakanaka; wakaita matsi kuti dzinzwe, nembeʋeʋe kuti dzitaure.