A A A A A
Bible in one year
July 12

Mitheko 17:1-15
1. Napaolo ni Nasila nkayaarwaa aviraka iwani cho Uamfipoli ni Uapoloniya mpaka Uthesalonike, waari aya inupa yo unlhapelha Nlhuku ya Ayahudi.
2. Thoko chenre aya wo ulhemalhelha, Napaolo yahorwaa unupani wo unlhapelha Nlhuku. Ni wo Mahuku Owiittuwa mararu ahoopana attu mwaha unaacha Malhove Matakatifu.
3. Ahohimiacha ni wooniha wiira Kuristo ahophwanelhiya wiira atwarushiye ni uhihimmwa unookhwani ahimiaka wiira, “Yesu kinonhimiacha aka phi Kuristo Moopolhi thanlhiye ni Nlhuku.”
4. Akina yahorumelhelha nkayaalhutaana ni Napaolo ni Nasila. Tho, nlhoko mulhupalhe wa Ayunani yanthimicha Nlhuku vamoka ni manyaathiyana enchi o nhakhu, yaholhutaana ni ayo.
5. Nansho Ayahudi akina nkayaakelhiya ihache, nkayaalhatulha attu o uhilhoka, nkayeesha nkutaano wo nlhatu wo utharamulha injarare iwani yonkhaye. Nkayaakelha unupani wa Nayasoni akhulhuvelhaka wiira anokowaapatta Napaolo ni Nasila yaawiihe upuwani.
6. Nansho khayaapantte, paahi etu nkayaakweremiha Nayasoni vamoka ni ashilhoko akina mpaka wa aholhelhi o iwani, uno anyakulhachaka wiira, “Alha attu alha anootindaniha ilhapo yonkhaye ni vano arii vawanihuva.
7. Ni Nayasoni ahaapochera uwannyaya. Ni ayo onkhaye anopanga mwaha uhinaathana ni malheheriyo a Akaisari, eeraka eti, hawo mwene nkina, neehaniya Yesu.”
8. Wo yayo malhove ayo yahaahelha ichuku aholhelhi o iwani ni attu onkhaye.
9. Aholhelhi nkayaalhiviha Nayasoni ni akhunanaya nchurukhu wiira ahiyereriye, yalhiveke yahohiiya arwaache.
10. Uhiyu, nlhoko wa attu arumelhenlhe nkayaakurumicha Napaolo ni Nasila arwee Ubereya. Vaaphiilhe aya wowo nkayarwaa inupa yo unlhapelha Nlhuku ya Ayahudi.
11. Attu o wowo yaari owiiwelhelha chinene waapwaha attu o Uthesalonike alhe. Yahopochera nttenga wo wiiwelhelha chinene, nkayaawehaweha Malhove Matakatifu kila nihuku wiira yoone akhalhaka alhe yaahimiachiya ni Napaolo ni Nasila yaari ye ikeekhene.
12. Attu enchi yahorumelhelha tho manyaathiyana Ayunani o nhakhu ni manyaalhopwana e Iyunani yahorumelhelha chiicho.
13. Nansho Ayahudi o Uthesalonike yeeweke wiira Napaolo yaari ahimiachaka nlhove na Nlhuku Ubereya, yahorwaa wowo, nkayaatharamulha injarare ni waathunalhiha milhoko cha attu.
14. Nlhoko wa attu aarumelhenlhe alhe nkayaavelheelha Napaolo wo waakuva urwaa umbwaani nansho Nasila ni Natimotheo nkayaahalha Ubereya.
15. Attu yaavelhenlhe Napaolo alhe nkayaarwaa vamoka ni ayo mpaka Uathene. Yamalheke nkayaahokolhia ni malhehero ukhuma u Napaolo wiira Nasila ni Natimotheo arwee yaattware wo waakuva chinooria aya.