A A A A A
Bible in one year
June 16

Mitheko 2:1-21
1. Nihuku no Pentekote naayeke, attu anrumelhenlhe Kuristo onkhaye yaari anathothokanne vakittu vamoka.
2. Wo uhipicha, nkaneewania nlhove naaruma ukhuma wiirimu naaruma thoko iphioo yo machiri! Nkanaachara inupa yonkhaye mwaari aya anakumanne.
3. Yamalheke, nkachaakhumelhelha chittu choonelhe thoko malhimi o mooro, nkacheemianiha ni ukorweelha vachulhu kila mmoka aya.
4. Kila mmoka nkaachariya Iphumu ya Nlhuku, nkayaachokholha wulhumacha wo nulhumo nilheto, thoko Iphumu chaavahenre aya wulhumacha.
5. Ni Uyerusalemu uwo yahokhalha Ayahudi enchi yaari attu yanthimicha Nlhuku, yaakhumme kila ilhapo yo velhaponi wuuthi irimu.
6. Veewilhe aya nenno nlhove nno, nlhoko wa attu enchi wahokumaana. Nansho onkhaye yahothuthuwa chinene, ukhalhawaya yaari eewaka kila ntu olhumachaka wo nulhumo nawe mwanene.
7. Nkayaathikhina ni ushanga yeeraka, “Chani, alha onkhaye aneewa ihu yuulhumachaka alha, kahiwe anenchi o Ugalilaya alha?
8. Yiireelhe chani, etu, weewa yuulhumachaka wo nulhumo kila ntu niyarelhe awe?
9. Attu akina ihu akhumme Uparthi, akina Uamedi, akina Uelami, akina Umesopotamiya, akina Uyudea, akina Ukapadokiya, akina Uponto, akina Uasiya,
10. akina Ufirigiya ni Upamfiliya, akina Umisri ni ilhapo cho Ulibiya waatameriana Ukirene. Ni akina ihu nikhumme Urumi, akina Ayahudi ni akina eettuchilhe idini ya Ayahudi akhumme Ukirete ni Uarabia.,
11. Hiyaano onkhaye ninowiiwa nkutiro wa Ayahudi ni akina akhumme Ukirete ni Uarabiya, yuulhumachaka wo nulhumo nihu naashinene mitheko cho ushangiha chipangilhe awe Nlhuku!”
12. Attu onkhaye ahoshanga yoovaka chinene ashineneru akohanachaka, “Yelha maana aya phi ishiyani?”
13. Nansho attu akina nkayaapangelha mattepwa attu yarumelhenlhe Athithi alhe, yeeraka, “Alha manyaattu alha ahohapalhiya!”
14. Napeturo nkayeemelha vamoka ni akarumiya khumi ni mmoka alhe nkayaawelhiha nlhove naya ni uchokholha waahimeria attu yeeraka “Ashilhoko aka Ayahudi ni inyu onkhaye nnokhalha va Yerusalemu va, mwiiwelhelheke kuuhimerieni ulha mwaha ulha.
15. Alha attu alha kahapalhiye thoko chinaanyihera inyu mwaatti, woonaka vano bado saa tatu yo wichishu?
16. Kuhiwe chiicho, ulha mwaha ulha phi ulhe waahimmie aya anamilhohi a Nlhuku Nayoeli.
17. ‘Nlhuku neera, kinoopanga cho mahuku o umalhelha, Kinowaamiinelha attu onkhaye Iphumu aka. Achishaana inyu ashilhopwana ni ashithiyana anoohimiacha nttenga wa Nlhuku, Ashimirawo anowa woona chowooniya, Ni ashulhupalhe inyu anoolhoha itora.
18. Eiyo, ata akarumiya aka ashilhopwana ni ashithiyana, Kinowaamiinelha Iphumu aka yayo mahuku ayo, Ni ayo anoowa aahimiacha Malhove aka.
19. Kinoopanga ithikineha wiirimu uchulhu ni cho ushangiha vathi velhaponi. Vanowa ukhalha iphome ni mooro ni mwiishi wo ulhemelha.
20. Nchuwa ninookelhiya ipiphi ni mweeri unookhalha wo khwiilha thoko iphome, nihinaaya nihuku nulhupalhe no uwa wa Athithi nne.
21. Vavawo ntu riyoothe nohalha ulhapelha wo nchina na Athithi, nowoopolhiya.’