A A A A A
Bible in one year
May 5

Luka 22:47-71
47. Yesu aari bado olhumachaka, mphingo wa attu vaawilhe aya, aholhelhiyaka ni Nayuda, mmoka aya owiittucha khumi ni elhi. Nkaawa ni uthanana unkumbatira Yesu.
48. Nansho Yesu nkeera, “Nayuda, nnothanana unthumiha Mwaana a Ntu wo unkumbatira?”
49. Owiittucha awe yooneke, nkayeeracha, “Thithi, chani nikumiheke mialho?”
50. Mmoka aya nkanthikilha karumiya a Opochera ishaani olhupalhe ni unkwatulha nnyaru no wiimonono.
51. Nansho Yesu nkeera, “Nhiyeke, ilha ihothosha!” Nkankwakwanya nnyaru naakhapiye nno, nkaalhamiha.
52. Paahi etu, Yesu nkeerelhacha opochera ishaani olhupalhe ni aholhelhi ni attu emelhelha Inupa ya Nlhuku ni ashulhupalhe yaawiilhe ummara ayo, “Chani woonaka mmweelhe mialho chulhupalhe ni indonga uwa uukivarani thoko nnowa ummara ntu o uvara makhuche?
53. Kaari ni inyu mwaatti kila nihuku keettuchihaka Inupa ya Nlhuku, nansho khamwakivanre. Nansho vano phi ikatema inyu yo upanga, phi ikatema yo ikuru yo mwiipiphini.”
54. Nkayammara Yesu ni unrweeha upuwani wa Opochera ishaani olhupalhe, Napeturo attwaraka utayiutayi.
55. Mooro waari unaparihelhiye variyari ipuwa, Napeturo nkayaakhalha wootta vamoka ni attu akina.
56. Karumiya mmoka nthiyana vonne aya anakhanlhe oottaka mooro, nkaaweha ni uhimia wiira, “Ulha ntu ulha chiicho aari vamoka ni Yesu!”
57. Nansho Napeturo nkayaaruna, “Uwe nthiyana, akinchuwenlhe mii yoyo ntu uyo!”
58. Katashi tho, ntu nkina nkoona Napeturo nkeera, “Inyu mwaari mmoka aya!” Nansho Napeturo nkaakhulha, “Uwe, mii akihiwe!”
59. Yavireke isaa imoka, ntu nkina nkaamindelha, “Wo ikekhiaye, khiiwo yo ukhota, wiira ulha aari vamoka ni Yesu, ukhalhawaya ni uyo nokhuma Ugalilaya!”
60. Nansho Napeturo nkayaakhulha, “Uwena, akichuwenlhe unhimia awo!” Vavawo vavawo, anari olhumachaka, nthupi nkaweepa.
61. Athithi nkayaarukunuwa ni waaweha Napeturo wiitho. Napeturo nkayoopuwelha cheerelhiye aya ni Athithi, “Nthupi uhinaya wiipa mapikoosha, nnoowa mwaakiruna mikwaha miraru wiira khankichuwenlhe.”
62. Napeturo nkayaakhuma vathe, nkayonlha chinene.
63. Attu anlhitelhelha Yesu ayo, nkayaamwata ni unheulhacha.
64. Nkayanttuka ikuwo wiitho ni unkoha, “Nlhamulheke mpani owatilheni!”
65. Nkayanruwanakacha chinene.
66. Washeeke, ashulhupalhe ni opochera ishaani olhupalhe ni owiittuchiha Malhehero a ashinna nkayaakumaana uwaamulhani, Yesu nkaawihiya upuwani.
67. Nkayeeracha, “Unihimerieke, Uweva phi Kuristo Moopolhi?” Yesu nkaakhulha, “Mii kahimiaka, mwaatti khannokirumelhelha,
68. ni vavawo kookohakani, khannokaakhulha.
69. Nansho uchokholhelha nna Mwaana a Ntu nowa ukhalha wiimonono wa Athithi Nlhuku o machiri.”
70. Attu onkhaye nkayeera, “Paahi niireke etu, uwe phi Mwaana a Nlhuku?” Yesu nkaakhulha, “Inyu mwaatti nhohimia, wiira phi mii.”
71. Ni ayo nkayeeracha, “Chani uhawo uhimiechesha ukina tho! Ukhalhawaya hohimiacha wo malhaku awe mwanene ni inyu nheewacha!”