A A A A A
Bible in one year
December 25

Upatakulhelhiya 15:1-8
1. Yamalheke nkakoona ithikineha ikina wiirimu, yulhupalhe ni yo ushangiha. Minepa saba arii ni mariro saba o umalhihera. Wo mariro saba ayo, urushiya wa Nlhuku wahotimirihiya.
2. Yamalheke nkakoona ittu thoko ibahari yo kioo, yaathakanelhe ni mooro. Nkakoona chiicho attu yankottonlhe mwannama o ulhuma ni isinyago awe, mwannama aaromolhiye nchina nawe wo inamba ulhe. Yayo attu ayo yaari aneemenlhe vachereshere ibahari yo kioo, anari ni achikwesha aavahachiye aya ni Nlhuku.
3. Yaari yiipachaka nchipo ni ashinna Musa, karumiya a Nlhuku ni o Mwaana o Khondoro yiiraka, Athithi Nlhuku O machiri onkhaye, Mitheko chinyu chulhupalhe ni cho ushangiha chinene! Inyuva phi Amwene o ilhapo, Iphiro chinyu phi cho ikekhiaye ni cho ikeekhene!
4. Thithi, phi mpani hinowoovani inyuva? Mpani hinothimicha nchina ninyu? Inyuva vekha inyu phiri Atakatifu. Attu o makosho onkhaye anouweelhani ni uthimichani, Ukhalhawaya mitheko chinyu cho iphiro yo ikekhiaye chihoonecheshiya.
5. Yamalheke yayo nkakaahimiechesha Inupa ya Nlhuku irii phi Nihema no ukhalha wawe, ihohulhia wiirimu.
6. Nhina inupa mmo nkachaakhuma minepa saba chaari ni mariro saba alhe, anari anawarenlhe ikuwo chorera cho hariri yo teelha chinene twetwetwe ni michako cho idhahabu chinavinre vakhakaachani waya.
7. Yamalheke, mmoka a akumi acheshe alhe nkaavaha minepa saba ayo inyipo yo idhahabu yaachanre urushiya wa Nlhuku nolhokelha mahuku o uhimalha ni ahimmalha.
8. Inupa ya Nlhuku iyo nkayaachara mwiishi waakhumme urii nthimicho wa Nlhuku ni wooria waya. Ni vavawo khaawo ntu onrie ukelha nhina Inupa ya Nlhuku mpaka umalha wo mariro saba o minepa saba alhe.