Instagram
English
A A A A A
Библија за една година
Август 8

Римјаните 9:1-15
1. Јас ја кажувам вистината. Му припаѓам на Христос и не лажам. Мојата совест, водена од Светиот Дух, ми сведочи дека не лажам
2. кога ви кажувам колку е голема мојата тага, каква непрестајна болка имам во срцето
3. за мојот народ, за моите сонародници - Евреите. Кога тоа би можело да ги спаси, би се согласил јас да бидам проколнат и откинат од Христос!
4. Израелците се Божји одбран народ. Бог ним им ја откри Својата слава и со нив склучуваше завети. Ним им беше даден Божјиот Закон, ним им беше доверено да служат во храмот, ним им беа дадени ветувањата.
5. Од нив потекнуваат патријарсите, од нив потекнува и Христос, по тело, а Тој е Бог, Кој владее над се - благословен нека биде за вечни векови! Амин.
6. Не се работи за тоа дека Бог не си го одржал зборот спрема Евреите. Но не е вистински Евреин секој што по потекло е Евреин.
7. Не се сите потомци на Авраам негови вистински наследници, туку Светото Писмо вели: „Оние што се потомци на Исак ќе се сметаат за твои наследници.“
8. Тоа значи дека не се Божји деца сите што се биолошки потомци на Авраам. Вистинските потомци на Авраам се децата што беа родени според ветувањето што го беше дал Бог.
9. А тоа ветување гласеше: „Следната година, во ова време јас ќе се вратам и Сара ќе има син.“
10. Тој син беше Исак, кој подоцна се ожени со Ревека. И кај нивните деца се покажа Божјиот избор. Ревека зачна близнаци од нашиот предок Исак.
11. Но изборот меѓу нив го изврши Бог, согласно со Своите планови. Уште пред да се родат близнаците и да сторат нешто добро или зло,
12. Бог и рече на Ревека: „Потомците на постариот син ќе им служат на потомците на помладиот син.“ Изборот не беше резултат на нивни заслуги, туку зависеше само од Оној што одбираше, од Бог.
13. Токму затоа Бог во Светото Писмо вели: „Јакова го засакав, а Исава го отфрлив.“
14. Значи ли ова дека Бог е неправеден? Никако!
15. На Мојсеј Бог му рече: „Спрема кого сакам ќе имам милост, спрема кого сакам ќе се сожалам.“