Instagram
English
A A A A A
Библија за една година
Мај 1

Лука 21:1-19
1. Кружејќи со погледот, Исус виде како богатите ставаат големи парични прилози во храмот.
2. Потоа виде и една сиромашна вдовица која стави само две бакарни парички,
3. па рече: „Ве уверувам дека оваа сиромашна вдовица даде поголем прилог од сите,
4. бидејќи, сите други дадоа прилози за храмот од вишокот што го имаат, а таа, и покрај својата сиромаштија, ја даде сета своја животна издршка.“
5. Бидејќи некои луѓе зборуваа за храмот, за неговите украсни камења и за подарените работи во него, Исус рече:
6. „Доаѓа време кога од сето ова што го гледате ниеден камен нема да остане на своето место - сe ќе биде разурнато!“
7. Тогаш тие Го прашаа: „Учителе, кога ќе се случи тоа? По што ќе се познае дека тоа ќе почне да се исполнува?“
8. А Тој им рече: „Чувајте се да не бидете заведени. Мнозина ќе се појават под Моето име и ќе тврдат: ,Јас сум вистинскиот Месија!‘ и ,Дојде времето!‘ Не одете по таквите!“
9. „Нека не ве обзема паника кога ќе чуете за војни и револуции! Сето тоа ќе мора да се случи во почетокот, но тоа не е крајот.“
10. Потоа Тој продолжи: „Ќе се кренат народи и ќе војуваат едни против други, едно царство против друго.
11. Ќе има силни земјотреси, а на разни места ќе има глад и смртоносни епидемии. На небото ќе се јавуваат необични и страшни појави.
12. Но пред сето ова, вас ќе ве апсат и ќе ве прогонуваат. Ќе ве водат на судење по синагогите и ќе ве затвораат. Ќе ве изведуваат пред цареви и владетели, поради вашата вера во Мене.
13. Но тоа ќе бидат можности за вас, да посведочите за Радосната вест.
14. Запомнете дека не треба да се грижите како ќе се браните,
15. зашто Јас ќе ви дадам такви зборови и мудрост на кои вашите противници не ќе можат да им противречат и да им се противставуваат.
16. А ќе ве предаваат и вашите сопствени родители, браќа, роднини и пријатели. Некои од вас ќе бидат и погубени.
17. Сите ќе ве замразат поради вашата вера во Мене.
18. Но, ни влакно од главата нема да ви падне.
19. Останете непоколебливи и ќе ги спасите своите души.“