A A A A A
Библија за една година
Март 19

Марко 15:25-47
25. Беше околу девет часот претпладне кога Го распнаа Исуса.
26. Поставија и натпис кој ја опишуваше Неговата вина. Натписот гласеше: „Цар на Евреите“.
27. Заедно со Исус распнаа и двајца злосторници: едниот од десната, а другиот од левата страна на Исус.
28. (Со тоа се исполни Светото Писмо, кое претскажа: ,Ќе биде изедначен со злосторници‘.)
29. Минувачите Го навредуваа Исуса, нишаа глави и говореа: „Ти што тврдеше дека ќе ни го урнеш храмот и за три дена повторно ќе го изградиш,
30. слези од крстот и спаси се!“
31. На сличен начин Му се подбиваа и свештеничките поглавари и вероучителите, велејќи: „Други спасуваше, а Самиот не може да се спаси!
32. Ако е Тој Месијата и царот на Израел - нека слезе сега од крстот! Да видиме, па ќе поверуваме!“ Го навредуваа дури и оние што беа распнати со Него.
33. Напладне се спушти густа темнина по целата земја и траеше до петнаесет часот.
34. Во петнаесет часот, Исус извика со силен глас: „Ели, Ели, л’мах ш’вактани!?“ Тоа значи: „Боже Мој, Боже Мој, зошто Ме остави?“
35. Некои од присутните го слушнаа ова, но погрешно го разбраа, па рекоа: „Го довикува Илија!“
36. Еден од нив веднаш истрча, натопи сунѓер во оцет, го закачи на врвот од трска и Му понуди на Исус да се напие. Потоа рече: „Чекајте да видиме дали ќе се појави Илија да Го симне!“
37. Исус уште еднаш извика со силен глас и умре.
38. Во истиот момент, завесата во храмот се расцепи на два дела, озгора додолу.
39. Таму, спроти Исус, стоеше и еден римски офицер. Кога Тој виде како умре Исус, рече: „Овој човек навистина беше Божјиот Син!“
40. Тука, на Голгота, беа и извесен број жени, кои оддалеку набљудуваа. Меѓу нив беа: Марија од Магдала, Марија - мајката на браќата Јаков помладиот и Јосиф, потоа Салома и многу други.
41. Овие жени дојдоа во Ерусалим заедно со Исус, а со Него одеа и Му помагаа уште во Галилеја.
42. Настапи вечерта, спроти сабота, кога Евреите се подготвуваат за саботен одмор.
43. Еден човек, по име Јосиф, од Ариматеја, кој беше истакнат член на еврејскиот Врховен совет, а и самиот го очекуваше Божјото царство, храбро влезе кај Пилат и Го побара телото на Исус.
44. Пилат се изненади дека Исус веќе умрел, па го повика одговорниот офицер за да провери колку време има откако Исус умрел.
45. Штом ја доби оваа информација, Пилат му одобри на Јосиф да го земе Исусовото мртво тело.
46. Јосиф купи платно, го симна телото на Исус од крстот и го завитка во платното. Потоа го положи во гробницата што беше издлабена во карпа и влезот го затвори со голем камен.
47. Марија од Магдала и другата Марија - мајката на Јосиф - внимателно гледаа каде беше положено телото на Исус.