A A A A A
Библија за една година
Февруари 25

Марко 5:1-20
1. Исус и Неговите ученици пристигнаа на спротивниот брег на Галилејското Езеро, во пределот на градот Гераса.
2. Тукушто излезе од бротчето, откај гробиштата во пресрет му тргна еден човек обземен со демонски духови.
3. Човекот живеел по гробниците и никој веќе не бил во состојба ни со син?ири да го врзе.
4. Честопати го врзувале со син?ири и му ставале окови, но тој секојпат ги кинел син?ирите и ги кршел оковите. Никој не можел да го скроти.
5. Деноноќно престојувал на гробиштата и по ридовите, врескајќи и удирајќи се со камења.
6. Кога уште оддалеку Го забележа Исуса, се стрча кон Него и клекна на колена.
7. Потоа со силен глас Му рече: „Исусе, Сине на Севишниот Бог, што сакаш да ми сториш!? Те заколнувам во Божјото име, немој да ме мачиш!“
8. Тој го рече ова затоа што Исус веќе му беше наредил на демонскиот дух да излезе од човекот.
9. Исус го праша: „Како се викаш?“ Човекот му одговори: „Се викам Легија, зашто во мене има цела легија демони!“
10. Потоа Го молеше Исуса да не ги брка од тој крај.
11. Недалеку од нив, на ридот пасеше едно големо крдо свињи.
12. Демонските духови Го молеа Исуса: „Испрати нe кај свињите, да се вселиме во нив!“
13. Исус им дозволи и демонските духови излегоа од човекот и влегоа во свињите. Целото крдо свињи, на број околу две илјади, јурна низ стрмнината право во езерото, при што сите свињи се удавија.
14. Свињарите се разбегаа и разгласија за ова по градот и по селата, така што народот излезе да види што се случило.
15. Кога дојдоа до Исус и го видоа човекот кој порано беше обземен од легија демони како седи облечен и со здрав ум, многу се исплашија.
16. Откако очевидците им раскажаа за она што се случи со човекот и со свињите,
17. луѓето Го замолија Исуса да си оди од нивниот крај.
18. Кога Исус се враќаше на бротчето, човекот кој дотогаш беше обземен од демони Го молеше и тој да тргне со Него.
19. Но Исус не му дозволи, туку му рече: „Оди си дома и кажи им на твоите роднини што стори Господ за тебе со Своето милосрдие.“
20. Тогаш тој си замина и патуваше по пределот на Декаполис и на сите им раскажуваше за она што Исус го стори за него. И секој што ќе чуеше се восхитуваше.