A A A A A
Библија за една година
Април 19

Лука 14:25-35
25. По Исус врвеше голема толпа луѓе и Тој им се обрати со зборовите:
26. „Никој не може да дојде кај Мене и да стане Мој ученик, ако не Ме сака повеќе од татка си, мајка си, жената, децата, браќата и сестрите, па и од својот сопствен живот!
27. Кој не го носи својот крст и не оди по Моите стапки - не може да биде Мој ученик.
28. Кога некој од вас сака да изгради кула, не седнува ли прво да пресмета дали ќе има доволно пари да ја заврши градбата?
29. Во спротивно, може да започне со темелите и да заклучи дека не може да продолжи, па сите што ќе видат ќе му се подбиваат, велејќи:
30. ,Овој човек почнал да ѕида нешто што не може да го доврши!‘
31. Кога некој цар се готви за војна против друг цар, не седнува ли најпрво да се преиспита, дали со своите десет илјади војници ќе може да му се противстави на оној што го напаѓа со дваесет илјади војници?
32. Ако заклучи дека не може, тој ќе испрати гласници уште додека другиот цар е далеку, и ќе моли за примирје.
33. Значи, никој не може да стане Мој ученик додека не Ме стави Мене пред сe друго што има.“
34. „Солта е добра, но ако таа стане блутава, со што ќе се осоли?
35. Таква не би била добра ни за почвата, ни за ѓубривата, па се исфрла надвор. Ако имате уши, слушајте внимателно!“