A A A A A
Библија за една година
Март 3

Марко 8:1-21
1. Набргу потоа, многуброен народ одново се насобра околу Исус. Луѓето не носеа храна со себе, па Исус ги повика Своите ученици и им рече:
2. „Жал ми е за луѓево; веќе три дена постојано се со Мене, а немаат храна.
3. Некои од нив живеат далеку и ако ги пуштам да си одат гладни, ќе премалат по патот!“
4. Учениците Му одговорија: „Местово е пусто; каде ќе најдеме храна да нахраниме толку народ!?“
5. „Колку леба имате?“ - ги праша Исус. „Седум леба“ - одговорија тие.
6. Откако Исус го поседна народот по земјата, ги зеде седумте леба и ги благослови. Потоа ги раскрши на парчиња и им ги подаваше на учениците да му ги разделуваат на народот.
7. Имаа и малку риби и откако Исус ги благослови и нив, им рече на учениците да им ги разделат на луѓето.
8. Сите се најадоа до наситување, а собраа и седум кошници остатоци од храната.
9. Присутните беа на број околу четири илјади души. По ова, Исус го испрати народот да си оди.
10. Веднаш потоа, придружуван од Своите ученици, Исус се качи на едно бротче и отплови во месноста Далманута.
11. Група фарисеи дојдоа кај Исус и почнаа да се расправаат со Него. Со намера да Го искушуваат, тие бараа од Него да им изведе некое чудо со кое ќе докаже дека Тој доаѓа од небото.
12. Исус длабоко воздивна и рече: „Зошто постојано барате некаков чудотворен знак? Ве уверувам дека на вашата генерација таков знак нема да и се даде!“
13. Потоа ги остави, се качи на бротчето и отплови на спротивната страна од езерото.
14. Учениците на Исус заборавија да понесат леб со себе; во бротчето имаа само еден леб.
15. Исус им рече: „Внимавајте и чувајте се од квасецот на фарисеите и на Ирод!“
16. Разговарајќи меѓу себе, учениците заклучија: „Ни приговара зашто заборавивме да земеме леб!“
17. Но Исус, знаејќи што мислат, им рече: „Зошто го поврзувате ова со тоа што немате леб!? Како не можете веќе да сфатите!? Зар умовите ви се заспани!?
18. Имајќи си очи, не гледате, и имајќи си уши, не слушате!
19. Помните ли колку кошници ви останаа кога со пет леба нахранив пет илјади души?“ Тие Му одговорија: „Дванаесет!“
20. Исус продолжи: „А колку кошници ви останаа кога со седум леба нахранив четири илјади души?“ Тие Му одговорија: „Седум!“
21. „Сe уште не разбирате, нели?“ - им рече Исус.