A A A A A
Bible in one year
April 19

Luc 14:25-35
25. Lé kun ke Jésus nin swran kpanngban kpa béh koh lika'n, o dyran kpee i nyin sé bé ke:
26. Swran ng'o ba n sin'n, se wa kpomen i si, i nin, i yi, i mma mun, i niaan mun, ye i bobo i wun'n, o su kwla yôman n sonnzonfue.
27. Ye swran ng'o suemen i waka'n o su'a n su'n, o su kwla yôman n sonnzonfue.
28. ?Amun nun ônin ye se i waan oh kplanh nglô sua fléiin kun'n, o du'an mmua tra'an asé bu'e i sika'n nianman, se i sika'n kwlah dyu i kplanle ô nion?
29. Se wa yô'e i so'n, nan se o bô i bô bo wié'e i yô'n, o tyeman nan bé kwlaa nga bé wuin'n ba srii,
30. ba sé ke: Bian nga bôô sua'n bô, sannge i sa dyu'e i yôle su.
31. ?Ye famien ônin ye se i waan o nin i wiéngu famien kun béh kôh kun ale'n, o du'an mmua tra'an asé bu'e i akunndan kpa se o kwla fa swran akpi-blu o nin nga b'o le swran akpiablaon'n bé kun ô nion?
32. Se o wun ke o nin i bé su kwla kunman'n, ke famien kun'n te ô mmua lo'n, oh sunmanh swran ke bé kô gue i asé.
33. I so'n ti, amun nun swran kwlaa nga wa yatyi'e i ninngé'n kwlaa'n, o su kwla yôman n sonnzonfue.
34. ?Ndyin'n ti liké kpa, sannge se i ta'n kpo'n, nzu ye béh fah yô nan wa yô fe ékuon?
35. Se bé gue i asie wun ô, nnen waka su nun ô, bé kwla fa yô'a liké fi, blô ye bé gue io. Man swran ng'o si fa sié'n, fa sié!