A A A A A
Mizgînî di yek sal
Avrêl 19

Lûqa 14:25-35
25. Elaleteke mezin bi Îsa re diçû. Ew zivirî û ji wan re got:
26. «Eger yek bê ba min û ji dê û bavê xwe, ji jin û zarok, xwişk û birayên xwe, erê, heta ji jiyana xwe bi xwe nefret neke, ew nikare bibe şagirtê min.
27. Û kî xaça xwe hilnegire û li pey min neyê, nikare bibe şagirtê min.
28. Ma kî ji we ku bixwaze bircekê ava bike, pêşî rûnane, mesrefa wê hesab nake, ka tiştên wî hene ku pê xilas bike?
29. Nebe ku bingeh danîbe û nekare temam bike û hemû yên ku wê yekê bibînin, dest pê bikin û tinazên xwe bi wî bikin
30. û bêjin: ‹Vî mirovî dest bi avakirinê kir û nikaribû bibe serî.›
31. An kîjan padîşah, çaxê here pêşiya padîşahekî din, da ku bi wî re bikeve cengê, pêşî rûnane, naşêwire, ka ji wî tê, ku ew bi deh hezaran here pêşiya wî yê ku bi bîst hezaran ve tê ser wî.
32. Eger na, ewê hê ji dûr ve qasidan bişîne û jê hêvî bike, ku li hev bên.
33. Loma kî ji we dev ji her tiştê xwe bernede, nikare bibe şagirtê min.
34. «Xwê qenc e, lê eger ew tama xwe winda bike, wê bi çi bê bitamkirin?
35. Ew êdî ne bi kêrî axê û ne jî bi kêrî zibil tê, wê davêjin derve. Ewê ku guhên wî ji bo bihîstinê hene, bila bibihîze!»