Biblia en un año


Noviembre 11


Tito 1:1-16
1. In waˈ, ri Pablo, in patänil re ri Dios. Xukujeˈ in apóstol, jun chque ru takoˈn ri Jesucristo. Ri Areˈ xintakowic rech quintoban chque ri winak ri e chaˈtal rumal ri Dios rech quecojonic. Je riˈ xukujeˈ rech cäquetamaj na ri kas u banic ri cojonic che ri Cristo, xukujeˈ rech quecowin che retamaxic jas ri kas u kˈijilaxic ri ka Dios.
2. We cäquetamaj ri kas cojonic, cäcuˈbi na qui cˈux chi ya cˈo chic qui cˈaslemal ri man cˈo tä u qˈuisic. Ri Dios ri man cuban tä tzij xuchiˈj lok we cˈaslemal riˈ cˈä mäjaˈ cuchap u banic ri cajulew ojer.
3. Cämic cˈut, are waˈ ri kas kˈij ri xuchomaj ri Dios chi cucˈut na ru Lokˈ Pixab chkawäch. Are cˈu ri Dios ri Toˈl Ke, are yoˈwinak waˈ pa nu kˈab. In u takom cˈu chutzijoxic we tzij riˈ.
4. Quintzˈibaj bi we wuj riˈ chawe, Tito, jeˈ ta ne chi kas at nu cˈojol rumal chi ri uj junam uj cojoninak che ri Kajaw Jesucristo. Are ta ri Dios ka Tat xukujeˈ ri Kajaw Jesucristo ri Toˈl Ke, cutokˈobisaj a wäch, cubano chi cuxlan rawanimaˈ.
5. Ri in xatinya can pa Creta rech caqˈuis u banic ri cˈä craj na, caban u banic ronojel, xukujeˈ rech queacoj na cˈamal tak qui be ri cojonelab pa conojel tak ri tinimit, junam jas ri takanic ri nu yoˈm chawe.
6. We jun craj coc che cˈamal qui be ri cojonelab, tzrajwaxic riˈ chi man cäriktaj tä etzelal chrij, xukujeˈ chi xa jun ri rixokil cˈolic. Rajwaxic chi conojel ri ralcˈual e cojonelab, queniman chque ri quetakan pa qui wiˈ, xukujeˈ man cˈo tä tzij cäbix chquij chi kas tzij cˈo ri man utz taj ri cäcaˈno.
7. Apachin jun ri coc che obispo, tzrajwaxic wi chi jicom ru cˈaslemal, man cˈo tä etzelal cubano, rumal chi yoˈm pu kˈab ri rilic, xukujeˈ ru banic ri cätakan wi ri Dios. Munimarisaj rib, muban cˈaˈnal, mäkˈabaric, man cutzucuj tä u banic chˈoj, man curayij tä cˈu u chˈaquic puak ri qˈuixbal u cˈamic.
8. Xane rajwaxic chi cächˈawic, utz cuban che qui cˈulaxic ri winak ri queopan rucˈ, amakˈel curayij u banic utzil. Xukujeˈ rajwaxic chi utz u chomanic, jicom ri ranimaˈ, xukujeˈ utz u cˈaslemal cho ri Dios. Rajwaxic chi cuchajij paciencia, man cuban taj xa jas ri craj ri areˈ.
9. Rajwaxic chi kas jicom ranimaˈ ri areˈ chrij ru Lokˈ Pixab ri Dios junam jas ri cˈutum chuwäch, rech ri areˈ cäcowinic cuwalijisaj ri canimaˈ ri kachalal, queupixbaj rucˈ ri utzalaj tijonic ri man cˈo tä etzelal chupam, xukujeˈ rajwaxic cänaˈw chucˈutic chi are ri kas tzij ri tajin cucˈut chquiwäch ri winak ri xa quecˈulelanic.
10. Je waˈ quinbij rumal chi e qˈuia ri man queniman taj, más cˈu na chquixol ri cojonelab aj Israel, ri quetokˈin che qui banic jastak ri man cˈo tä qui patän. Qˈuia ri cäquibij, quesubtaj cˈu ri winak cumal.
11. We winak riˈ rajwaxic cätzˈapix u pa qui chiˈ rumal chi tajin quequituquij ri ka nan ka tat cachiˈl ri calcˈual rucˈ tijonic ri man takal taj. Xa cäcaˈn waˈ rech cäquichˈac puak ri qˈuixbal u cˈamic.
12. Cˈo jun chque ri winak aj Creta, jun achi ri cäbix che chi are kˈalajisanel, ri xubij chquij ru winakil aj Creta: “Ri e areˈ xak cäcaˈn tzij, e itzel tak winak, e jikˈab, xukujeˈ e sakˈorib,” ―xcha riˈ.
13. Ri xubij ri achi riˈ are ri kas tzij. Rumal waˈ rajwaxic chi co queapixbaj, cheayajaˈ rech kas tzij quecojonic, jicom ri canimaˈ,
14. rech man cäquicoj tä ri qui pucanic ri winak aj Israel ri xak pa qui jolom quepe wi, xukujeˈ rech man queniman tä che ri qui takanic ri winak ri qui yoˈm can ri kas tzij re ru Lokˈ Pixab ri Dios.
15. Kas utz ronojel chque ri winak ri cäquichomaj xak xuwi ri utzil. Are cˈu ri winak ri man utz tä ri cäquichomaj, ri man e cojonelab taj, man cˈo tä jubikˈ ri kas utz chque ri e areˈ. Rumal chi man utz tä ri cäquichomaj, man utz tä cˈu ri cäquinaˈ pa canimaˈ.
16. We winak riˈ cäquibij chi cˈo nimalaj quetambal chrij ri Dios. Are cˈu rumal ri qui cˈaslemal, xukujeˈ ronojel ri cäcaˈno, kˈalaj chi man cäquibij tä ri kas tzij. Etzeltajinak ri qui cˈaslemal chuwäch ri Dios. Man e nimanelab taj, man quecowin tä cˈut cäcaˈn ri utzil.