A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Lúnasa 17

Iób 26:1-14
1. Ansin d' fhreagair Iób, agus dúirt: ABN: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4
2. Nach breá an chabhair a thug tú don lag! Nach mór an fhuascailt a rinne tú ar an ngéag thláith!
3. Nach maith an chomhairle a thug tú don aineolach! Agus an misneach don lagmhisniúil.
4. Ach cé leis a ndearna tú do chomhráite? Agus cé leis an spiorad a tháinig uait?
5. Bíonn na Rafáím ar crith faoin talamh thíos, Bíonn eagla ar na huiscí agus ar a lucht áitribh.
6. Tá Seól tarrnocht os a chomhair, Agus Abadón gan bhrat.
7. Eisean a leath an Roinn Thuaidh thar an bhfolús Agus a chroch an chruinne ar neamhní.
8. Cheangail sé na huiscí ina néalta, Agus níor stróiceadh na scamaill faoina n-ualach.
9. Chlúdaigh sé aghaidh na [lánré], Agus leath sé a néal thairsti.
10. Chuir sé fáinne thart ar dhromchla na n-uiscí, Ag an teorainn idir solas agus dorchadas.
11. Tagann creathán ar cholúin na spéire, Agus uafás, nuair a chloiseann siad é ag bagairt.
12. Chiúnaigh sé an fharraige lena chumhacht, Agus threascair sé Ráhab lena éirim.
13. Shoilsigh a anáil na spéartha, Agus ghoin a lámh an nathair ar teitheadh.
14. Ach féach! níl sa mhéid sin go léir ach imill a bhealaí! Ní chloisimid uaidh ach macalla cogair! Cé a thuigfeadh toirneach a chumhachta?

Salm 96:11-13
11. Bíodh áthas ar neamh agus ar talamh; tugadh an mhuir agus a bhfuil inti a nglór.
12. Bíodh lúcháir ar an machaire agus a bhfuil ann; tógadh crainn uile na coille gártha áthais
13. i bhfianaise an Tiarna atá ag teacht; atá ag teacht a rialú na cruinne. Rialóidh sé an domhan go cothrom, agus tabharfaidh sé fíorbhreith ar na daoine.

Seanfhocal 23:10-12
10. Ná haistrigh an chloch ársa theorann, agus ná déan bradaíocht ar thalamh dílleachtaí.
11. Óir is tréan é a bhfuasclóir, agus déanfaidh sé a gcúis a thagairt i d' aghaidh.
12. Cuir do chroí sa teagasc, agus tabhair cluas do bhriathra na gaoise.

Rómhánaigh 15:25-33
25. I láthair na huaire, áfach, táim ag dul go Iarúsailéim le cabhair do na naoimh.
26. Thograigh an Mhacadóin agus Acháia bailiúchán airgid a dhéanamh i gcomhair a bhfuil de bhochtáin ar na naoimh in Iarúsailéim.
27. Ach má tá go ndearna siad, is iad féin atá faoi chomaoin acusan. Mar, má fuair na gintlithe a gcion de mhaoin spioradálta na nGiúdach, ba chóir dóibh fónamh dóibhsean lena maoin shaolta.
28. Chomh luath agus a bheidh an gnó seo curtha i gcrích agam, agus an fáltas seo seachadta slán faoi shéala dóibh, cuirfidh mé chun siúil bhur mbealachsa go dtí an Spáinn
29. agus tá a fhios agam go mbeidh flúirse de bheannachtaí Chríost agam daoibh ar mo theacht dom chugaibh.
30. Táim á iarraidh d' achainí oraibh, a bhráithre, trínár dTiarna Íosa Críost agus trí ghrá an Spioraid Naoimh, cuidiú liom sa choimhlint atá romham le hurnaithe a dhéanamh chun Dé ar mo shon,
31. go dtiocfaidh mé slán ó dhíchreidmhigh Iúdáia agus go mbeidh na naoimh lánsásta le mo chabhair do Iarúsailéim;
32. agus le toil Dé tiocfaidh mé chugaibh faoi lúcháir agus ligfidh mé mo scíth in bhur measc.
33. Dia na síochána libh go léir. Amen.