A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Bealtaine 17

2 Samúéil 5:1-25
1. Tháinig treibheanna Iosrael go léir chuig Dáiví ansin i Heabrón. «Féach,» ar siad, «sinne do mhuintir ó dhúchas feola agus smeara.
2. San am atá thart nuair a bhí Sól ina rí orainn, is tusa a bhí mar thaoiseach ar Iosrael ina gcuid eachtraí go léir; agus dúirt an Tiarna leat: 'Is tusa a bheidh i d' aoire ar mo phobal Iosrael, is tusa a bheidh mar thaoiseach ar Iosrael.'»
3. Tháinig seanóirí Iosrael go léir chuig an rí ag Heabrón, agus rinne Dáiví rí conradh leo ag Heabrón i bhfianaise an Tiarna agus rinne siad Dáiví a ungadh ina rí ar Iosrael.
4. Bhí Dáiví tríocha bliain d' aois nuair a rinneadh rí de agus d' fhan sé i gcoróin ar feadh daichead bliain.
5. Bhí sé seacht mbliana agus sé mhí i Heabrón ina rí ar Iúdá, ansin bhí sé trí bliana agus tríocha i Iarúsailéim ina rí ar Iosrael agus Iúdá go léir.
6. Mháirseáil Dáiví agus a chuid fear ionsar Iarúsailéim in aghaidh na Iabúsach a bhí ina gcónaí ann. Dúirt siad seo le Dáiví: «Ní éireoidh leat teacht isteach anseo. Coinneoidh na daill agus na bacaigh amach thú.» (Sé sin le rá, ní éireoidh le Dáiví teacht isteach anseo go deo.)
7. Ach ghabh Dáiví daingean Shíón, sé sin Dúnfort Dháiví.
8. Dúirt Dáiví an lá sin: «Cibé a bhuailfidh an Iabúsach agus a rachaidh an seoladán suas [gheobhaidh sé a luach saothair].» Maidir leis na daill agus na bacaigh, thug Dáiví fuath a anama dóibh. (Uaidh sin an seanfhocal: «Ní rachaidh na daill agus na bacaigh isteach sa Teampall.»)
9. Chuaigh Dáiví chun cónaithe sa daingean agus thug sé Dúnfort Dháiví air. Thóg Dáiví balla timpeall air, ón Mileo isteach.
10. Chuaigh Dáiví i neart agus i neart agus bhí an Tiarna, Dia na Slua, ina chuideachta.
11. Chuir Híorám rí Thuíre toscairí go dtí Dáiví le crainn chéadrais, saoir adhmaid agus chloiche, agus thógadar rítheach do Dháiví.
12. Thuig Dáiví ansin go raibh sé daingnithe ina rí ar Iosrael ag an Tiarna agus go raibh a réim á móradh aige ar son a phobail Iosrael.
13. Tar éis teacht ó Heabrón dó, ghlac Dáiví le leannáin agus le mná eile in Iarúsailéim, agus rugadh a thuilleadh mac agus iníonacha dó.
14. Seo iad ainmneacha na clainne a rugadh dó in Iarúsailéim: Seamúa, Seobán, Nátán, Solamh,
15. Ibcheár, Eilíseúa, Neifig,
16. Eilíseámá, Eilíádá, Eilifeálat.
17. Nuair a chuala na Filistínigh gur ceapadh Dáiví ina rí ar Iosrael go léir, ghabhadar go léir suas ar a thóir. Arna chlos sin, chuaigh Dáiví síos go dtí an dúnfort.
18. Nuair a tháinig na Filistínigh, chuireadar cóiriú oscailte orthu féin i nGleann Rafáím.
19. Chuaigh Dáiví i gcomhairle leis an Tiarna: «An rachaidh mé in aghaidh na bhFilistíneach, an dtabharfaidh tú i mo láimh dom iad?» D' fhreagair an Tiarna: «Ionsaigh iad! Déanfaidh mé na Filistínigh a thabhairt i do láimh duit go dearfa.»
20. Chuaigh Dáiví go Bál Parázaím agus bhuaigh sé ansiúd orthu. Dúirt Dáiví: «Rinne an Tiarna maidhm i líne mo namhad faoi mar a dhéanfadh tuile na habhann.» Uime sin a tugadh Bál Parázaím (nó Maidhm an Tiarna) ar an áit sin.
21. D' fhág na Filistínigh a n-íola ansiúd agus thug Dáiví agus a chuid fear leo iad.
22. Tháinig na Filistínigh aníos arís agus chuireadar cóiriú oscailte catha orthu féin i nGleann Rafáím.
23. Chuaigh Dáiví i gcomhairle leis an Tiarna agus d' fhreagair sé: «Ná hionsaigh iad ceann ar aghaidh; gabh timpeall ar a gcúl agus cuir cath orthu os comhair na gcrann balsaim.
24. Nuair a chloisfidh tú trup na gcoiscéimeanna ar bharr na gcrann, ansin ar aghaidh leat mar is é an Tiarna a bheidh ann ag gabháil romhat chun briseadh ar arm na bhFilistíneach.»
25. Rinne Dáiví mar a d' ordaigh an Tiarna dó; chuir sé an ruaig ar na Filistínigh ó Ghibeón ar aghaidh go Bealach Gheizir.

2 Samúéil 6:1-23
1. Thionóil Dáiví sluaite tofa Iosrael go léir, tríocha míle fear.
2. Chuir Dáiví chun bealaigh agus d' imigh lena lucht leanúna go léir ó Bhálá Iúdá chun áirc Dé ar a bhfuil ainm Tiarna na Slua a shuíonn faoi réim ar na ceiribíní a thabhairt aníos as sin.
3. Leagadar áirc Dé ar charr nua, agus thugadar leo í ó theach Aibíonádáb atá ar an gcnoc. Bhí Uzá agus Aichíó, clann mhac Aibíonádáb, ag tiomáint an chairr nua.
4. [Bhí Uzá ag siúl] taobh le háirc Dé agus Aichíó ag gabháil roimpi.
5. Bhí Dáiví agus teaghlach Iosrael ag rince os comhair an Tiarna le barr dúthrachta, ag cantain le cruiteanna, le cláirseacha, le bodhráin, le castainéid, agus le ciombail.
6. Nuair a thángadar go hurlár buailte áirithe, shin Uzá a lámh chun áirc an Tiarna agus choinnigh socair í mar go raibh na daimh ag tuisliú.
7. D' adhain fearg an Tiarna in aghaidh Uzá agus bhuail Dia ar an toirt é mar gur bhain sé leis an áirc lena láimh, agus fuair sé bás ansiúd taobh le háirc an Tiarna.
8. Bhí Dáiví míshásta mar gur bhris fearg an Tiarna amach ina aghaidh Uzá, agus tugtar Bearna Uzá ar an áit go dtí an lá inniu.
9. Bhí eagla an Tiarna ar Dháiví an lá sin: «Conas,» ar sé, «arbh fhéidir le háirc an Tiarna teacht chugamsa?»
10. Shocraigh Dáiví gan an áirc a thabhairt isteach i nDúnfort Dháiví ach thug sé i leataobh í go teach Obaed Eadóm ó Ghat.
11. D' fhan áirc an Tiarna i dteach Obaed Eadóm ó Ghat ar feadh trí mhí, agus chuir an Tiarna a bheannacht ar Obaed Eadóm agus ar a theaghlach go léir.
12. Tháinig scéala go Dáiví rí gur chuir an Tiarna a bheannacht ar theaghlach Obaed Eadóm agus ar gach ar bhain leis de bharr áirc an Tiarna. D' imigh Dáiví dá bhrí sin agus thug sé áirc Dé leis aníos ó theach Obaed Eadóm go Dúnfort Dháiví le barr lúcháire.
13. Nuair a bhí lucht iompair áirc an Tiarna imithe sé choiscéim, rinne sé damh agus caora ramhar a íobairt.
14. Bhí Dáiví ag rince an méid a bhí ina chorp os comhair an Tiarna, agus éafód lín á chaitheamh aige.
15. Thug Dáiví agus teaghlach Iosrael go léir áirc an Tiarna aníos le gártha agus le séideadh an stoic.
16. Nuair a bhí áirc an Tiarna ag dul isteach i nDúnfort Dháiví, bhí Míceal iníon Shóil ag faire ón bhfuinneog agus chonaic sí Dáiví rí ag steipeadaíl agus ag rince os comhair an Tiarna; tháinig drochmheas aici air ina croí.
17. Thug siad áirc an Tiarna isteach leo agus d' fhág siad ina hionad í laistigh den bhoth a bhí curtha suas ag Dáiví di. Agus d' ofráil Dáiví íobairtí dóite agus íobairtí comaoineach os comhair an Tiarna.
18. Nuair a bhí deireadh na n-íobairtí dóite agus na n-íobairtí comaoineach ofráilte ag Dáiví bheannaigh sé an pobal in ainm Tiarna na Slua.
19. Ansin roinn sé ar an bpobal uile, ar shlua iomlán Iosrael, idir fhir agus mhná, cáca aráin an duine agus sciar dátaí agus císte rísíní. D' imigh an pobal go léir ansin, gach duine chun a thí féin.
20. Ag teacht abhaile do Dháiví chun a theaghlach a bheannú, chuaigh Míceal iníon Shóil amach ina choinne: «Nach breá an cháil,» ar sí, «a thuill rí Iosrael dó féin inniu, á nochtadh féin os comhair chailíní a shearbhóntaí, mar a dhéanfadh aon chrosán é féin a nochtadh.»
21. D' fhreagair Dáiví Míceal: «Don Tiarna a bhí mé ag rince. [Dar an Tiarna beo], an té a thogh mise roimh d' athair agus roimh a theaghlach go léir le taoiseach a dhéanamh díom ar Iosrael, pobal an Tiarna, déanfaidh mé rince os comhair an Tiarna
22. agus mé féin a ísliú níos mó fós. Beidh mé gan mheas i do shúilese, ach beidh deamheas orm ina súile siúd, na cailíní a luann tú.»
23. Go lá a báis bhí Míceal iníon Shóil gan chlann.

Salm 63:1-11
1. 1 Salm Dháiví. Nuair a bhí sé ag lonnú i bhfásach Iúdá. 2 A Dhia, mo Dhia thú, is tú a iarraim, tá íota tharta ar m' anam chugat. Ní théann lagadh ar mo cholainn ach ag tnúth leat amhail talamh túr tirim gan uisce. Salm 62
2. 3 Is mar sin a bhínn ag amharc ort san ionad naofa d' fhonn go bhfeicfinn do ghlóir is do chumhacht.
3. 4 De bhrí gur fearr ná an bheatha féin do bhuanghrá, canfaidh mo bheola do mholadh.
4. 5 Ar an ábhar sin beannóidh mé le mo bheo thú agus ardóidh mé mo lámha i d' ainmse.
5. 6 Líonfar m' anam mar a líonfaí le fleá é, agus molfaidh mo bhéal le ríméad thú.
6. 7 I mo luí dom ar mo leaba bím ag cuimhneamh ort, bím ag smaoineamh ort i dtráthanna na hoíche;
7. 8 óir ráinig tú i do chúntóir agam, agus gairdím faoi scáth do sciathán.
8. 9 Tá m' anam ag cloí go dlúth leat, agus coinníonn do dheaslámh suas mé.
9. 10 An dream atá ar tí m' anama chun a scriosta, rachaidh siad síos i ndoimhneacht na talún.
10. 11 Tabharfar suas do chumhacht an chlaímh iad agus déanfaidh na seacáil a gcuid orthu.
11. 12 Is i nDia a dhéanfaidh an rí gairdeas, agus beidh áthas ar a mionnaíonn dar eisean, ach cuirfear béal lucht éithigh ina thost.

Seanfhocal 16:16-17
16. Is fearr an eagna a aimsiú ná an t-ór; tóg tuiscint mar rogha thar an airgead.
17. Casann ród an fhíréin i leataobh ón olc; an té a fhaireann cá bhfuil a thriall caomhnaíonn sé a bheo.

Eoin 5:1-23
1. Ina dhiaidh sin tharla féile de chuid na nGiúdach agus chuaigh Íosa suas go Iarúsailéim.
2. Tá in Iarúsailéim, ag Geata na gCaorach, linn ar a dtugtar Béatsata san Eabhrais, agus ag a bhfuil cúig cholúnáid.
3. Iontusan sin bhí slua mór de dhaoine tinne daill agus bacaigh agus pairilísigh ina luí (ag feitheamh le corraí an uisce.
4. Mar thagadh aingeal an Tiarna anuas ar uaire sa linn agus chorraíodh sé an t-uisce. An chéad duine isteach sa linn tar éis chorraí an uisce, leigheastaí é ó cibé galar a bhíodh air).
5. Bhí aon duine amháin ann agus a ghalar air le hocht mbliana déag ar fhichid.
6. Nuair a chonaic Íosa an duine seo ina luí ansiúd agus a fhios aige go raibh mórán ama caite aige ann, dúirt sé leis: «Ar mhaith leat go ndéanfaí slán thú?»
7. «A dhuine uasail,» arsa an t-easlán leis á fhreagairt, «níl aon duine agam chun mé a chur isteach sa linn nuair a chorraítear an t-uisce; fad a bhím ag teacht, téann duine eile síos romham.»
8. Dúirt Íosa leis: «Éirigh, tóg do shráideog agus siúil.»
9. Leigheasadh an duine láithreach, thóg sé a shráideog agus shiúil leis.
10. Bhí an tsabóid ann an lá sin más ea. Chrom na Giúdaigh dá bhrí sin ar a rá leis an té a leigheasadh: «Tá sé ina shabóid, agus ní ceadmhach duit do shráideog a iompar.»
11. D' fhreagair sé iad: «An té a rinne slán mé, dúirt sé liom: 'Tóg do shráideog agus siúil.'»
12. D' fhiafraigh siad de ansin: «Cé hé an duine a dúirt leat: 'Tóg do shráideog agus siúil'?»
13. Ach ní raibh a fhios ag an té a leigheasadh cérbh é, mar bhí Íosa imithe i leataobh ón slua a bhí cruinnithe san áit.
14. Fuair Íosa ina dhiaidh sin é sa Teampall agus dúirt leis: «Féach, tá tú leigheasta. Ná déan peaca feasta le heagla go mbainfeadh rud éigin níos measa duit.»
15. D' imigh an duine agus d' inis sé do na Giúdaigh gurbh é Íosa a leigheas é.
16. Is dá bharrsan a bhí na Giúdaigh ag géarleanúint ar Íosa mar go ndearna sé na nithe seo ar an tsabóid.
17. Is é freagra a thug Íosa orthu: «Tá m' Athair ag obair anois, agus riamh, agus táimse ag obair chomh maith.»
18. Ba mhóide sin mar ba mhian leis na Giúdaigh é chur chun báis, mar níorbh é amháin go mbíodh sé ag briseadh na sabóide ach ag tabhairt a athair féin ar Dhia, á chur féin ar aon chéim le Dia.
19. Thug Íosa freagra: «Amen, Amen, a deirim libh, ní féidir don Mhac aon ní a dhéanamh uaidh féin mura bhfeiceann sé ní éigin á dhéanamh ag a Athair. Cibé nithe a dhéanann an tAthair, déanann an Mac iad ar an gcuma chéanna.
20. Óir tá cion ag an Athair ar an Mac agus taispeánann sé dó a ndéanann sé féin, agus taispeánfaidh sé dó oibreacha is mó ná iad seo i dtreo go mbeidh ionadh oraibhse.
21. Óir faoi mar a thógann an tAthair na mairbh agus iad a dhéanamh beo, mar an gcéanna déanann an Mac beo an mhuintir is toil leis;
22. mar ní thugann an tAthair breith ar aon duine ach thug sé an uile bhreith dá Mhac,
23. i dtreo go dtabharfadh cách onóir don Mhac, mar a thugann siad don Athair. An té nach dtugann onóir don Mhac ní thugann sé onóir don Athair a chuir uaidh é.