A A A A A
Bíobla i gceann bliana
Feabhra 8

Eaxodus 27:1-21
1. «Déanfaidh tú altóir d' adhmad sitím, cúig bhanlámh ar fad, agus cúig bhanlámh ar leithead; beidh an altóir cearnógach agus beidh sí trí bhanlámh ar airde.
2. Déanfaidh tú beanna dá ceithre cuinní; beidh na beanna d' aon phíosa léi; cumhdóidh tú í le cré-umha.
3. Déanfaidh tú miasa le breith ar a luaithreach, agus liacha, agus báisíní, agus gabhla, agus oighinn; de chré-umha a dhéanfaidh tú soithí uile na haltóra.
4. Déanfaidh tú gráta di de chliath chré-umha, agus ceithre fáinní cré-umha ag ceithre cúinní na cléithe.
5. Cuirfidh tú í faoi fhargán na haltóra i dtreo go sínfidh an chliath leath slí suas ar an altóir.
6. Agus déanfaidh tú cuaillí don altóir, cuaillí d' adhmad sitím agus cumhdóidh tú iad le cré-umha;
7. cuirfear na cuaillí trí na fáinní i dtreo go mbeidh na cuaillí ar dhá thaobh na haltóra agus í á hiompar.
8. Déanfaidh tú an altóir de chláir, agus í folamh laistigh. Dé réir mar a taispeánadh duit ar an sliabh is ea a dhéanfaidh tú í.
9. «Déanfaidh tú faiche an taibearnacail. Ar an taobh theas den fhaiche beidh brait céad banlámh ar fad ar chliathán de, iad déanta de línéadach mín cas.
10. Beidh a bhfiche polla agus a bhfiche ceap de chré-umha, ach beidh a naisc agus a mbataí d' airgead.
11. Mar an gcéanna ar feadh a fhaid ar an taobh thuaidh, beidh brait céad banlámh ar fad, a bhfiche polla agus a bhfiche ceap de chré-umha, ach a naisc agus a mbataí d' airgead.
12. Ar feadh leithe na faiche ar an taobh thiar beidh brait leathchéad banlamh le deich bpolla agus deich gceap.
13. Beidh an fhaiche leathchéad banlámh ar leithead chun tosaigh ar an taobh thoir.
14. Ar thaobh den gheata beidh cúig bhanlámh déag de bhrait ar crochadh le trí pollaí i dtrí ceapa.
15. Ar an taobh eile den gheata beidh cúig bhanlámh déag de bhrait ar crochadh le trí pollaí i dtrí ceapa.
16. Do gheata na faiche beidh cliath fiche banlámh ar fad, í déanta d' ábhar gorm agus corcra agus craorag, agus de línéadach mín cas agus gréasadh d' obair shnáthaide ann; beidh ceithre pholla lena gceithre ceapa aici.
17. Beidh na pollaí go léir timpeall na faiche dlúite le chéile le bataí airgid; beidh a naisc d' airgead agus a gceapa de chré-umha.
18. Beidh an fhaiche céad banlámh ar fad, leathchéad ar leithead, agus cúig bhanlámh ar airde; beidh a brait de línéadach mín cas agus a ceapa de chré-umha.
19. Gréithe uile an taibearnacail, is cuma cad is feidhm dóibh, a phionnaí go léir agus pionnaí na faiche, beidh siad de chré-umha.
20. «Tabharfaidh tú ordú do chlann Iosrael go dtabharfaidh siad duit ola ológ ghlan fháiscthe don solas i dtreo go mbeidh lampa ann le bheith ar lasadh i gcónaí.
21. Beidh Árón is a chlann mhac ina fheighil ó nóin go maidin gan stad, i láthair an Tiarna i dTaibearnacal na Teagmhála taobh amuigh den fhial atá os comhair na Fianaise. Beidh sin ina reacht le coimeád ó ghlúin go glúin ag clann Iosrael.

Eaxodus 28:1-43
1. «Glac chugat de chlann Iosrael do dhearthair Árón agus a chlann mhac le bheith ina sagairt i mo sheirbhís Árón agus a chlann mhac: Nádáb, Aibíchiú, Eileázár agus Íteámár.
2. Déanfaidh tú éidí naofa do Árón do dheartháir dochum glóire agus maise.
3. Tabharfaidh tú treoracha do chách a bhfuil éirim ann, iad siúd dá dtug mé éirim aigne, chun éidí Árón a dhéanamh dá choisreacan do mo shagartacht.
4. Seo iad na héidí atá le déanamh acu: lúireach agus éafód agus fallaing agus ionar bróidnithe agus ceannbheart agus crios. Déanfaidh siad éidí naofa do do dheartháir Árón agus dá mhaca le fónamh dom mar shagairt.
5. Bíodh acu don ghnó ór, ábhar gorm agus corcra agus craorag agus línéadach mín cas.
6. «Déanfaidh siad an t-éafód d' ór agus d' ábhar gorm agus corcra agus craorag agus de línéadach mín cas fite le barr slachta.
7. Beidh dhá ghuailleán ceangailte dá dhá imeall á choimeád le chéile.
8. Agus an crios fite air a bheidh á choimeád, beidh sé den déantus céanna, d' ór, d' ábhar gorm agus corcra agus craorag agus de línéadach cas mín.
9. Glacfaidh tú chugat dhá chloch oinisce agus déanfaidh tú ainmneacha chlann Iosrael a ghreanadh orthu;
10. sé ainmneacha acu ar chloch díobh agus na sé ainmneacha eile ar an gcloch eile, de réir ord a mbreithe.
11. Faoi mar a dhéanann seodóir séala a ghreanadh, sin mar a dhéanfaidh tú an dá chloch a ghreanadh le hainmneacha chlann Iosrael, agus iad a leagan i gcumhdach fiolagráin óir.
12. Agus cuirfidh tú an dá chloch ar dhá ghuailleán an éafód mar chlocha cuimhne chlann Iosrael, agus déanfaidh Árón a n-ainmneacha a iompar ar a ghuaillí mar chuimhne i láthair an Tiarna.
13. Déanfaidh tú cumhdaigh d' fhiolagrán óir,
14. agus dhá shlabhra d' ór fíre, fite mar chorda, agus ceanglóidh tú na slabhraí fite do na cumhdaigh.
15. «Déanfaidh tú lúireach bhreithiúnais, d' obair shlachtmhar; déanfaidh tú í ar dhéantús an éafód; d' ór agus d' ábhar gorm agus corcra agus craorag, agus de línéadach mín cas a dhéanfaidh tú í.
16. Beidh sí cearnógach, fillte uirthi féin, réise ar fad agus réise ar leithead.
17. Leagfaidh tú ceithre shraith cloch inti: sard, tópas agus carmhogal sa chéad sraith;
18. smaragaid, saifír, agus diamant sa dara sraith;
19. iasaint, agáit, agus aimitis sa tríú sraith,
20. beiril, oinisc agus seaspar sa cheathrú sraith. Beidh siad go léir ar leaba d' fhiolagrán óir.
21. Beidh ainmneacha chlann mhac Iosrael orthu agus a dó dhéag a líon de réir líon na n-ainmneacha orthu; beidh siad greanta mar a bheadh séalaí, a ainm féin greanta ar gach ceann, ag freagairt don dá threibh déag.
22. Déanfaidh tú slabhraí d' ór fíre, fite mar chorda, don lúireach.
23. Déanfaidh tú dhá fháinne óir don lúireach agus iad a ghreamú dá dhá chúinne uachtaracha.
24. Cuirfidh tú an dá shlabhra d' ór fite sa dá fháinne atá ar chúinní na lúirí.
25. Ceanglóidh tú dhá cheann eile na slabhraí den dá chumhdach fiolagráin i slí is go ngreamóidh tú iad de ghuailleáin an éafód chun tosaigh.
26. Déanfaidh tú dhá fháinne óir agus iad a ghreamú do dhá chúinne íochtaracha na lúirí, ar an bhfáithim laistigh le hais an éafód.
27. Déanfaidh tú dhá fháinne óir eile agus iad a ghreamú d' íochtar dhá ghuailleán an éafód chun tosaigh in aice leis an gceangal, lastuas de chrios fite an éafód.
28. Caithfear an lúireach a cheangal don éafód le lása gorm trína bhfáinní araon, i dtreo go luífidh sí ar chrios fite an éafód agus nach scarfadh an lúireach ón éafód.
29. Ar an gcuma sin iompróidh Árón ainmneacha chlann mhac Iosrael i lúireach an bhreithiúnais ar a chroí nuair a rachaidh sé isteach san áit naofa, d' fhonn iad a thabhairt chun cuimhne de shíor i láthair an Tiarna.
30. Cuirfidh tú an tÚirím agus an Tuimím sa lúireach chun go mbeidís ar chroí Árón nuair a rachaidh sé isteach i láthair an Tiarna; ar an gcuma sin iompróidh Árón breithiúnas chlann Iosrael ar a chroí i láthair an Tiarna de shíor.
31. «Déanfaidh tú fallaing an éafód go léir d' ábhar gorm.
32. Beidh oscailt intí don cheann agus fáithim fite timpeall na hoscailte, dála na hoscailte i gcathéide, d' fhonn nach sracfaí í.
33. Ar a fáithim íochtair cuirfidh tú maisiú de phomagránaití, d' ábhar gorm agus corcra agus craorag ar fháithim na fallainge timpeall, agus cloigíní óir eatarthu.
34. Beidh siad gach re ceann, cloigín óir agus pomagránait, cloigín óir agus pomagránait, timpeall ar fháithimí na fallainge.
35. Caithfidh Árón í nuair a dhéanfaidh sé seirbhís agus cloisfear a glór nuair a rachaidh sé isteach san áit naofa i láthair an Tiarna, agus nuair a thiocfaidh sé amach, á chosaint ón mbás.
36. «Déanfaidh tú lann d' ór fíre agus ' Naofa don Tiarna' a ghreanadh uirthi mar a ghreanfaí ar shéala.
37. Greamóidh tú í den cheannbheart le lása glas; ar thosach na ceannbhirte a chuirfear í.
38. Caithfidh Árón ar a éadan í agus iompróidh Árón air féin cibé lochtanna a bhíonn ar na hofrálacha naofa a chroisriceann clann Iosrael mar íobairtí naofa; beidh sí de shíor ar a éadan d' fhonn is go nglacfaí leo i láthair an Tiarna.
39. Déanfaidh tú an t-ionar a fhí le bróidnéireacht de línéadach mín; déanfaidh tú ceannbheart de línéadach mín agus crios maisithe le hobair shnáthaide.
40. «Agus do mhaca Árón déanfaidh tú ionair agus criosanna agus boinéid, déanfaidh tú iad mar ghlóir agus mar scéimh.
41. Cuirfidh tú iad seo ar do dheartháir Árón agus ar a mhic chomh maith leis, agus déanfaidh tú iad a ungadh agus a oirniú agus a choisreacan d' fhonn go ndéanfaidís seirbhís dom mar shagairt.
42. Déanfaidh tú brístí línéadaigh chun a nochtacht a chlúdach ó áranna go sliasta síos.
43. Beidh siad ar Árón agus ar a mhaca nuair a rachaidh siad isteach i mBoth na Teagmhála, nó nuair a thiocfaidh siad i gcóngar na haltóra chun seirbhís a dhéanamh sa sanctóir, le heagla go dtabharfaidís ciontacht éigin anuas orthu féin agus iad a fháil bháis. Beidh sé sin ina reacht go brách dó féin agus dá shliocht ina dhiaidh.

Salm 20:1-5
1. 1 Do stiúrthóir an chóir. Salm le Dáiví. 2 Go n-éiste an Tiarna leat lá an bhuairimh: go gcumhdaí ainm Dia Iacóib thú! Salm 19
2. 3 Go gcuire sé cúnamh chugat ón sanctóir agus go dtuga sé taca duit as Síón.
3. 4 Go mba cuimhin leis d' ofrálacha go léir: go mba taitneamhach leis d' íobairtí uileloiscthe.
4. 5 Go dtuga sé mianta do chroí duit, go gcomhlíona sé do bhearta go léir.
5. 6 Go ndéanaimid lúcháir as ucht do bhua, agus gairdeas in ainm ár nDé. Go ndeonaí an Tiarna d' achainíocha go léir duit.

Seanfhocal 7:1-5
1. Coinnigh greim ar mo bhriathra, a mhic, agus cuir m' aitheanta i dtaisce duit féin.
2. Comhlíon m' aitheanta agus mairfidh tú beo; coinnigh mo theagasc mar mhac imreasan do shúile.
3. Ceangail de do mhéireanna iad agus scríobh ar chlár do chroí iad.
4. Abair leis an eagna: «Is tú mo shiúr,» agus tabhair do «chara dil» ar an tuiscint,
5. Le thú a chosaint ar an mbean drúisiúil, ón strainséir mná le briathra bladair.

Matha 24:29-51
29. «Tar éis trioblóid na laethanta sin, ní fada go ndorchófar an ghrian, agus ní thabharfaidh an ghealach a soilse, agus titfidh na réaltaí ón spéir, agus beidh cumhachta na bhflaitheas ar crith.
30. Agus ansin feicfear comhartha Mhac an Duine sna flaithis, agus ansin beidh ciníocha uile an domhain ag déanamh mairgní agus feicfear Mac an Duine ag teacht ar scamaill na bhflaitheas le cumhacht agus iomad glóire.
31. Agus cuirfidh sé a chuid aingeal amach le trumpa mórghlórach ag bailiú a chuid tofach as na ceithre hairde, ó cheann ceann na bhflaitheas.»
32. Ach foghlaimígí ón gcrann fígí an parabal seo: Nuair a bhíonn an ghéag go húr agus í ag cur na mbachlóg amach, bíonn a fhios agaibh an samhradh a bheith in achmaireacht.
33. Amhlaidh sin daoibh nuair a fheicfidh sibh na nithe úd uile, bíodh a fhios agaibh go bhfuil sé in achmaireacht, ar an tairseach.
34. Deirim libh go fírinneach, ní imeoidh an ghlúin seo gan na nithe seo uile a bheith tagtha chun cinn.
35. Imeoidh neamh agus talamh, ach ní imeoidh mo bhriathrasa choíche.
36. «Ach mar gheall ar an lá sin agus ar an uair, níl fhios ag duine ar bith ná ag aingil na bhflaitheas, ach ag an Athair amháin.
37. Amhail mar a bhí laethanta Naoi, is amhlaidh sin a bheidh téarnamh Mhac an Duine.
38. Óir, faoi mar a bhí siad sna laethanta úd roimh an díle, ag ithe agus ag ól, ag pósadh agus ag tabhairt le pósadh, go dtí an lá a ndeachaigh Naoi san áirc,
39. agus gan a fhios acu aon ní gur tháinig an díle agus gur sciob léi iad uile; is mar sin freisin a bheidh téarnamh Mhac an Duine.
40. Beidh beirt fhear sa ghort an uair sin: tógfar duine agus fágfar duine;
41. beirt bhan ag meilt bhró: tógfar bean agus fágfar bean.
42. Bígí ag faire, dá bhrí sin, mar níl a fhios agaibh cén lá a thiocfaidh bhur dTiarna.
43. «Bíodh a fhios agaibh é seo, áfach: dá mb' eol don fhear tí cén t-am san oíche a dtiocfadh an bithiúnach, bheadh sé ag faire agus ní ligfeadh sé ballaí a thí a réabadh.
44. Sibhse freisin, mar sin, bígí ullamh, óir is ar an uair nach síleann sibh a thiocfaidh Mac an Duine.
45. Cé hé, más ea, an seirbhíseach iontaofa ciallmhar ar cheap a mháistir os cionn sclábhaí a theaghlaigh é chun a gcuid bia a thabhairt dóibh i dtráth?
46. Is méanar don seirbhíseach sin a bhfaighidh a mháistir é ag déanamh amhlaidh ar theacht dó.
47. Deirim libh go fírinneach, ceapfaidh sé os cionn a mhaoine go léir é.
48. Agus má deir an drochsheirbhíseach sin ina chroí: 'Tá mo mháistir ag déanamh moille,'
49. agus go dtosóidh ag bualadh a chomhsheirbhíseach, agus é ag ithe agus ag ól le lucht meisce,
50. tiocfaidh máistir an tseirbhísigh sin lá nach mbíonn súil aige leis agus ar an uair nach eol dó,
51. agus coscróidh sé é, agus tabharfaidh cion na mbréagchráifeach dó. Is ann a bheidh gol agus díoscán fiacla.