Βίβλος σε ένα χρόνο


Νοέμβριος 12


Ιερεμίας 49:1-39
1. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΟΥΣ ΑΜΜΩΝ. Έτσι λέει ο Κύριος: Μήπως δεν έχει γιους ο Ισραήλ; Δεν έχει κληρονόμο; Γιατί ο Μαλχόμ κληρονόμησε τη Γαδ, και ο λαός του κατοικεί στις πόλεις εκείνου;
2. Γι' αυτό, δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, και θα κάνω να ακουστεί στη Ραββά των γιων Αμμών θόρυβος πολέμου· και θα είναι σωρός ερειπίων, και οι κωμοπόλεις τους θα κατακαούν με φωτιά· τότε, ο Ισραήλ θα κληρονομήσει αυτούς που τον κληρονόμησαν, λέει
3. Ολόλυξε, Εσεβών, επειδή η Γαι λεηλατήθηκε· βοήστε, οι κωμοπόλεις τής Ραββά, περιζωστείτε σάκους· θρηνήστε και τρέξτε ολόγυρα μέσα από τους φραγμούς· επειδή, ο Μαλχόμ θα πάει σε αιχμαλωσία, οι ιερείς του και οι άρχοντές του μαζί.
4. Γιατί καυχάσαι στις κοιλάδες; Η κοιλάδα σου διέρρευσε, θυγατέρα αποστάτρια, που έλπιζες στους θησαυρούς σου, λέγοντας: Ποιος θάρθει εναντίον μου;
5. Δες, εγώ φέρνω φόβο εναντίον σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, από όλους τούς περιοίκους σου· και θα διασκορπιστείτε κάθε ένας κατευθείαν μπροστά του· και δεν θα υπάρχει εκείνος που θα συνάξει αυτόν που πλανιέται.
6. Και ύστερα απ' αυτά θα επιστρέψω την αιχμαλωσία των γιων Αμμών, λέει ο Κύριος.
7. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΔΩΜ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δεν υπάρχει πλέον σοφία στη Θαιμάν; Χάθηκε η βουλή από τους συνετούς; Έφυγε η σοφία τους;
8. Φύγετε, στραφείτε, κάντε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Δαιδάν· επειδή, θα φέρω επάνω του τον όλεθρο του Ησαύ, τον καιρό τής επίσκεψής του.
9. Αν έρχονταν σε σένα τρυγητές, δεν θα άφηναν επανωστάφυλα; Αν έρχονταν κλέφτες κατά τη νύχτα, θα άρπαζαν εκείνο που τους αρκούσε.
10. Εγώ, όμως, γύμνωσα τον Ησαύ, αποκάλυψα τους κρυψώνες του, και δεν θα μπορέσει να κρυφτεί· λεηλατήθηκε το σπέρμα του, και οι αδελφοί του, και οι γείτονές του· κι αυτός δεν υπάρχει.
11. Άφησε τα ορφανά σου· εγώ θα τα ζωογονήσω· και οι χήρες σου ας ελπίζουν σε μένα.
12. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος: Δες, εκείνοι στους οποίους δεν ταίριαζε να πιουν από το ποτήρι, πραγματικά ήπιαν· και εσύ θα μείνεις ολοκληρωτικά ατιμώρητος; Δεν θα μείνεις ατιμώρητος, αλλά θα πιεις, οπωσδήποτε.
13. Επειδή, ορκίστηκα στον εαυτό μου, λέει ο Κύριος, ότι η Βοσόρρα θα είναι σε θάμβος, σε όνειδος, σε ερήμωση, και σε κατάρα· και όλες οι πόλεις της θα είναι έρημες στον αιώνα.
14. Άκουσα αγγελία από τον Κύριο, και μηνυτής στάλθηκε στα έθνη, λέγοντας: Συγκεντρωθείτε, και ελάτε εναντίον της, και σηκωθείτε σε πόλεμο.
15. Επειδή, δες, θα σε κάνω μικρόν ανάμεσα στα έθνη, ευκαταφρόνητον ανάμεσα στους ανθρώπους.
16. Η τρομερότητά σου σε απάτησε, και η υπερηφάνεια της καρδιάς σου, εσύ που κατοικείς στα κοιλώματα των γκρεμών, εσύ που κατέχεις το ύψος των βουνών· και αν υψώσεις τη φωλιά σου σαν τον αετό, και από εκεί θα σε κατεβάσω, λέει ο Κύριος.
17. Και ο Εδώμ θα είναι θάμβος· καθένας που διαβαίνει μέσα απ' αυτόν θα μείνει έκθαμβος, και θα συρίξει, για όλες τις πληγές του.
18. Όπως καταστράφηκαν τα Σόδομα και τα Γόμορρα και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος ούτε γιος ανθρώπου θα παροικήσει εκεί.
19. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρύαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία τού δυνατού· εγώ, όμως, θα τον διώξω απ' αυτή γρήγορα· και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σ' αυτή· επειδή, ποιος είναι όμοιος με μένα; Και ποιος θα αντι
20. Γι' αυτό, ακούστε τη βουλή τού Κυρίου, που βουλεύθηκε ενάντια στον Εδώμ, και τους λογισμούς του, που έκανε ενάντια στους κατοίκους της Θαιμάν: Τα ελάχιστα του ποιμνίου θα τους παρασύρουν, οπωσδήποτε· η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους, εξάπαντος.
21. Από τον ήχο τής άλωσής τους σείστηκε η γη· ο ήχος τής φωνής της ακούστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα.
22. Δέστε, θα ανέβει και θα πετάξει σαν αετός, και θα απλώσει τις φτερούγες του ενάντια στη Βοσόρρα· και κατά την ημέρα εκείνη, η καρδιά των ισχυρών τού Εδώμ θα είναι σαν την καρδιά μιας γυναίκας που κοιλοπονάει.
23. ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟ. Καταντροπιάστηκε η Αιμάθ και η Αρφάδ· επειδή, άκουσαν κακή αγγελία· η καρδιά τους διαλύθηκε· στη θάλασσα υπάρχει ταραχή· δεν μπορεί να ησυχάσει.
24. Η Δαμασκός παρέλυσε, στράφηκε σε φυγή, και την κατέλαβε τρόμος· αγωνία και πόνοι την κυρίευσαν, σαν εκείνη που γεννάει.
25. Πώς δεν εναπέμεινε η ένδοξη πόλη, η πόλη τής ευφροσύνης μου!
26. Γι' αυτό, οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της, και όλοι οι πολεμιστές άνδρες θα απολεστούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
27. Και θα ανάψω φωτιά στα τείχη τής Δαμασκού, και θα καταφάει τα παλάτια τού Βεν-αδάδ.
28. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΗΔΑΡ, και για τα βασίλεια της Ασώρ, που πάταξε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας. Έτσι λέει ο Κύριος: Σηκωθείτε, ανεβείτε στην Κηδάρ, και λεηλατήστε τούς γιους τής Ανατολής.
29. Θα κυριεύσουν τις σκηνές τους, και τα κοπάδια τους· θα πάρουν για τον εαυτό τους τα παραπετάσματά τους, και ολόκληρη την αποσκευή τους, και τις καμήλες τους· και θα βοήσουν προς αυτούς: Τρόμος από παντού.
30. Φύγετε, πηγαίνετε μακριά, να κάνετε βαθείς τόπους για κατοικία, κάτοικοι της Ασώρ, λέει ο Κύριος· επειδή, ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, βουλεύθηκε εναντίον σας βουλή, και συλλογίστηκε εναντίον σας λογισμούς.
31. Σηκωθείτε, ανεβείτε στο ήσυχο έθνος, που κατοικεί με ασφάλεια, λέει ο Κύριος· αυτοί δεν έχουν πύλες ούτε μοχλούς, αλλά κατοικούν μόνοι·
32. και οι καμήλες τους θα είναι λεηλασία, και το πλήθος των κτηνών τους λάφυρο· και θα τους διασκορπίσω σε όλους τούς ανέμους, προς εκείνους που κατοικούν στα απώτατα μέρη· και θα φέρω επάνω τους τον όλεθρό τους από όλα τα πέρατά τους, λέει ο Κύριος.
33. Και η Ασώρ θα είναι κατοικία τσακαλιών, έρημη παντοτινά· εκεί δεν θα κατοικεί άνθρωπος, και γιος ανθρώπου δεν θα παροικεί σ' αυτή.
34. Ο λόγος τού Κυρίου, που έγινε στον προφήτη Ιερεμία ενάντια ΣΤΗΝ ΕΛΑΜ, στην αρχή τής βασιλείας τού Σεδεκία, του βασιλιά τού Ιούδα, λέγοντας:
35. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, θα συντρίψω το τόξο τής Ελάμ, την αρχή τής δύναμής τους.
36. Και θα φέρω ενάντια στην Ελάμ τούς τέσσερις ανέμους από τα τέσσερα άκρα τού ουρανού, και θα τους διασκορπίσω σε όλους αυτούς τους ανέμους· και δεν θα υπάρχει έθνος, όπου δεν θάρθουν οι διωγμένοι τής Ελάμ.
37. Επειδή, θα κατατρομάξω την Ελάμ μπροστά στους εχθρούς τους, και μπροστά σ' εκείνους που ζητούν την ψυχή τους· και θα επιφέρω επάνω τους κακό, τον θυμό τής οργής μου, λέει ο Κύριος· και θα στείλω πίσω τους τη μάχαιρα, μέχρις ότου τους αναλώσω.
38. Και θα στήσω τον θρόνο μου στην Ελάμ, και από εκεί θα εξολοθρεύσω βασιλιά και μεγιστάνες, λέει ο Κύριος.
39. Όμως, στις έσχατες ημέρες θα επιστρέψω την αιχμαλωσία τής Ελάμ, λέει ο Κύριος.

Ιερεμίας 50:1-46
1. Ο ΛΟΓΟΣ που μίλησε ο Κύριος ενάντια ΣΤΗ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ενάντια στη γη των Χαλδαίων, διαμέσου τού προφήτη Ιερεμία.
2. Αναγγείλατε στα έθνη, και κηρύξτε, και υψώστε σημαία· κηρύξτε, μη κρύψετε· πείτε: Κυριεύθηκε η Βαβυλώνα, καταντροπιάστηκε ο Βηλ, συντρίφθηκε ο Μερωδάχ· καταντροπιάστηκαν τα είδωλά της, συντρίφθηκαν τα βδελύγματά της.
3. Επειδή, από βορρά ανεβαίνει έθνος εναντίον της, που θα κάνει τη γη της έρημη, και δεν θα υπάρχει εκείνος που κατοικεί σ' αυτή· από άνθρωπο μέχρι κτήνος θα μετατοπιστούν, θα φύγουν.
4. Κατά τις ημέρες εκείνες, και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θάρθουν οι γιοι Ισραήλ, αυτοί και οι γιοι τού Ιούδα μαζί, βαδίζοντας και κλαίγοντας· θα πάνε και θα ζητήσουν τον Κύριο τον Θεό τους.
5. Θα ρωτήσουν για τον δρόμο τής Σιών με τα πρόσωπά τους προς τα εκεί, λέγοντας: Ελάτε, και ας ενωθούμε με τον Κύριο, σε αιώνια διαθήκη, που δεν θα λησμονηθεί.
6. Ο λαός μου έγινε πρόβατα χαμένα· οι ποιμένες τους τούς έστρεψαν αλλού, τους περιπλάνησαν στα βουνά· πήγαν από βουνό σε λόφο, λησμόνησαν τις μάντρες τους.
7. Όλοι αυτοί που τους έβρισκαν, τους κατέτρωγαν· και οι εχθροί τους είπαν: Δεν φταίμε, επειδή αμάρτησαν στον Κύριο, την κατοικία τής δικαιοσύνης· ναι, στον Κύριο, την ελπίδα των πατέρων τους.
8. Φύγετε μέσα από τη Βαβυλώνα, και βγείτε έξω από τη γη των Χαλδαίων, και γίνετε σαν κριάρια μπροστά στα κοπάδια.
9. Επειδή, δέστε, εγώ θα σηκώσω, και θα ανεβάσω ενάντια στη Βαβυλώνα σύναξη μεγάλων εθνών από τη γη τού βορρά, και θα παραταχθούν εναντίον της· από εκεί θα αλωθεί· τα βέλη τους θα είναι σαν έμπειρου, ισχυρού άνδρα· δεν θα επιστρέψουν αδειανά.
10. Και η Χαλδαία θα είναι λάφυρο· όλοι αυτοί που τη λεηλατούν, θα χορτάσουν, λέει ο Κύριος.
11. Επειδή, ευφραινόσασταν και καυχιόσασταν, φθορείς τής κληρονομιάς μου, επειδή, σκιρτούσατε σαν δαμάλι επάνω σε χορτάρι, και χρεμετίζατε σαν ρωμαλαία άλογα,
12. η μητέρα σας καταντροπιάστηκε υπερβολικά· εκείνη που σας γέννησε, ντράπηκε· δέστε, αυτή θα είναι η τελευταία των εθνών, έρημη, ξερή γη και άβατη.
13. Εξαιτίας τής οργής τού Κυρίου δεν θα κατοικηθεί, αλλά θα ερημωθεί ολόκληρη· καθένας που διαβαίνει διαμέσου τής Βαβυλώνας, θα γίνει έκθαμβος, και θα συρίξει για όλες τις πληγές της.
14. Παραταχθείτε ενάντια στη Βαβυλώνα, ολόγυρα· όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, να τοξεύσετε εναντίον της, μη λυπάστε τα βέλη· επειδή, αμάρτησε στον Κύριο.
15. Αλαλάξτε εναντίον της, ολόγυρα· παρέδωσε τον εαυτό της· έπεσαν τα θεμέλιά της, κατεδαφίστηκαν τα τείχη της· επειδή, αυτό είναι η εκδίκηση του Κυρίου· εκδικηθείτε την· όπως αυτή έκανε, να κάνετε σ' αυτή.
16. Αποκόψτε από τη Βαβυλώνα αυτόν που σπέρνει, κι αυτόν που κρατάει δρεπάνι στην εποχή τού θερισμού· μπροστά από την εξολοθρευτική μάχαιρα θα επιστρέψουν κάθε ένας στον λαό του, και θα φύγει κάθε ένας στη γη του.
17. Ο Ισραήλ είναι ένα πρόβατο, που πλανιέται· λιοντάρια το κυνήγησαν· πρώτος τον κατέφαγε ο βασιλιάς τής Ασσυρίας· και ύστερα αυτός ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, κατασύντριψε τα κόκαλά του.
18. Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δέστε, εγώ θα τιμωρήσω τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, και τη γη του, όπως τιμώρησα τον βασιλιά τής Ασσυρίας.
19. Και θα αποκαταστήσω τον Ισραήλ στην κατοικία του, και θα έχει για βοσκή τον Κάρμηλο και τη Βασάν, και η ψυχή του θα χορτάσει επάνω στο βουνό Εφραϊμ και Γαλαάδ.
20. Κατά τις ημέρες εκείνες, και κατά τον καιρό εκείνο, λέει ο Κύριος, θα ζητηθεί η ανομία τού Ισραήλ, και δεν θα υπάρχει· και οι αμαρτίες τού Ιούδα, και δεν θα βρεθούν· επειδή, θα συγχωρήσω όσους αφήσω υπόλοιπο.
21. Ανέβα ενάντια στη γη των καταδυναστών, ενάντια σ αυτή, κι ενάντια στους κατοίκους τής Φεκώδ· αφάνισε και εξολόθρευσε πίσω απ' αυτούς, λέει ο Κύριος, και κάνε σύμφωνα με όλα όσα σε πρόσταξα.
22. Φωνή πολέμου στη γη, και μεγάλο σύντριμμα.
23. Πώς συνθλάστηκε και συντρίφτηκε το σφυρί ολόκληρης της γης! Πώς η Βαβυλώνα έγινε σε θάμβος ανάμεσα στα έθνη!
24. Έστησα παγίδα για σένα, μάλιστα, και πιάστηκες, Βαβυλώνα, κι εσύ δεν γνώρισες· βρέθηκες, μάλιστα και σε συνέλαβαν, επειδή αντιστάθηκες στον Κύριο.
25. Ο Κύριος άνοιξε την οπλοθήκη του, και έβγαλε τα όπλα τής οργής του· επειδή, αυτό το έργο έχει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων μέσα στη γη των Χαλδαίων.
26. Ελάτε εναντίον της από τα πέρατα της γης· ανοίξτε τις αποθήκες της· να την κάνετε σαν σωρούς, και εξολοθρεύστε την· ας μη μείνει υπόλοιπο απ' αυτή.
27. Σφάξτε όλα τα μοσχάρια της· ας κατέβουν σε σφαγή· αλλοίμονο σ' αυτούς! Επειδή, ήρθε η ημέρα τους, ο καιρός τής επίσκεψής τους.
28. Φωνή εκείνων που φεύγουν και διασώζονται από τη γη τής Βαβυλώνας, για να αναγγείλει στη Σιών την εκδίκηση του Κυρίου τού Θεού μας, την εκδίκηση του ναού του.
29. Συγκαλέστε τους τοξότες ενάντια στη Βαβυλώνα· όλοι όσοι τεντώνετε τόξο, στρατοπεδεύστε εναντίον της, ολόγυρα· ας μη διασωθεί απ' αυτή κανένας· ανταποδώστε της σύμφωνα με το έργο της· κάντε σ' αυτή, σύμφωνα με όσα έκανε· επειδή, υπερηφανεύθηκε ενάντια στον
30. Γι' αυτό, οι νέοι της θα πέσουν στις πλατείες της, και όλοι οι πολεμιστές άνδρες της θα απολεστούν κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος.
31. Δες, εγώ είμαι εναντίον σου, ω υπερήφανη, λέει ο Κύριος ο Θεός των δυνάμεων· επειδή, ήρθε η ημέρα σου, ο καιρός τής επίσκεψής σου.
32. Και ο υπερήφανος θα προσκόψει και θα πέσει, και δεν θα υπάρχει αυτός που θα τον σηκώσει· και θα ανάψω φωτιά στις πόλεις του, και θα καταφάει όλα όσα είναι ολόγυρά του.
33. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Οι γιοι Ισραήλ και οι γιοι Ιούδα καταδυναστεύθηκαν μαζί· και όλοι εκείνοι που τους αιχμαλώτισαν, τους κατακράτησαν· αρνήθηκαν να τους αφήσουν ελεύθερους.
34. Όμως, ο Λυτρωτής τους είναι ισχυρός· Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του· θα δικάσει τη δίκη τους οπωσδήποτε, για να αναπαύσει τη γη, και να ταράξει τούς κατοίκους τής Βαβυλώνας.
35. Μάχαιρα ενάντια στους Χαλδαίους, λέει ο Κύριος, και ενάντια στους κατοίκους τής Βαβυλώνας, και ενάντια στους μεγιστάνες της, και ενάντια στους σοφούς της.
36. Μάχαιρα ενάντια στους ψευδοπροφήτες, και θα παραφρονήσουν· μάχαιρα ενάντια στους ισχυρούς της, και θα τρομάξουν.
37. Μάχαιρα ενάντια στα άλογά τους, και ενάντια στις άμαξές τους, και ενάντια σε ολόκληρο τον σύμμικτο λαό, που είναι ανάμεσά της, και θα είναι σαν γυναίκες· μάχαιρα ενάντια στους θησαυρούς της, και θα διαρπαχθούν.
38. Ξηρασία επάνω στα νερά της, και θα ξεραθούν· επειδή, είναι η γη των γλυπτών, και μωράθηκαν στα είδωλά τους.
39. Γι' αυτό, θηρία και τσακάλια θα κατοικήσουν εκεί, και στρουθοκάμηλοι θα κατοικήσουν μέσα σ' αυτή· και δεν θα κατοικηθεί πλέον στον αιώνα· και κανένας δεν θα κατασκηνώσει σ' αυτή, σε γενεά και γενεά.
40. Και καθώς ο Θεός κατέστρεψε τα Σόδομα και τα Γόμορρα, και τα πλησιόχωρά τους, λέει ο Κύριος, έτσι δεν θα κατοικήσει εκεί άνθρωπος ούτε γιος ανθρώπου θα παροικήσει σ' αυτή.
41. Δέστε, λαός θάρθει από τον βορρά, και έθνος μεγάλο· και θα σηκωθούν πολλοί βασιλιάδες από τα έσχατα της γης.
42. Θα κρατούν τόξο και λόγχη· είναι σκληροί και άσπλαχνοι· η φωνή τους ηχεί σαν θάλασσα, και είναι καβάλα σε άλογα, παραταγμένοι σαν άνδρες σε πόλεμο, εναντίον σου, θυγατέρα τής Βαβυλώνας.
43. Ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας άκουσε τη φήμη τους, και τα χέρια του παρέλυσαν· στενοχώρια τον έπιασε, ωδίνες σαν εκείνη που γεννάει.
44. Δέστε, θα ανέβει σαν λιοντάρι από το φρύαγμα του Ιορδάνη ενάντια στην κατοικία τού δυνατού· εγώ, όμως, θα τους διώξω γρήγορα απ' αυτή· και όποιος είναι ο εκλεκτός μου, αυτόν θα τοποθετήσω επάνω σ' αυτή· επειδή, ποιος είναι όμοιος με μένα; Και ποιος θα αντ
45. Γι' αυτό, ακούστε τη βουλή τού Κυρίου, που βουλεύθηκε ενάντια στη Βαβυλώνα, και τους λογισμούς του, που έκανε ενάντια στη γη των Χαλδαίων· τα ελάχιστα του κοπαδιού θα τους παρασύρουν, οπωσδήποτε· η κατοικία τους θα ερημωθεί μαζί τους, οπωσδήποτε.
46. Από τον ήχο τής άλωσης της Βαβυλώνας σείστηκε η γη, και η κραυγή ακούστηκε μέσα στα έθνη.

Ψαλμοί 119:121-128
121. Έπραξα κρίση και δικαιοσύνη· μη με παραδώσεις σ' αυτούς που με αδικούν.
122. Γίνε εγγυητής τού δούλου σου σε καλό· ας μη με καταθλίψουν οι υπερήφανοι.
123. Τα μάτια μου απέκαμαν για τη σωτηρία σου, και για τον λόγο τής δικαιοσύνης σου.
124. Κάνε στον δούλο σου σύμφωνα με το έλεός σου, και δίδαξέ με τα διατάγματά σου.
125. Δούλος σου είμαι εγώ· συνέτισέ με, και θα γνωρίσω τα μαρτύριά σου.
126. Είναι καιρός να ενεργήσει ο Κύριος· ακύρωσαν τον νόμο σου.
127. Γι' αυτό, αγάπησα τα μαρτύριά σου περισσότερο από χρυσάφι, περισσότερο από καθαρό χρυσάφι.
128. Γι' αυτό, γνώρισα ορθές όλες τις εντολές σου για κάθε πράγμα· και μίσησα κάθε δρόμο ψευτιάς. Πε

Παροιμίαι 28:6-6
6. Καλύτερος ο φτωχός, που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο διεστραμμένος στους δρόμους του, έστω και αν είναι πλούσιος.

Τίτου 1:1-16
1. Ο ΠΑΥΛΟΣ, δούλος τού Θεού, απόστολος δε του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με την πίστη των εκλεκτών τού Θεού, και την επίγνωση της αλήθειας, που είναι σύμφωνα με την ευσέβεια·
2. με ελπίδα τής αιώνιας ζωής, την οποία ο αψευδής Θεός υποσχέθηκε προαιώνια,
3. φανέρωσε δε τον λόγο του σε καθορισμένους καιρούς, διαμέσου τού κηρύγματος, που μου εμπιστεύθηκε, σύμφωνα με την επιταγή τού Σωτήρα μας Θεού·
4. προς τον Τίτο, το γνήσιο παιδί μου, σύμφωνα με την κοινή μας πίστη· είθε να είναι χάρη, έλεος, ειρήνη από τον Πατέρα Θεό, και τον Κύριο Ιησού Χριστό τον Σωτήρα μας.
5. Γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη, για να διορθώσεις αυτά που λείπουν, και να βάλεις σε κάθε πόλη πρεσβύτερους, όπως εγώ σε διέταξα·
6. όποιος είναι χωρίς κατηγορία, άνδρας μιας γυναίκας, που έχει παιδιά πιστά, που δεν κατηγορούνται ως άσωτα ή ανυπότακτα.
7. Επειδή, ο επίσκοπος πρέπει να είναι χωρίς κατηγορία, ως οικονόμος τού Θεού· όχι αυθάδης, όχι οργίλος, όχι μέθυσος, όχι πλήκτης, όχι αισχροκερδής·
8. αλλά φιλόξενος, φιλάγαθος, σώφρονας, δίκαιος, όσιος, εγκρατής·
9. προσκολλημένος στον πιστό λόγο τής διδασκαλίας, για να είναι δυνατός και να προτρέπει διαμέσου τής υγιαίνουσας διδασκαλίας, και να εξελέγχει αυτούς που αντιλέγουν.
10. Επειδή, υπάρχουν πολλοί ανυπότακτοι ματαιολόγοι και φρενοπλάνοι, μάλιστα αυτοί από την περιτομή·
11. τους οποίους πρέπει να αποστομώνουμε· οι οποίοι ανατρέπουν ολόκληρες οικογένειες, διδάσκοντας όσα δεν πρέπει, χάρη αισχρού κέρδους.
12. Κάποιος απ' αυτούς, δικός τους προφήτης, είπε: «Οι Κρητικοί είναι πάντοτε ψεύτες, κακά θηρία, οκνηροί αδηφάγοι».
13. Η μαρτυρία αυτή είναι αληθινή· για την οποία αιτία να τους ελέγχεις απότομα, για να υγιαίνουν στην πίστη·
14. και να μη προσέχουν σε Ιουδαϊκούς μύθους, και εντολές ανθρώπων, που αποστρέφονται την αλήθεια.
15. Στους μεν καθαρούς όλα είναι καθαρά· στους μολυσμένους, όμως, και απίστους τίποτε δεν είναι καθαρό, αλλά και ο νους τους και η συνείδηση είναι μολυσμένα.
16. Ομολογούν ότι γνωρίζουν τον Θεό, με τα έργα όμως τον αρνούνται, καθώς είναι βδελυκτοί και απειθείς, και σε κάθε έργο αγαθό αδόκιμοι.