Raamattu vuodessa


Tammikuu 27


1 Mooseksen 1:1-31
1. Alussa Jumala loi taivaan ja maan.
2. Mutta maa oli autio ja tyhjä, pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
3. Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus!" ja valkeus tuli.
4. Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti valkeuden pimeydestä.
5. Jumala nimitti valkeuden päiväksi, ja pimeyden hän nimitti yöksi. Illasta ja aamusta oli tullut yksi päivä.
6. Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vesien keskuuteen ja olkoon erotuksena vesien välillä."
7. Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka ovat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka ovat taivaanvahvuudessa, ja tapahtui niin.
8. Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Illasta ja aamusta oli tullut toinen päivä.
9. Jumala sanoi: "Kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin." Tapahtui niin.
10. Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Jumala näki, että se oli hyvä.
11. Jumala sanoi: "Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on." Tapahtui niin:
12. maa tuotti vihanneskasveja, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Jumala näki, että se oli hyvä.
13. Illasta ja aamusta oli tullut kolmas päivä.
14. Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia.
15. Olkoot ne valoina taivaanvahvuu-dessa paistamassa maan päälle." Tapahtui niin:
16. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
17. Jumala pani ne taivaanvahvuuteen paistamaan maan päälle
18. ja hallitsemaan päivää ja yötä sekä erottamaan valkeuden pimeästä. Jumala näki, että se oli hyvä.
19. Illasta ja aamusta oli tullut neljäs päivä.
20. Jumala sanoi: "Viliskööt vedet eläviä olentoja, ja lennelkööt linnut maan yllä taivaanvahvuudella."
21. Jumala loi suuret merieläimet ja kaikki liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Jumala näki, että se oli hyvä.
22. Jumala siunasi ne sanoen: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä."
23. Illasta ja aamusta oli tullut viides päivä.
24. Jumala sanoi: "Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet, matelijat ja maaeläimet, kunkin lajinsa mukaan." Tapahtui niin.
25. Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Jumala näki, että se oli hyvä.
26. Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme. Vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat."
27. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.
28. Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset, lisääntykää, täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. Hallitkaa myös meren kalat, taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet."
29. Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikki siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi.
30. Kaikille metsäeläimille, kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikki vihreät ruohot ravinnoksi." Tapahtui niin.
31. Jumala katsoi kaikkea, mitä hän oli tehnyt, ja katso, se oli erittäin hyvää. Illasta ja aamusta oli tullut kuudes päivä.

1 Mooseksen 2:1-25
1. Taivas ja maa kaikkine joukkoineen olivat tulleet valmiiksi.
2. Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstään, jonka hän oli tehnyt.
3. Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään, jonka hän oli tehnyt.
4. Tämä on taivaan ja maan syntykirja, kun ne luotiin tyhjästä sinä päivänä, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,
5. eikä ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä mikään ruoho ollut vielä versonut kedolla, koska Herra Jumala ei ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä,
6. vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan.
7. Herra Jumala oli tehnyt maan tomusta ihmisen ja puhaltanut hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä oli tullut elävä sielu.
8. Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt.
9. Herra Jumala kasvatti maasta kaikenlaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, sekä myös hyvän- ja pahantiedon puun.
10. Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakautui sieltä neljään haaraan.
11. Ensimmäisen nimi on Piison. Se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa,
12. ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä.
13. Toisen virran nimi on Giihon. Se kiertää koko Kuusin maan.
14. Kolmannen virran nimi on Hiddekel. Se juoksee Assurin editse. Neljäs virta on Eufrat.
15. Herra Jumala oli ottanut ihmisen ja pannut hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.
16. Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, on sinun totisesti kuoltava."
18. Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksin, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva."
19. Herra Jumala oli tehnyt maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin sen nimi oli oleva.
20. Ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut.
21. Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen. Kun hän nukkui, Jumala otti yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla.
22. Sitten Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo.
23. Mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani. Kutsuttakoon häntä naiseksi, sillä hän on miehestä otettu."
24. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi.
25. He olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä he hävenneet toisiaan.

Psalmien 1:1-6
1. Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvossa eikä kulje syntisten tietä eikä istu pilkkaajien kokouksessa,
2. vaan jonka ilona on Herran laki ja joka mietiskelee hänen lakiaan päivin ja öin!
3. Hän on kuin istutettu puu vesiojien luona, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu, ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy.
4. Niin eivät ole jumalattomat, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa.
5. Sen tähden jumalattomat eivät kestä tuomiolla eivätkä syntiset vanhurskasten seurakunnassa.
6. Sillä Herra tuntee vanhurskasten tien, mutta jumalattomien tie hukkuu.

Sananlaskujen 1:1-7
1. Salomon, Daavidin pojan, Israelin kuninkaan, sananlaskut,
2. viisauden ja kurin oppimiseksi, ymmärryksen sanojen ymmärtämiseksi,
3. taitoa tuovan kurin, vanhurskauden, oikeuden ja vilpittömyyden saamiseksi sekä
4. antamaan viisautta yksinkertaisille, tietoa ja taitoa nuorille.
5. Viisas kuulkoon ja saakoon oppia lisää, ja ymmärtäväinen hankkikoon elämänohjeita
6. ymmärtääkseen sananlaskuja ja vertauksia, viisasten sanoja ja heidän arvoituksiaan.
7. Herran pelko on tiedon alku. Tyhmät pitävät halpana viisauden ja kurin.

Matteuksen 1:1-25
1. Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja.
2. Aabrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob, Jaakobille syntyi Juuda ja tämän veljet;
3. Juudalle syntyi Faares ja Sera Taamarista, Faareelle syntyi Esrom, Esromille syntyi Aram;
4. Aramille syntyi Aminadab, Aminadabille syntyi Nahasson, Nahassonille syntyi Salmon;
5. Salmonille syntyi Booas Raahabista, Booalle syntyi Oobed Ruutista, Oobedille syntyi Iisai;
6. Iisaille syntyi Daavid, kuningas. Daavidille syntyi Salomo Uurian vaimosta;
7. Salomolle syntyi Rehabeam, Rehabeamille syntyi Abia, Abialle syntyi Aasa;
8. Aasalle syntyi Joosafat, Joosafatille syntyi Jooram, Jooramille syntyi Ussia;
9. Ussialle syntyi Jootam, Jootamille syntyi Aahas, Aahaalle syntyi Hiskia;
10. Hiskialle syntyi Manasse, Manasselle syntyi Aamon, Aamonille syntyi Joosia;
11. Joosialle syntyi Jekonja ja tämän veljet Babyloniin siirtämisen aikoihin.
12. Babyloniin siirtämisen jälkeen Jekonjalle syntyi Sealtiel, Sealtielille syntyi Serubbaabel;
13. Serubbaabelille syntyi Abiud, Abiudille syntyi Eljakim, Eljakimille syntyi Asor;
14. Asorille syntyi Saadok, Saadokille syntyi Akim, Akimille syntyi Eliud;
15. Eliudille syntyi Eleasar, Eleasarille syntyi Mattan, Mattanille syntyi Jaakob;
16. Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi.
17. Näin on sukupolvia Aabrahamista Daavidiin kaikkiaan neljätoista polvea, ja Daavidista Babyloniin siirtämiseen neljätoista polvea, ja Babyloniin siirtämisestä Kristukseen asti neljätoista polvea.
18. Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän menoaan yhteen olevan raskaana Pyhästä Hengestä.
19. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, hän aikoi hylätä hänet salaa.
20. Mutta kun hän tätä ajatteli, katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa luoksesi Mariaa, vaimoasi, sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä.
21. Hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään."
22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo:
23. "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle annetaan nimi Immanuel", mikä on käännettynä: Jumala meidän kanssamme.
24. Herättyään unesta Joosef teki, kuten Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa luokseen
25. eikä yhtynyt häneen, ennen kuin Maria oli synnyttänyt pojan, ja hän antoi hänelle nimen Jeesus.