Biblio en unu jaro


Septembro 19


Kanto de Solomon 1:1-17
1. Alta kanto de Salomono.
2. Ho, li kisu min per kisoj de sia busxo!CXar via amo estas pli bona, ol vino.
3. Ho, kiel bonodoras viaj aromajxoj!Via nomo similas al elversxita oleo;Tial la frauxlinoj amas vin.
4. Altiru min; ni postkuros vin.La regxo envenigu min en siajn cxambrojn;Ho, ni gxojos kaj gajigxos kun vi;Ni memoros vian amon pli, ol vinon;Sincere oni amas vin.
5. Mi estas nigra, tamen beleta,Ho filinoj de Jerusalem,Kiel la tendoj de Kedar,Kiel la tapetoj de Salomono.
6. Ne rigardu min, ke mi estas nigreta:La suno min brulkolorigis.La filoj de mia patrino koleris kontraux mi;Ili faris min gardistino de la vinbergxardenoj;Mian propran vinbergxardenon mi ne gardis.
7. Diru al mi, ho vi, kiun mia animo amas,Kie vi pasxtas, kie vi ripozigas vian brutaron tagmeze:Kial mi similu al vagistinoCXe la brutaroj de viaj kamaradoj?
8. Se vi ne scias tion, ho belulino inter virinoj,Sekvu la pasxojn de la sxafaro,Kaj pasxtu viajn kapridojn cxe la tendoj de la pasxtistoj.
9. Al la cxevalino en la cxaroj de FaraonoMi komparas vin, ho mia amatino.
10. Belaj estas viaj vangoj sub la orelringoj,Via kolo sub la lacxoj de perloj.
11. Orajn orelringojn ni faros al vi,Kun argxentaj enkrustajxoj.
12. Dum la regxo sidas cxe la festotablo,Mia nardo bonodoras.
13. Kiel fasko de mirho, restanta inter miaj mamoj,Estas al mi mia amato.
14. Kiel floraro de kofero estas por mi mia amato,En la vinbergxardenoj de En-Gedi.
15. Ho, vi estas bela, mia amatino; ho, vi estas ja bela;Viaj okuloj estas kiel cxe kolomboj.
16. Ho, vi estas bela, mia amato, kaj cxarma;Nia lito estas kiel fresxaj herboj;
17. La traboj de nia domo estas cedraj,Niaj cxevronoj estas abiaj.

Kanto de Solomon 2:1-17
1. Mi estas la lilio de SXaron,La rozo de la valoj.
2. Kiel rozo inter la dornoj,Tiel estas mia amatino inter la knabinoj.
3. Kiel pomarbo inter arboj nefruktaj,Tiel estas mia amato inter la junuloj.Mi sopiris al lia ombro, jen mi sidigxis;Kaj liaj fruktoj estas bongustaj al mia palato.
4. Li enkonduku min en vindomon,Kaj lia standardo super mi estu la amo.
5. Plifortigu min per vinberkuko,Refresxigu min per pomsuko;CXar mi estas malsana de amo.
6. Lia maldekstra mano estu sub mia kapo,Lia dekstra cxirkauxprenu min.
7. Mi jxurligas vin, ho filinoj de Jerusalem,Je la gazeloj aux la cervoj de la kampo:Ne veku nek sendormigu la amatinon,GXis sxi mem volos.
8. Ho, jen estas la vocxo de mia amato! Ho, jen li venas,Rapidante sur la montoj, saltante sur la altajxoj.
9. Mia amato similas al gazelo aux al cervo.Ho, jen li staras post nia muro,Rigardante tra la fenestro,Sin montrante cxe la krado.
10. Mia amato vokas, li parolas al mi:Levigxu, mia amatino, mia belulino, ho venu;
11. CXar la vintro jam forpasis,La pluvo pasis kaj malaperis;
12. La floroj jam estas sur la tero;La kantosezono jam alvenis,Kaj la vocxo de la turto jam auxdigxas en nia lando;
13. La figarbo jam maturigas siajn fruktetojn,La vinbertrunkoj siajn vinberetojn,Kiuj jam bonodoras.Levigxu, mia amatino, mia belulino, kaj venu.
14. Ho mia kolombino, en la krevajxoj de la roko, en la kasxejo de la rokkrutajxo,Montru al mi vian aspekton, auxdigu al mi vian vocxon;CXar via vocxo estas dolcxa, kaj via aspekto estas bela.
15. Kaptu al ni la sxakalojn, la malgrandajn sxakalojn,La detruantojn de la vinbergxardenoj,Kiam niaj vinbergxardenoj burgxonas.
16. Mia amato apartenas al mi,Kaj mi apartenas al li,Kiu pasxtas inter la rozoj.
17. GXis la tago malvarmetigxos kaj la ombroj forkuros,Turnu vin, ho amato, similigxu al gazelo aux al cervoSur la montoj de aromajxoj.

Psalmoj 104:1-9
1. Benu, ho mia animo, la Eternulon.Ho Eternulo, mia Dio, Vi estas tre granda,De majesto kaj beleco Vi estas vestita;
2. Vi, kiu estas cxirkauxkovrita de lumo kiel de vesto,Kiu sternas la cxielon kiel tapisxon;
3. Kiu arangxas sur la akvo Siajn cxambrojn,Kiu faras la nubojn Lia veturilo;Kiu iras sur la flugiloj de la vento;
4. Kiu faras la ventojn Liaj senditoj,Flamantan fajron Liaj servantoj;
5. Kiu fondis la teron sur gxiaj fundamentoj,Ke gxi neniam sxanceligxos.
6. La abismon Vi kovris kiel per vesto,Sur la montoj staras akvo;
7. De Via minaco gxi kuras,De la vocxo de Via tondro gxi forrapidas.
8. GXi levigxas sur montojn, mallevigxas sur valojn,Al tiu loko, kiun Vi destinis por gxi.
9. Vi faris limon, kiun gxi ne superpasxos,Por ke gxi ne revenu por kovri la teron.

Proverboj 24:15-16
15. Ne insidu, ho malvirtulo, kontraux la domo de virtulo;Ne ataku lian ripozejon;
16. CXar sep fojojn virtulo falos, kaj tamen levigxos;Sed malvirtuloj implikigxas en la malfelicxo.

1 Korintanoj 11:17-34
17. Sed ordonante al vi jene, mi ne lauxdas vin, ke vi kunvenas ne por plibonigxo, sed por malplibonigxo.
18. CXar unue mi auxdas, ke kiam vi kunvenas en la eklezio, ekzistas inter vi skismoj; kaj mi parte kredas tion.
19. CXar necese estas, ke ankaux herezoj estu inter vi, por ke la aprobitoj evidentigxu inter vi.
20. Kiam do vi kunvenas, estas neeble mangxi la Sinjoran vespermangxon;
21. cxar en via mangxado cxiu antaux alia prenas sian propran vespermangxon; kaj unu malsatas, kaj alia drinkas.
22. Kio? cxu vi ne havas domojn, en kiuj vi povas mangxi kaj trinki? aux cxu vi malestimas la eklezion de Dio, kaj hontigas la nehavantojn? Kion mi diros? cxu mi vin lauxdos en tio? Mi ja vin ne lauxdas.
23. CXar mi ricevis de la Sinjoro tion, kion mi ankaux transdonis al vi, ke la Sinjoro Jesuo en la nokto, en kiu li estis perfidata, prenis panon;
24. kaj doninte dankon, li dispecigis gxin, kaj diris:CXio tio estas mia korpo, kiu estas por vi; cxi tion faru por memorigo pri mi.
25. Tiel same ankaux la kalikon post la vespermangxo, dirante:CXi tiu kaliko estas la nova interligo en mia sango; cxi tion faru cxiufoje, kiam vi trinkos, por memorigo pri mi.
26. CXar cxiufoje, kiam vi mangxos cxi tiun panon kaj trinkos la kalikon,vi proklamos la morton de la Sinjoro, gxis li venos.
27. Tial cxiu, kiu neinde mangxos la panon aux trinkos la kalikon de la Sinjoro, kulpigxos pri la korpo kaj la sango de la Sinjoro.
28. Sed oni sin provu, kaj tiele mangxu el la pano kaj trinku el la kaliko.
29. CXar la mangxanto kaj trinkanto mangxas kaj trinkas jugxon al si mem,se li ne pripensas la korpon.
30. Pro tio multaj inter vi estas malfortaj kaj malsanaj, kaj ne malmultaj dormas.
31. Sed se ni pripensus nin mem, ni ne estus jugxitaj.
32. Sed kiam ni estas jugxataj, ni estas punataj de la Sinjoro, por ke ni ne estu kondamnitaj kune kun la mondo.
33. Tial, miaj fratoj, kiam vi kunvenas por mangxi, atendu unu la alian.
34. Se iu malsatas, li mangxu hejme, por ke via kunvenado ne enkonduku jugxon. Kaj la ceteron mi ordigos, kiam mi venos.