Bible in one year


September 18


1 Korinth 11:17-34
17. Ku ne cooke cook ba lɛk week enɔɔne, we ca lec; Enɔn e ya wek gueer, acie piathdun, ee rac en aya wek gueer.
18. Cook tueŋ, Enɔn e ya wek gueer e kanithɔyic, aca piŋ nɔn aa wek weyiic tek; ku aca gam e biak tok.
19. Teŋ ee kɔc keyiic tek abi dhil nu e weyiic, ke kɔc ci tɔ ye kɔc piɛth ke ke bi tic egɔk e weyiic.
20. Enɔn e ya wek gueer tetoŋe, acie cam ba wek kecam theen e Bɛnydit aa cam en aya wek gueer:
21. raan ebɛn ee kecam de yenguop noom ku ciɛm; ku ŋɛk aci cɔk nɔk, ku wit ŋɛk e mɔu.
22. Ee kaŋo? Cin ɣootkuon nu, ɣoot ba wek aa cam thin, ku dɛkki? ku yak kanithɔ de Nhialic biɔɔn, ku yak kɔc cin kaken yɔɔr? Ba week lɛk ŋo? ba week lɛc niim ne baŋ de kene? we ca lec niim.
23. Ku yɛn e loŋ yok tede Bɛnydit, loŋ ca gam week aya, yan, Bɛnydit Yecu, wɛɛrwakɔu bi e nyiɛɛn thine, ke nom kuin ci pam;
24. ku te ci en thieithieei lueel, ke wɛkic, lueel, yan, Ŋaki, camki; kene ee guopdien ci dhuooŋ ne baŋdun: yak kene looi ne taŋ ba wek ɛn aa tak.
25. Ku yen e nɔm noom en biny aya, te ci kɔc thok e cam, ku lueel, yan, Binye ee loŋ ci piac mac e riɛmdiyic: yak kene looi, te de yen te dɛk wek e ye, ne taŋ ba wek ɛn aa tak.
26. Ku te de yen te cam wek e kuine ku dɛkki e binye, ke thon e Bɛnydit en nyuɔɔthki aɣet te bi en bɛn.
27. Yen raan ebɛn raan e kuine kuoc cam, ku kuc dek e biny e Bɛnydiite, ka ye yeyeth dɛɛr guop de Bɛnydit ayi riɛmde.
28. E raan kɔn rot thieec, ku bi jɔ cam e kuine, ku dek e binye.
29. Ku raan e kuoc cam ku kuc dek, ka ye ro cam jany bi e jɔɔny ku dek rot jany, ne kuny kuc en guop de Bɛnydit nɔn nu yen thin.
30. Yen aye kɔc juec e weyiic gup kɔc, ku cin ke riɛl, ku ci kɔc juec thou.
31. Ku tee wo ye rot ŋiec jɔɔny, adi cii wo ye jɔɔny.
32. Ku te jeenye wo, ke wok ee Nhialic wɛɛt cit man e mithke, ke wo cii bi yiek yieth gaak ne kɔc ke piny nɔm etok.
33. Yen aye tede, wek mithekɔckuɔ, te ya wek gueer bak bɛn cam, ke we e rot tiit.
34. Ku na de raan ci cɔk nɔk, ke cam paanden, ke we cii bi jɔɔny e gueerduon e ya wek gueer. Ku cok kɔk aba ke bɛn guiir apiɛth miak can bɛn.