A A A A A
Bible za jeden rok
Duben 19

Lukáš 14:25-35
25. Veliké zástupy šly s ním. Obrátil se k nim a řekl:
26. „Jde-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a svou matku i manželku a dítky a své bratry i sestry, ano i sebe samého, nemůže býti mým učedníkem.“
27. „Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže býti mým učedníkem.“
28. „Kdo z vás, chce-li vystavěti věž, nesedne dříve a nepočítá potřebný náklad, zda má dosti, aby stavbu dokončil?
29. Kdyby totiž položil základ a nemohl dokončiti, pak by se mu všichni ti, kteří by to viděli, posmívali:
30. ,Tento člověk se pustil do stavby, a nemohl dokončiti.' “
31. „Anebo, který král, chce-li se pustiti do války proti jinému králi, nesedne dříve a nepřemýšlí, zda je s to, aby se utkal s desíti tisíci s tím, který táhne proti němu s dvaceti tisíci?
32. Neboť jinak, pokud je tento ještě daleko, odešle posly žádat o podmínky míru.
33. Tak tedy nikdo z vás, kdo se neodřekne všeho, co má, nemůže býti mým učedníkem.“
34. „Užitečná věc je sůl. Zkazí-li se však i sůl, čím nabude slanosti?
35. Ani do země, ani do hnoje se nehodí, nýbrž ven se vyhodí. Kdo má uši k slyšení, slyš!“