A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 29

Izaija 49:1-26
1. Slušajte me, ljudi na otocima! Poslušajte ovo, daleki narodi! BOG me pozvao iz majčine utrobe, dok sam još bio u njoj, dao mi je ime.
2. Usta mi je napravio kao oštar mač, sakrio me u sjeni svoje ruke. Učinio me šiljastom strijelom i sakrio u svom tobolcu.
3. Rekao mi je: »Ti si moj sluga, Izraele. Na tebi ću pokazati svoju slavu.«
4. Ali ja sam rekao: »Uzalud sam se trudio, snagu sam uludo potrošio. Ipak, kod BOGA je ono što mi pripada, kod moga Boga moja je nagrada.«
5. A sada kaže BOG, koji me oblikovao u majčinoj utrobi, da mu budem sluga, da mu vratim Jakova, da mu okupim Izrael. Stekao sam čast pred BOGOM i moj Bog moja je snaga.
6. On kaže: »Premalo je za tebe da mi budeš samo sluga. Ti ćeš vratiti Jakovljeva plemena i dovesti natrag preživjele iz Izraela. Ali ja ću te učiniti i svjetlošću za pogane, moje spasenje pronijet ćeš do krajeva zemlje.«
7. BOG, Otkupitelj i Izraelova Svetinja, govori svom slugi, onome kojeg narod prezire i gleda s gnušanjem: »Kraljevi će ustati kad te vide, poklonit će ti se poglavari zbog BOGA koji je vjeran, Izraelovog Svetoga koji te izabrao.«
8. Ovako kaže BOG: »Odgovorit ću ti u povoljno vrijeme i pomoći ti na dan spasenja. Čuvat ću te i postaviti da budeš Savez narodu. Obnovit ćeš zemlju i ponovo dodijeliti opustošena nasljedstva.
9. Zarobljenima ćeš reći: ‘Izađite!’, a onima u tami: ‘Pokažite se!’« Tvoje stado će se napasati duž puteva i nalaziti pašu čak i na goletima.
10. Neće ih moriti ni glad ni žeđ, neće im škoditi pustinjska žega ni sunce. Vodit će ih onaj koji im se smilovao, provest će ih pokraj izvorâ vodâ.
11. Sve svoje planine pretvorit ću u puteve, a niske će se ceste povisiti.
12. Pogledaj! Doći će izdaleka — neki sa sjevera, neki sa zapada, neki iz Asuana u Egiptu.
13. Kličite, nebesa! Raduj se, zemljo! Zapjevajte, planine! Jer, BOG tješi svoj narod i smilovat će se svojim napaćenima.
14. Ali sada Sion kaže: »BOG me je ostavio, Gospodar me zaboravio.« A Gospodar odgovara:
15. »Može li žena zaboraviti svoje dojenče, zar da se ne sažali na dijete koje je rodila? Pa kad bi ga ona i zaboravila, ja tebe neću zaboraviti.
16. Evo, urezao sam te u svoje dlanove, tvoje zidine stalno su mi pred očima.
17. Sinovi ti se žurno vraćaju, a odlaze oni koji su te pustošili.
18. Digni pogled i pogledaj uokolo: svi se okupljaju i dolaze k tebi. Tako mi mog života«, kaže BOG, »sve ćeš ih na sebi nositi kao nakit, ukrašavat će te kao mladenku.
19. Zemlja ti je bila razorena i opustošena, ali uskoro će imati mnogo stanovnika. A oni koji su te proždirali, bit će daleko.
20. Djeca rođena nakon one koju si izgubila jednog dana na tvoje će uši reći: ‘Ovo nam je mjesto pretijesno; napravi nam mjesta, da imamo gdje živjeti.’
21. Tada ćeš pomisliti: ‘Tko mi je sve njih rodio? Izgubila sam djecu i bila besplodna, prognana i odbačena. Tko li ih je sve odgajao? Bila sam ostala potpuno sama — odakle su sad oni došli?’«
22. Ovako kaže Gospodar BOG: »Evo, dat ću rukom znak poganima, podići ću svoju zastavu narodima. Oni će ti u naručju donijeti tvoje sinove, tvoje kćeri nosit će na ramenima.
23. Kraljevi će ih podučavati, a kraljice čuvati. Klanjat će ti se licem do zemlje i ljubiti ti prašinu s nogu. Tada ćeš znati da sam ja BOG. Tko se u mene pouzda, neće se razočarati.«
24. Može li se ratniku oteti plijen? Mogu li se zarobljenici osloboditi iz ruku snažnog vojnika?
25. Ali ovako kaže BOG: »Da, zarobljeni će biti oslobođeni iz ruku vojnika i plijen će biti otet snažnom. Ja ću se boriti protiv onih koji se bore protiv tebe i spasit ću ti djecu.
26. Natjerat ću tvoje tlačitelje da jedu vlastito meso, svojom će se krvlju opiti kao vinom. Tada će svi ljudi znati da sam te ja, BOG, spasio. Ja, Moćni Jakovljev, otkupio sam te.«

Izaija 50:1-11
1. BOG kaže: »Narode Izraela, gdje vam je potvrda da sam se razveo od vaše majke i da sam joj rekao da može ići? Zar sam vas prodao da namirim svoje dugove? Prodani ste zbog svojih grijeha, a i vašu sam majku potjerao zbog vaših prijestupa.
2. Zašto nije bilo nikog kad sam došao? Zašto se nitko nije odazvao kad sam zvao? Zar je moja ruka prekratka da vas spasi? Zar vas nemam snage izbaviti? Jednom zapovijedi isušim more i rijeke pretvaram u pustinju. Ribe ostaju bez vode, skapaju od žeđi i usmrde se.
3. Ja nebo odijevam u tamu i od crnine mu radim pokrivač.«
4. Gospodar BOG dao mi je dar da poučavam, da bih riječju pomogao iscrpljenima. On me svakog jutra razbuđuje, budi mi uho da slušam kao učenik.
5. Gospodar BOG otvorio mi je uši, ne bunim se niti se okrećem.
6. Pustio sam da me udaraju po leđima, da mi s obraza čupaju bradu. Nisam sakrio lice od uvreda i pljuvanja.
7. Gospodar BOG mi pomaže, neću se osramotiti. Zato sam lice otvrdnuo kao kremen i znam da se neću posramiti.
8. Blizu je Bog koji me opravdava. Tko će me optužiti? Suočimo se! Tko je moj tužitelj? Neka mi priđe!
9. Evo, Gospodar BOG mi pomaže — tko će me osuditi? Svi će se oni otrcati kao odjeća, moljac će ih izjesti.
10. Tko se od vas boji BOGA i pokorava riječima njegovog sluge? Neka se onaj tko hoda u tami, tko nema svjetlosti, pouzda u BOŽJE ime i osloni na svoga Boga.
11. A svi vi, koji palite vatre i okružujete se bakljama, hodajte u svjetlosti svojih vatri i baklji koje ste zapalili. Ovo ćete primiti iz moje ruke: leći ćete na njih u mukama.

Psalmi 112:1-4
1. Slava BOGU! Blago čovjeku koji poštuje BOGA, koji voli živjeti po njegovim pravilima.
2. Potomstvo će mu biti moćno, naraštaj pravednika na zemlji.
3. U kući mu je bogatstvo i blagostanje, njegova pravednost zauvijek traje.
4. Vjernom čovjeku i u tami je svjetlo ako je blag, suosjećajan i pravedan.

Izreka 26:13-15
13. Ljenjivac neće iz kuće pa govori: »Zvijer je vani! Lav je na ulici!«
14. Kao što se vrata amo-tamo okreću, ljenjivac se prevrće po krevetu.
15. Ljenjivcu se ne da ni jesti; preteško mu ruku od zdjele do usta podići.

Efežanima 1:1-23
1. Od Pavla, apostola Isusa Krista po Božjoj volji, Božjim svetima u Efezu ; vjernim sljedbenicima Isusa Krista.
2. Neka s vama budu milost i mir od Boga, našeg Oca, i od našega Gospodina Isusa Krista.
3. Blagoslovljen Bog i Otac našega Gospodina Isusa Krista! Bog nas je u Kristu blagoslovio svim duhovnim blagoslovima Nebeskoga kraljevstva koje primamo po Duhu.
4. U Kristu nas je izabrao prije nego što je stvorio svijet, da budemo sveti i bez grijeha pred njim.
5. Radi ljubavi prema nama, odlučio nas je učiniti svojom djecom kroz Isusa Krista. Bila je to njegova želja i zadovoljstvo,
6. da bi se hvalila njegova predivna milost. Bog nam je tu milost dao dragovoljno, po svom voljenome sinu.
7. Po Kristovoj smo krvi primili oslobođenje i oproštenje grijeha zbog bogatstva Božje milosti
8. kojom nas je obilato darovao. Sa svom mudrošću i razumijevanjem
9. obznanio nam je tajnu svog plana. To je Bog želio ispuniti u Kristu
10. kad dođe pravo vrijeme; da sve što postoji, na Nebu i na Zemlji, poveže u Kristu kao glavi svega.
11. Bog nas je od početka izabrao da u Kristu budemo nasljednici. Za to nas je predodredio jer sve čini kako želi i odluči.
12. Mi, koji smo prvi svoju nadu položili u Krista, izabrani smo da donesemo još više hvale Božjem veličanstvu.
13. Isto je i s vama. Kad ste čuli istinu — Radosnu vijest o svom spasenju — povjerovali ste u Krista. Tada vas je Bog zapečatio za sebe tako što vam je dao Svetog Duha kojeg je obećao.
14. Duh je predujam i jamstvo da ćemo primiti nasljedstvo koje je obećao Bog. Primit ćemo potpunu slobodu kao Božje vlasništvo. Tako će se još više hvaliti Božje veličanstvo.
15. Čuo sam za vašu vjeru u Gospodina Isusa i za vašu ljubav prema svim Božjim ljudima.
16. Od tada nisam prestao zahvaljivati Bogu za vas; stalno vas spominjem u svojim molitvama.
17. Molim da vam Bog i slavni Otac našega Gospodina Isusa Krista da duha mudrosti i spoznaje, da biste ga bolje upoznali.
18. Molim da se otvore duhovne oči vašeg srca, da upoznate nadu koju vam je Bog dao kad vas je pozvao. Tada ćete vidjeti koliko je bogato veličanstveno nasljedstvo, koje je Bog dao svojim svetima,
19. i znat ćete kako je neusporedivo velika njegova snaga u nama vjernicima.
20. On je tu svoju silnu snagu pokazao u Kristu kad ga je podigao iz mrtvih i postavio sebi s desne strane u Nebeskom kraljevstvu.
21. Bog je postavio Krista iznad svih vladara, autoriteta, moći, vlasti i iznad svih vlastodržaca, ne samo u ovom vremenu nego i u vremenu koje će doći.
22. Sve je podredio Kristovoj vlasti i učinio ga glavom Crkve.
23. A Crkva je Kristovo tijelo — ispunjena Kristom koji ispunja sve u svemu.