A A A A A
Biblija u jednoj godini
Rujan 12

Izaija 15:1-9
1. Ovo je proroštvo o Moabu: U jednoj jedinoj noći, Ar u Moabu razoren je i ušutkan. U jednoj jedinoj noći, Kir u Moabu razoren je i ušutkan.
2. Kraljevska obitelj i narod Dibona penju se do svoga hrama i plaču. Moab nariče nad Nebom i Medebom, svi su obrijali glave i brade.
3. Na ulicama nose tkanine za žalovanje. Na krovovima i trgovima svi nariču i liju suze.
4. Hešbon i Eleale zapomažu, glas im se čuje do Jahasa. Moapski vojnici drhte, duše su im tjeskobne.
5. Srce mi se para zbog Moaba. Njegovi bjegunci stižu do Soara, bježe sve do Eglat Šelišije. Penju se k Luhitu i putem plaču. Na cesti za Horonaim oplakuju svoju propast.
6. Presušio je potok Nimrim, trava je uvenula, biljke su nestale, nigdje zelenila.
7. Sve što su stekli i uštedjeli nose preko Doline vrba.
8. Jauk se razliježe granicom Moaba, sve do Eglajima i Beer Elima.
9. Vode Dimona pune su krvi. Bog kaže: »Još ću mu nevolje donijeti: na preživjele moapske izbjeglice pustit ću lavove.«

Izaija 16:1-14
1. Pošaljite vladaru zemlje janjad na dar. Izaberite ih u Seli i pošaljite kroz pustinju, sve do brda na kojem je Jeruzalem .
2. Kao ptice koje se razbježe kad su izbačene iz gnijezda, takve će biti Moapke na gazovima rijeke Arnon.
3. Govorit će: »Daj nam savjet! Donesi odluku! Sakrij prognane! Ne odaj bjegunce! Zaštiti nas kao što u podne sjena pretvori dan u noć.
4. Daj prognanima iz Moaba da borave kod tebe. Budi im zaklon od razarača.« Ugnjetavanje će prestati, završit će uništenje. Tlačitelj će iščeznuti iz zemlje.
5. Tada će se u postojanoj ljubavi učvrstiti kralj Davidove loze; na prijestolju će sjediti u vjernosti sudac koji traži pravdu i žuri se postupiti pošteno.
6. Čuli smo za oholost Moaba, njegovu uobraženost i bahatost. On je vrlo nadmen, ali prazno je njegovo hvalisanje.
7. Zato sad nad Moabom jauču svi Moapci. Slomljeni su i nariču za kolačima od suhoga grožđa iz Kir Hareseta.
8. Venu njive Hešbona, sahne loza u Sibmi. Poganski vladari slomili su najbolje trsove, koji su nekad dosezali sve do Jazera i širili se u pustinju, a izdanci im se pružali sve do mora.
9. Plačem kao što Jazer tuguje nad lozom Sibme. Suzama vas zalijevam, Hešbone i Eleale. Utihnulo je klicanje zbog berbe i žetve.
10. Bog kaže: »Radost i klicanje nestalo je iz voćnjaka. U vinogradima nema ni pjesme ni vriske. Nitko više ne gazi grožđe za vino, jer ja sam okončao klicanje.«
11. Za Moabom mi srce jeca kao lira i duša me boli zbog Kir Hereša .
12. Narod Moaba penje se do hramova, ali samo se uzalud umara. Ništa im neće koristiti što se mole u svojim svetištima.
13. BOG je sve to već prije govorio o Moabu.
14. A sad kaže: »Za tri godine, onako kako ih broji najamni radnik, bit će prezren sjaj Moaba i njegovog velikoga naroda. Samo će malobrojni i slabi preživjeti.«

Psalmi 106:24-31
24. Zatim su prezreli dobru zemlju, nisu vjerovali njegovom obećanju.
25. Gunđali su u svojim šatorima, nisu slušali BOŽJI glas.
26. Zato im se svečano zakleo da će popadati mrtvi po pustinji,
27. da će im raštrkati potomke među narode, gdje će pomrijeti u stranim zemljama.
28. Dali su se bogu Baalu u Peoru i jeli žrtve u čast mrtvima .
29. Svojim djelima razljutili su BOGA pa je pomor izbio među njima.
30. Tada je Pinhas ustao i kaznio krivce, pa je pomor prestao.
31. To mu se uračunalo u pravednost, zauvijek, za sve naraštaje.

Izreka 25:8-10
8. Kad nešto vidiš, ne žuri pred sud. Ako te bližnji opovrgne i osramoti, što ćeš tada učiniti?
9. Sam se raspravi s bližnjim, ali nemoj otkriti njegovu tajnu,
10. da te tko ne bi čuo i osramotio pa bi te loš glas stalno pratio.

2 Korinæanima 4:1-18
1. Po Božjoj milosti imamo ovu službu i zato ne posustajemo.
2. Umjesto toga, odrekli smo se sramotnih i skrivenih stvari i ne koristimo se lukavošću. Ne iskrivljujemo Božju poruku, nego poučavamo istinu i preporučujemo se savjesti svakoga čovjeka pred Bogom.
3. A ako je Radosna vijest, koju propovijedamo, zastrta velom, zastrta je samo za one koji su na putu uništenja.
4. Onima koji ne vjeruju, bog ovoga svijeta zaslijepio je um, da ne bi vidjeli svjetlo Radosne vijesti o slavi Krista koji je Božja slika.
5. Mi ne propovijedamo o sebi, nego propovijedamo o Isusu Kristu kao Gospodinu i govorimo da smo vaši sluge radi Isusa.
6. Bog koji je rekao: »Neka svjetlo zasja iz mraka!«, isti je Bog čije je svjetlo zasjalo u našim srcima tako što nam je dao da upoznamo Božju slavu na Kristovom licu.
7. Mi imamo ovo blago, ali smo poput glinenih posuda tako da bude očito da izvanredna moć dolazi od Boga, a ne od nas.
8. Stalno nas pritišću nevolje, ali nismo slomljeni. Zbunjeni smo, ali nismo očajni.
9. Progonjeni smo, ali ne i napušteni; oboreni smo, ali ne i uništeni.
10. Na svojim tijelima uvijek nosimo Isusovu smrt, da bi se i Isusov život jednako jasno vidio u našim tijelima.
11. Mi, koji smo živi, neprestano smo u smrtnoj opasnosti radi Isusa, tako da bi se Isusov život jasno pokazao na našim smrtnim tijelima.
12. Smrt, dakle, djeluje u nama, a život u vama.
13. Budući da imamo isti duh vjere kao što piše u Svetom pismu: »Povjerovao sam, zato sam govorio«, i mi vjerujemo te zato i govorimo.
14. Znamo da je Bog podigao Gospodina Isusa iz smrti, a znamo da će isto tako podići i nas s Isusom i zajedno s vama postaviti uz sebe.
15. Jer, sve je to radi vas, da bi Božja milost doprla do što više ljudi. Tako će se Bogu iskazivati još više zahvalnosti i bit će još više slavljen.
16. Zbog toga ne posustajemo. Jer, čak i ako naše vanjsko biće propada, naše se unutarnje biće, bez obzira na to, svakoga dana obnavlja.
17. Naše trenutačne, male nevolje pripremaju nas za vječnu slavu koja obilno nadmašuje nevolje u kojima se nalazimo.
18. Mi se nismo usredotočili na vidljivo, nego na nevidljivo, jer ono što se vidi je prolazno, a ono što se ne vidi jest vječno.