A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 5

Jobu 1:1-22
1. U zemlji Us živio je čovjek po imenu Job. Bio je besprijekoran i pošten. Poštovao je Boga i klonio se zla.
2. Imao je sedmoricu sinova i tri kćeri.
3. Posjedovao je sedam tisuća ovaca, tri tisuće deva, tisuću volova, pet stotina magarica i mnogo slugu. Od svih ljudi na istoku, on je bio najbogatiji.
4. Njegovi su sinovi imali običaj naizmjenično priređivati gozbe, svaki u svojoj kući, a pozivali su i svoje tri sestre, da s njima jedu i piju.
5. Nakon tih gozbi, Job bi poslao po svoju djecu i za njih izvršio obred očišćenja. Ustajao bi rano ujutro i za svakog prinosio žrtve paljenice. Mislio je: »Možda su moji sinovi sagriješili i u svome srcu prokleli Boga.« Job je uvijek tako činio.
6. Jednog su dana nebeska bića došla pred BOGA, a s njima i Napadač .
7. »Gdje si bio?« upitao je BOG Napadača. »Lutao sam Zemljom«, odgovorio mu je Napadač. »Obišao sam je uzduž i poprijeko.«
8. »Jesi li primijetio mog slugu Joba?« upitao ga je BOG. »Nitko na Zemlji nije mu ravan. Besprijekoran je i pošten. Poštuje Boga i kloni se zla.«
9. »Zar Job poštuje Boga bez razloga?« odvratio je Napadač BOGU.
10. »Nisi li uvijek štitio njega, njegove ukućane i sve što je njegovo? Blagoslovio si sve što radi pa mu se i stoka razmnožila po zemlji.
11. No, ako odlučiš uništiti sve što ima, proklet će te u lice.«
12. »Pa, dobro«, rekao je BOG Napadaču. »Sve što ima u tvojoj je vlasti. No njemu nemoj nauditi.« Nato je Napadač otišao od BOGA.
13. Jednoga su dana Jobovi sinovi i kćeri jeli i pili vino u kući najstarijeg brata.
14. Jobu je došao glasnik i rekao: »Dok su volovi orali, a magarice pasle pored njih,
15. zgrabili su ih Sabejci i oteli. Sluge su poubijali mačevima, jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
16. Dok je prvi glasnik još govorio, stigao je drugi i rekao: »Munja je udarila s neba i spalila ovce i sluge. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
17. Dok je on još govorio, stigao je treći glasnik i rekao: »Tri odreda Kaldejaca navalila su na deve. Njih su oteli, a sluge poubijali mačevima. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
18. Dok je on još govorio, stigao je četvrti glasnik i rekao: »Tvoji su se sinovi i kćeri gostili i pili vino u kući najstarijeg brata.
19. Tada se iz pustinje podigao silan vjetar i udario na sva četiri ugla kuće. Kuća se na njih srušila i svi su poginuli. Jedino sam ja pobjegao da ti to javim!«
20. Tada je Job ustao, razderao svoju odjeću i obrijao glavu. Potom se pružio na zemlju, poklonio se Bogu
21. i rekao: »Gol sam izašao iz majčine utrobe, gol ću i umrijeti. BOG je dao, BOG je i uzeo. Neka je blagoslovljeno BOŽJE ime.«
22. Ni nakon svega toga Job nije sagriješio i nije optužio Boga ni za kakvo zlo.

Jobu 2:1-13
1. Jednog su dana nebeska bića ponovo došla pred BOGA, a s njima je došao i Napadač.
2. »Gdje si bio?« upitao je BOG Napadača. »Lutao sam Zemljom«, odgovorio mu je Napadač. »Obišao sam je uzduž i poprijeko.«
3. »Jesi li primijetio mog slugu Joba?« upitao ga je BOG. »Nitko na Zemlji nije mu ravan. Besprijekoran je i pošten. Poštuje Boga i kloni se zla. Iako si tražio da ga upropastiš bez razloga, on je i dalje vjeran.«
4. »Koža za kožu!« odgovorio je Napadač. »Za svoj će život čovjek dati sve što ima.
5. Ako napadneš njegove kosti i meso, proklet će te u lice.«
6. »Pa, dobro«, rekao je BOG Napadaču. »Job je u tvojim rukama. Samo mu poštedi život.«
7. Napadač je otišao od BOGA i nanio Jobu bolne čireve od glave do pete.
8. Job je nato uzeo dio slomljenog crijepa pa se njime češao dok je sjedio u pepelu.
9. »Zar i dalje nastojiš ostati vjeran?« upitala ga je njegova žena. »Prokuni Boga i umri.«
10. »Govoriš kao jedna od onih sramotnih žena koje nemaju poštovanja prema Bogu«, odgovorio joj je Job. »Zar da od Boga prihvaćamo samo dobro, ali ne i nevolje?« I, usprkos svemu, Job nije rekao ništa čime bi sagriješio.
11. Tada su trojica Jobovih prijatelja — Elifaz iz Temana, Bildad iz Šuaha i Sofar iz Naama — čuli za nevolje koje su ga snašle. Krenuli su od svojih kuća, sastali se i dogovorili da će otići utješiti Joba i iskazati mu suosjećanje.
12. Ugledali su ga izdaleka, ali jedva su ga prepoznali. Briznuli su u glasan plač, razderali odjeću i bacili prašinu uvis i po svojim glavama.
13. Potom su sedam dana i sedam noći s njim sjedili na zemlji. I nitko mu nije rekao ni riječ jer su vidjeli kolika je njegova bol.

Psalmi 91:7-13
7. tisuću ljudi može pasti kraj tebe, deset tisuća s tvoje desne strane, ali tebi se neće približiti.
8. Samo gledaj pa ćeš vidjeti da zle kazna snalazi.
9. Budući da je BOG tvoje sklonište, Svevišnji tvoje utočište,
10. nikakvo zlo neće te snaći, ni pošast se tvom domu primaći.
11. On će zapovjediti svojim anđelima da te čuvaju na svim tvojim putovima.
12. Oni će te na rukama nositi da ti noga u kamen ne udari.
13. Lavove i zmije gazit ćeš nogama, lavove snažne i zmije otrovnice.

Izreka 22:13-14
13. Ljenjivac neće iz kuće pa govori: »Vani je lav! Mogao bih poginuti!«
14. Govor preljubnice je kao duboka jama; onaj na koga se BOG ljuti u nju pada.

Rimljanima 7:1-25
1. Braćo i sestre, vi poznajete Zakon. Vi, dakle, znate da je čovjek podložan Zakonu samo dok je živ.
2. Na primjer, udana je žena po Zakonu vezana za svoga muža do kraja njegovog života, ali ako muž umre, ona više nije podložna bračnom zakonu.
3. Ako se žena uda za drugoga muškarca dok je njezin muž živ, po Zakonu je kriva za preljub. No ako joj muž umre, ona je slobodna od bračnog zakona pa tako ne čini preljub ako se uda za drugoga čovjeka.
4. Braćo i sestre, vaš je stari čovjek umro za Zakon jer ste bili združeni s razapetim Kristom. Tako smo sada vezani za drugoga čovjeka, za onoga koji je ustao iz smrti, da bismo donijeli plodove Bogu.
5. Prije, dok smo živjeli starim životom, nama su vladale grešne strasti koje je izazvao Zakon. One su nam donosile duhovnu smrt.
6. Sada više nismo podložni Zakonu jer je naš stari život, zarobljen Zakonom, umro. Sad služimo Bogu na nov način Duha, a ne na stari način pisanih pravila.
7. Što da kažemo? Znači li to da je Zakon isto što i grijeh? Naravno da ne! Ali ja ne bih znao što je grijeh da nije bilo Zakona. Na primjer, ne bih znao što znači željeti nešto što pripada drugome da u Zakonu ne piše: »Nemoj žudjeti za onim što pripada drugome.«
8. Grijeh je iskoristio priliku i tom zapovijedi izazvao u meni sve moguće nedolične želje jer grijeh bez Zakona nema nikakve snage.
9. To je bilo vrijeme u kojem sam živio bez Zakona. Ali kada sam saznao za zapovijed Zakona, tada je grijeh počeo živjeti,
10. a ja sam umro. Zapovijed, koja mi je trebala donijeti život, donijela mi je smrt.
11. Grijeh je iskoristio priliku i prevario me. Iskoristio je zapovijed i ubio me njome.
12. Zakon je svet, a isto su tako i zapovijedi u njemu svete, pravedne i dobre.
13. Znači li to da mi je dobra stvar donijela smrt? Naravno da ne! Ali grijeh, da bi se pokazao grijehom, iskoristio je dobru stvar da bi mi prouzročio smrt. To pokazuje kako je grijeh loš — pomoću dobre zapovijedi može proizvesti još gori ishod.
14. Znamo da je Zakon duhovan. No ja nisam duhovan i podložan sam grijehu kao njegov rob.
15. Ne razumijem što činim jer ne radim stvari koje želim, nego stvari koje mrzim.
16. Ako radim stvari koje ne želim, znači da se slažem da je Zakon dobar.
17. Zapravo, nisam ja taj koji radi te stvari, nego ih radi grijeh što živi u meni.
18. Da, znam da u meni, odnosno u mojoj tjelesnoj naravi, ne živi ništa dobro. Želja da radim dobro živi u meni, ali ne i sposobnost da činim dobro.
19. Ne činim dobro koje želim, nego činim zlo koje ne želim.
20. Ako činim zlo, a to ne želim, očito to ne činim ja, nego grijeh koji živi u meni.
21. Otkrio sam da djeluje ovaj zakon: kad želim činiti ono što je dobro, zlo je odmah tu.
22. U svome sam srcu oduševljen Božjim zakonom,
23. ali vidim da u mojem tijelu djeluje drugi zakon. On se suprotstavlja zakonu koji je u mom umu i ja postajem zarobljenik toga zakona grijeha koji djeluje u mojem tijelu.
24. Kako sam jadan! Tko će me spasiti od ovoga tijela koje je predodređeno za smrt?
25. Hvala Bogu za spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu! U umu se, dakle, pokoravam Božjem zakonu, ali tjelesna narav čini da se pokoravam zakonu grijeha.