A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 3

Esteri 7:1-10
1. Tako su kralj i Haman otišli na gozbu kraljice Estere.
2. Dok su pili vino, kralj je ponovio svoje pitanje: »Koja je tvoja želja, kraljice Estero? Bit će ti ispunjena. Ako tražiš i pola moga kraljevstva, dat ću ti.«
3. A kraljica Estera je odgovorila: »Ako sam stekla kraljevu naklonost i ako je tako kralju po volji, pokloni život meni i mom narodu. To je moja želja i moja molba.
4. Jer, ja i moj narod smo prodani, prepušteni pokolju i uništenju. Da smo samo predani u ropstvo, šutjela bih jer to ne bi bio dovoljan razlog da uznemiravam kralja.«
5. Nato je kralj Kserkso upitao Esteru: »Tko je to učinio? Gdje je čovjek koji se usudio smisliti tako nešto?«
6. Estera odgovori: »Naš protivnik i neprijatelj je Haman, zlobnik koji sjedi ovdje danas s nama.« Haman je bio užasnut pred kraljem i kraljicom.
7. Kralj je gnjevno ustao, ostavio vino i izašao u vrt palače da se smiri i razmisli. Haman, shvativši da je kralj odlučio ubiti ga, počne moliti kraljicu Esteru za život.
8. Bacio se na ležaj do Estere i molio za milost. U taj tren vratio se kralj i povikao: »Pa zar će ovaj čovjek u mojoj kući preda mnom napadati kraljicu?« Čim je to kralj izustio, ušli su kraljevi sluge, uhvatili Hamana i pokrili mu lice .
9. Tada reče Harbona, jedan od kraljevih slugu eunuha: »Haman je jutros pored svoje kuće podigao za Mordekaja vješala visoka dvadeset i pet metara .« A kralj zapovjedi: »Objesite ga ondje!«
10. I tako su objesili Hamana na vješala koja je podigao za Mordekaja. Potom se stišao kraljev bijes.

Esteri 8:1-17
1. Već je istog dana kralj Kserkso predao kraljici Esteri cijelo imanje Hamana, neprijatelja Židova. I Mordekaj je izašao pred kralja jer je Estera rekla kralju da joj je rođak.
2. Kralj je skinuo svoj prsten pečatnjak koji je bio oduzeo Hamanu. Predao ga je Mordekaju, a Estera je odredila Mordekaja za upravitelja Hamanovog imanja.
3. Estera je ponovo govorila s kraljem. Bacila mu se pred noge i plačući ga preklinjala da poništi plan Agagovca Hamana za uništenje Židova.
4. Kralj je ispružio zlatno žezlo prema Esteri i ona je ustala pred njim.
5. »Ako je kralju po volji«, rekla je Estera, »i ako sam stekla njegovu naklonost, ako kralj misli da je dobro tako činiti i ako se slaže s tim, neka se opozove pisani proglas Agagovca Hamana, Hamedatovog sina, da se pobiju Židovi u svim pokrajinama Kserksovog kraljevstva.
6. Jer, kako bih ja mogla podnijeti takvo zlo nad svojim narodom? Kako bih mogla preživjeti uništenje svoje obitelji?«
7. Kralj Kserkso je odgovorio kraljici Esteri i Židovu Mordekaju: »Evo, dao sam Hamanovo imanje Esteri, a njega su objesili na vješala jer je podigao ruku na Židove.
8. Vi sad u kraljevo ime napišite što mislite da je najkorisnije za Židove, i to zapečatite kraljevim pečatom. No, znajte, ni jedan se proglas napisan i zapečaćen u kraljevo ime ne može poništiti.«
9. Toga su se istog dana, dvadeset i trećega u trećem mjesecu Sivanu , okupili kraljevski pisari koji su ispisivali Mordekajeve zapovijedi za spas Židova. Upraviteljima , namjesnicima i poglavarima sto dvadeset i sedam pokrajina, od Indije do Kuša, poslan je novi proglas. U svaku je pokrajinu upućen zaseban proglas pisan pismom i jezikom svakoga pojedinog naroda u Kserksovom kraljevstvu. I Židovima je poslan proglas na njihovom pismu i jeziku.
10. Mordekaj je odaslao novi proglas u ime kralja Kserksa, a pisma je zapečatio kraljevim pečatom i razaslao po glasnicima koji su jahali najbrže kraljevske konje.
11. Kralj je novim proglasom dopuštao Židovima da se javno okupljaju, da brane svoj život, da uništavaju i ubijaju neprijateljsku vojsku bilo kojeg naroda ili pokrajine koja ih napadne, da ubijaju djecu i žene neprijatelja te plijene njihovu imovinu.
12. To im je sve bilo omogućeno raditi od trinaestog dana dvanaestoga mjeseca Adara, u svim pokrajinama Kserksovoga kraljevstva.
13. Prijepis tog proglasa trebao je postati zakon u svakoj pokrajini i biti objavljen svima u kraljevstvu kako bi Židovi toga dana bili spremni braniti se i osvetiti svojim neprijateljima.
14. Prema kraljevoj zapovijedi, glasnici su jurili na najboljim kraljevskim konjima. Proglas je bio objavljen i u prijestolnici Suzi.
15. Kad je Mordekaj izašao iz kraljevske palače, nosio je bijelo i plavo kraljevsko ruho, veliku zlatnu krunu i grimizni ogrtač od finog platna. Suza se ispunila klicanjem i veseljem.
16. Bio je to za Židove posebno sretan dan, dan velike časti.
17. U svakoj pokrajini i u svakom gradu, gdje je stigao kraljev proglas, nastala je radost i slavlje među Židovima. Mnogi pripadnici drugih naroda tada su prihvatili židovsku vjeru jer je svakoga obuzeo strah od Židova.

Psalmi 90:7-17
7. Tvoj gnjev nas uništava, a tvoja srdžba užasava.
8. Pred sebe si stavio naša zlodjela, naše skrivene grijehe si obasjao.
9. Naš život završava zbog tvoje srdžbe, naše godine kao uzdah prolaze.
10. Životni vijek nam je sedamdeset godina, ako smo jaki, tada osamdeset. A većina njih su muka i jad, prolaze brzo i mi nestajemo.
11. Tko je iskusio punu žestinu tvoga gnjeva? Tvoja srdžba strahopoštovanje izaziva.
12. Nauči nas da svoje dane dobro koristimo, da mudrost steknemo.
13. BOŽE, nemoj više tako! Sažali se nad svojim slugama.
14. Svako jutro ispuni nas svojom ljubavlju, da se svaki dan radujemo i uživamo.
15. Daj da se radujemo onoliko dana koliko si nam nanosio nevolje, onoliko godina koliko smo iskusili nesreće.
16. Pokaži svojim slugama svoje djelo i njihovoj djeci svoje veličanstvo.
17. Neka je naklonost Gospodara, našeg Boga, na nama. Daj nam uspjeh u onom što činimo! Da, neka u svemu uspijevamo!

Izreka 22:10-11
10. Otjeraj rugaoca i neće biti sukoba, prestat će svađe i uvrede.
11. Tko ima čisto srce i ljubazne usne, kralj će mu biti prijatelj.

Rimljanima 5:1-21
1. Sada kad smo opravdani vjerom, u miru smo s Bogom po našem Gospodinu Isusu Kristu.
2. Po njemu nam je i dopušten pristup Božjoj milosti. Sada smo u Božjoj milosti, njome se ponosimo i nadamo se sudjelovati u Božjoj slavi.
3. Ne samo to, nego se radujemo i nevoljama jer znamo da u nevoljama postajemo strpljivi.
4. U toj strpljivosti Bog utvrđuje naš karakter, a iz toga se rađa nada
5. koja nas neće razočarati jer Božja je ljubav ulivena u naša srca po Svetom Duhu, koji nam je darovan.
6. Krist je umro za nas bezbožnike u pravo vrijeme, dok smo još bili slabi.
7. Teško da će itko umrijeti da bi spasio život drugom čovjeku, čak i ako je taj drugi čovjek pravedan. Možda bi netko imao dovoljno hrabrosti umrijeti da bi spasio nekog dobročinitelja,
8. ali Bog je pokazao svoju ljubav prema nama tako što je Krist umro za nas dok smo još bili grešnici.
9. Budući da smo opravdani pred Bogom po Kristovoj krvi, još ćemo više po Kristu biti spašeni od Božjega bijesa.
10. Ako se Bog pomirio s nama po smrti svoga Sina dok smo još bili Božji neprijatelji, još više će nas Bog spasiti po Kristovom životu sada kad smo se pomirili s njim.
11. I ne samo to; mi se i radujemo u Bogu po svome Gospodinu Isusu Kristu, po kojem smo sada i primili pomirenje.
12. Grijeh je došao u svijet preko jednog čovjeka, a po grijehu je došla i smrt. Zato svi ljudi umiru, jer su svi zgriješili.
13. Grijeh je bio u svijetu prije nego što je postojao Zakon, ali grijeh se nikome ne uzima u obzir kad nema Zakona.
14. Smrt je vladala od Adamovog do Mojsijevog vremena i nad onima koji nisu zgriješili poput Adama, koji je slika onoga koji će doći.
15. Božji dar, međutim, nije kao Adamov grijeh. Jer, ako su mnogi umrli zbog grijeha jednog čovjeka — Adama, još je veća Božja milost i dar života što su ga mnogi primili milošću jednog čovjeka — Isusa Krista.
16. Adam je jednom zgriješio i bio osuđen, ali Božji dar nije takav. Taj dragovoljni dar, koji vodi opravdanju, došao je nakon mnogih prekršaja.
17. Jer, smrt je vladala nad svim ljudima zato što je jedan čovjek zgriješio, ali mnogo više će oni koji uživaju u obilju Božje milosti i u daru pravednosti imati istinski život i vladati po jednom čovjeku — Isusu Kristu.
18. Tako su, dakle, svi ljudi bili osuđeni zbog grijeha jednog čovjeka, no isto će tako zbog jednoga pravednog čina svi ljudi biti opravdani i imati istinski život.
19. Neposlušnošću jednog čovjeka mnogi su postali grešnici. Isto će tako poslušnošću jednog čovjeka mnogi postati pravednici.
20. Zakon je uveden da ukaže na mnogobrojnost grijeha. No kad se grijeh umnožio, Bog je dao svoju milost u još većoj mjeri.
21. To se dogodilo da bi, kao što je prije grijeh vladao smrću, na isti način Božja milost vladala pravednošću i donijela vječni život po Isusu Kristu, našem Gospodinu.