A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 22

Jobu 35:1-16
1. Potom je Elihu rekao:
2. »Misliš li da je ovo pravedno? Govoriš: ‘Više sam u pravu od Boga.’
3. A pitaš: ‘Što mi to koristi i što dobivam ako ne griješim?’
4. Odgovorit ću na to tebi i tvojim prijateljima.
5. Pogledaj nebesa i zagledaj se u oblake koji su toliko iznad tebe.
6. Ako griješiš, jesi li Bogu naškodio? Ako umnožiš grijehe, jesi li mu naudio?
7. Ako si pravedan, što mu to daješ? Što to on prima iz tvoje ruke?
8. Tvoja zloća utječe samo na slične tebi i tvoja pravednost jedino na druge.
9. Ljudi vape zbog teškog tlačenja, žele biti izbavljeni od ruke silnika.
10. Ali nitko ne kaže: ‘Gdje je Bog, moj Stvoritelj? On nam noću daje pjesme koje pjevamo,
11. čini nas razumnijima od divljih životinja i mudrijima od ptica.’
12. Takvi ljudi vape, ali on im ne odgovara jer su bahati i opaki.
13. Uzaludni su njihovi vapaji, Bog ih neće slušati, ne mari za njih Svemoćni.
14. Pa koliko će tek manje slušati tebe kad kažeš da ga ne vidiš, da je tvoja parnica pred njim, a ti još uvijek čekaš da ti odgovori!
15. Job misli da Bog ne kažnjava zlo i da ne mari za grijeh.
16. Zato otvara usta za prazne priče i puno govori bez znanja.«

Jobu 36:1-33
1. Elihu je nastavio:
2. »Strpi se malo, pa ću ti pokazati da se još štošta može reći u prilog Bogu.
3. Iz mnogih ću izvora iznijeti svoje znanje i dokazati da je moj Stvoritelj pravedan.
4. Zaista, moje riječi nisu varljive. Uz tebe je čovjek čija mišljenja su iskrena.
5. Bog je moćan, ali ne prezire ljude. Snažan je, ali bogat razumijevanjem.
6. On ne dâ opakome da živi dugo, a siromašnome donosi pravdu.
7. S pravednika ne skida oči. Na prijestolje ih stavlja uz kraljeve, da dovijeka budu uzvišeni.
8. Ali ako su neki vezani lancima i sputani konopcima nevolje,
9. govori im o njihovim djelima, o prijestupima koje su učinili u svojoj bahatosti.
10. Uši im otvara da čuju opomenu i nalaže im da se okrenu od grijeha.
11. Ako ga poslušaju i počnu mu služiti, svoje će dane provesti u blagostanju i svoje godine u zadovoljstvu.
12. Ali ako ne poslušaju, prijeći će rijeku smrti i umrijeti u neznanju.
13. Bezbožnici sakupljaju Božju ljutnju. Kad ih on okuje, za pomoć mu ne vape.
14. Umiru u cvijetu mladosti, život im završava u sramoti .
15. Ali Bog patnika izbavlja kroz patnju i govori mu dok je potlačen.
16. On te izvadio iz tvoje muke i odveo na mjesto prostrano i mirno, postavio ti stol prepun biranih jela.
17. Ali sada te snašla sudbina koja snalazi zle, dograbile su te osuda i pravda.
18. Pazi da te nitko ne zavede bogatstvom, ne daj da veliko mito učini da zastraniš.
19. Zar će te bogatstvo ili snaga sačuvati od nevolje?
20. Ne žudi za noći da te sakrije. Bog preko noći može uništiti cijele narode.
21. Pazi se da ne zagaziš u grijeh jer čini se da ti je draži od nevolje.
22. Da, Bog je uzvišen u svojoj sili. Tko je učitelj poput njega?
23. Tko mu je odredio put, tko će mu reći: ‘Pogrešno si radio’?
24. Ne zaboravi veličati njegovo djelo koje su ljudi opjevali.
25. Cijeli ih je ljudski rod vidio, gledaju ih čak i izdaleka.
26. Da, Bog je velik, nama neshvatljiv. Broj njegovih godina ne može se dokučiti.
27. Bog sakuplja kapi vode, pretvara maglu u kišu.
28. Iz oblaka se izlijeva voda i obilno pljušti po ljudima.
29. Tko može razumjeti kako su oblaci razastrti, kako Bog grmi iz svog zaklona?
30. Da, on svoje munje rasipa oko sebe i dno mora pokriva vodom.
31. On koristi oluje da vlada narodima i da im daje hranu u izobilju.
32. Zgrabio je munju u ruke i zapovijeda joj da udari.
33. Njegov grom najavljuje oluju, čak i životinje znaju da je blizu.«

Psalmi 99:1-9
1. BOG kraljuje — neka drhte narodi! Na prijestolju sjedi među krilatim bićima — neka se trese zemlja!
2. Velik je BOG na Sionu, uzvišen nad svim narodima.
3. Neka slave tvoje veliko i strašno ime. Jer, ti si svet!
4. Ti si moćan Kralj koji voli pravdu, uspostavio si je u Jakovljevom narodu i činiš što je pravedno i ispravno.
5. Slavite našeg BOGA i klanjajte se kod podnožja njegovog prijestolja, jer on je svet!
6. Mojsije i Aron bili su njegovi svećenici, Samuel je bio zastupnik i molitelj. Molili su BOGA i on im je odgovarao.
7. Govorio im je iz stupa od oblaka, a oni su držali njegove zapovijedi i zakone koje su od njega primili.
8. BOŽE naš, odgovarao si na njihove molitve, pokazao si se kao Bog koji prašta, ali i kažnjava ljude za zla djela.
9. Našeg BOGA slavite, na njegovoj svetoj gori ga štujte! Jer, svet je naš BOG!

Izreka 23:22-25
22. Slušaj svog oca, svog roditelja, i cijeni svoju majku kad ostari.
23. Kupi istinu i nemoj je prodati; stekni mudrost, pouku i spoznaju.
24. Sretan je otac pravedne osobe, raduje se što ima mudro dijete.
25. Učini svoje roditelje ponosnima, neka se raduje majka koja te rodila!

1 Korinæanima 4:1-21
1. Ljudi nas trebaju smatrati Kristovim slugama i onima kojima je Bog povjerio svoje tajne istine.
2. Oni kojima je nešto povjereno moraju pokazati da su dostojni tog povjerenja.
3. No ja uopće ne marim što ćete mi suditi vi niti bilo koji ljudski sud. Čak ni ja sâm sebi ne sudim.
4. Moja je savjest čista, ali me to ne čini nevinim. Bog je moj sudac.
5. Zato nemojte suditi ni o čemu prije nego za to dođe vrijeme — kada dođe Gospodin. On će osvijetliti stvari skrivene u tami i obznaniti namjere ljudskih srca. Tada će svatko primiti pohvalu koju zaslužuje, i to od Boga.
6. Braćo i sestre, ove stvari o Apolonu i sebi ispričao sam da vam budu na korist, da biste iz našeg primjera mogli naučiti što znači: »Ne idite dalje od onoga što je pisano.« Tada se nećete ponositi jednim čovjekom, a biti protiv drugoga.
7. Tko kaže da ste bolji od drugih? Sve što imate, dobili ste. Pa budući da ste sve što imate dobili, zašto se time hvalite kao da ste stekli svojim naporima?
8. Mislite da ste već stekli sve? Mislite da ste sad bogati i da ste postali kraljevi bez nas? Kamo li sreće da ste to postali! Tada bismo i mi s vama mogli kraljevati.
9. Mislim da je Bog nas apostole stavio na posljednje mjesto. Mi smo kao ljudi osuđeni na smrt. Postali smo prizor cijelom svijetu — i anđelima i ljudima.
10. Mi smo ludi radi Krista, ali vi mislite da ste mudri u Kristu! Mi smo slabi, ali vi mislite da ste jaki! Vama se iskazuju počasti, a nas preziru.
11. Čak smo i do ovoga trenutka gladni i žedni, slabo odjeveni. Tuku nas i bez krova smo nad glavom.
12. Teško radimo vlastitim rukama.
13. Kad nas ponižavaju — mi blagoslivljamo. Kad nas progone — podnosimo. Kad nas vrijeđaju — odgovaramo ljubazno. I sada nas smatraju smećem ovoga svijeta. Za njih nismo ništa drugo nego prašina pod nogama.
14. Ne pišem to da bih vas posramio, nego vas upozoravam kao svoju voljenu djecu.
15. Jer, čak i da imate deset tisuća učitelja u Kristu, nemate mnogo očeva jer sam postao vašim ocem u Isusu Kristu po Radosnoj vijesti.
16. Stoga, molim vas, ugledajte se na mene!
17. Zato vam i šaljem Timoteja, svoga voljenog i vjernog sina u Gospodinu, da vas podsjeti na to kako živim u Isusu Kristu. A živim onako kako učim svugdje i u svakoj crkvi.
18. Neki su se od vas napuhali od ponosa, kao da neću opet doći k vama.
19. No uskoro ću doći k vama ako tako bude htio Bog. Tada ću vidjeti što ti napuhanci mogu pokazati na djelu, a ne samo na riječima.
20. Božje se kraljevstvo ne temelji na rječitosti, nego na snazi.
21. Što više želite: da dođem k vama s kaznom ili u duhu ljubavi i blagosti?