A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 21

Jobu 33:1-33
1. A sad, Jobe, čuj moje riječi, obrati pažnju na sve što ću ti reći.
2. Svoja usta otvaram, jezik mi oblikuje riječi pod nepcem.
3. Riječi mi naviru iz pravednog srca, usne iskreno izriču moje znanje.
4. Božji Duh me stvorio, dah Svemoćnog daje mi život.
5. Odgovori mi, dakle, ako možeš, spremi se da mi se usprotiviš.
6. I ja sam pred Bogom kao i ti, i ja sam sazdan od gline.
7. Ne trebaš me se bojati, neću te opterećivati.
8. Ali na svoje sam uši čuo, jasno sam razabrao tvoje riječi:
9. ‘Čist sam i bez grijeha; nedužan sam, nisam ni za što kriv.
10. Ali Bog je našao razloge da me napadne i u meni vidi svog neprijatelja.
11. Noge mi stavlja u klade, sve moje staze budno nadzire.’
12. Međutim, ja ti kažem: nisi u pravu jer Bog je veći od čovjeka.
13. Zašto protiv njega iznosiš optužbe, tvrdeći da ti neće odgovoriti?
14. Jer, Bog govori na različite načine, ali čovjek to ne primjećuje.
15. Kroz snove, kroz noćna viđenja, kad dubok san obuzme ljude. Dok na svome ležaju spavaju,
16. on im na uho govori i prijetnjama prestravljuje,
17. da bi čovjeka odvratio od njegovih djela i sačuvao ga od oholosti,
18. da bi mu život spasio od grobne jame, da ne prijeđe rijeku smrti.
19. Ili ga Bog kažnjava bolešću u krevetu i neprestanim bolovima u kostima
20. pa se njegovom biću gadi hrana, odvratno mu je i najbolje jelo.
21. Tijelo mu naočigled kopni i strše mu kosti.
22. On se grobnoj jami primiče, a njegov život onima koji smrt donose.
23. Ali može mu doći posrednik, jedan od tisuću Božjih anđela, i reći čovjeku što je za njega ispravno.
24. Ako mu se smiluje i kaže Bogu: ‘Poštedi ga odlaska u grobnu jamu, našao sam otkupninu za njega’,
25. tijelo će mu se pomladiti kao dječje, vratit će se u dane svoje mladosti.
26. Molit će se Bogu i on će ga prihvatiti, gledat će mu lice i klicati od radosti. Opet će biti pravedan pred Bogom
27. pa će zapjevati pred ljudima i reći: ‘Griješio sam i izvrtao ono što je pravo, ali nisam dobio što sam zaslužio.
28. Spasio me od odlaska u grob, moj život će vidjeti svjetlost.’
29. Da, Bog sve to čini čovjeku, i to uvijek iznova,
30. da bi ga spasio od smrti, da bi mu zasjalo svjetlo života.
31. Pazi, Jobe, i saslušaj me; šuti, a ja ću govoriti.
32. Ako imaš što reći, odgovori mi; govori, jer te želim opravdati.
33. A ako nemaš odgovor, onda me saslušaj; šuti, i poučit ću te mudrosti.«

Jobu 34:1-37
1. Potom je Elihu nastavio:
2. »Čujte moje riječi, vi mudri; saslušajte me, vi učeni.
3. Jer, uho provjerava riječi kao što nepce kuša hranu.
4. Sami razaberimo što je pravo, saznajmo zajedno što je dobro.
5. Job kaže: ‘Nedužan sam, a Bog mi uskraćuje pravdu.
6. Iako sam u pravu, smatraju me lašcem. Smrtno sam ranjen, a nisam kriv.’
7. Koji je čovjek kao Job, tko se ruga Bogu kao da pije vodu?
8. Sastaje se s onima koji čine zlo, s opakima se druži.
9. Jer, on kaže: ‘Nikakve koristi čovjeku od toga što nastoji ugoditi Bogu.’
10. Vi ste razumni, zato me poslušajte: Bog nikad ne bi učinio ništa zlo. Svemoćni neće počiniti nepravdu.
11. Čovjeku vraća prema djelima njegovim, daje mu onako kako je zaslužio.
12. Bog nikad ne čini zlo, Svemoćni je uvijek pravedan.
13. Tko ga je postavio nad zemljom? Tko mu je povjerio cijeli svijet?
14. Kad bi odlučio povući svoj duh i dah,
15. sva bi bića propala, a čovjek bi postao prah.
16. Ako si razuman, čuj ovo; saslušaj što ti govorim.
17. Može li vladati onaj koji mrzi pravdu? Zar ćeš osuditi onoga koji je pravedan i moćan?
18. On može kraljevima reći da su bezvrijedni, a poglavarima da su zli.
19. On nije pristran prema vladarima i ne daje prednost bogatašu nad siromahom jer svi su oni njegovo djelo.
20. U jedan tren umiru, usred noći: bogataši budu protreseni i nestanu, moćnici padnu a da ih nije takla ljudska ruka.
21. Njegove oči motre na ljudske putove, on vidi svaki njihov korak.
22. Nema tog mraka ni tamnog mjesta gdje bi se sakrili oni koji čine zlo.
23. Bog ne treba odrediti vrijeme da bi sudio ljudima.
24. Bog bez istrage satire moćne i druge postavlja na njihovo mjesto.
25. Dobro zna njihova djela pa ih noću sruši i zgazi.
26. Kažnjava ih za njihovu opakost naočigled drugih,
27. jer su prestali ići za njim i zanemarili sve putove njegove.
28. Zbog njih siromašni vape Bogu i on čuje zazivanje potlačenih.
29. Ali ako se i ne oglasi, tko ga može osuditi? Ako sakrije lice, tko ga može vidjeti? On vlada svakim narodom i čovjekom
30. da ne zavlada bezbožnik koji narod odvodi u zamku.
31. Čovjek mora reći Bogu: ‘Bio sam zaveden, ali neću više griješiti.
32. Pouči me onom što ne vidim; ako sam činio nepravdu, više je neću činiti.’
33. Kako će te Bog nagraditi ako ga odbijaš? Ti se trebaš odlučiti, a ne ja; zato ispričaj što znaš.
34. Svi razumni koji me čuju, i svi mudri, reći će:
35. ‘Job govori kao neznalica, riječi su mu nerazborite.’
36. O, kad bi Job bio iskušan do kraja zato što odgovara poput grešnika!
37. On još dodaje svojem grijehu niječući pred nama svoju pobunu, i nastavlja govoriti protiv Boga.«

Psalmi 98:4-9
4. Svi na zemlji, radosno BOGU kličite! Slavite ga radosnim pjesmama i povicima.
5. Slavite BOGA lirama! Da, lirama mu svirajte.
6. Pušite u trube i rogove. Pred BOGOM, našim Kraljem, radosno kličite!
7. Neka huči more i sve što ga nastanjuje, svijet i svi koji u njemu žive!
8. Rijeke, rukama plješćite, planine, složno kličite,
9. pred BOGOM koji dolazi zemljom vladati. Svijetom će vladati pravedno i narodima suditi pošteno.

Izreka 23:19-21
19. Zato slušaj, sine, budi mudar i usmjeri srce na pravi put.
20. Ne druži se s onima koji se oblokavaju ili obžderavaju,
21. jer pijanice i proždrljivci postaju siromašni, previše spavaju i u dronjcima završavaju.

1 Korinæanima 3:1-23
1. Ali, braćo i sestre, ja vam nisam mogao govoriti kao ljudima koji su vođeni Duhom, nego kao ljudima koji su vođeni ljudskom naravi, kao novorođenčadi u Kristu.
2. Hranio sam vas mlijekom, a ne čvrstom hranom, jer još niste bili spremni jesti čvrstu hranu. Ni sada još niste spremni jesti čvrstu hranu.
3. Još uvijek ste vođeni ljudskom naravi. Kad ste ljubomorni jedni na druge i međusobno se prepirete, zar niste vođeni ljudskom naravi? Zar ne postupate kao ljudi u svijetu?
4. Neki od vas kažu da pripadaju Pavlu, a drugi da pripadaju Apolonu. Kad tako govorite, zar se ne ponašate kao ljudi ovoga svijeta?
5. Naime, tko je Apolon i tko je Pavao? Mi smo samo sluge uz čiju ste pomoć povjerovali, a svaki od nas radi ono što mu je namijenio Bog.
6. Ja sam posijao sjeme, Apolon ga je zalijevao, ali Bog je učinio da raste.
7. Dakle, nije važan onaj koji sije sjeme ni onaj koji ga zalijeva, nego Bog koji čini da raste.
8. Onaj koji sije sjeme i onaj koji ga zalijeva imaju isti cilj i svaki će od njih primiti nagradu prema uloženom trudu.
9. Mi zajedno radimo za Boga, a vi ste Božje polje. Vi ste i Božja građevina.
10. Koristeći dar milosti, koji mi je dao Bog, postavio sam temelj, kao vješti graditelj. Drugi grade na tom temelju. No svatko treba paziti kako gradi.
11. Nitko ne može položiti drugi temelj osim onoga koji je već položen, a to je Isus Krist.
12. Svatko može graditi na tom temelju, upotrebljavajući zlato, srebro, drago kamenje, drvo, sijeno ili slamu.
13. No rad svakoga čovjeka jasno će se vidjeti jer će ga prokazati Dan suda. Taj će se Dan pojaviti s vatrom i ta će vatra otkriti kakav je rad svakoga čovjeka.
14. Ako nečiji rad, odnosno ono što je izgradio na temelju, odoli vatri,
15. on će primiti nagradu. Ako nečiji rad, odnosno ono što je izgradio na temelju, izgori, čovjek će pretrpjeti gubitak. Međutim, on sâm bit će spašen, ali kao onaj koji je pobjegao kroz vatru.
16. Zar ne znate da ste vi Božji hram i da u vama živi Božji Duh?
17. Tko uništava Božji hram, Bog će uništiti njega jer je Božji hram svet. A vi ste Božji hram.
18. Nemojte se zavaravati. Ako netko od vas misli da je mudar po mjerilima ovoga svijeta, neka postane lud da bi mogao postati istinski mudar.
19. Jer, mudrost ovoga svijeta ludost je u Božjim očima. U Svetom pismu piše: »Bog hvata mudrace u njihovoj vlastitoj lukavosti.«
20. Isto tako piše: »Bog zna da su misli mudrih bezvrijedne.«
21. Stoga, neka se nitko ne ponosi ljudima. Sve pripada vama.
22. Bio to Pavao, Apolon, Kefa, život ili smrt, stvari sadašnje ili buduće — sve je vaše.
23. Vi pripadate Kristu, a Krist pripada Bogu.