A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 18

Jobu 27:1-23
1. Potom je Job nastavio svoj govor:
2. »Tako mi Boga koji mi je uskratio pravdu, Svemoćnoga koji mi je ogorčio dušu:
3. dok je života u meni, i Božjeg daha u mojim nosnicama,
4. usne mi neće govoriti zlo, niti će jezik izricati laž.
5. Nikad neću priznati da ste u pravu. Do smrti se neću odreći svoje čestitosti.
6. Držat ću se svoje pravednosti i neću je ostaviti. Srce me ne kori niti za jedan moj dan.
7. Neka mi neprijatelj bude kažnjen poput zlih ljudi, neka moji protivnici stradaju kao nepravedni!
8. Jer, čemu se bezbožnik može nadati kad je dokrajčen, kad mu Bog oduzme život?
9. Čuje li Bog njegov vapaj kad ga snađe zlo,
10. kad moli Svemoćnoga za pomoć i neprestano zaziva Boga?
11. Poučit ću vas o Božjoj snazi, neću skrivati naume Svemoćnoga.
12. Uostalom, sami ste sve vidjeli pa zašto onda govorite besmislice?
13. Ovo je sudbina koju Bog dodjeljuje zlome, nasljedstvo koje okrutni primaju od Svemoćnoga:
14. ma koliko djece imao, od mača će izginuti, a potomstvo mu neće imati dovoljno hrane.
15. Koji prežive, sahranit će ih bolest, a njihove udovice neće za njima plakati.
16. Čak i ako srebra sakupi kao prašine, a odjeće nagomila kao gline,
17. to što skupi, obući će pravednik, dok će srebro podijeliti nedužni.
18. Kuća koju gradi kao da je od paučine, kao sjenica koju je podigao čuvar.
19. Na počinak legne bogat, ali to neće biti zadugo: kad otvori oči, sve je nestalo.
20. Užas ga preplavljuje kao voda, noću ga odnosi oluja.
21. Istočni vjetar ga podigne — i njega nema: otpuše ga s njegovog mjesta.
22. Bez milosti vjetar se obrušava na njega dok on bježi glavom bez obzira.
23. Uz pljeskanje ruku, ljudi mu se rugaju, ismijavaju ga dok bježi iz svog doma.

Jobu 28:1-28
1. Srebro ima svoje rudnike, a zlato mjesto gdje se pročišćava.
2. Željezo se uzima iz zemlje, a bakar topi iz rude.
3. Rudar rasvjetljuje tamu u njenim najdaljim zakucima i traga za rudom u najdubljem mraku.
4. Daleko od ljudskih naselja buši jamu, na mjestima koja je ljudska noga zaboravila; u samoći kopa obješen o užad.
5. Zemlja na površini daje hranu, ali u dubini je kao vatrom rastaljena.
6. U stijenama se skriva modri kamen , a u njemu ima komadića zlata.
7. Nijedna grabljivica ne zna tu stazu, oko sokolovo nije je vidjelo.
8. Njome ne gaze divlje životinje i nijedan lav njome ne prolazi.
9. Čovjek rukom udara na kremen i prevrće temelje planina.
10. Kroz stijenu prokopava prolaz, oči mu vide sva njena blaga.
11. Izvore rijeka ograđuje branama, a na svjetlost iznosi skriveno.
12. Ali, gdje da se nađe mudrost? Na kojem mjestu prebiva znanje?
13. Čovjek ne zna gdje joj je kuća, ne može se naći u zemlji živih.
14. Vodeni bezdan kaže: ‘Nije u meni’, more kaže: ‘Ja je ne posjedujem.’
15. Ni čistim zlatom ne može se kupiti, niti joj se cijena može odmjeriti srebrom.
16. Ne može se kupiti zlatom iz Ofira, dragocjenim oniksom niti lapisom.
17. Ni zlato ni staklo ne mogu se s njom usporediti, niti se može kupiti za dragulje u zlatu postavljene.
18. Koralji i kristali nisu ni spomena vrijedni, veća je cijena mudrosti nego rubina.
19. Topaz iz Nubije nije s njom usporediv, čistim zlatom kupiti se ne može.
20. Pa, odakle onda dolazi mudrost? Gdje to prebiva znanje?
21. Skrivena je od očiju svega živoga, zaklonjena od ptica na nebu.
22. Uništenje i Smrt govore: ‘Samo smo čuli glasine o njoj.’
23. Samo Bog razumije njene putove i zna mjesto gdje boravi.
24. Jer, on pogledom obuhvaća krajeve zemlje i vidi sve pod nebesima.
25. Kad je vjetru odredio snagu i kad je mjerom izmjerio vodu,
26. kad je kiši odredio zakon i putanje olujnim oblacima,
27. tada je vidio mudrost i izmjerio je, učvrstio je i provjerio.
28. A čovjeku je rekao: ‘Mudrost je poštovati Gospodara Boga, a znanje ima onaj koji se kloni zla.’«

Psalmi 97:1-6
1. BOG kraljuje! Neka kliče zemlja, neka se raduju zemlje daleke!
2. Oko njega su oblaci i gusta tama, pravednost i pravda temelj su njegovog prijestolja.
3. Pred njim vatra ide i uništava mu neprijatelje.
4. Munje njegove svijet obasjavaju, zemlja to gleda i drhti.
5. Planine, kao vosak se pred BOGOM tope, pred Gospodarom cijele zemlje.
6. Nebesa njegovu pravednost objavljuju i svi narodi gledaju mu slavu.

Izreka 23:13-14
13. Ne boj se svoje dijete strogo odgajati; od malo batina neće umrijeti.
14. Batinom ga kažnjavaš, ali od smrti ga spašavaš.

Rimljanima 16:1-27
1. Preporučujem vam našu sestru Febu koja je službenica Crkve u Kenhreji.
2. Lijepo je primite u Gospodinu, kako dolikuje Božjim svetima, i pomozite joj u svemu što zatraži od vas. Ona je podržavala mnoge, pa tako i mene.
3. Pozdravite Prisku i Akvilu, moje suradnike u Isusu Kristu.
4. Riskirali su svoj život da bi spasili moj. Zahvalan sam im, ne samo ja nego i sve nežidovske crkve.
5. Pozdravite i Crkvu koja se sastaje u njihovoj kući. Pozdravite i moga dragog prijatelja Epenata, koji je prvi u Aziji slijedio Krista.
6. Pozdravite Mariju, koja je naporno radila za vas.
7. Pozdravite moje prijatelje i sunarodnjake Andronika i Juniju, koji su bili sa mnom u zatvoru. Oni su među najistaknutijim Božjim radnicima i prije mene su vjerovali u Krista.
8. Pozdravite i moga dragog prijatelja u Gospodinu, Amplijata.
9. Pozdravite i mog suradnika u Kristu Urbana te moga dragog prijatelja Stahija.
10. Pozdravite i Apela, toga prokušanog i istinskoga kršćanina. Pozdravite sve iz Aristobulove obitelji.
11. Pozdravite i mog sunarodnjaka Herodiona. Pozdravite i vjernike iz Narcisove obitelji.
12. Pozdravite Trifenu i Trifozu, koje naporno rade za Gospodina. Pozdravite i Persidu, moju dragu prijateljicu, koja je vrlo naporno radila za Gospodina.
13. Pozdravite Rufa, izabranog čovjeka u Gospodinu. Pozdravite i njegovu majku, koja je i meni bila majka.
14. Pozdravite Asinkrita, Flega, Herma, Patroba i Herma te svu braću koja su s njima.
15. Pozdravite Filologa, Juliju, Nereja i njegovu sestru, Olimpa i sve druge Božje svete koji su s njima.
16. Pozdravite jedni druge svetim poljupcem. Pozdravljaju vas sve Kristove crkve.
17. Molim vas, braćo i sestre, čuvajte se onih koji izazivaju neslogu i zbrku među vama. To je protivno učenju koje ste primili i zato ih izbjegavajte.
18. Takvi ljudi ne služe Isusu Kristu, nego svojim sklonostima. Oni zavode bezazlene slatkorječivošću i laskanjem.
19. Svi su vjernici čuli kako ste poslušni Bogu. Jako mi je drago zbog vas, ali želim da razumijete što je dobro i da nemate ništa s onim što je zlo.
20. A Bog, izvor mira, uskoro će slomiti Sotonu pod vašim nogama. Neka milost našega Gospodina Isusa bude s vama.
21. Pozdravlja vas Timotej, moj suradnik, kao i Lucije, Jason i Sosipater, moji sunarodnjaci.
22. Ja, Tercije, napisao sam vam ovo pismo. Pozdravljam vas u Gospodinu.
23. Pozdravlja vas Gaj, kod kojega stanujem i kod kojeg se sastaje cijela zajednica. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik, i naš brat Kvart.
24. ***
25. Neka je slava Bogu! Bog može ojačati vašu vjeru Radosnom viješću Isusa Krista koju propovijedam. Ta je tajna dugo bila skrivena, a sada ju je Bog otkrio nama
26. u knjigama koje su pisali proroci. Po zapovijedi vječnoga Boga ta je tajna otkrivena svim narodima da bi bili poslušni Bogu zbog vjere u njega.
27. Neka po Isusu Kristu bude vječna slava jedinome mudrom Bogu. Amen.