A A A A A
Biblija u jednoj godini
Kolovoz 10

Jobu 11:1-20
1. Tada je odgovorio Sofar iz Naama:
2. »Na tu poplavu riječi treba odgovoriti, ili će brbljavac misliti da je u pravu.
3. Misliš li da će tvoje brbljanje ušutkati ljude pa da te neće posramiti kad se rugaš Bogu?
4. Ti kažeš Bogu: ‘Moje razmišljanje je ispravno i nevin sam pred tobom.’
5. O, kad bi barem Bog progovorio, kad bi otvorio usta da ti odgovori.
6. On bi ti otkrio tajnu mudrosti: Božje mudro djelovanje je mnogostrano, a Bog te kažnjava manje nego si zaslužio.
7. Možeš li proniknuti u Božje tajne i potpuno razumjeti Svemoćnoga?
8. Njegovo znanje više je od nebesa — kako ćeš ga dosegnuti? Dublje je od Podzemlja — kako ćeš ga spoznati?
9. Veće je od zemlje, a od mora šire.
10. Ako on dođe, baci te u tamnicu i sazove sud — tko će ga spriječiti?
11. Jer, on zna tko lažno svjedoči. Kad vidi zlo, on ga zapamti.
12. Glupan će se opametiti kad magarac rodi čovjeka!
13. Ali, ako svoje srce usmjeriš Bogu, i pružiš ruke prema njemu,
14. ako odbaciš grijeh kojeg se držiš i ne daš zlu da stanuje u tvom domu —
15. tada ćeš podizati pogled bez srama i stajati čvrsto i bez straha.
16. Zaboravit ćeš na svoju nevolju, kao na vodu što je protekla.
17. Život će ti biti svjetliji od podneva, a tama će ti postati kao jutro.
18. Bit ćeš siguran jer postoji nada, odmorit ćeš se posve zaštićen.
19. Kad legneš, nitko te neće plašiti. Mnogi će tražiti tvoju naklonost.
20. Zli ljudi tražit će pomoć, ali neće pobjeći nevolji. Njihova nada će se ugasiti.«

Jobu 12:1-25
1. Tada je Job odgovorio:
2. »Mislite da ste samo vi mudri, i da će mudrost s vama umrijeti.
3. Ali i ja sam pametan kao vi, nisam ništa gori od vas. Tko ne zna to što govorite!
4. Moji prijatelji mi se rugaju — meni, koji sam zvao Boga, a on mi je odgovarao. Ja, pošten i pravedan, služim za ruglo!
5. Bezbrižni preziru ljude u nevolji, udaraju one koji već posrću.
6. Šatori pljačkaša su mirni. Oni koji izazivaju Boga žive spokojno iako ih Bog drži u šaci.
7. A vi kažete: ‘Pitaj zvijeri, i one će te poučiti, ili ptice, i one će ti reći.’
8. Ili: ‘Obrati se zemlji, i ona će te poučiti, a morske ribe će ti ispričati.
9. Sva ta stvorenja znaju da je ovo učinila BOŽJA ruka.
10. Život svih bića u njegovoj je ruci, kao i dah svakog čovjeka.
11. Zar uho ne ispituje riječi, kao što nepce kuša hranu?
12. Mudrost je odlika staraca, a dug život donosi spoznaju.’
13. Bogu pripadaju mudrost i snaga, on razumije i promišlja.
14. Što on poruši, nitko ne može sagraditi, koga on utamniči, nitko ne može osloboditi.
15. Kad on zaustavi vode, nastaje suša, a kad ih pusti, poplave zemlju.
16. Njegova je snaga i vještina, pod njegovom su vlasti i varalica i prevareni.
17. On savjetnicima oduzima mudrost, a od sudaca radi budale.
18. On kraljeve obara s vlasti, i pretvara ih u robove.
19. On svećenicima uzima moć i uklanja moćnike.
20. On ušutkuje pouzdane savjetnike, starješinama oduzima razboritost.
21. On poglavare izlaže preziru, moćnima oduzima snagu.
22. On razotkriva dubine tame i sjenu smrti iznosi na vidjelo.
23. On narode uzvisi pa ih uništi; umnožava ih pa ih rasipa.
24. On vođama naroda oduzima razum i šalje ih da lutaju bespućem —
25. bez svjetlosti tapkaju po tami i teturaju kao pijani.

Psalmi 94:1-11
1. BOŽE, ti se osvećuješ nepravednima! Pokaži se, Bože osvetniče!
2. Djeluj, Suče cijele zemlje, daj oholome što zaslužuje!
3. BOŽE, dokle, dokle će zli likovati?
4. Dokle će zlikovci drsko govoriti i svojim se zlodjelima hvalisati?
5. BOŽE, oni satiru tvoj narod, tlače one koji tebi pripadaju.
6. Ubijaju strance i udovice, usmrćuju sirote.
7. Govore: »BOG ne vidi, Bog Jakovljev neće primijetiti.«
8. Hoćete li shvatiti, glupani? Budale, kad ćete se urazumiti?
9. Zar ne čuje Onaj koji je stvorio uho? Zar ne vidi Onaj koji je oblikovao oko?
10. Zar ne kažnjava Onaj koji narode odgaja? Zar nema znanja Onaj koji ljudski rod poučava?
11. BOG zna što ljudi misle, zna da su im misli isprazne.

Izreka 22:24-25
24. Nemoj biti prijatelj svadljivom čovjeku, i ne druži se s onima koji lako planu
25. da ne pokupiš njihovu naviku i da se ne uloviš u zamku.

Rimljanima 10:1-21
1. Braćo i sestre, najviše od svega želim i molim Boga da Židovi budu spašeni.
2. Ja vam mogu potvrditi da Židovi od srca žele služiti Bogu, ali ne znaju kako.
3. Budući da nisu poznavali pravednost, koja dolazi od Boga, pokušavali su steći pravednost na svoj način. Zato se nisu podvrgli Božjem načinu opravdanja ljudi.
4. Krist je ispunio i dovršio Zakon da bi omogućio opravdanje svakome tko vjeruje u njega.
5. O opravdanju, koje dolazi po Zakonu, Mojsije piše: »Onaj tko izvrši zapovijedi Zakona, imat će život po njima.«
6. Ali u Svetom pismu se govori o opravdanju koje dolazi po vjeri: »Nemojte se pitati: ‘Tko će uzići na Nebo?’ — što znači: ‘Tko će dovesti Krista s Neba na Zemlju?’
7. I nemojte se pitati: ‘Tko će sići u podzemni svijet?’ — što znači: ‘Tko će sići da dovede Krista od mrtvih?’«
8. Ovako piše u Svetom pismu: »Božja vam je riječ blizu, ona je na vašim usnama i u vašem srcu.« Ta je riječ poruka vjere koju propovijedamo.
9. Dakle, ako svojim ustima priznaš »Isus je Gospodar« i ako u svom srcu vjeruješ da ga je Bog podigao iz mrtvih, bit ćeš spašen.
10. Srcem vjerujemo i tako smo opravdani, a ustima priznajemo vjeru i tako smo spašeni.
11. U Svetom pismu piše: »Nitko tko vjeruje u njega, neće se razočarati.«
12. Zato što nema razlike između Židova i nežidova jer Gospodin je jedan i isti za sve ljude te bogato blagoslivlja one koji ga zazivaju.
13. Tako i piše u Svetom pismu: »Svi koji zazovu Gospodina, bit će spašeni.«
14. Ali prije nego što zazovu Boga, moraju u njega vjerovati. A opet, ne mogu vjerovati u njega ako nisu čuli o njemu. A da bi čuli o Gospodinu, netko im mora o njemu govoriti.
15. Kako će pak netko govoriti ljudima o njemu ako ga nitko nije poslao? Kao što piše u Svetom pismu: »Kako je lijepo vidjeti glasnika koji donosi Radosnu vijest!«
16. No nisu svi prihvatili Radosnu vijest. Prorok Izaija kaže: »Gospodine, tko je povjerovao u ono što smo rekli?«
17. Vjera dolazi kada slušamo Radosnu vijest, a ta se vijest čuje kroz propovijedanje poruke o Kristu.
18. A ja pitam: »Zar ljudi nisu čuli našu poruku?« Sigurno su čuli, u Svetom pismu piše: »Njihov glas obišao je cijelu Zemlju i njihove su se riječi čule do kraja svijeta.«
19. Ponovo pitam: »Zar Izraelci nisu razumjeli?« Najprije poslušajte što Mojsije govori o Bogu: »Učinit ću vas ljubomornima narodom koji to nije. Razljutit ću vas narodom koji ne razumije.«
20. Izaija hrabro izjavljuje: »Našli su me oni koji me nisu tražili. Pokazao sam se onima koji nisu za mene pitali.«
21. Za Izrael je rekao: »Cijeli dan pružao sam ruke prema njima, ali oni su neposlušni i prkosni.«