A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 23

Ezra 7:1-28
1. Nakon tih događaja , u vrijeme Artakserksove vladavine Perzijom, Ezra je došao u Jeruzalem. On je bio Serajin sin, a ovo je bila njegova loza do vrhovnog svećenika Arona: Ezra, Seraja, Azarija, Hilkija,
2. Šalum, Sadok, Ahitub,
3. Amarija, Azarija, Merajot,
4. Zerahija, Uzi, Buki,
5. Abišua, Pinhas, Eleazar, vrhovni svećenik Aron.
6. Taj Ezra vratio se iz Babilona, a bio je učitelj , vrstan poznavatelj Mojsijevog zakona. To je zakon koji je Izraelov BOG. Kralj Artakserkso dao mu je sve što je tražio jer je BOG bio s Ezrom.
7. S Ezrom su u Jeruzalem došli i drugi Izraelci, među kojima su bili i svećenici, Leviti, pjevači, vratari i hramski sluge. Bilo je to sedme godine vladavine kralja Artakserksa.
8. Ezra je stigao u Jeruzalem petog mjeseca sedme godine kraljeve vladavine.
9. Krenuo je iz Babilona prvoga dana prvog mjeseca i stigao u Jeruzalem prvoga dana petog mjeseca. Imao je naklonost svog Boga
10. zato što se predao proučavanju i primjeni BOŽJEGA Zakona. Također, poučavao je Izrael pravilima i propisima Zakona.
11. Ezra je bio svećenik i učitelj, poznavatelj zapovijedi i uredbi koje je BOG dao Izraelu. Ovo je prijepis pisma koje je kralj Artakserkso dao Ezri:
12. Artakserkso, kralj kraljeva, svećeniku Ezri, učitelju Zakona Boga neba: Pozdrav!
13. Dajem odredbu: Svi Izraelci u mome kraljevstvu, uključujući svećenike i Levite, koji svojevoljno žele ići u Jeruzalem, smiju ići s tobom.
14. Ja, i sedmorica mojih savjetnika, šaljemo te da ispitaš kako se Juda i Jeruzalem pridržavaju zakona tvog Boga, koji nosiš sa sobom.
15. Osim toga, ponesi sa sobom srebro i zlato koje kralj i njegovi savjetnici daruju izraelskom Bogu, čije se prebivalište nalazi u Jeruzalemu.
16. Ponesi i sve srebro i zlato koje budeš prikupio u čitavoj babilonskoj pokrajini. To će biti dragovoljni prinosi od izraelskog naroda i svećenika za Hram njihovog Boga u Jeruzalemu.
17. Obavezno se pobrini da tim novcem kupiš junce, ovnove i janjce te odgovarajuće prinosne i lijevane žrtve. Sve ih prinesi na žrtveniku Hrama svog Boga u Jeruzalemu.
18. Preostalim srebrom i zlatom ti i tvoji svećenici učinite što smatrate da je najbolje, u skladu s voljom svoga Boga.
19. Sve predmete, koji su ti dani za službu u Hramu tvog Boga, predaj pred jeruzalemskim Bogom.
20. I što god drugo bude potrebno za Hram tvog Boga, budući da si odgovoran za nabavu, uzmi na račun kraljeve riznice.
21. Ja, kralj Artakserkso, određujem svim rizničarima pokrajine s druge strane rijeke Eufrat, da marljivo nabavite sve što svećenik Ezra, učitelj Zakona Boga neba, zatraži od vas.
22. Smijete dati do tri i pol tone srebra, deset tona pšenice, dvije tisuće litara vina, dvije tisuće litara ulja i neograničene mjere soli.
23. Sve što je Bog neba propisao neka se revno učini za Hram Boga neba, da se ne razljuti na moje kraljevstvo i moje sinove.
24. Nadalje, svećenicima, Levitima, pjevačima, vratarima, hramskim slugama i drugim službenicima ovog Božjega Hrama ne smijete nametati porez, danak niti carinu.
25. A ti, Ezra, u skladu s mudrošću koju ti je dao Bog, postavi pravnike i suce. Neka dijele pravdu čitavom narodu u pokrajini s druge strane rijeke Eufrat, svima koji poznaju zakone tvog Boga. A ti ćeš poučiti one koji ih ne znaju.
26. Tko god se ne pokorava zakonu tvog Boga, ili kraljevom zakonu, neka se oštro kazni. Ovisno o zločinu, neka se kazni smrću, progonstvom, oduzimanjem imovine ili zatvorom.
27. »Neka je blagoslovljen BOG naših predaka, koji je kralju u srce stavio želju da iskaže čast BOŽJEM Hramu u Jeruzalemu.
28. Bog mi je pred kraljem, njegovim savjetnicima i svim njegovim uvaženim službenicima, pokazao svoju ljubav i vjernost. Moj je BOG bio sa mnom, i to me ohrabrilo pa sam okupio izraelske glavare da idu sa mnom.«

Ezra 8:1-36
1. Ovo su glavari obitelji i drugi koji su sa mnom otišli iz Babilona za vladavine kralja Artakserksa:
2. od Pinhasovih potomaka — Geršom; od Itamarovih potomaka — Daniel; od Davidovih potomaka — Hatuš;
3. od Šekanijinih potomaka — Paroševi potomci, Zaharija i još 150 muškaraca;
4. od Pahat Moabovih potomaka — Elioenaj, Zerahijin sin, i s njim 200 muškaraca;
5. od Zatuovih potomaka — Šekanija, Jahazielov sin, i s njim 300 muškaraca;
6. od Adinovih potomaka — Ebed, Jonatanov sin, i s njim 50 muškaraca;
7. od Elamovih potomaka — Izaija, Atalijin sin, i s njim 70 muškaraca;
8. od Šefatijinih potomaka — Zebadija, Mihaelov sin, i s njim 80 muškaraca;
9. od Joabovih potomaka: Obadija, Jehielov sin, i s njim 218 muškaraca;
10. od Banijevih potomaka — Šelomit, Josifijin sin, i s njim 160 muškaraca;
11. od Bebajevih potomaka — Zaharija, Bebajev sin, i s njim 28 muškaraca;
12. od Azgadovih potomaka — Johanan, Hakatanov sin, i s njim 110 muškaraca;
13. od Adonikamovih potomaka, koji su došli kasnije — Elifelet, Jeiel i Šemaja, i s njima 60 muškaraca;
14. od Bigvajevih potomaka — Utaj i Zakur i s njima 70 muškaraca.
15. Ja, Ezra, okupio sam ih kod rijeke, koja teče prema Ahavi, pa smo se ondje utaborili tri dana. Kad sam pregledao narod i svećenike, utvrdio sam da nema Levita.
16. Stoga sam pozvao glavare: Eliezera, Ariela, Šemaju, Elnatana, Jariba, drugog Elnatana, Natana, Zahariju i Mešulama te učitelje Jojariba i Elnatana.
17. Poslao sam ih Idu, glavaru u mjestu Kasifija. Rekao sam im što da kažu Idu i njegovim rođacima, hramskim slugama u Kasifiji — da nam pošalju službenike za Hram našega Boga.
18. I budući da je milostivi Bog bio s nama, doveli su nam Šerebiju, sposobnog čovjeka, Mahlijevog potomka (Mahli je bio Levijev sin i Izraelov unuk). Doveli su i Šerebijine sinove i braću, ukupno njih osamnaestoricu.
19. Doveli su i Hašabiju i Ješaju, Merarijevog potomka, te dvadesetoricu njegove braće i nećaka.
20. Osim njih, doveli su i dvjesto dvadesetoricu hramskih službenika, koje su David i glavari odredili da pomažu Levitima. Svi su oni imenom navedeni u popisu.
21. Ondje sam, pored rijeke Ahave, proglasio post, da bismo se ponizili pred svojim Bogom. Molili smo ga za sigurno putovanje, za sebe, svoju djecu i svu svoju imovinu.
22. Bilo me sram od kralja tražiti vojnike i konjanike da nas putem štite od neprijatelja jer smo mu bili rekli: »Naš je Bog dobar prema svima koji ga traže, ali njegova je srdžba velika prema svima koji se okreću od njega.«
23. Tako smo postili i molili Boga, a on je odgovorio na našu molbu.
24. Zatim sam izabrao dvanaestoricu glavnih svećenika: Šerebiju, Hašabiju i desetoricu njihovih rođaka.
25. Izvagao sam im srebro, zlato i predmete koje su kao prilog za Hram našeg Boga dali kralj, njegovi savjetnici, njegovi službenici i cijeli Izrael u Babilonu.
26. Izvagao sam i dao im dvadeset i dvije tone srebra, tri i pol tone srebrnih predmeta, tri i pol tone zlata,
27. dvadeset zlatnih posuda vrijednih tisuću zlatnika i dvije prekrasne posude od polirane bronce, dragocjene poput zlata.
28. Rekao sam svećenicima: »I vi i ovi predmeti sveti ste BOGU. Ovo srebro i zlato su dar BOGU naših predaka.
29. Pazite ih i čuvajte dok ih ne predate glavnim svećenicima, Levitima i glavarima Izraelovih obitelji. Izvažite ih u prostorijama BOŽJEGA Hrama u Jeruzalemu.«
30. Tada su svećenici i Leviti primili izvagano srebro, zlato i predmete da ih odnesu u Hram našeg Boga u Jeruzalemu.
31. Dvanaestoga dana prvog mjeseca krenuli smo s rijeke Ahave i uputili se u Jeruzalem. Bog je bio s nama i na putu nas štitio od neprijatelja i pljačkaša.
32. Kad smo stigli u Jeruzalem, odmorili smo se tri dana.
33. Četvrtog smo dana u Hramu svoga Boga izvagali srebro, zlato i predmete u nazočnosti svećenika Meremota, Urijinog sina, i predali mu ih. S njim su bili Eleazar, Pinhasov sin, i Leviti — Jozabad, Ješuin sin te Noadija, Binujev sin.
34. Sve je prebrojano i izvagano, a zatim je upisana sveukupna težina.
35. Tada su prognanici, koji su se vratili iz zatočeništva, prinijeli žrtve paljenice izraelskom Bogu: dvanaest junaca za cijeli Izrael, devedeset i šest ovnova, sedamdeset i sedam janjaca i dvanaest jaraca za žrtvu za grijeh. Sve to bila je žrtva paljenica BOGU.
36. Židovi su kraljeva pisma predali kraljevim namjesnicima i upraviteljima pokrajine s druge strane rijeke Eufrat. I oni su dali podršku židovskom narodu i Božjem Hramu.

Psalmi 88:1-5
1. Pjesma Korahovih potomaka. Voditelju zbora. Prema »mahalat-leanotu«. »Maskil« Ezrahovca Hemana. BOŽE, moj Spasitelju, danju i noću pred tobom zapomažem.
2. Prihvati moje molitve, poslušaj moje vapaje.
3. Duša mi je sita nesreće, život mi se primiče Podzemlju .
4. Već me računaju među one koji u grobnu jamu odlaze. Nema mi pomoći.
5. Ostavljen sam među truplima, kao što leže u grobu ubijeni, od tebe zaboravljeni, od tvoje brige odvojeni.

Izreka 21:21-22
21. Tko za dobrotom i pravdom teži, život, pravdu i čast nalazi.
22. Mudar čovjek može grad pun ratnika napasti i oboriti zidine u koje su se uzdali.

Djela Apostolska 23:16-35
16. No sin Pavlove sestre saznao je za zasjedu. Uputio se u vojarnu i obavijestio Pavla.
17. Pavao je pozvao jednoga od časnika i rekao mu: »Odvedi ovog mladića zapovjedniku! Ima mu nešto priopćiti.«
18. Časnik je odveo mladića zapovjedniku i rekao mu: »Zatvorenik Pavao pozvao me i zamolio da ti dovedem ovoga mladića jer ti želi nešto priopćiti.«
19. Zapovjednik je uzeo mladića za ruku, poveo ga u stranu i rekao: »Što mi želiš reći?«
20. Mladić je odgovorio: »Židovi su se dogovorili da te zamole da dovedeš Pavla sutra pred Vijeće. Izlika će im biti da ga žele detaljnije ispitati.
21. To nije istina, više od njih četrdeset čeka Pavla u zasjedi. Zakleli su se da neće ni jesti ni piti sve dok ga ne ubiju. Oni su spremni, samo čekaju tvoj pristanak.«
22. Zapovjednik je otpustio mladića i naredio mu: »Ne govori nikomu da si me obavijestio o ovome.«
23. Zatim je pozvao dvojicu časnika i rekao im: »Do devet sati navečer pripremite dvjesto vojnika za put u Cezareju. Pripremite i sedamdeset konjanika i dvjesto strijelaca.
24. Pripremite Pavlu konje za put i dovedite ga upravitelju Feliksu živog i zdravog.«
25. Zapovjednik je napisao i pismo u kojem je pisalo:
26. »Klaudije Lizija upućuje pozdrave preuzvišenom upravitelju Feliksu.
27. Ovoga su čovjeka Židovi uhvatili i namjeravali ga ubiti. Kad sam saznao da je on rimski građanin, sa svojim sam ga vojnicima izbavio iz njihovih ruku.
28. Htio sam doznati za što ga optužuju pa sam ga doveo pred njihovo Vijeće.
29. Saznao sam da ga optužuju zbog nekih spornih pitanja u vezi s njihovim Zakonom, no te optužbe ne zahtijevaju smrtnu kaznu ni zatvor.
30. Kad sam saznao da je skovana urota protiv njega, smjesta sam ga poslao k tebi. Naredio sam, također, da se oni koji ga optužuju, obrate tebi i iznesu svoje optužbe.«
31. Vojnici su izvršili sve zapovijedi. Noću su uzeli Pavla iz pritvora i odveli ga u Antipatridu.
32. Sutradan su konjanike uputili dalje s Pavlom, a ostali su se vratili u vojarnu.
33. Kad su stigli u Cezareju, uručili su upravitelju pismo i izručili mu Pavla.
34. Kad je upravitelj pročitao pismo, upitao je Pavla iz koje je pokrajine. Kad je saznao da je iz Cilicije,
35. rekao je: »Saslušat ću tvoj slučaj kad stignu tvoji tužitelji.« Zapovjedio je da ga čuvaju pod stražom u Herodovoj palači.