A A A A A
Biblija u jednoj godini
Srpanj 2

1 Ljetopisa 28:1-21
1. David je sve službenike u Izraelu sazvao da se okupe u Jeruzalemu. Bili su to poglavari plemena, zapovjednici postrojbi u kraljevoj službi, zapovjednici nad tisućama, zapovjednici nad stotinama, službenici zaduženi za imanje i stoku, koja je pripadala kralju i njegovim sinovima, dvorski službenici, glasoviti junaci i svi hrabri ratnici.
2. Kralj David je ustao i rekao: »Poslušajte me, moja braćo i moj narode. Želio sam izgraditi kuću da bi u njoj prebivao Kovčeg BOŽJEGA saveza, da bude kao podnožje nogama našega Boga. Pripremio sam sve za izgradnju.
3. No Bog mi je rekao: ‘Ti nećeš izgraditi Hram koji će nositi moje ime jer si ratnik i prolijevao si krv.’
4. Ipak, Izraelov je BOG od cijele moje obitelji izabrao mene, da zauvijek budem kralj Izraela. Izabrao je Judino pleme da vodi, iz Judinog je plemena izabrao moju obitelj, a od sinova moga oca svidjelo mu se mene postaviti za kralja cijelog Izraela.
5. Od svih mojih sinova, a BOG mi ih je dao mnogo, izabrao je moga sina Salomona da bude na prijestolju BOŽJEGA kraljevstva u Izraelu.
6. Rekao mi je: ‘Tvoj sin Salomon sagradit će mi Hram i okolna dvorišta. Njega sam izabrao da mi bude sin, a ja ću njemu biti otac.
7. Učvrstit ću njegovo kraljevstvo zauvijek bude li pažljivo vršio moje zapovijedi i zakone, kao što to čini sada.’
8. Zato vam sad zapovijedam pred očima cijeloga Izraela, BOŽJE zajednice, i da nas Bog čuje: Pažljivo izvršavajte sve zapovijedi svojeg BOGA, da zadržite ovu dobru zemlju u svom posjedu i da je predate u nasljedstvo svojim potomcima zauvijek.
9. A ti, Salomone, sine moj, upoznaj mojeg Boga. Služi mu odano iz sveg srca i čiste duše. Jer, BOG ispituje svako srce i otkriva sve misli i namjere. Budeš li ga tražio, dat će ti da ga nađeš. No ako ga ostaviš, zauvijek će te odbaciti.
10. Shvati da te BOG izabrao da mu sagradiš Hram kao svetište. Budi snažan i izvrši taj zadatak!«
11. Potom je David dao svome sinu Salomonu nacrte trijema Hrama, zgrade, spremišta, gornjih dijelova, unutrašnje prostorije i mjesta za Pomirilište.
12. Dao mu je i nacrte svega što je zamislio — dvorišta BOŽJEGA Hrama, svih okolnih prostorija, riznica Hrama i riznica za svete predmete.
13. Dao mu je i upute za svećeničke i levitske redove, za obavljanje službe u BOŽJEM Hramu, kao i za sve predmete koji će se koristiti u vršenju službe.
14. David je odredio težinu zlata i srebra za sve zlatne i srebrne predmete koji se budu koristili za pojedine službe:
15. težinu zlata za zlatne svijećnjake i svjetiljke, kao i težinu srebra za svaki srebrni svijećnjak i svjetiljke, ovisno o namjeni svakog svijećnjaka;
16. težinu zlata za svaki stol za sveti kruh, kao i težinu srebra za srebrne stolove;
17. težinu čistog zlata za vilice, zdjele za škropljenje i posude; težinu zlata i srebra za svaku zlatnu i srebrnu posudu;
18. težinu pročišćenog zlata za kadioni žrtvenik. Dao je Salomonu i nacrt Božjih kola, to jest zlatnih krilatih bića koja raširenim krilima natkriljuju Kovčeg BOŽJEGA saveza.
19. »Sve to«, rekao je David, »imam zapisano prema BOŽJIM uputama. Objavio mi je sve pojedinosti ovog nacrta.«
20. David je rekao svom sinu Salomonu i ovo: »Budi snažan i hrabar, i izvrši taj posao. Ne boj se i ne obeshrabruj jer je s tobom moj BOG. On te neće iznevjeriti niti ostaviti sve dok sav posao oko BOŽJEGA Hrama ne bude završen.
21. Skupine svećenika i Levita spremne su za službu u Božjem Hramu. Svaki čovjek, koji je vješt u bilo kojem zanatu, pomoći će ti u cijelom poslu. Vođe i sav narod poslušat će svaku tvoju zapovijed.«

1 Ljetopisa 29:1-30
1. Kralj David je rekao okupljenim Izraelcima: Bog je izabrao mojeg sina Salomona. No on je mlad i neiskusan, a taj je posao vrlo važan. Jer, ova kuća nije za ljude, nego za BOGA.
2. Sve što sam mogao pripremiti za Hram svog Boga, pripremio sam u izobilju — zlato za zlatne predmete, srebro za srebrne, broncu za brončane, željezo za željezne i drvo za drvene. Pripremio sam i oniks za oblaganje, pločice za mozaik, šareno drago kamenje te razne vrste kamena i mramora.
3. Osim toga, u svojoj odanosti Hramu svog Boga, sad dajem i svoje zlato i srebro njemu za Hram. To je povrh onoga što sam već pripremio za ovaj sveti Hram.
4. To je više od sto tona zlata iz Ofira i gotovo dvjesto četrdeset tona pročišćenog srebra, koji će poslužiti za oblaganje zidova hramskih zgrada,
5. za zlatne i srebrne predmete i za sve ono što trebaju napraviti zanatlije. A sad, tko je od vas danas spreman dati dobrovoljni prilog za BOGA?
6. Tada su poglavari obitelji, poglavari izraelskih plemena, zapovjednici nad tisućama i zapovjednici nad stotinama te službenici zaduženi za kraljeve poslove dali svoje dobrovoljne priloge.
7. Za radove na Božjem Hramu dali su 170 tona zlata i 10.000 zlatnika , 340 tona srebra, 612 tona bronce i 3.400 tona željeza.
8. Tko je imao dragog kamenja, dao ga je u riznicu BOŽJEGA Hrama koju je čuvao Geršonovac Jehiel.
9. Narod je dobrovoljno i od sveg srca davao priloge i veselio se. I kralj David se jako veselio.
10. David je blagoslovio BOGA pred svima okupljenima: Blagoslovljen bio zauvijek, BOŽE, Bože našeg pretka Izraela.
11. BOŽE, tvoja je veličina i moć i slava i veličanstvo i sjaj, jer je tvoje sve na nebu i na zemlji. BOŽE, tvoje je kraljevstvo. Ti si uzvišen kao glava svemu.
12. Od tebe dolaze bogatstvo i čast, ti si vladar nad svime. U tvojoj je ruci snaga i moć da sve uzdigneš i ojačaš.
13. Bože naš, sada ti zahvaljujemo i slavimo tvoje slavno ime.
14. Ali tko sam ja, tko je moj narod, da možemo dati toliko dragovoljnih priloga? Sve dolazi od tebe, a mi ti dajemo samo ono što smo dobili iz tvoje ruke.
15. Mi smo samo pred tobom stranci, kao što su bili i svi naši preci. Naši su dani na zemlji kao sjena i u tome nemamo nade.
16. BOŽE naš, ovo obilje, koje smo spremili da podignemo Hram za tvoje sveto ime, sve je to iz tvoje ruke i sve tebi pripada.
17. Znam, Bože moj, da ti gledaš kakvo je srce i da ti je milo poštenje. Sve sam ti ovo dao dragovoljno i iskreno. A sad sam s radošću gledao kako te dragovoljno daruje narod koji je ovdje.
18. BOŽE naših predaka Abrahama, Izaka i Izraela, održi zauvijek ovu želju u srcu svog naroda i učvrsti im srce u odanosti tebi.
19. I daj mom sinu Salomonu da se svim srcem drži tvojih zapovijedi, propisa i uredbi, i da sve učini kako bi izgradio ovo zdanje za koje sam sve pripremio.
20. Tada je David rekao cijeloj zajednici: »Blagoslovite svog BOGA.« I svi su blagoslovili BOGA svojih predaka. Duboko su se poklonili i spustili do zemlje pred BOGOM i pred kraljem.
21. Sljedećeg su dana prinijeli BOGU zaklane i paljene žrtve — tisuću junaca, tisuću ovnova i tisuću janjaca. Za cijeli su Izrael dali prinose pića i obilje drugih žrtava klanica.
22. Toga su dana pred BOGOM jeli i pili, veoma se radujući. Zatim su ponovo proglasili Davidovog sina Salomona za kralja. Njega su pomazali za vladara podložnog BOGU, a Sadoka za svećenika.
23. Tako je Salomon sjeo na BOŽJE prijestolje kao kralj umjesto svog oca Davida. Bio je uspješan kralj, a cijeli ga je Izrael slušao.
24. Svi poglavari i ratnici, kao i svi Davidovi sinovi, zakleli su se na poslušnost kralju Salomonu.
25. BOG je jako uzvisio Salomona, naočigled cijelog Izraela. Dao mu je kraljevsko veličanstvo kakvo nije imao ni jedan kralj Izraela prije njega.
26. Jišajev sin David bio je kralj cijelog Izraela.
27. Vladao je Izraelom četrdeset godina — sedam godina u Hebronu i trideset i tri godine u Jeruzalemu.
28. Umro je u dubokoj starosti nakon što se nauživao života, bogatstva i časti. Na njegovom ga je mjestu naslijedio sin Salomon.
29. Što se tiče događaja iz doba vladavine kralja Davida, svi su, od prvog do zadnjega, zabilježeni u zapisima vidioca Samuela, proroka Natana i vidioca Gada.
30. Ondje su sve pojedinosti njegove moći i vladavine, kao i svega što se dogodilo njemu, Izraelu i kraljevstvima drugih zemalja.

Psalmi 78:67-72
67. Potom je odbacio Josipov šator i nije izabrao Efrajimovo pleme,
68. nego je izabrao pleme Judino, goru Sion, koju je zavolio.
69. Svoje svetište sagradio je kao nebo visoko, kao zemlju, da traje dovijeka.
70. Izabrao je Davida, svog slugu; našao ga je kod ovaca i odatle uzeo.
71. Doveo ga je od ovaca dojilica da na ispašu vodi Jakova, njegov narod, Izraela, njegov posjed.
72. I napasao ih je čistog srca, vodio ih je vještim rukama.

Izreka 20:6-7
6. Mnogi ljudi tvrde da su pouzdani, ali tko će zaista naći čovjeka od povjerenja?
7. Pravedan čovjek živi čestito i njegova su djeca blagoslovljena.

Djela Apostolska 10:24-28
24. Dan nakon toga stigli su u Cezareju. Kornelije ih je već čekao, zajedno s rođacima i bliskim prijateljima koje je pozvao k sebi.
25. Čim je Petar zakoračio u kuću, Kornelije mu je izašao u susret. Bacio mu se pred noge da mu iskaže poštovanje.
26. No Petar ga je podigao i rekao mu: »Ustani, jer i ja sam samo čovjek.«
27. U razgovoru s Kornelijem Petar je ušao i našao okupljeno mnoštvo te
28. im rekao: »Vi znate da Židovu Zakon ne dopušta da se druži s nežidovom ili da ulazi u njegovu kuću. Ali meni je Bog pokazao da nikoga ne smatram okaljanim niti nečistim.