A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 7

2 Kraljevima 1:1-18
1. Nakon Ahabove smrti, Moab se pobunio protiv prevlasti Izraela.
2. Jednom je Ahazija, tadašnji kralj Izraela, boravio na ravnom krovu svoje kuće u Samariji . Pao je kroz ogradu na krovu i ozlijedio se. Odaslao je glasnike, rekavši im: »Idite i pitajte Baal Zebuba , boga u Ekronu, hoću li se oporaviti od ove ozljede.«
3. U međuvremenu, Božji je anđeo govorio Tišbijcu Iliji: »Kreni ususret glasnicima, koje je kralj poslao iz Samarije, i reci im: ‘Zar nema Boga u Izraelu kad idete tražiti savjet kod Baal Zebuba, boga u Ekronu?’
4. Stoga, BOG ovako poručuje kralju: ‘Nećeš više ustati iz bolesničkog kreveta. Sigurno ćeš umrijeti.’« Ilija je učinio kako mu je rečeno.
5. Glasnici su se vratili kralju, a on ih je upitao: »Zašto ste se vratili?«
6. »Presreo nas je neki čovjek«, odgovorili su, »i rekao nam da se vratimo i poručimo kralju koji nas je poslao: ‘Ovako govori BOG: Nema li Boga u Izraelu pa tražiš savjet kod Baal Zebuba, boga u Ekronu? Zato što si tako učinio, nećeš više ustati iz bolesničkog kreveta. Sigurno ćeš umrijeti!’«
7. Kralj ih je upitao: »Kako je izgledao čovjek koji vas je presreo i govorio vam?«
8. Odgovorili su: »Nosio je ogrtač od životinjske dlake i kožni pojas.« Kralj je rekao: »To je Tišbijac Ilija.«
9. Potom je kralj poslao k Iliji zapovjednika s pedesetoricom ljudi. Zapovjednik se popeo na vrh brda, gdje je sjedio Ilija. Rekao mu je: »Božji čovječe, kralj ti poručuje da siđeš k njemu!«
10. No Ilija je odgovorio: »Ako sam Božji čovjek, neka plamen siđe s neba i sve vas proguta!« I plamen siđe s neba i proguta zapovjednika i sve njegove ljude.
11. Potom je kralj Ahazija poslao k Iliji drugog zapovjednika s pedesetoricom ljudi. On je rekao Iliji: »Božji čovječe, kralj ti poručuje da odmah siđeš!«
12. »Ako sam Božji čovjek«, odgovorio je Ilija, »neka plamen siđe s neba i sve vas proguta!« I siđe Božji plamen s neba i proguta zapovjednika i njegovih pedesetoricu ljudi.
13. Kralj je tada poslao i trećeg zapovjednika s pedesetoricom ljudi. Treći se zapovjednik popeo k Iliji, pao pred njim na koljena i molio: »Božji čovječe, molim te poštedi mi život i život ovih tvojih pedesetorice slugu!
14. Već je plamen sišao s neba i progutao dvojicu zapovjednika i sve njihove ljude. Smiluj nam se i poštedi naše živote!«
15. Tada je Božji anđeo rekao Iliji: »Siđi s njim i ne boj se!« Ilija je ustao i sišao s brda pa otišao kod kralja.
16. Rekao je Ahaziji: »Ovako ti poručuje BOG: ‘Budući da si slao glasnike po savjet kod Baal Zebuba, boga u Ekronu, i zanemario Boga u Izraelu, nećeš više ustati iz bolesničkoga kreveta, nego ćeš sigurno umrijeti.’«
17. Ahazija je umro, baš kao što je BOG bio objavio preko Ilije. Budući da kralj nije imao sina, na prijestolju ga je naslijedio njegov brat Joram. Bilo je to u drugoj godini vladavine judejskoga kralja Jehorama, Jošafatovog sina.
18. Ostala Ahazijina djela, koja je činio, zapisana su u knjizi Povijest izraelskih kraljeva .

2 Kraljevima 2:1-25
1. Prije nego što je BOG uznio Iliju u vihoru na nebo, Ilija i Elizej krenuli su u Gilgal.
2. Ilija je rekao Elizeju: »Molim te, ostani ovdje. BOG me šalje dalje u Betel.« No Elizej mu odgovori: »Zaklinjem se i BOGU i tebi, neću te ostaviti.« I tako su zajedno otišli dalje u Betel.
3. Družina proroka iz Betela dočekala je Elizeja. Pitali su ga: »Znaš li da će ti BOG danas oduzeti gospodara?« »Znam«, odgovorio je Elizej, »ali ne govorite o tome.«
4. A Ilija je rekao Elizeju: »Molim te, ostani ovdje. BOG me šalje dalje u Jerihon.« Elizej je odgovorio: »Zaklinjem se i BOGU i tebi, neću te ostaviti.« I otišli su zajedno dalje u Jerihon.
5. Družina proroka iz Jerihona dočekala je Elizeja. Pitali su ga: »Znaš li da će ti BOG danas oduzeti gospodara?« »Znam«, odgovorio je on, »ali ne govorite o tome.«
6. Ilija je rekao Elizeju: »Molim te, ostani ovdje. BOG me šalje dalje do rijeke Jordan.« On je odgovorio: »Zaklinjem se i BOGU i tebi, neću te ostaviti.« Njih su dvojica nastavila zajedno dalje.
7. Pratila su ih pedesetorica iz proročke družine. Stali su podalje od mjesta gdje su se Ilija i Elizej zaustavili na Jordanu.
8. Ilija je uzeo svoj ogrtač, smotao ga i njime udario po vodi. Voda se razdijelila pa su njih dvojica prešla po suhome.
9. Kad su prešli rijeku, Ilija je rekao Elizeju: »Reci mi što još mogu učiniti za tebe prije nego što me uzme BOG.« »Neka na meni bude dvostruka mjera tvoga duha«, odgovori Elizej.
10. »Puno tražiš«, rekao je Ilija. »Ipak, ako budeš vidio kad me BOG uzeo, dobit ćeš što si tražio. Ako me ne budeš vidio, nećeš niti dobiti što si tražio.«
11. I dok su još tako hodali i razgovarali, odjednom su se pojavila vatrena kola s konjima i razdvojila ih. Zatim je vihor podigao Iliju u nebo.
12. Elizej je to vidio i povikao: »Oče moj! Oče moj! Kola i konjanici Izraelovi!« Nakon toga više nije vidio Iliju. Zgrabio je svoju odjeću i od tuge je razderao napola.
13. Potom je podigao Ilijin ogrtač, koji je bio na tlu, pa se vratio i stao na obalu Jordana.
14. Tada je Ilijinim ogrtačem udario po vodi. »Gdje je BOG, Ilijin Bog?« pitao je. Kad je udario, voda se razdvojila nalijevo i nadesno, a Elizej je prešao rijeku.
15. Kad su to vidjeli proroci iz Jerihona, rekli su: »Ilijin je duh sad na Elizeju.« Krenuli su mu ususret i poklonili se pred njim do zemlje.
16. »Slušaj«, rekli su. »S nama, tvojim slugama, pedesetorica je dobrih ljudi. Molimo te, neka idu i traže tvoga gospodara. Možda ga je Božji Duh podigao i spustio na neku planinu ili u neku dolinu.« »Ne šaljite ih!« odgovorio je Elizej.
17. No uporno su ga nagovarali sve dok ga nisu posramili. Zato je rekao: »Pošaljite ih!« Pedesetorica su tri dana tražila Iliju, ali ga nisu pronašla.
18. Zatim su se vratili k Elizeju, koji je ostao u Jerihonu, a on im je odvratio: »Zar vam nisam rekao da ne idete?«
19. Mještani grada rekli su Elizeju: »Vidiš, gospodaru, da je ovaj grad na lijepome mjestu, ali voda je loša pa je zemlja neplodna.«
20. Odgovorio im je: »Donesite mi novu, nekorištenu posudu i u nju stavite sol.« Donijeli su posudu Elizeju.
21. On je otišao na izvor i u njega bacio sol. Pritom je rekao: »Ovako govori BOG: ‘Činim ovu vodu čistom. Odsad više neće donositi smrt i neplodnost.’«
22. Tako je voda postala čista i ostala takvom sve do danas, kao što je izjavio Elizej.
23. Odande je Elizej krenuo u Betel. Dok je hodao putem, neki su dječaci izašli iz grada i rugali mu se: »Odlazi, ćelavi! Odlazi, ćelavi!«
24. On se okrenuo, pogledao ih i prokleo u BOŽJE ime. Tada su iz šume izašle dvije medvjedice i rastrgale četrdeset i dvojicu dječaka.
25. Elizej je potom produžio na brdo Karmel, a odande se vratio u Samariju.

Psalmi 71:9-16
9. Ne odbaci me u doba starosti, ne ostavljaj me potrošene snage.
10. Jer, neprijatelji govore protiv mene, okupljaju se i kuju urotu, na moj život vrebaju.
11. Govore: »Bog ga je ostavio! Idemo ga uhvatiti, nema ga tko spasiti.«
12. Bože, od mene se ne udaljavaj, Bože moj, u pomoć mi pohitaj.
13. Posrami i porazi moje tužitelje, neka budu prezreni i poniženi oni koji mi žele nauditi.
14. A ja ću uvijek na tebe čekati, još više ću te slaviti.
15. Pričat ću koliko si pravde izvršio, koliko si me mnogo puta spasio, previše da bih izbrojao.
16. Slavit ću silna djela Gospodara BOGA, slavit ću samo tvoju dobrotu.

Izreka 18:6-8
6. Budaline riječi započinju svađe i kao da njima traži batine.
7. Budala govorom sam sebe upropaštava, vlastitim riječima zamku si postavlja.
8. Riječi ogovarača su kao slatki zalogaji, o kako ih ljudi vole progutati.

Ivanu 16:1-33
1. »Ovo sam vam rekao da ne posrnete u vjeri.
2. Izbacivat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi vrijeme u kojem će svatko tko vas ubije misliti da time služi Bogu.
3. A tako će postupati jer ne poznaju ni Oca ni mene.
4. Ovo sam vam rekao da se, kad dođe to vrijeme, sjetite da sam vam govorio o tome.« »Nisam vam ovo govorio na početku jer sam bio s vama.
5. No sad idem onome koji me poslao. Nitko me od vas ne pita: ‘Kamo ideš?’
6. Sad, kad sam vam ovo rekao, vaša su se srca ispunila tugom.
7. No govorim vam istinu: bolje je za vas da odem jer, ako ne odem, Sveti Duh neće doći. Ako pak odem, poslat ću ga k vama.
8. A kad on dođe, dokazat će svijetu da su krivo shvaćali grijeh, pravednost i Božji sud.
9. On će dokazati svijetu da su grešnici jer ne vjeruju u mene.
10. Potvrdit će im da sam pravedan jer odlazim k Ocu i više me nećete vidjeti.
11. I dokazat će svijetu istinu o Božjem sudu jer je zemaljski vladar već osuđen.
12. Još bih vam mnogo toga mogao reći, ali sada to ne biste mogli nositi.
13. No, kada dođe On, Duh istine, uputit će vas u svu istinu. Jer, on neće govoriti sâm od sebe, nego ono što čuje, i objavit će vam ono što dolazi.
14. On će me proslaviti jer će uzeti što je moje, i to vam objaviti. Sve što ima moj Otac, pripada meni.
15. Zato sam rekao da će uzeti od onoga što pripada meni, i to objaviti vama.«
16. »Još malo pa me nećete više vidjeti. A onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti.«
17. Na to su neki Isusovi učenici rekli jedan drugome: »Što nam to govori: ‘Još malo pa me nećete više vidjeti, a onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti’? Što znači: ‘jer ja odlazim k Ocu’?«
18. Potom su govorili: »Što je to ‘još malo’ o kojem govori? Ne znamo što želi reći!«
19. Isus je znao da ga žele pitati o tome pa im je rekao: »Raspravljate li među sobom o mojim riječima: ‘Još malo pa me nećete više vidjeti, a onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti’?
20. Govorim vam istinu. Vi ćete jadikovati i plakati, a svijet će se radovati. Vi ćete biti žalosni, ali će se vaša žalost pretvoriti u radost.
21. Žena je žalosna kad rađa jer je došlo vrijeme njezine boli. Ali kad se dijete rodi, više se ne sjeća patnje jer se raduje što je donijela čovjeka na svijet.
22. Tako ste i vi sada žalosni, ali vidjet ću vas opet i vaše će se srce radovati. I nitko vam neće moći oduzeti tu radost.
23. Na taj dan nećete me više ništa pitati. Govorim vam istinu. Što god zamolite od Oca u moje ime, dat će vam.
24. Do sada niste ništa molili u moje ime. Molite i dobit ćete, tako da vaša radost bude potpuna!«
25. »Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi vrijeme kad vam više neću tako govoriti, nego ću vam jasno govoriti o Ocu.
26. Toga ćete dana moliti Oca u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas.
27. Otac vas i sâm voli jer ste vi voljeli mene i vjerovali da sam došao od Boga.
28. Ja sam došao od Oca na ovaj svijet. Sada napuštam ovaj svijet i idem k Ocu.«
29. Njegovi su mu učenici rekli: »Vidiš, sada govoriš jasno i više ne koristiš usporedbe.
30. Sada znamo da ti sve znaš i da znaš pitanja prije nego što se postave. Zato vjerujemo da si došao od Boga.«
31. Isus im je odgovorio: »Sada vjerujete?
32. Čujte, dolazi vrijeme, i već je došlo, kada ćete se raspršiti svaki na svoju stranu. Svaki će od vas otići svojoj kući, a mene ćete ostaviti samog. Ali ja nisam sâm jer je moj Otac sa mnom.
33. Ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svijetu ćete imati patnju. Ali, ohrabrite se — ja sam pobijedio svijet!«