A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 5

1 Kraljevima 19:1-21
1. Ahab je ispričao Izabeli sve što je Ilija učinio i kako je mačem pobio sve Baalove proroke.
2. Izabela je k Iliji poslala glasnika s porukom: »Neka me bogovi kazne ako već do sutra u ovo doba ne učinim s tvojim životom isto što si ti učinio s njihovim životima.«
3. Ilija se uplašio i pobjegao da spasi svoj život. Stigao je u Beer Šebu, u Judi, i ondje ostavio svog slugu.
4. Sâm je otišao na dan hoda u pustinju. Sjeo je pod jedan grm i molio za smrt. »Dosta mi je, BOŽE«, rekao je. »Uzmi mi život. Nisam ništa bolji od svojih predaka.«
5. Zatim je legao i zaspao pod grmom. Tada mu je prišao anđeo i dotaknuo ga. Rekao je: »Ustani i jedi!«
6. Ilija je pored glave ugledao svježe pečenu pogaču i vrč vode. Jeo je i pio pa ponovo zaspao.
7. BOŽJI je anđeo došao i drugi put, dotaknuo ga i rekao: »Ustani i jedi jer je pred tobom dug put.«
8. Ilija je ustao, jeo i pio pa mu se vratila snaga. Potom je hodao četrdeset dana i noći do Horeba, Božje planine.
9. Ušao je u jednu spilju i ondje prenoćio. Čuo je BOŽJU riječ: »Što radiš ovdje, Ilija?«
10. Odgovorio je: »Jako sam se trudio služiti tebi, BOGU Svevladaru. Izraelci su zaboravili tvoj savez, porušili tvoje žrtvenike i mačem pobili tvoje proroke. Samo sam ja ostao živ, a i mene sad žele ubiti.«
11. BOG mu reče: »Izađi i stani na planinu pred BOGOM. Jer, BOG upravo prolazi.« Silan je vihor lomio planine i mrvio stijene pred BOGOM, ali BOG nije bio u vihoru. Nakon vihora bio je potres, ali BOG nije bio u potresu.
12. Nakon potresa buknula je vatra, ali BOG nije bio u vatri. Poslije vatre, čuo se blagi, tihi šapat .
13. Kad ga je Ilija začuo, navukao je ogrtač preko lica i izašao na ulaz spilje. Glas ga je upitao: »Što radiš ovdje, Ilija?«
14. Odgovorio je: »Jako sam se trudio služiti tebi, BOGU Svevladaru. Izraelci su zaboravili tvoj savez, porušili tvoje žrtvenike i mačem pobili tvoje proroke. Samo sam ja ostao živ, a i mene sad žele ubiti.«
15. BOG mu je rekao: »Vrati se istim putem u damaščansku pustinju. Kad stigneš u grad Damask, pomazat ćeš ondje Hazaela za kralja Arama.
16. Jehua, Nimšijevog sina, pomazat ćeš za kralja Izraela, a Elizeja, Šafatovog sina iz Abel Mehole, za proroka umjesto tebe.
17. Jehu će pogubiti svakog tko izbjegne Hazaelov mač, a Elizej svakog tko pobjegne Jehuovom maču.
18. Ipak, ostavit ću u Izraelu sedam tisuća ljudi koji se nisu klanjali Baalu niti ljubili njegov kip.«
19. Tako je Ilija krenuo odande i našao Elizeja, Šafatovog sina, koji je orao polje. Jedanaest pari volova s oračima bilo je ispred njega, a on je bio s dvanaestim parom. Ilija mu je pristupio i preko njega prebacio svoj ogrtač .
20. Elizej je ostavio volove i potrčao za Ilijom. Rekao je: »Pusti me da poljubim oca i majku za rastanak pa ću onda ići s tobom.« »Vrati se«, odgovorio je Ilija. »Ja te ne sprečavam.«
21. Elizej se vratio i zaklao svoje volove. Na vatri od drvenog jarma i pluga skuhao je meso i nahranio ljude. Potom je ustao i krenuo za Ilijom kao njegov sluga.

1 Kraljevima 20:1-43
1. Ben Hadad, kralj Arama, okupio je cijelu svoju vojsku. Uz njega su bila trideset i dvojica kraljeva , mnogo konja i bojnih kola. Krenuo je u pohod, opkolio je i napao grad Samariju.
2. Izraelskom je kralju Ahabu u grad poslao glasnike sa sljedećom porukom:
3. »Tvoje srebro i zlato pripada meni, a isto tako i tvoje najbolje žene i djeca.«
4. Izraelski je kralj odgovorio: »Kako ti kažeš, moj gospodaru i kralju. Pripadam ti ja i sva moja imovina.«
5. No glasnici su se ponovo vratili. Rekli su Ahabu: »Ovako ti poručuje Ben Hadad: Poslao sam ti poruku da mi prepustiš svoje srebro i zlato, žene i djecu.
6. No povrh toga, sutra u ovo doba poslat ću svoje sluge da pretraže tvoju palaču i kuće tvojih službenika. Uzet će i odnijeti sve što im se čini vrijedno.«
7. Tada je izraelski kralj sazvao sve starješine u zemlji. Rekao im je: »Jasno je da ovaj čovjek traži nevolju! Kad je tražio moje žene i djecu, srebro i zlato, nisam ga odbio.«
8. Sve starješine i cijeli narod odgovorili su mu: »Nemoj ga poslušati niti pristati na ono što traži.«
9. Ovako je uputio Ben Hadadove glasnike: »Poručite mom gospodaru i kralju: Sve što si isprva tražio od svog sluge, dat ću ti. No tvoj drugi zahtjev ne mogu ispuniti.« Glasnici su Ben Hadadu odnijeli odgovor,
10. a on je tada Ahabu još jednom uzvratio: »Zaklinjem se da ću razoriti Samariju i da ništa neće ostati od grada, čak niti toliko prašine da moji ljudi napune šake. Neka me bogovi unište ako od Samarije ne ostane samo prašina. I to šaka prašine za svakoga od mojih ljudi.«
11. Kralj Izraela je odgovorio: »Poručite mu: Ne hvali se pobjedom ako se tek oblačiš za bitku.«
12. Dok je Ben Hadad u svome šatoru pio sa savezničkim vladarima, glasnici su donijeli ovu poruku od kralja Ahaba. Tada je zapovjedio svojim ljudima: »Na položaje!« I oni su zauzeli položaje za napad na grad.
13. Tada je jedan prorok prišao Ahabu, kralju Izraela, i rekao: »Ovako govori BOG: ‘Vidiš li ovu silnu vojsku? Danas ću je poraziti za tebe. Tako ćeš znati da sam ja BOG’.«
14. »Tko će to učiniti?« upitao je Ahab. Prorok je odgovorio: »Ovako govori BOG: ‘Mladi upravitelji pokrajina’.« »A tko će povesti bitku?« upitao je Ahab. Prorok je odgovorio: »Ti.«
15. Ahab je tada okupio dvjesto trideset i dvojicu mladih vojnika, koji su bili u službi pokrajinskih upravitelja, a potom i cijelu vojsku od sedam tisuća Izraelaca.
16. Krenuli su u podne, dok su se Ben Hadad i njegova trideset i dvojica saveznička vladara opijala pod svojim šatorima.
17. Mladi su vojnici u službi pokrajinskih upravitelja krenuli prvi. Ben Hadadova izvidnica ga je obavijestila: »Vojnici dolaze iz Samarije.«
18. Uputio ih je: »Ako dolaze u miru, dovedite ih žive. Ako dolaze u boj, opet ih dovedite žive.«
19. Naprijed su krenuli Ahabovi mladići, a za njima i cijela izraelska vojska.
20. Svaki je ratnik ubio protivnika s kojim se sukobio. Aramejci su bježali pred izraelskim progoniteljima. Ben Hadad, kralj Arama, pobjegao je na konju s nekoliko drugih konjanika.
21. Tada je u bitku izašao izraelski kralj i napao postrojbe konja i bojnih kola. Izvršio je pokolj nad Aramejcima.
22. Nakon toga prorok je prišao izraelskom kralju i rekao: »Dobro se utvrdi i razmisli što ti je činiti jer će aramejski kralj ponovo napasti već na proljeće.«
23. Službenici aramejskog kralja rekli su mu: »Njihovi bogovi su bogovi brda. Zato su bili jači na brdu. No, ako s njima povedemo bitku u dolini, sigurno ćemo ih poraziti.
24. Trebamo ukloniti trideset i dvojicu kraljeva s njihovih položaja i zamijeniti ih vojnim zapovjednicima.
25. Okupi vojsku kakva je bila ona koju si izgubio, s isto toliko konja i bojnih kola. Borit ćemo se u dolini i sigurno ih poraziti.« Kralj je poslušao njihov savjet i tako postupio.
26. U proljeće je Ben Hadad okupio Aramejce i krenuo u Afek, u boj protiv Izraela.
27. Izraelci su se okupili, dobro opremili i izašli ususret neprijatelju. Utaborili su se pred njima poput dva mala stada koza, dok je aramejska vojska prekrivala zemlju.
28. Božji je čovjek prišao kralju Izraela i rekao: »Ovako govori BOG: ‘Budući da su Aramejci rekli da sam ja bog brda, a ne bog dolina, porazit ću njihovu silnu vojsku i predati je tebi. Tako ćeš znati da sam ja svuda BOG’.«
29. Sedam su dana bili utaboreni jedni nasuprot drugima, a bitka se povela sedmog dana. Izraelci su u jednom danu pobili sto tisuća aramejskih vojnika.
30. Preživjeli su se Aramejci sklonili u grad Afek. No gradske su se zidine srušile i zatrpale njih dvadeset i sedam tisuća. I Ben Hadad je pobjegao u grad i sakrio se u jednoj tajnoj prostoriji.
31. Sluge su rekle kralju: »Slušaj! Čuli smo da su izraelski kraljevi milosrdni. Obucimo pokajničku tkaninu oko bokova i zavežimo konopce oko glave pa izađimo pred izraelskog kralja. Možda ti poštedi život.«
32. Opasali su pokajničku tkaninu oko bokova i zavezali konopce oko glave te otišli kod izraelskoga kralja. Rekli su: »Tvoj sluga Ben Hadad moli te da mu poštediš život.« A kralj je odgovorio: »Zar je još živ? Ta on je moj brat.«
33. Ben Hadadovi izaslanici shvatili su to kao dobar znak i požurili se potvrditi kraljevu riječ. Uzvratili su: »Da, Ben Hadad je tvoj brat.« »Idite i dovedite ga«, rekao je kralj. Tada je Ben Hadad došao pred kralja, a on ga je pozvao u svoju kočiju.
34. Ben Hadad je ponudio izraelskom kralju: »Vratit ću ti gradove koje je moj otac uzeo tvom ocu. Također, možeš za sebe izgraditi trgovačku četvrt u Damasku, kao što je moj otac napravio u Samariji.« A Ahab je odgovorio: »Pustit ću te uz uvjete koje si nabrojao.« Zatim je s njim sklopio sporazum i pustio ga na slobodu.
35. Prema BOŽJOJ zapovijedi, jedan je prorok rekao drugome: »Molim te, udari me.« No drugi je prorok odbio.
36. Tada mu je prvi prorok rekao: »Nisi poslušao BOŽJI glas. Zato će te, čim se udaljiš, ubiti lav.« Čim se drugi prorok udaljio, naišao je lav i ubio ga.
37. Tada je prvi prorok našao drugog čovjeka i rekao mu: »Molim te, udari me.« Čovjek ga je udario i ozlijedio.
38. Tada je prorok, očiju prekrivenih povezom, stao pokraj puta i čekao prolazak kralja.
39. Kad je kralj prolazio, prorok je doviknuo: »Tvoj je sluga bio usred bitke, kad mi je jedan vojnik predao zarobljenika i rekao: ‘Čuvaj ovog čovjeka! Ako pobjegne, platit ćeš svojim životom ili ćeš platiti trideset i četiri kilograma srebra.’
40. Ali, dok je tvoj sluga bio zauzet drugim poslovima, zarobljenik je pobjegao.« »Ovako presuđujem«, reče mu izraelski kralj. »Bit će kako si sam rekao.«
41. Tada je čovjek brzo skinuo povez s očiju, a kralj ga je prepoznao kao jednog od proroka.
42. Prorok je rekao: »Ovako govori BOG: ‘Pustio si na slobodu čovjeka kojeg sam predodredio za uništenje. Zato ćeš svojim životom platiti za njegov život, a tvoj će narod ispaštati za njegov narod’.«
43. Kralj Izraela vratio se u Samariju ogorčen i potišten.

Psalmi 70:1-5
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. Za spomen. Bože, molim te, izbavi me! BOŽE, brzo mi priskoči u pomoć!
2. Osramoti i posrami sve koji traže moj život. Potjeraj i ponizi sve koji mi žele zlo.
3. Neka osramoćeni uzmaknu, svi koji mi se zlurado rugaju.
4. A oni koji te traže, neka se zbog tebe raduju i vesele. Oni koji vole tvoje spasenje, neka neprestano govore: »Velik je Bog!«
5. A ja sam jadan i bijedan. Bože, brzo dođi k meni! Ti si moj pomoćnik i spasitelj. BOŽE, nemoj kasniti.

Izreka 18:1-2
1. Oni koji se odvajaju, paze da sebi ugode, ljute se kad im drugi daju savjete.
2. Budala ne želi ništa praktično naučiti, već samo svoje mišljenje izreći.

Ivanu 14:1-31
1. »Neka vaša srca ne budu žalosna. Vjerujte u Boga i vjerujte u mene.
2. Mnogo je soba u kući moga Oca. Da nije tako, zar bih vam rekao da vam idem pripremiti mjesto?
3. Kada odem i pripremim vam mjesto, ponovo ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete ondje gdje sam ja.
4. Vi znate put koji vodi onamo kamo idem.«
5. »Gospodine«, rekao mu je Toma, »ne znamo kamo ideš. Kako možemo znati put?«
6. Isus mu je odgovorio: »Ja sam put, istina i život. Ocu se može doći samo kroz mene.
7. Kad biste mene poznavali, poznavali biste i Oca. Vi ga sad poznajete i vidjeli ste ga.«
8. Filip mu je rekao: »Gospodine, pokaži nam Oca! To će nam biti dovoljno.«
9. »Toliko sam dugo s vama«, odgovorio mu je Isus, »a ti me, Filipe, još ne poznaješ! Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Pa kako možeš reći: ‘Pokaži nam Oca’?
10. Zar ne vjeruješ da sam ja u Ocu i da je Otac u meni? Riječi koje vam upućujem nisu moje. To Otac koji živi u meni čini svoja djela.
11. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac je u meni. Ako ni zbog čega drugog, vjerujte mi zbog djela koja sam učinio.
12. Govorim vam istinu. Tko vjeruje u mene, taj će činiti djela koja i ja činim. Zapravo, činit će čak i veća djela jer ja odlazim k Ocu.
13. I ja ću učiniti što god zamolite u moje ime, da se kroz Sina proslavi Otac.
14. Što god zatražite u moje ime, učinit ću.«
15. »Ako me volite, izvršavat ćete moje zapovijedi.
16. Molit ću Oca i on će vam dati drugoga Zastupnika , da bude uz vas zauvijek.
17. On je Duh istine. Svijet ga ne može primiti jer ga ne vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete jer boravi s vama i jer će biti u vama.
18. Neću vas ostaviti same kao siročad. Vratit ću se k vama.
19. Još samo malo i svijet me više neće vidjeti, ali vi ćete me vidjeti. Budući da ja živim — i vi ćete živjeti.
20. Na taj ćete dan znati da sam ja u Ocu, da ste vi u meni i da sam ja u vama.
21. Tko je prihvatio moje zapovijedi i izvršava ih, taj me voli. Tko voli mene, njega će voljeti i moj Otac. I ja ću ga voljeti i pokazati mu se.«
22. Juda, ne Juda Iskariotski, upitao ga je: »Gospodine, kako to da ćeš se pokazati samo nama, a ne i svijetu?«
23. Isus mu je odgovorio: »Ako me tko voli, držat će se mog učenja i moj će ga Otac voljeti. K njemu ćemo doći i kod njega se nastaniti.
24. Tko me ne voli, ne drži se mog učenja, premda učenje koje slušate nije moje. Ono pripada Ocu koji me poslao.
25. Ovo sam vam rekao sada, dok sam još s vama. A Tješitelj, Sveti Duh, kojega će Otac poslati u moje ime, on će vas poučiti o svemu.
26. On će vas podsjetiti na sve što sam vam bio rekao.
27. Ostavljam vam svoj mir. Dajem vam mir, ali ne kao što ga daje svijet. Neka vaša srca ne budu žalosna. Ne bojte se!
28. Čuli ste da sam vam rekao: ‘Odlazim i vratit ću se k vama.’ Da me volite, radovali biste se što odlazim k Ocu jer je Otac veći od mene.
29. Govorim vam to sada, prije nego što se dogodi, da vjerujete kad se dogodi.
30. Više neću s vama puno razgovarati jer dolazi vladar ovoga svijeta. On nema vlast nada mnom. Ali, da bi svijet spoznao kako volim Oca, činim upravo onako kako mi je zapovjedio Otac.
31. Ustanite! Pođimo odavde!«