A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 24

1 Ljetopisa 11:1-46
1. Cijeli Izrael okupio se kod Davida u Hebronu. Rekli su: »Mi smo istog porijekla kao ti.
2. Dok je Šaul još bio kralj, predvodio si Izrael u vojnim pohodima. Tvoj ti je BOG rekao: ‘Ti ćeš biti pastir i vladar mom narodu Izraelu.’«
3. Svi su izraelski starješine došli kralju Davidu u Hebron i on je pred BOGOM sklopio savez s njima. I oni su ga pomazali za kralja Izraela, kao što je BOG bio rekao preko Samuela.
4. Nakon toga su David i svi Izraelci krenuli na Jeruzalem, koji se tada zvao Jebus. U tom su gradu živjeli Jebusejci,
5. a Davidu su rekli: »Nećeš ući ovamo.« No David je ipak osvojio tvrđavu Sion koja je postala Davidov grad.
6. David je bio obećao: »Onaj tko povede napad na Jebusejce, postat će glavni zapovjednik vojske.« Joab, Serujin sin, prvi je krenuo na tvrđavu i tako postao zapovjednik.
7. Tada se David nastanio u tvrđavi koja je stoga nazvana Davidov grad.
8. Izgradio je grad oko tvrđave, od terasa do zida uokolo grada. Ostale je dijelove grada obnovio Joab.
9. David je bio sve moćniji jer je BOG Svevladar bio s njim.
10. Ovo je popis vođa Davidovih ratnika. Zajedno s cijelim Izraelom pomogli su mu da postane kralj i održi svoje kraljevstvo, baš kako što je BOG i bio obećao Izraelu.
11. Ovo su Davidovi ratnici: Hakmonac Jašobam bio je vođa zapovjednika. U jednoj je bitci kopljem pobio tri stotine vojnika.
12. Uz njega je bio Eleazar, Dodov sin , Ahohovac, jedan od Trojice junaka .
13. Bio je s Davidom kod Pas Damima, gdje su se Filistejci okupili za bitku. Na jednome mjestu, gdje je bilo polje puno ječma, vojska je počela bježati pred Filistejcima.
14. No on i njegovi vojnici stali su usred polja, branili ga i pobili Filistejce. Tako im je BOG donio veliku pobjedu.
15. Jednom su Trojica od Tridesetorice junaka došla k Davidu dok je bio kod stijene blizu Adulamske spilje. U isto vrijeme vojska Filistejaca utaborila se u Dolini divova.
16. Drugom je prilikom David boravio u tvrđavi, a jedna je filistejska vojna postrojba bila u Betlehemu.
17. David je bio žedan pa je rekao: »Kad bi mi barem netko donio vode iz bunara kod betlehemskih vrata.«
18. Trojica junaka probila su se kroz filistejske redove, uzela vodu iz bunara kod betlehemskih vrata i donijela je Davidu. No David nije htio piti, nego je izlio vodu na tlo kao prinos BOGU.
19. »Ne dao Bog da pijem tu vodu«, rekao je on. »Bilo bi to kao da pijem krv ljudi koji su riskirali svoje živote.« I zato nije htio piti. Takve su stvari činila Trojica junaka.
20. Joabov brat Abišaj bio je vođa Trojice junaka. Jednom je kopljem pobio tri stotine neprijateljskih vojnika pa je postao slavan poput Trojice.
21. Zapravo, iskazana mu je veća čast i postao je njihov vođa iako nije bio jedan od njih.
22. Benaja je bio sin moćnog ratnika Jojade iz Kabseela. Izveo je velike podvige. Ubio je dvojicu najboljih ratnika iz Moaba. Jednoga je snježnog dana sišao u jamu i ubio lava.
23. Ubio je i jednoga golemog egipatskog ratnika, visokog dva i pol metra . Iako je Egipćanin u ruci imao koplje veliko kao tkalačko vratilo, Benaja je na njega krenuo samo štapom. Istrgnuo je Egipćaninu koplje iz ruke i ubio ga njime.
24. Takvi su bili podvizi Benaje, Jojadinog sina, kojima se proslavio kao i Trojica junaka.
25. Imao je veći ugled od Tridesetorice junaka, ali nije postao jedan od njih. David ga je postavio zapovjednikom svoje tjelesne straže.
26. Ovo su bili ostali ratnici: Asahel, Joabov brat; Elhanan, Dodov sin iz Betlehema;
27. Šamot iz Harora; Heles iz Pelona;
28. Ira, Ikešev sin iz Tekoe; Abiezer iz Anatota;
29. Sibekaj iz Hušata; Ilaj iz Ahoha;
30. Maharaj iz Netofe; Heled, Baanin sin iz Netofe;
31. Itaj, Ribajev sin iz Gibee u Benjaminu; Benaja iz Piratona;
32. Huraj s Gaaških potoka; Abiel iz Arbe;
33. Azmavet iz Baharuma; Eliahba iz Šaalbona;
34. Hašemovi sinovi iz Gizona; Jonatan, Šagin sin iz Harara;
35. Ahiam, Sakarov sin iz Harara; Elifal, Urov sin;
36. Hefer iz Mekera; Ahija iz Pelona;
37. Hesro iz Karmela; Naaraj, Ezbajev sin;
38. Joel, Natanov brat; Mibhar, Hagrijev sin;
39. Selek iz Amona; Nahraj iz Beerota, štitonoša Serujinog sina Joaba;
40. Ira iz Jatira; Gareb iz Jatira;
41. Urija, Hetit; Zabad, Ahlajev sin;
42. Adina, koji je bio sin Rubenovca Šize i zapovjednik Rubenovaca, a također i jedan od Tridesetorice junaka;
43. Hanan, Maakin sin; Jošafat iz Mitne;
44. Uzija iz Aštarota; Šama i Jeiel, Hotamovi sinovi iz Aroera;
45. Šimrijev sin Jediael i njegov brat Joha iz Tisa;
46. Eliel, Mahavićanin; Jeribaj i Jošavija, Elnaamovi sinovi; Jitma iz Moaba;

1 Ljetopisa 12:1-40
1. Ovo su ljudi koji su došli k Davidu u Siklag dok se skrivao od Šaula, Kišovog sina. Bili su to ratnici koji su mu pomagali u borbi.
2. Mogli su gađati strijelama iz lukova, kojima su bili naoružani, ali i bacati kamenje iz praćke, i to i lijevom i desnom rukom. Bili su to Šaulovi rođaci, iz Benjaminovog plemena:
3. Ahiezer, koji im je bio vođa, i njegov brat Joaš — obojica sinovi Gibejca Šemaje; Jeziel i Pelet, Azmavetovi sinovi; Beraka i Jehu iz grada Anatota;
4. Gibeonac Išmaja, vođa Tridesetorice junaka; Jeremija, Jahaziel, Johanan i Gedarac Jozabad;
5. Eluzaj, Jerimot, Bealija, Šemarija i Harufac Šefatija;
6. Korahovci Elkana, Jišija, Azarel, Joezer i Jašobam;
7. te Joel i Zebadija, sinovi Jerohama iz Gedora.
8. Neki su pripadnici Gadovog plemena prebjegli k Davidu dok je boravio u svojoj tvrđavi u pustinji. Bili su to vrsni ratnici, spremni za borbu i vješti u baratanju kopljem i štitom. Izgledali su opasno poput lavova, a bili su brzi kao gazele po brdima.
9. Vođa im se zvao Ezer, Obadija mu je bio zamjenik, Eliab je bio treći do vođe,
10. Mišmana četvrti, Jeremija peti,
11. Ataj šesti, Eliel sedmi,
12. Johanan osmi, Elzabad deveti,
13. Jeremija deseti, a Makbanaj jedanaesti.
14. Bili su to zapovjednici Gadove vojske. Najmanji je među njima vrijedio kao stotinu ljudi, a najveći kao tisuću.
15. Prešli su preko rijeke Jordan u prvom mjesecu godine, kad je poplavila obale, te natjerali u bijeg sve koji su bili živjeli u dolinama istočno i zapadno od rijeke.
16. Davidu su se u njegovoj tvrđavi pridružili i ljudi iz Benjaminovog i Judinog plemena.
17. David im je izašao u susret i rekao: »Ako ste došli u miru, da mi pomognete, bit će mi drago da mi se pridružite. Ali ako ste me došli izdati neprijateljima, iako nisam učinio ništa krivo, neka to vidi Bog naših predaka i presudi vam.«
18. Tada je Duh sišao na Amasaja, vođu Tridesetorice junaka, i on je rekao: »Tvoji smo, Davide! Uz tebe smo, Jišajev sine! Mir, mir tebi, i onima koji ti pomažu, jer tebi pomaže tvoj Bog.« David ih je primio i postavio za vođe vojnih jedinica.
19. Kad je David krenuo s Filistejcima, da se s njima bori protiv Šaula, pridružili su mu se i neki ljudi iz Manašeovog plemena. Međutim, filistejski su vođe raspravljali o tome pa su odbili Davida. Rekli su: »Ako se David okrene protiv nas i vrati svojem gospodaru Šaulu, izgubit ćemo glave.«
20. Ovo su ljudi iz Manašeovog plemena koji su prebjegli Davidu nakon što se vratio u Siklag: Adna, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu i Siltaj. Svaki je od njih zapovijedao nad tisuću Manašeovaca.
21. Oni su pomagali Davidu u borbi protiv razbojničkih skupina. Svi su bili vrsni ratnici i zapovjednici u njegovoj vojsci.
22. Dan za danom ljudi su dolazili pomoći Davidu, sve dok mu vojska nije postala brojna kao Božja vojska.
23. Mnogo ljudi naoružanih za borbu došlo je k Davidu u Hebron. Željeli su mu dati Šaulovo kraljevstvo, kao što je BOG bio nagovijestio. Ovo je njihov broj:
24. Iz Judinog je plemena bilo 6.800 ljudi za borbu, naoružanih štitovima i kopljima.
25. Iz Šimunovog je plemena bilo 7.100 ratnika spremnih za borbu.
26. Iz Levijevog je plemena bilo 4.600 ljudi.
27. Jojada, vođa Aronove obitelji, imao je 3.700 ljudi.
28. S njima je bio i Sadok, vrsni mladi ratnik, zajedno s još dvadeset i dvojicom zapovjednika iz svoje obitelji.
29. Iz Benjaminovog je plemena bilo 3.000 ljudi. Budući da su to Šaulovi suplemenici, većina ih je do tada bila odana njegovoj vladarskoj obitelji.
30. Iz Efrajimovog je plemena bilo 20.800 ratnika, a svi su bili glasoviti u svojim obiteljima.
31. Iz polovice Manašeovog plemena bilo je 18.000 ljudi. Svaki je od njih bio poimence pozvan da dođe dok se Davida postavljalo za kralja.
32. Iz Isakarovog je plemena bilo 200 poglavara. Svi su oni uvidjeli kakvo je vrijeme došlo i što Izrael treba učiniti, a pod zapovjedništvom su imali svoje suplemenike.
33. Iz Zebulonovog je plemena bilo 50.000 iskusnih vojnika, spremnih za borbu svakovrsnim oružjem, kako bi svim srcem pomogli Davidu.
34. Iz Naftalijevog je plemena bilo 1.000 zapovjednika sa 37.000 ljudi naoružanih štitovima i kopljima.
35. Iz Danovog je plemena bilo 28.600 ljudi spremnih za borbu.
36. Iz Ašerovog je plemena bilo 40.000 iskusnih vojnika spremnih za borbu.
37. S istočne strane rijeke Jordan — iz polovice Manašeovog plemena te Rubenovog i Gadovog plemena — bilo je 120.000 ljudi naoružanih svakovrsnim oružjem.
38. Svi ti ratnici, spremni za borbu, došli su u Hebron iskrenog srca. Željeli su postaviti Davida za kralja cijelog Izraela. I svi su ostali Izraelci bili složni u tome da Davida postave za kralja.
39. Proveli su s Davidom tri dana, jedući i pijući ono što su im pripremili rođaci.
40. Ljudi su dolazili čak iz Isakarovog, Zebulunovog i Naftalijevog područja, donoseći hranu na magarcima, devama, mazgama i volovima. Bilo je izobilje brašna, smokava, suhoga grožđa, vina, ulja, goveda i ovaca. Svi su Izraelci bili radosni.

Psalmi 77:16-20
16. Vode su te vidjele, Bože, i prepale se, dubine su zadrhtale od straha.
17. Mračni oblaci izlili su vodu, nebom se prolomio grom, a tvoje su se munje razletjele.
18. Tvoja grmljavina ori se u vihoru, bljeskanje obasjava svijet, a zemlja drhti i trese se.
19. Tvoj put vodio je kroz more, tvoja staza kroz silne vode, ali nitko ti nije vidio stope.
20. Vodio si svoj narod kao stado, pomoću Mojsija i Arona.

Izreka 19:17-19
17. Tko daje siromašnome, BOGU posuđuje, i on mu uzvraća za dobro djelo.
18. Odgajaj svoje dijete dok ima nade; ne dopusti da se upropasti.
19. Nagao čovjek treba snositi posljedice; ako ga jednom izbaviš, morat ćeš ponovo.

Djela Apostolska 7:1-21
1. Tada ga je vrhovni svećenik upitao: »Je li to istina?«
2. Stjepan je odgovorio: »Braćo i oci, poslušajte me! Slavni se Bog ukazao našem ocu Abrahamu. On tada još nije živio u Haranu, nego u Mezopotamiji.
3. Bog mu je rekao: ‘Ostavi svoju zemlju i svoj narod i pođi u zemlju koju ću ti pokazati!’
4. Abraham je tako napustio kaldejsku zemlju i nastanio se u Haranu. Kada mu je umro otac, Bog ga je nastanio u zemlji gdje vi sada živite.
5. Nije mu u njoj dao nikakvog nasljedstva, čak ni stopu zemlje. Ali je Bog obećao dati tu zemlju njemu i njegovim potomcima iako u to vrijeme Abraham nije imao djece.
6. Evo što mu je Bog rekao: ‘Tvoji će potomci biti stranci u tuđoj zemlji. Robovat će i biti ugnjetavani četiri stotine godina.
7. No kaznit ću narod kojem budu robovali, a oni će kasnije izaći iz te zemlje i štovati me na ovome mjestu.’
8. Onda je Bog sklopio Savez s Abrahamom i ostavio mu obrezanje kao znak tog Saveza. Abraham je tada dobio sina Izaka. Obrezao ga je osmoga dana nakon rođenja. Izak je dobio sina Jakova, a Jakov je postao ocem dvanaestorice patrijarha.
9. Oni su bili ljubomorni na Josipa i prodali su ga u roblje u Egipat. No Bog je bio s njim i izbavio ga iz svih nevolja.
10. Bog mu je dao mudrosti i omogućio mu da zadobije naklonost faraona, egipatskoga kralja. Faraon je Josipa postavio za upravitelja Egipta i svoga dvora.
11. Tada je cijelim Egiptom i Kanaanom zavladala glad. Narod je strašno patio i naši preci nisu mogli naći hrane.
12. Jakov je čuo da u Egiptu ima žita i prvi je put poslao naše pretke onamo.
13. Kad su drugi put došli u Egipat, Josip se otkrio svojoj braći, tako da je i faraon saznao za njegovo porijeklo.
14. Josip je onda poslao po svoga oca Jakova i svu svoju rodbinu. Bilo ih je ukupno sedamdeset i petorica.
15. Jakov se spustio u Egipat, gdje je umro i on i naši preci.
16. Njegove su kosti prenijeli u Sihem i položili u grobnicu koju je Abraham srebrnim novcem kupio od Hamorovih sinova.
17. Naš je narod u Egiptu brojčano narastao i približavalo se vrijeme ispunjenja obećanja koje je Bog dao Abrahamu.
18. Potom je Egiptom zavladao drugi kralj. On nije ništa znao o Josipu
19. i lukavo je iskorištavao naš narod. Bio je okrutan prema našim precima i prisiljavao ih da svoju dojenčad ostavljaju vani kako bi pomrla.
20. U to se vrijeme rodio Mojsije. Bio je vrlo lijepo dijete. Tri je mjeseca odgajan u očevoj kući,
21. a kad su ga iznijeli iz nje i ostavili, faraonova ga je kći odgojila kao vlastitog sina.