A A A A A
Biblija u jednoj godini
Lipanj 14

2 Kraljevima 15:1-38
1. U dvadeset i sedmoj godini vladavine izraelskoga kralja Jeroboama, počeo je vladati judejski kralj Azarija, Amasijin sin.
2. Imao je šesnaest godina kad je postao kralj, a u Jeruzalemu je vladao pedeset i dvije godine. Majka mu se zvala Jekolija i bila je iz Jeruzalema.
3. Postupao je ispravno pred BOGOM, kao i njegov otac Amasija.
4. No nije uklonio svetišta lažnih bogova. Narod je u njima i dalje prinosio žrtve i palio tamjan.
5. BOG je kaznio kralja teškom kožnom bolešću do kraja života. Zato je stanovao u zasebnoj kući. Njegov je sin Jotam upravljao kraljevskim dvorom i narodom.
6. Ostala Azarijina djela, sve što je činio, zapisana su u knjizi Povijest judejskih kraljeva.
7. Azarija je umro i sahranjen je pored svojih predaka u Davidovom gradu. Njegov je sin Jotam postao sljedeći kralj.
8. U trideset i osmoj godini vladavine judejskoga kralja Azarije, u Izraelu je zavladao Zaharija, Jeroboamov sin. U Samariji je vladao šest mjeseci.
9. Činio je zlo pred BOGOM kao i njegovi preci. Nije prestao činiti grijehe Jeroboama, Nebatovog sina, koji je i Izraelce navodio na grijeh.
10. Šalum, Jabešov sin, urotio se protiv Zaharije. Napao ga je u Ibleamu i ubio pa je zavladao umjesto njega.
11. Ostala su djela Zaharijine vladavine zapisana u knjizi Povijest izraelskih kraljeva.
12. Tako se ispunilo ono što je BOG obećao Jehuu: »Tvoji će potomci sjediti na izraelskom prijestolju do četvrtog naraštaja.«
13. Šalum, Jabešov sin, postao je kralj Izraela u trideset i devetoj godini vladavine judejskoga kralja Azarije. Vladao je u Samariji samo mjesec dana.
14. Menahem, Gadijev sin, stigao je iz Tirse u Samariju i sukobio se sa Šalumom, Jabešovim sinom. Ubio ga je i postao kralj umjesto njega.
15. Ostala Šalumova djela, kao i sve o njegovoj uroti protiv Zaharije, zapisana su u knjizi Povijest izraelskih kraljeva.
16. U to je vrijeme iz Tirse krenuo Menahem. Napao je grad Tifsah jer su ga građani odbili pustiti unutra. Sve je razorio u gradu i okolici. Ubio je sve trudne žene, rasparavši im trbuhe.
17. U trideset i devetoj godini vladavine judejskoga kralja Azarije, kralj je Izraela postao Menahem, Gadijev sin. Vladao je u Samariji deset godina.
18. Činio je zlo pred BOGOM. Tijekom cijele svoje vladavine nije prestao činiti grijehe Jeroboama, Nebatovog sina, koji je i Izraelce navodio na grijeh.
19. Asirski je kralj Tiglat Pileser napao Izrael. Menahem mu je predao trideset i četiri tone srebra kako bi osigurao njegovu podršku i učvrstio svoju vlast u kraljevstvu.
20. Menahem je taj novac sakupio od imućnih Izraelaca. Od svakog je iznudio po pedeset srebrnjaka . Tako se asirski kralj povukao i nije ostao u zemlji.
21. Ostala Menahemova djela, sve što je činio, zapisana su u knjizi Povijest izraelskih kraljeva.
22. Kad je Menahem umro i pridružio se svojim precima, njegov je sin Pekahija postao kralj.
23. U pedesetoj godini vladavine judejskoga kralja Azarije, kralj je Izraela postao Pekahija, Menahemov sin. Vladao je u Samariji dvije godine.
24. Činio je zlo pred BOGOM. Nije prestao činiti grijehe Jeroboama, Nebatovog sina, koji je i Izraelce navodio na grijeh.
25. Zapovjednik Pekahijine vojske, Pekah, Remalijin sin, urotio se protiv njega s pedesetoricom ljudi iz Gileada. Zajedno s Argobom i Arjeom, ubio je kralja u kuli kraljevske palače u Samariji. Zatim je postao kralj umjesto njega.
26. Ostala Pekahijina djela, sve što je činio, zapisana su u knjizi Povijest izraelskih kraljeva.
27. U pedeset i drugoj godini vladavine judejskoga kralja Azarije, kralj je Izraela postao Pekah, Remalijin sin. Vladao je u Samariji dvadeset godina.
28. Činio je zlo pred BOGOM. Nije prestao činiti grijehe Jeroboama, Nebatovog sina, koji je i Izraelce navodio na grijeh.
29. U vrijeme Pekahove vladavine Izraelom, asirski je kralj Tiglat Pileser zaposjeo gradove Ijon, Abel Bet Maaku, Janoah, Kedeš i Hasor. Zauzeo je područja Gileada i Galileje, kao i cijeli Naftalijev kraj, a narod je odveo u progonstvo u Asiriju.
30. Tada se Hošea, Elin sin, urotio protiv Pekaha, Remalijinog sina. Napao ga je i ubio te postao kralj umjesto njega. Bilo je to u dvadesetoj godini vladavine judejskoga kralja Jotama, Uzijinog sina.
31. Ostala Pekahova djela, sve što je činio, zapisana su u knjizi Povijest izraelskih kraljeva.
32. U drugoj godini vladavine izraelskoga kralja Pekaha, Remalijinog sina, kralj je Jude postao Jotam, Uzijin sin.
33. Imao je dvadeset i pet godina kad je postao kralj, a u Jeruzalemu je vladao šesnaest godina. Majka mu se zvala Jeruša i bila je Sadokova kći.
34. Postupao je ispravno pred BOGOM, kao i njegov otac Uzija.
35. No nije uklonio svetišta lažnih bogova. Narod je u njima i dalje prinosio žrtve i palio tamjan. Jotam je izgradio Gornja vrata na BOŽJEM Hramu.
36. Ostala Jotamova djela, sve što je činio, zapisana su u knjizi Povijest judejskih kraljeva.
37. U to je vrijeme BOG počeo slati na Judu aramejskoga kralja Resina i izraelskoga kralja Pekaha, Remalijinog sina.
38. Kad je Jotam umro, sahranjen je pored svojih predaka u gradu svog pretka Davida. Njegov je sin Ahaz postao sljedeći kralj.

2 Kraljevima 16:1-20
1. U sedamnaestoj godini vladavine izraelskoga kralja Pekaha, Remalijinog sina, u Judi je počeo vladati kralj Ahaz, Jotamov sin.
2. Ahaz je imao dvadeset godina kad je postao kralj i vladao je u Jeruzalemu šesnaest godina. Za razliku od svog pretka Davida, nije postupao ispravno pred BOGOM.
3. Postupao je poput kraljeva Izraela. Čak je i svog sina spalio u vatri, prinoseći ga kao žrtvu. Slijedio je odvratne običaje naroda koje je BOG protjerao pred Izraelcima.
4. Prinosio je žrtve i palio tamjan u svetištima, na uzvisinama i vrhovima visokih brda te pod svakim pogodnim zelenim drvetom.
5. Tada su aramejski kralj Resin i izraelski kralj Pekah, Remalijin sin, napali Jeruzalem. Okružili su grad, ali nisu uspjeli poraziti Ahaza.
6. U to je vrijeme aramejski kralj Resin vratio Elat pod vlast Arama. Istjerao je Judejce pa su se naselili Aramejci koji ondje žive i danas.
7. Zato je Ahaz poslao glasnike asirskom kralju Tiglat Pileseru s porukom: »Ja sam tvoj sluga koji ti je poput sina. Dođi i spasi me od kraljeva Arama i Izraela koji me napadaju.«
8. Ahaz je uzeo srebro i zlato iz BOŽJEGA Hrama i iz riznica kraljevske palače te ih poslao kao dar kralju Asirije.
9. Asirski je kralj poslušao Ahaza. Krenuo je na Damask i osvojio ga. Ubio je kralja Resina, a stanovnike grada odveo u progonstvo u Kir.
10. Kad je kralj Ahaz posjetio Damask, da bi se ondje susreo s asirskim kraljem Tiglat Pileserom, vidio je tamošnji žrtvenik. Poslao je svećeniku Uriji slikovni opis i detaljni nacrt tog žrtvenika.
11. Urija je sagradio žrtvenik u skladu sa svim uputama kralja Ahaza koje je poslao iz Damaska. Žrtvenik je dovršen prije kraljevog povratka.
12. Kad se kralj vratio iz Damaska i vidio žrtvenik, prišao je i prinio žrtve.
13. Prinio je svoju žrtvu paljenicu i žitnu žrtvu, izlio svoju žrtvu pića i poškropio žrtvenik krvlju svoje žrtve slavljenice.
14. A brončani žrtvenik, koji je do tada stajao pred BOGOM ispred Hrama, na mjestu između novog žrtvenika i BOŽJEGA Hrama, premjestio je sjeverno od novog žrtvenika.
15. Zatim je kralj Ahaz zapovjedio svećeniku Uriji: »Na velikom žrtveniku prinosi jutarnju žrtvu paljenicu i večernju žitnu žrtvu, kraljevu žrtvu paljenicu i žitnu žrtvu, te žrtve paljenice cijelog naroda, kao i njihove prinose žita i pića. Škropi žrtvenik krvlju svih paljenica i klanih žrtava. A brončani ću žrtvenik koristiti ja, za traženje savjeta i vodstva od BOGA.«
16. Svećenik Urija činio je sve kako mu je zapovjedio kralj Ahaz.
17. Kralj je dao da se s pokretnih postolja uklone bočne ploče i bazeni. Skinuo je i bazen s brončanih bikova, na kojima je stajao, te ga je dao postaviti na kamenu podlogu.
18. Iz palače je uklonio nadstrešnicu za svetkovanje dana odmora, kao i vanjski kraljevski ulaz u Hram. Sve je to učinio zbog asirskog kralja.
19. Ostala Ahazova djela zapisana su u knjizi Povijest judejskih kraljeva.
20. Kad je Ahaz umro, sahranjen je pored svojih predaka u Davidovom gradu. Njegov je sin Ezekija postao sljedeći kralj.

Psalmi 73:21-28
21. Kad mi je srce bilo tužno, a misli ogorčene,
22. pred tobom sam bio neznalica, bezuman poput nesvjesne zvijeri.
23. Ali ipak sam stalno s tobom, ti me držiš za desnu ruku.
24. Vodiš me svojim savjetima, a na kraju ćeš me uvesti u slavu.
25. Koga na nebu imam osim tebe? Kad sam s tobom, ništa na zemlji ne želim.
26. Tijelo i srce mogu mi oslabjeti, ali Bog je izvor moje snage: Bog je zauvijek moj.
27. Propast će oni koji su daleko od tebe, ti uništavaš sve koji su ti nevjerni.
28. A meni je dobro biti u Božjoj blizini, pronaći utočište u Gospodaru BOGU i pričati o svim tvojim djelima.

Izreka 18:20-21
20. Čovjek se hrani plodom usana; ono što govori, time će se nasititi.
21. Život i smrt u vlasti su jezika. Oni koji vole govoriti, snosit će odgovarajuće posljedice.

Ivanu 21:1-25
1. Nakon ovoga, Isus se ponovo ukazao učenicima na Tiberijadskom jezeru. Ukazao se na ovaj način:
2. Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, Zebedejevi sinovi i još druga dvojica Isusovih učenika bili su zajedno.
3. Šimun Petar im je rekao: »Idem loviti ribu.« »Idemo i mi s tobom«, odvratili su mu. Potom su izašli i ukrcali se u čamac. Te noći, međutim, nisu ništa ulovili.
4. Jutro je već bilo svanulo kad je Isus stajao na obali. Učenici nisu znali da je to Isus.
5. Tada ih je on upitao: »Prijatelji, jeste li što ulovili?« »Nismo«, odgovorili su mu.
6. »Bacite mrežu s desne strane čamca i ulovit ćete«, rekao im je. Tako su i učinili. I nisu mogli izvući mrežu zbog mnoštva riba koje su ulovili.
7. Tada je učenik, kojeg je Isus volio, rekao Petru: »To je Gospodin!« Kad je Šimun čuo da je to Gospodin, obukao se, jer je bio skinuo ogrtač, i skočio u jezero.
8. A ostali su učenici došli čamcem do obale. Nisu se bili niti otisnuli daleko od obale, jedva sto metara. Mrežu s ribom vukli su za sobom.
9. Kad su se iskrcali na obalu, vidjeli su žar na kojem se pekla riba i kruh.
10. Isus im je rekao: »Donesite nešto ribe od onoga što ste sada ulovili.«
11. Šimun Petar je otišao do čamca i izvukao na obalu mrežu punu ribe. Bile su tu stotinu pedeset i tri velike ribe, a ipak je mreža ostala čitava.
12. »Dođite i jedite!« pozvao ih je Isus. Nitko od učenika nije se usudio upitati: »Tko si ti?« Znali su da je to Gospodin.
13. Isus je došao, uzeo kruh i dao im ga. Isto je učinio i s ribom.
14. Ovo je bilo treći put da se Isus pokazao učenicima otkako je uskrsnuo od mrtvih.
15. Kada su završili s jelom, Isus je upitao Šimuna Petra: »Šimune, Ivanov sine, voliš li me više nego ovi drugi?« »Da, Gospodine«, odgovorio mu je Petar. »Ti znaš da te volim.« »Pasi moju janjad!« na to će mu Isus.
16. Drugi put ga je upitao: »Šimune, Ivanov sine, voliš li me?« »Da, Gospodine«, odgovorio mu je Petar. »Ti znaš da te volim.« »Pasi moje ovce!« rekao mu je Isus.
17. Upitao ga je i treći put: »Šimune, Ivanov sine, voliš li me?« Petar se ražalostio što ga Isus pita i treći put: »Voliš li me?« Odgovorio mu je: »Gospodine, ti sve znaš. Znaš da te volim.« »Pasi moje ovce!« rekao mu je Isus.
18. »Govorim ti istinu. Kad si bio mlad, sâm si pričvrstio svoj pojas i išao kamo god si želio. A kad ostariš, raširit ćeš ruke i netko drugi pričvrstit će ti pojas i voditi te kamo ne želiš ići.«
19. Ovo je rekao da pokaže kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Potom mu je rekao: »Slijedi me!«
20. Petar se osvrnuo i vidio učenika kojeg je Isus volio kako ide za njima. To je bio onaj učenik koji se za večerom naslonio Isusu na grudi i upitao: »Gospodine, tko će te izdati?«
21. Kad ga je Petar spazio, upitao je Isusa: »Gospodine, što će biti s njim?«
22. Isus mu je odgovorio: »Ako hoću da on živi dok ja ne dođem, to se tebe ne tiče. Ti me slijedi!«
23. Tako se pročulo među braćom da taj učenik neće umrijeti. No Isus nije rekao da neće umrijeti, nego: »Ako hoću da on živi dok ja ne dođem, to se tebe ne tiče!«
24. Ovo je taj učenik koji govori o svim tim događajima i on je sve ovo zapisao. Znamo da je njegov iskaz istinit.
25. Isus je učinio još mnogo toga i, kad bi se sve to redom stavilo na papir, mislim da bi cijeli svijet bio premalen za knjige koje bi se napisale.