A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 4

1 Samuelu 10:1-27
1. Tada je Samuel izvadio bočicu i izlio ulje na Šaulovu glavu. Poljubio ga je i rekao: »BOG te pomazao za vladara nad svojim narodom Izraelom. Vladat ćeš BOŽJIM narodom i osloboditi ga od svih okolnih neprijatelja. Znak da te BOG zaista postavio, da upravljaš nad onim što je njegovo, bit će sljedeći događaji.
2. Kad se danas raziđemo, srest ćeš dvojicu ljudi blizu Rahelinoga groba u Selsahu na Benjaminovom području. Oni će ti reći da su magarice za kojima si krenuo u potragu pronađene te da se tvoj otac više ne brine za njih. No sad je zabrinut za tebe i pita se: ‘Što ću sa svojim sinom?’
3. Nastavit ćeš svoj put i stići do velikog hrasta na mjestu zvanome Tabor. Ondje ćeš sresti trojicu ljudi koji hodočaste k Bogu, gore, u Betel. Jedan će od njih nositi tri kozlića, drugi tri kruha, a treći mijeh vina.
4. Oni će te pozdraviti i ponuditi dva kruha, koja ćeš prihvatiti.
5. Nakon toga ćeš doći u Gibeat Elohim , gdje je smještena postrojba Filistejaca. Dok se budeš približavao gradu, srest ćeš skupinu proroka kako silaze iz svetišta. Bit će u proročkom zanosu , a pred njima će svirati harfe, tamburine, citre i frule.
6. Tada će te snažno obuzeti BOŽJI duh. Past ćeš s njima u proročki zanos i preobraziti se u sasvim drugog čovjeka.
7. Nakon što se izredaju svi ovi događaji, čini sve što misliš da treba jer je Bog s tobom.
8. Idi prije mene dolje, u Gilgal. Ja ću doći i prinijeti žrtve paljenice i slavljenice. Moraš čekati sedam dana, sve dok ne dođem i kažem ti što trebaš činiti.«
9. Čim se Šaul okrenuo da ode od Samuela, Bog je promijenio njegovo srce. Svi su se najavljeni događaji dogodili istog dana.
10. Kad su Šaul i njegov sluga stigli u Gibeu, susreli su skupinu proroka. Tada je Božji duh snažno obuzeo Šaula i on je s njima pao u proročki zanos.
11. Svi, koji su ga poznavali otprije, vidjeli su ga među prorocima u proročkom zanosu. Ljudi su pitali jedan drugoga: »Što se to dogodilo s Kišovim sinom? Zar je i Šaul jedan od proroka?«
12. A jedan od tamošnjih ljudi je rekao: »Izgleda kao da im je on vođa .« Tako je nastala izreka: »Zar je i Šaul jedan od proroka?«
13. Kad ga je prošao zanos, Šaul je otišao u svetište.
14. Šaulov je stric upitao Šaula i njegovog slugu: »Gdje ste bili?« »Tražili smo magarice«, odgovorio je Šaul. »Kad smo vidjeli da ih ne možemo naći, otišli smo k Samuelu.«
15. »Molim te, reci mi što ti je Samuel govorio«, tražio je Šaulov stric.
16. A Šaul je rekao svome stricu: »Samo nam je rekao da su magarice pronađene.« No nije mu rekao ništa o onome što je Samuel govorio o kraljevanju.
17. Samuel je pozvao narod na skup pred BOGOM u Mispi.
18. Rekao je Izraelcima: »Izraelov BOG kaže: ‘Izveo sam Izrael iz Egipta i oslobodio vas vlasti Egipćana. Oslobodio sam vas i od svih drugih kraljevstava koja su vas ugnjetavala.
19. No vi ste danas odbacili svog Boga, koji vas oslobađa svih vaših nevolja i problema. Rekli ste da vam postavim kralja za vladara. Zato se sad poredajte pred BOGOM prema plemenima i rodovima.’«
20. Tada je Samuel pozvao da pristupe sva izraelska plemena, a odabir je pao na Benjaminovo pleme.
21. Potom je pozvao da pristupi svaki rod iz Benjaminovog plemena. Odabir je pao na Matrijev rod. Naposljetku, zvao je da pristupi svaki čovjek iz Matrijevog roda, a odabir je pao na Šaula, Kišovog sina. Tražili su ga, ali nisu ga mogli pronaći.
22. Ponovo su pitali BOGA: »Je li taj čovjek uopće došao?« BOG je odgovorio: »Eno, sakrio se iza opreme.«
23. Otrčali su i izveli ga odande. Kad je stao među ljude, za glavu je bio viši od svih.
24. Samuel se obratio čitavom skupu: »Pogledajte čovjeka kojeg je izabrao BOG! Nitko mu nije ravan u cijelom narodu.« Svi su uzvikivali: »Živio kralj!«
25. Tada je Samuel objasnio ljudima prava i dužnosti kralja. Zapisao ih je, a zapis položio pred BOGA. Potom je svima rekao da idu kući.
26. I Šaul je otišao kući u Gibeu. Pratili su ga ratnici koje je Bog na to potaknuo.
27. No neke su ništarije govorile: »Kako nas ovaj čovjek može spasiti?« Javno su ga prezreli i nisu mu iskazali čast darovima. No Šaul je ostao miran. Nahaš , kralj Amona, zlostavljao je plemena Gad i Ruben. Svim je muškarcima iskopao desno oko. Nije dopuštao da im itko pomogne. Tako je iskopao desno oko svakome Izraelcu koji je živio na području istočno od rijeke Jordan. No njih je sedam tisuća uspjelo pobjeći Amoncima. Došli su u gradić Jabeš na području Gilead.

1 Samuelu 11:1-15
1. Mjesec dana kasnije Amonac Nahaš došao je u Jabeš u Gileadu. Njegova je vojska okružila grad. Svi su Jabešani ponudili Nahašu: »Sklopi s nama savez. Bit ćemo ti podanici.«
2. No Amonac Nahaš je odgovorio Jabešanima: »Sklopit ću s vama savez samo pod uvjetom da svakome od vas iskopam desno oko. Tako ću osramotiti cijeli Izrael.«
3. »Daj nam sedam dana da pošaljemo glasnike po cijelom Izraelu«, tražili su Nahaša starješine Jabeša. »Ako nam nitko ne dođe u pomoć, predat ćemo ti se.«
4. Glasnici su stigli u Gibeu, gdje je živio Šaul. Prenijeli su narodu što se događa u Jabešu. Svi su glasno zaplakali,
5. a Šaul je upravo vodio volove s polja. Pitao je: »Što je narodu? Zašto plaču?« Ispričali su mu vijesti iz Jabeša.
6. Kad je Šaul to čuo, snažno ga je obuzeo BOŽJI duh. Razbjesnio se.
7. Uzeo je par volova i isjekao ih na komade. Razaslao je komade po glasnicima u sve krajeve Izraela, s porukom: »Dođite i slijedite Šaula i Samuela. Oni koji ne dođu i ne pomognu, doživjet će isto što i ovi volovi.« Strah od BOGA obuzeo je narod i svi su krenuli kao jedan.
8. Šaul ih je okupio u Bezeku. Okupilo se tristo tisuća Izraelaca i trideset tisuća Judejaca.
9. Rekli su glasnicima iz Jabeša: »Poručite Jabešanima da će biti oslobođeni sutra do podneva.« Stanovnicima Jabeša bilo je drago kad su se glasnici vratili i prenijeli takvu poruku.
10. Zato su rekli Amoncima: »Sutra ćemo vam se predati pa činite s nama što želite.«
11. Te je noći Šaul podijelio vojsku u tri postrojbe. Provalili su u neprijateljski tabor u vrijeme jutarnje straže . Ubijali su Amonce sve do podneva. Preživjeli su se raspršili svaki na svoju stranu. Ni dvojica nisu ostala zajedno.
12. Tada je narod rekao Samuelu: »Tko je ono govorio da Šaul ne može vladati nama? Dovedite te ljude, da ih pogubimo.«
13. No Šaul je rekao: »Danas nitko neće biti pogubljen jer je na današnji dan BOG spasio Izrael.«
14. Samuel je rekao narodu: »Idemo u Gilgal. Ondje ćemo potvrditi Šaula za kralja.«
15. Tako je cijeli narod krenuo u Gilgal, gdje su pred BOGOM potvrdili Šaula za kralja. Prinijeli su BOGU žrtve slavljenice, a Šaul i svi Izraelci održali su veliku proslavu.

Psalmi 55:16-23
16. A ja ću Boga pozvati i BOG će me spasiti.
17. Uvečer, ujutro i u podne, žalim se i jecam, i on će čuti moj glas.
18. Zdravog i živog će me izbaviti iz bitke koju vodim s mnogima.
19. Bog će čuti i njih poraziti, jer oduvijek on kraljuje, a oni se ne mijenjaju i Boga ne poštuju.
20. Moj drug digao je ruku na one s kojima je bio u savezu.
21. Govor mu je gladak kao maslac, a u srcu mu je rat. Riječi su mu blaže od ulja, a zapravo su isukani mačevi.
22. Predaj BOGU svoje brige i on će se pobrinuti za tebe; nikad neće dopustiti da pravednik padne.
23. A zlikovce ti ćeš, Bože, u grob oboriti. Ubojice i varalice ni pola svojih dana neće doživjeti. Ali ja, ja ću se u tebe pouzdati.

Izreka 15:18-20
18. Nagli ljudi uzrokuju prepirke, a strpljivi smiruju svađe.
19. Staza lijenoga puna je trnja, a pravednikov put ravna je cesta.
20. Mudra djeca vesele roditelje, a nerazumna ih preziru.

Luki 22:24-46
24. Među njima se razvila i prepirka o tome tko je od njih najveći.
25. A Isus im je rekao: »Kraljevi ovoga svijeta vladaju narodima, a oni koji imaju vlast, sebe zovu ‘dobročiniteljima’.
26. No vi ne budite takvi! Naprotiv, neka najveći među vama bude kao onaj najmanji, a vođa neka bude kao sluga!
27. Jer, tko je veći: onaj koji sjedi za stolom ili onaj koji poslužuje? Nije li to onaj koji sjedi za stolom? A ja sam među vama onaj koji poslužuje.
28. Vi ste bili uz mene u mojim kušnjama.
29. Dajem vam da vladate u Božjem kraljevstvu, kao što je meni dao moj Otac.
30. Vi ćete jesti i piti za mojim stolom u mom Kraljevstvu. Sjedit ćete na prijestoljima i suditi dvanaesterim Izraelovim plemenima.«
31. »Šimune , Šimune, slušaj! Sotona je tražio da vas prosije, kao što se prosijava žito.
32. No ja sam molio za tebe da tvoja vjera ne klone. A ti, kada mi se vratiš, učvrsti svoju braću!«
33. Šimun Petar je rekao Isusu: »Gospodine, s tobom sam spreman ići u zatvor, čak i umrijeti za tebe.«
34. A Isus je rekao: »Kažem ti, Petre, pijetao danas neće zapjevati dok triput ne zaniječeš da me poznaješ.«
35. I rekao je učenicima: »Kad sam vas poslao bez novca, torbe ili obuće, je li vam što nedostajalo?« Oni su odgovorili: »Nije.«
36. On im je rekao: »Ali sada, tko god ima novac, neka ga uzme, kao i torbu. I tko god nema mač, neka proda svoj kaput i neka ga kupi!
37. U Svetom pismu piše: ‘uvrstili su ga među zločince.’ Ovo se mora ispuniti. Da, ovo što piše o meni ispunjava se.«
38. Oni su rekli: »Gospodaru, evo ovdje su dva mača!« »Dosta je!« odgovorio je Isus.
39. Zatim je Isus otišao iz grada i uputio se, kao i obično, na Maslinsku goru. Učenici su pošli za njim.
40. Kad su se popeli, rekao im je: »Molite da ne podlegnete iskušenju!«
41. I udaljio se od njih koliko se može dobaciti kamen. Kleknuo je i molio:
42. »Oče, ako ti želiš, otkloni ovu gorku čašu od mene! Ali neka ne bude kako ja želim, već kako ti želiš.«
43. I tada mu se ukazao anđeo i hrabrio ga.
44. U svojoj je muci Isus još upornije molio, a znoj mu je, poput kaplji krvi, kapao s čela.
45. Kad je ustao iz molitve, vratio se učenicima i našao ih kako spavaju, iscrpljeni od žalosti.
46. Rekao im je: »Zašto spavate? Ustanite i molite da ne podlegnete iskušenju!«