A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 18

2 Samuelu 7:1-29
1. Kad se kralj nastanio u svojoj palači i kad mu je BOG dao da se odmori od svih neprijatelja koji su ga okruživali,
2. rekao je proroku Natanu: »Ja živim u palači od cedrovine, a Božji je kovčeg još uvijek u šatoru.«
3. Natan je odgovorio kralju: »Učini što si naumio. BOG je uz tebe.«
4. No već iste je noći BOG govorio Natanu:
5. »Idi k mojem slugi Davidu i reci mu da BOG kaže: ‘Ti mi nećeš sagraditi kuću u kojoj ću stanovati.
6. Nisam boravio u kući otkad sam Izraelce izveo iz Egipta pa sve do danas. Selio sam se naokolo i boravio u šatoru.
7. Svuda sam išao s Izraelcima. Zapovjedio sam plemenskim glavarima da se brinu za moj narod Izrael. No nikada ih nisam tražio da mi sagrade kuću od cedrovine.’«
8. »Zato, reci mojem slugi Davidu da mu BOG Svevladar poručuje: ‘Ja sam te doveo s pašnjaka, gdje si pazio na stada, da vladaš mojim narodom Izraelom.
9. Bio sam s tobom kamo god si išao. Pred tobom sam porazio sve tvoje neprijatelje. A sad ću te učiniti slavnim poput najvećih velikana na zemlji.
10. Odredio sam mjesto za svoj narod Izrael i utemeljio ga. Zato imaju dom u kojem ih više nitko neće uznemiravati. Zlikovci ih više neće ugnjetavati kao prije,
11. u vrijeme kad sam postavio suce svome narodu. Dat ću ti da se odmoriš od svih neprijatelja. Ja, BOG, obećavam ti da ću učvrstiti tvoj dom.
12. Doći će vrijeme da umreš i pridružiš se svojim precima. Tada ću ti podići nasljednika — tvog potomka — i učvrstit ću njegovo kraljevstvo.
13. On će izgraditi dom mojem imenu, a ja ću zauvijek utvrditi prijestolje njegovog kraljevstva.
14. Bit ću mu otac, a on će mi biti sin. Kad pogriješi protiv mene, dat ću da ga drugi kažnjavaju.
15. No svoju ljubav i vjernost neću mu uskratiti, kao što sam to učinio Šaulu kojega sam uklonio pred tobom.
16. Tvoja obitelj i tvoje kraljevstvo održat će se zauvijek. Tvoje će prijestolje stajati čvrsto za sva vremena.’«
17. Natan je prenio Davidu sve te riječi i sve što je vidio.
18. Tada je kralj David ušao u Sveti šator, sjeo pred BOGA i rekao: »Gospodaru BOŽE, tko smo ja i moja obitelj da si toliko učinio za nas?
19. I kao da to nije dovoljno, Gospodaru BOŽE, nego još govoriš o budućnosti vladarske obitelji svoga sluge. Zar tako inače postupaš s ljudima, Gospodaru BOŽE?
20. Što bih još mogao tražiti od tebe, kad me ti, Gospodaru BOŽE, tako dobro poznaješ?
21. Učinio si veličanstvena djela jer si tako obećao i jer si tako htio. Odlučio si sve to pokazati svome slugi.
22. Doista si velik, BOŽE! Nitko nije kao ti i nema drugog boga osim tebe. Sve smo to čuli vlastitim ušima.
23. I nema naroda na zemlji kao što je tvoj narod Izrael. Oslobodio si ih ropstva i izveo iz Egipta. Učinio si ih svojim narodom. Pokazao si se velikim i učinio si čudesna djela. Pred svojim si narodom istjerao druge narode i njihove bogove.
24. Izrael si učinio zauvijek svojim narodom. Ti si, BOŽE, postao njihov Bog.
25. A sada, BOŽE, zauvijek potvrdi obećanje koje si dao meni i mojoj obitelji. Učini kako si obećao
26. i uvijek će se tvoje ime veličati. Govorit će se: ‘BOG Svevladar je Bog koji vlada Izraelom!’ Vladarska obitelj tvoga sluge Davida učvrstit će se pred tobom.
27. BOŽE Svevladaru, Bože Izraela, otkrio si svome slugi da ćeš mu podići vladarsku obitelj. Zato ti se i usuđujem ovako moliti.
28. Da, Gospodaru BOŽE, ti si pravi Bog! Tvoje su riječi pouzdane. Toliko si mi dobra obećao.
29. Sad te molim, blagoslovi moju obitelj da zauvijek ostane pred tobom. Ti si tako, Gospodaru BOŽE, obećao. S tvojim će blagoslovom moja obitelj zauvijek biti blagoslovljena.«

2 Samuelu 8:1-18
1. Poslije je David porazio Filistejce i preuzeo vlast nad velikim područjem oko Gata .
2. Porazio je i Moapce. Mjerio ih je užetom i rasporedio u tri jednaka reda. Poubijao je ljude u prva dva reda, a treću je skupinu ostavio na životu. Preživjeli su Moapci postali Davidovi podanici i plaćali mu danak.
3. David je krenuo preuzeti vlast nad područjem uz rijeku Eufrat. Tamo je porazio Rehobovog sina Hadadezera, kralja Sobe.
4. Pritom je zarobio tisuću sedamsto konjanika i dvadeset tisuća pješaka. Većinu je konja osakatio, osim onih koji su vukli stotinu bojnih kola.
5. David je pobio i dvadeset dvije tisuće Aramejaca koji su iz Damaska došli u pomoć Hadadezeru, kralju Sobe.
6. Zatim je svoje vojne postrojbe postavio u Damask u Aramu. Aramejci su postali njegovi podanici i plaćali mu danak. BOG je Davidu davao pobjedu na svakome njegovom pohodu.
7. David je uzeo zlatne štitove Hadadezerovih vojnika i donio ih u Jeruzalem.
8. Iz Hadadezerovih gradova Tebaha i Berotaja uzeo je mnogo bronce.
9. Kad je Toi, kralj Hamata, čuo da je David porazio cijelu Hadadezerovu vojsku,
10. poslao je kralju Davidu svojeg sina Jorama da ga pozdravi i čestita mu na pobjedi protiv Hadadezera. Naime, Hadadezer je često ratovao s Toijem. Joram je sa sobom donio predmete od srebra, zlata i bronce.
11. Kralj David ih je uzeo i posvetio BOGU. Tako je činio sa srebrom i zlatom svih naroda koje je pokorio,
12. poput Edomaca , Moabaca, Amonaca, Filistejaca i Amalečana. BOGU je posvetio i sav plijen oduzet Rehobovom sinu Hadadezeru, kralju Sobe.
13. David se proslavio na povratku pobivši i osamnaest tisuća Edomaca u Dolini soli.
14. Zatim je širom Edoma postavio vojne postrojbe, a svi su mu Edomci postali podanici. BOG je Davidu davao pobjedu na svakome njegovom pohodu.
15. David je vladao cijelim Izraelom i prema svima je postupao pravedno.
16. Joab, Serujin sin, bio je glavni zapovjednik vojske. Jošafat, Ahiludov sin, bio je povjesničar.
17. Svećenici su bili Sadok, Ahitubov sin, i Ahimelek, Abjatarov sin. Seraja je bio državni pisar.
18. Benaja, Jojadin sin, bio je zapovjednik Kerećanima i Pelećanima . Davidovi su sinovi bili kraljevi savjetnici .

Psalmi 64:1-10
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. Bože, poslušaj moju žalbu, sačuvaj me od strašnog neprijatelja.
2. Sakrij me od zavjere opakih, od spletki zločinačkih.
3. Jezike oštre kao mačeve i odapinju riječi kao otrovne strijele.
4. Iz zasjede gađaju nedužnoga, napadaju iznenada, ne boje se nikoga.
5. Ustrajavaju u zlim namjerama, dogovaraju se gdje će staviti zamke i govore: »Tko će nas vidjeti?«
6. Zlodjela smišljaju i govore: »Savršen zločin smo smislili.« Da, lukave su misli i srce čovječje.
7. Ali Bog će ih gađati strijelama, iznenada će ih raniti.
8. Zbog svojih riječi oni će nastradati. Svi koji ih vide glavom će odmahivati.
9. Ljude će spopasti strah, pričat će što je Bog učinio, iz njegovih djela izvući će pouku.
10. Pravednici se raduju u BOGU i u njemu nalaze utočište. Slavit će ga svi koji su u srcu pravedni.

Izreka 16:18-19
18. Oholost vodi u propast, a bahatost uzrokuje pad.
19. Bolje biti ponizan i siromašan nego dijeliti plijen s oholima.

Ivanu 5:24-47
24. Govorim vam istinu, tko čuje moje riječi i povjeruje u onoga koji me poslao, ima vječni život. Njemu se neće suditi. On je iz smrti prešao u život.
25. Govorim vam istinu. Dolazi vrijeme — zapravo, već je došlo — kad će svi mrtvi čuti glas Božjega Sina. I svi koji čuju njegov glas, oživjet će.
26. Kao što je Otac izvor života, tako je i svojega Sina učinio izvorom života.
27. A dao mu je i vlast da sudi jer je on Sin Čovječji.
28. Neka vas ovo ne začudi! Jer, dolazi vrijeme kad će svi mrtvi čuti glas Sina Čovječjega te
29. izaći iz svojih grobova. Oni koji su činili dobro, ustat će i primiti vječni život, a oni koji su činili zlo, ustat će i primiti osudu.
30. Ja ne mogu ništa učiniti sâm. Sudim samo na temelju onoga što čujem. Moja je presuda pravedna jer ne vršim svoju volju, nego volju onoga koji me poslao.
31. Ako sâm svjedočim za sebe, moje svjedočanstvo nije vjerodostojno.
32. Postoji jedan koji svjedoči za mene i ja znam da je to svjedočanstvo o meni vjerodostojno.
33. Vi ste poslali ljude k Ivanu i on vam je govorio o istini.
34. Meni nije potrebno da čovjek govori o meni, ali vam sve ovo govorim da biste se spasili.
35. Ivan je bio poput svjetiljke koja gori i daje svjetlo. Vi ste nakratko željeli uživati u njegovoj svjetlosti.
36. No moje je svjedočanstvo veće od Ivanovog — djela su to koja mi je Otac povjerio da ih izvršim. Upravo ova djela koja sada činim svjedoče za mene i dokazuju da me poslao Otac.
37. I Otac, koji me je poslao, svjedočio je za mene. Vi mu nikada niste čuli glas niti ste ga vidjeli kako izgleda.
38. Njegova riječ ne živi u vama jer ne želite vjerovati onomu koga je poslao.
39. Proučavate Sveto pismo misleći da u njemu možete pronaći vječni život, a upravo to Sveto pismo govori o meni.
40. Pa, ipak, ne želite doći k meni da biste imali život.
41. Ja ne želim ljudske hvale.
42. Poznajem vas i znam da u vama nema Božje ljubavi.
43. Ja sam došao u ime svoga Oca, a ipak me ne želite prihvatiti. Da netko drugi dođe u svoje ime, njega biste prihvatili.
44. Kako možete vjerovati, vi, koji prihvaćate hvale jedan od drugoga, a ne tražite hvalu koja dolazi od jedinoga Boga?
45. Nemojte misliti da ću vas ja optužiti pred Ocem; optužit će vas Mojsije, u kojeg ste položili svoje nade.
46. Jer, da ste zaista vjerovali Mojsiju, vjerovali biste i meni. Mojsije je, naime, pisao o meni.
47. No, ako ne vjerujete onome što je napisao Mojsije, kako ćete povjerovati mojim riječima?«