A A A A A
Biblija u jednoj godini
Svibnja 13

1 Samuelu 28:1-25
1. U to su vrijeme Filistejci okupili vojsku za rat protiv Izraela. Akiš je rekao Davidu: »Moraš znati da ćete ti i tvoji ljudi ići sa mnom i s mojom vojskom.«
2. David mu je odgovorio: »Sad ćeš se i sam uvjeriti što sve može tvoj sluga.« »Dobro«, odgovorio je Akiš, »postavit ću te za svoga stalnog osobnog čuvara.«
3. Samuel je umro i cijeli je Izrael tugovao za njim. Sahranili su ga u njegovoj rodnoj Rami. Šaul je potom protjerao iz zemlje sve prizivače duhova i vračare.
4. Filistejci su se okupili za rat i postavili tabor u Šunemu, a Šaul je okupio sve Izraelce u taboru u Gilboi.
5. Uplašio se kad je vidio filistejsku vojsku. Jeza mu je obuzela srce.
6. Pitao je BOGA za savjet, ali BOG mu nije odgovarao. Nije uspio dobiti odgovor ni kroz snove, ni od svećenika , ni preko proroka.
7. Zato je rekao svojim službenicima: »Nađite mi neku ženu koja priziva duhove, da preko nje doznam što će biti.« »Ima jedna u En Doru«, rekli su mu.
8. Te se noći Šaul prerušio, odjenuvši drugu odjeću. Otišao je k toj ženi, praćen dvojicom svojih ljudi. »Prizovi mi duha da saznam što će se dogoditi«, rekao je. »Pozovi duh osobe čije ime ću ti reći.«
9. No ona će njemu: »Sigurno znaš što je Šaul učinio. Protjerao je iz zemlje prizivače duhova i vračare. Postavljaš li ti to meni zamku da me ubiješ?«
10. Šaul joj se zakleo BOGOM: »Zaklinjem se BOGOM, za ovo nećeš biti kažnjena.«
11. Tada ga je žena pitala: »Koga da ti prizovem?« »Prizovi mi Samuela«, rekao je.
12. Kad je žena ugledala Samuela, vrisnula je. Rekla je Šaulu: »Zašto si me prevario? Pa ti si Šaul!«
13. A kralj joj je rekao: »Ne boj se! Reci, što vidiš?« »Vidim duha kako izlazi iz zemlje«, rekla je žena.
14. »Kako izgleda?« upitao ju je. »Dolazi starac zaogrnut plaštem«, odgovorila je ona. Šaul je znao da je to Samuel. Poklonio se licem do zemlje.
15. Tada je Samuel pitao Šaula: »Zašto si me uznemirio i prizvao gore?« »U velikoj sam nevolji«, odgovorio je Šaul. »Filistejci ratuju protiv mene, a Bog me napustio. Više mi ne odgovara ni preko proroka, ni kroz snove. Zato sam pozvao tebe, da mi kažeš što da radim.«
16. Samuel je rekao: »BOG te napustio i postao tvoj neprijatelj. Zašto me onda pitaš za savjet?
17. BOG je učinio ono što je već najavio preko mene. BOG ti je oduzeo kraljevstvo i predao ga Davidu, jednom od tvojih bližnjih.
18. Nisi poslušao BOGA i nisi izvršio njegovu osvetu na Amalečanima. Zato ti BOG danas ovo čini.
19. BOG će Izrael i tebe predati Filistejcima. Već ćete sutra ti i tvoji sinovi biti sa mnom, a izraelsku će vojsku BOG prepustiti Filistejcima.«
20. Tada je Šaul, obuzet strahom zbog Samuelovih riječi, pao i pružio se po zemlji. Snaga ga je ostavila. Ništa nije jeo cijeli taj dan i noć.
21. Žena je prišla Šaulu. Kad je vidjela koliko je potresen, rekla je: »Tvoja te sluškinja poslušala. Stavila sam život na kocku i učinila što si mi rekao.
22. Zato ti sad poslušaj mene. Dopusti da ti poslužim nešto hrane. Jedi i povrati snagu, a onda idi dalje svojim putem.«
23. Odbio je rekavši: »Neću jesti.« No njegovi ljudi i žena ipak su ga uspjeli nagovoriti. Poslušao ih je. Ustao je sa zemlje i sjeo na ležaj.
24. Žena je imala utovljeno tele koje je smjesta zaklala. Uzela je brašna, zamijesila ga i ispekla beskvasni kruh.
25. Poslužila je hranu pred Šaula i njegove sluge pa su jeli. A kad je pala noć, digli su se i otišli.

Psalmi 61:1-4
1. Voditelju zbora. Uz žičana glazbala. Davidova pjesma. Bože, čuj moj vapaj, moju molitvu poslušaj!
2. S kraja zemlje te dozivam, slab sam i očajan. Visoko na stijenu, odvedi me,
3. jer ti si moje sklonište i čvrsta kula, braniš me od neprijatelja.
4. Daj da zauvijek u tvom šatoru boravim, pod tvoja krila da se sklonim. Selah

Izreka 16:6-6
6. Ljubav i vjernost uklonit će krivnju, a poštovanjem BOGA izbjegava se zlo.

Ivanu 3:1-18
1. Neki je čovjek, Nikodem, bio farizej i jedan od židovskih vođa.
2. Noću je došao k Isusu i rekao mu: »Učitelju, znamo da si učitelj poslan od Boga jer nitko ne može činiti čudesne znakove koje ti činiš, a da Bog nije s njim.«
3. Isus mu je odgovorio: »Govorim ti istinu: tko se ponovo ne rodi, ne može vidjeti Božje kraljevstvo.«
4. »Kako se čovjek može roditi kad je star?« pitao je Nikodem. »Sigurno ne može drugi put ući u majčinu utrobu da bi se rodio.«
5. Isus mu odgovori: »Govorim ti istinu, ako se čovjek ne rodi od vode i Duha, ne može ući u Božje kraljevstvo.
6. Što je rođeno od čovjeka — čovjek je; što je rođeno od Duha — duh je.
7. Nemoj se čuditi mojim riječima: ‘Moraš se ponovo roditi’.
8. Vjetar puše gdje god hoće. Možeš mu čuti šum, ali ne znaš ni odakle dolazi ni kamo ide. Tako je i sa svakim tko je rođen od Duha.«
9. »Kako je to uopće moguće?« upitao ga je Nikodem.
10. Isus mu je odgovorio: »Ti si učitelj u Izraelu, a još ne razumiješ o čemu ti govorim.
11. Govorim ti istinu. Govorimo o onome što znamo i prenosimo ono što smo vidjeli, ali vi ne prihvaćate što vam govorimo.
12. Govorio sam vam o zemaljskim stvarima i vi ne vjerujete. Pa kako ćete vjerovati kad vam budem govorio o nebeskima?
13. Nitko nikada nije uzašao na Nebo, osim Sina Čovječjeg, koji je i sišao s Neba.
14. Baš kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora biti podignut i Sin Čovječji,
15. da bi svatko tko u njega vjeruje, imao vječni život.«
16. Jer, Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga Sina jedinca da ne umre nitko tko u njega vjeruje, nego da ima vječni život.
17. Bog nije poslao svoga jedinoga Sina da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.
18. Tko vjeruje u njega, nije osuđen, no onaj tko ne vjeruje, već je osuđen jer nije povjerovao u jedinoga Božjeg Sina.