A A A A A

Jošua 3:1-17
1. Rano sljedećeg jutra, Jošua i svi Izraelci krenuli su iz Šitima i stigli do rijeke Jordan, gdje su se prije prelaska ponovo utaborili.
2. Nakon tri dana starješine su prošli kroz tabor
3. i zapovjedili narodu: »Čim ugledate BOŽJI kovčeg saveza i svećenike Levite kako ga nose, krenite za njim.
4. Budući da nikad prije niste išli tim putem, oni će vas voditi. No nemojte se približavati Kovčegu na manje od tisuću metara .«
5. »Posvećujte se jer će sutra BOG za vas učiniti veliko čudo«, rekao je Jošua narodu,
6. a svećenicima je naredio: »Podignite Kovčeg saveza i krenite ispred naroda.« I oni su ga podigli i krenuli pred narodom.
7. BOG je tada rekao Jošui: »Od danas te počinjem uzdizati u velikog vođu pred očima cijeloga Izraela, da uvide da sam s tobom kao što sam bio s Mojsijem.
8. Reci svećenicima koji nose Kovčeg saveza: ‘Kad dođete na obalu Jordana, zakoračite u rijeku i stanite.’«
9. Jošua je potom rekao Izraelcima: »Dođite i poslušajte riječi svojeg BOGA!
10. Po ovome ćete znati da je živi Bog zaista među vama i da će pred vama istjerati Kanaance, Hetite, Hivijce, Perižane, Girgašane, Amorejce i Jebusejce.
11. Kovčeg će se saveza Gospodara cijelog svijeta nositi ispred vas preko rijeke Jordan,
12. a vi ćete izabrati dvanaestoricu ljudi iz Izraelovih plemena, po jednoga iz svakog plemena.
13. Čim svećenici, koji nose Kovčeg BOGA, Gospodara cijeloga svijeta, stupe nogom u Jordan, njegove će se vode zaustaviti i stajati poput brane.«
14. Narod je iz tabora krenuo preko rijeke Jordan, a pred njim su svećenici nosili Kovčeg saveza.
15. Čim su došli do Jordana i stali u vodu — a bilo je doba žetve, kad se rijeka prelijeva preko obala —
16. vode koje su dotjecale s izvora prestale su teći i skupile se, kao iza brane, sve do grada Adame blizu Sartana. Istovremeno, vode, koje su utjecale u Mrtvo more, sasvim su otekle. Tako je narod prešao rijeku nasuprot Jerihona.
17. Svećenici, koji su nosili BOŽJI kovčeg saveza, stajali su usred rijeke Jordan sve dok sav izraelski narod nije prešao prijeko, po suhome tlu.

Jošua 4:1-24
1. Kad je čitav narod prešao preko Jordana, BOG je rekao Jošui:
2. »Izaberite dvanaestoricu iz naroda, po jednoga iz svakog plemena,
3. i zapovjedite im da svaki od njih izvadi kamen iz sredine Jordana, baš s mjesta na kojem stoje svećenici. Ponesite tih dvanaest kamenova sa sobom i odložite ih ondje gdje budete noćili.«
4. Jošua je odredio dvanaestoricu, po jednoga iz svakog plemena,
5. pa im je rekao: »Idite do sredine Jordana, pred Kovčeg svoga BOGA, i neka svaki od vas na rame podigne i ponese po jedan kamen.
6. Oni će vam biti znak. Kad vas djeca budu pitala: ‘Što znači ovo kamenje?’,
7. odgovorit ćete im: ‘Rijeka je Jordan prestala teći pred BOŽJIM kovčegom saveza. Kad je Kovčeg ušao u rijeku, vode su Jordana prestale teći.’ Neka ovo kamenje bude znak vječnog sjećanja za izraelski narod.«
8. Izraelci su napravili točno kako im je Jošua bio zapovjedio. Uzeli su dvanaest kamenova iz sredine rijeke Jordan, po jedan za svako izraelsko pleme, kao što je BOG bio rekao Jošui, pa su ih prenijeli do prenoćišta i ondje položili.
9. Drugih dvanaest kamenova — koji stoje tamo i danas — Jošua je postavio na sredinu Jordana, na mjesto gdje su stajali svećenici koji su nosili Kovčeg saveza.
10. Svećenici, koji su nosili Kovčeg, stajali su nasred Jordana sve dok narod nije izvršio sve što je BOG zapovjedio Jošui — isto ono što mu je bio zapovjedio i Mojsije. Izraelci su žurno prelazili rijeku,
11. a nakon što su svi prešli, došao je red i na svećenike s BOŽJIM kovčegom, koji su potom nastavili ići ispred naroda.
12. Ljudi iz Rubenovog, Gadovog i polovine Manašeovog plemena, naoružani su prešli ispred drugih Izraelaca, kao što im je bio zapovjedio Mojsije.
13. Četrdeset tisuća ljudi spremnih za borbu prešlo je pred Kovčegom da bi se borilo na Jerihonskim poljanama.
14. Toga je dana BOG učinio Jošuu velikim vođom cijeloga Izraela, a Izraelci su ga počeli poštovati kao nekoć Mojsija.
15. BOG je rekao Jošui:
16. »Zapovjedi svećenicima, koji nose Kovčeg saveza, da izađu iz Jordana.«
17. Jošua je zapovjedio svećenicima: »Izađite iz Jordana!«
18. a oni su izašli iz rijeke noseći BOŽJI kovčeg saveza. Čim su nogom stupili na suho tlo, vode Jordana vratile su se na svoje mjesto i prelile preko obala kao i prije.
19. Narod je izašao iz Jordana desetog dana prvog mjeseca i utaborio se blizu Gilgala, istočno od Jerihona.
20. Jošua je u Gilgalu postavio onih dvanaest kamenova, koje su izvadili iz Jordana,
21. rekavši Izraelcima: »Kad vaša djeca budu pitala što znače ovi kamenovi,
22. objasnite im: ‘Izrael je prešao preko rijeke Jordan po suhom tlu.’
23. Jer, vaš je BOG pred vama isušio Jordan sve dok ga niste prešli, baš kao što je bio učinio i s Crvenim morem, isušivši ga sve dok nismo prešli na drugu stranu.
24. Učinio je to da bi svi narodi te zemlje znali koliko je BOG moćan i da biste zauvijek slušali i poštovali svog BOGA.«

Psalmi 42:1-5
1. Voditelju zbora. »Maskil« Korahovih potomaka. Kao što srna žudi za potokom, Bože, moja duša žudi za tobom.
2. Žedna mi je duša Boga živoga. Kada ću vidjeti njegovo lice?
3. Danju i noću hranim se suzama dok mi neprijatelji govore: »Zašto ti tvoj Bog ne pomogne?«
4. Duša me boli kad se sjetim kako sam u mnoštvu štovatelja hodao, u povorci ih do Božjega Hrama vodio, dok smo radosno hvale pjevali, slaveći blagdan u velikoj skupini.
5. Zašto si žalosna, dušo moja? Zašto si u meni nemirna? U Boga se uzdaj jer i dalje ga slavim, spasenje svoje

Izreka 13:17-18
17. Nepouzdani glasnik donosi nevolje, a pouzdani poslanik pomirenje.
18. Tko stegu ne prihvaća, snalazi ga siromaštvo i sramota, a tko prihvaća opomene, stječe poštovanje.

Luki 9:1-17
1. Isus je sazvao Dvanaestoricu pa im je dao moć i vlast nad svim zlim duhovima i da iscjeljuju od bolesti.
2. Zatim ih je poslao da govore o Božjem kraljevstvu i ozdravljaju bolesne.
3. Rekao im je: »Ne uzimajte ništa sa sobom na put: ni štap, ni torbu, ni hranu, ni novac, ni dodatni ogrtač!
4. U koju god kuću uđete, u njoj i ostanite sve dok ne krenete dalje.
5. U kojem god gradu vas ne prime lijepo, otiđite odatle i otresite prašinu sa svojih stopala kao svjedočanstvo protiv njih.«
6. I oni su krenuli na put. Prolazili su kroz sva sela, posvuda propovijedali Radosnu vijest i iscjeljivali bolesnike.
7. Kad je upravitelj Herod čuo za sve te događaje, bio je zbunjen jer su neki govorili da je Ivan uskrsnuo od mrtvih.
8. Drugi su govorili da se pojavio Ilija, a treći pak da je jedan od davnih proroka ustao od mrtvih.
9. A Herod je rekao: »Ja sam Ivanu odrubio glavu. Ali tko je ovaj o kojem toliko čujem?« I nastojao je vidjeti Isusa.
10. Kad su se apostoli vratili, ispričali su Isusu sve što su učinili. On ih je zatim poveo sa sobom i povukao se u grad Betsaidu.
11. No mnoštvo je doznalo za to i došlo za njim. On ih je primio i govorio im o Božjem kraljevstvu. Usput je ozdravljao sve kojima je trebalo izlječenje.
12. Dan se počeo primicati kraju. Dvanaestorica su došla k njemu i rekla: »Raspusti mnoštvo da može otići u okolna sela i na imanja pronaći smještaj i hranu jer se nalazimo u zabačenom kraju!«
13. A on im je rekao: »Dajte im vi nešto za jelo!« »Imamo samo pet kruhova i dvije ribe. Želiš li da odemo i kupimo hranu za sve te ljude?« odgovorili su.
14. Bilo je ondje otprilike pet tisuća muškaraca. Tada je Isus rekao svojim učenicima: »Posjedajte ih u skupine po pedeset!«
15. Tako su i učinili i posjedali ljude.
16. Isus je uzeo pet kruhova i dvije ribe, pogledao prema nebu i zahvalio za hranu. Zatim je razlomio kruh i ribe te ih dao svojim učenicima da ih podijele ljudima.
17. Svi su jeli i nasitili se. I još su sakupili komade kruha i ribe koji su preostali — dvanaest punih košara.