A A A A A

Ponovljeni Zakon 31:1-30
1. Mojsije je nastavio govoriti cijelom Izraelu:
2. »Sad imam sto dvadeset godina i više vas nisam u stanju voditi. A i BOG mi je rekao: ‘Ti nećeš prijeći preko rijeke Jordan.’
3. Tvoj će BOG prijeći na drugu stranu pred tobom. Uništit će pred tobom one narode, a ti ćeš zaposjesti njihovu zemlju. Jošua će te voditi kao što je BOG rekao.
4. BOG će s njima učiniti isto što je učinio s amorejskim kraljevima Sihonom i Ogom i njihovom zemljom, koje je uništio.
5. BOG će vam ih predati, a vi učinite s njima sve što sam vam zapovjedio.
6. Budite jaki i hrabri! Nemojte ih se bojati niti strepiti od njih. Tvoj BOG ide s tobom, neće te iznevjeriti niti ostaviti.«
7. Zatim je Mojsije pozvao Jošuu i pred cijelim mu Izraelom rekao: »Budi jak i hrabar! Ti ćeš ići s ovim narodom u zemlju koju je BOG obećao dati njegovim precima. Pomoći ćeš im da je zaposjednu.
8. BOG će ići pred tobom i bit će s tobom. Neće te iznevjeriti, niti ostaviti. Nemoj se bojati ni obeshrabriti.«
9. Mojsije je zapisao ovaj zakon i predao ga svećenicima, Levijevim potomcima, koji su nosili kovčeg BOŽJEG saveza, i svim izraelskim starješinama.
10. Mojsije im je zatim dao zapovijed: »Na kraju svake sedme godine, u godini otpisa dugova, za vrijeme Blagdana skloništa,
11. sav će se Izrael okupiti pred vašim BOGOM, na mjestu po njegovom izboru. Tada pročitajte ovaj Zakon pred cijelim Izraelom, da ga svi mogu čuti.
12. Okupite narod — muškarce, žene, djecu i strance, koji žive u vašim gradovima. Tako će svi moći čuti zakon te steći strahopoštovanje prema vašem BOGU i pomno izvršavati sve stavke zakona.
13. Tako će i njihova djeca, koja ga još ne znaju, moći čuti zakon. Na taj će način steći strahopoštovanje prema vašem BOGU, sve dok budete živjeli u zemlji koju ćete zaposjesti kad prijeđete rijeku Jordan.«
14. BOG je rekao Mojsiju: »Evo, blizu je vrijeme tvoje smrti. Pozovi Jošuu pa dođite u Šator sastanka, da ga postavim u službu.« Mojsije i Jošua došli su u Šator sastanka,
15. a BOG se pokazao u Šatoru, u stupu od oblaka, koji je stao iznad ulaza.
16. BOG je rekao Mojsiju: »Ti ćeš uskoro umrijeti . Tada će se ovaj narod prostituirati s tuđim bogovima, bogovima zemlje u koju će ući. Ostavit će me i prekršiti savez koji sam sklopio s njima.
17. Tada ću se razljutiti na njih i ostaviti ih. Sakrit ću se i povući svoju prisutnost od njih pa će biti uništeni. Snaći će ih mnoga zla i nevolje. Tada će se pitati: ‘Nisu li nas ove nevolje snašle zato što naš Bog nije s nama?’
18. A ja ću se tada zaista sakriti i povući svoju prisutnost od njih zbog svega zla koje su učinili kad su se okrenuli drugim bogovima.
19. Sad zapišite sebi ovu pjesmu i neka je Izraelci nauče napamet. Neka je pjevaju, da mi ona bude svjedočanstvo protiv njih.
20. Uvest ću ih u zemlju kojom teče med i mlijeko, koju sam zakletvom obećao njihovim precima. Oni će se do sita najesti i udebljati, a tada će se okrenuti i služiti drugim bogovima i mene će prezreti te prekršiti moj savez.
21. Snaći će ih mnoga zla i nevolje. Tada će ova pjesma svjedočiti protiv njih jer je njihovi potomci neće zaboraviti. Znam ja čemu su skloni, čak i prije nego što ih uvedem u zemlju koju sam im obećao zakletvom.«
22. Tog je dana Mojsije zapisao tu pjesmu i naučio Izraelce da je pjevaju.
23. BOG je postavio Jošuu u službu te mu je rekao: »Budi jak i hrabar! Uvest ćeš Izraelce u zemlju koju sam im obećao zakletvom, a ja ću biti s tobom.«
24. Mojsije je zapisao cijeli zakon u knjigu. Nakon što je završio,
25. dao je zapovijed Levitima koji su nosili kovčeg BOŽJEG saveza:
26. »Uzmite ovu Knjigu zakona i stavite je pokraj kovčega saveza svoga BOGA. Neka ondje stoji kao svjedok protiv vas.
27. Dobro znam koliko ste buntovni i tvrdoglavi. Ako se bunite protiv BOGA dok sam ja još živ i dok sam s vama, koliko ćete se tek buniti nakon moje smrti!
28. Okupite preda mnom sve starješine i službenike svojih plemena, da im pročitam sve ove stavke te da pozovem nebo i zemlju da svjedoče protiv njih.
29. Jer, znam da ćete se nakon moje smrti iskvariti i skrenuti s puta kojim sam vam zapovjedio da idete. U budućnosti će vas snalaziti nevolja jer ćete činiti zlo pred BOGOM i svojim ga djelima izazivati na srdžbu.«
30. Zatim je Mojsije cijeloj izraelskoj zajednici izgovorio sve stihove ove pjesme:

Ponovljeni Zakon 32:1-52
1. Čujte, nebesa, a ja ću govoriti. Slušaj, zemljo, riječi mojih usta.
2. Moje će učenje kapati kao kiša, moj govor padati kao rosa, poput kišice na nježno bilje, i pljuska na izniklu travu.
3. Slavit ću BOŽJE ime, a vi veličajte našeg Boga!
4. On je Stijena, djela su mu savršena i uvijek ispravno postupa. On je Bog vjeran i neprijevaran. Pravedan je i odan.
5. A oni su ga iznevjerili i više mu nisu djeca, naraštaj izopačen i prijevaran.
6. Zar tako uzvraćaš BOGU, narode ludi i nerazumni? Zar on nije tvoj Otac, tvoj Stvoritelj, koji te stvorio i postavio?
7. Sjeti se davnih dana! Pogledaj naraštaje prošlosti. Pitaj svog oca i on će ti ispričati, svoje starješine, i oni će ti reći.
8. Kad je Svevišnji narodima dijelio zemlju u nasljedstvo, kad je razmještao čovječanstvo, postavio je narodima međe prema broju bogova .
9. A BOŽJI dio je njegov narod, Jakovljev narod njegovo nasljedstvo.
10. Našao ih je u pustinjskoj zemlji, u vjetrovitoj i pustoj divljini. Obgrlio ih je i njegovao, čuvao ih kao zjenicu svog oka,
11. poput orla što bdije nad svojim gnijezdom, nad orlićima svojim leprša, krila širi da ih uhvati i na sigurno ih nosi.
12. BOG ih je sâm vodio, bez pomoći tuđeg boga.
13. Dao im je vlast nad gorskim krajem i hranio ih poljskim plodovima. Davao im je meda među stijenama i ulja od maslina na kamenjaru,
14. kravljeg sira i kozjeg mlijeka, janjećeg i jarećeg loja, najbolja goveda s Bašana. Imali su probranu pšenicu i fino vino od grožđanog soka.
15. No Izrael se utovio i počeo se ritati. Dobro su se hranili, utovili i usalili. Ostavili su Boga, koji ih je stvorio, i odbacili Stijenu svog spasenja.
16. Činili su ga ljubomornim štujući tuđe bogove, ljutili ga odvratnim djelima.
17. Demonima su prinosili žrtve, a ne Bogu; bogovima koje nisu poznavali. To su bogovi koje ste tek upoznali, koje vaši preci nisu poštovali.
18. Zanemarili ste Stijenu koja vas je stvorila, zaboravili Boga koji vas je rodio.
19. BOG je to vidio i razljutio se, odbacio je svoje sinove i kćeri.
20. »Okrenut ću se od njih«, rekao je, »i vidjet ću kako će skončati. Jer, oni su naraštaj izopačen, djeca koja nisu vjerna.
21. Činili su me ljubomornim, štujući bogove koji to nisu, izazivali me svojim ništavnim idolima. Zato ću ja njih učiniti ljubomornima, narodom koji to nije, izazvati ih narodom nerazumnim.
22. Jer, od moje srdžbe vatra se zapalila i gori do dubina Podzemlja . Proždrijet će zemlju i njezine usjeve i zapaliti temelje planina.
23. Nesreću za nesrećom na njih ću svaliti. Svoje ću strijele na njih potrošiti.
24. Umirat će od gladi, od groznice i užasnih bolesti. Poslat ću na njih zvijeri s očnjacima, zmije s otrovom što po prašini gmižu.
25. Vani će ih zatirati mač, a unutra će vladati užas. Ginut će mladići i djevojke, dojenčad i sjedokosi starci.
26. Mislio sam ih raspršiti i izbrisati spomen na njih među ljudima.
27. Ali nisam htio da se neprijatelji rugaju, da njihovi protivnici ne shvate pogrešno, pa kažu: ‘Nije ih BOG uništio, nego smo ih mi pobijedili!’«
28. Oni su narod bez pameti, nema u njima razboritosti.
29. Da su mudri, razumjeli bi ovo, shvatili bi kako će završiti!
30. Kako bi jedan neprijatelj progonio tisuću Izraelaca, ili dvojica deset tisuća u bijeg nagnala, da ih BOG nije predao, da ih njihova Stijena nije prodala?
31. Ali stijena neprijatelja nije kao naša Stijena; čak i oni to priznaju.
32. Neprijateljeva loza potječe od trsa Sodomina i iz vinograda Gomorina. Grožđe im je puno otrova, grozdovi puni gorčine.
33. Vino im je kao otrov zmijski, kao gujin otrov smrtonosni.
34. Bog kaže: »Zar nisam ovo čuvao zatvoreno u svojim spremištima?
35. Osvetit ću im se za ono što su učinili. Jednog dana noga će im se okliznuti. Blizu je dan njihove nesreće, brzo im se propast primiče.«
36. BOG će opravdati svoj narod i sažaliti se na svoje sluge kad vidi da im je iscrpljena snaga, da više nema ni roba ni slobodnjaka.
37. Bog će reći: »Gdje su sad njihovi bogovi, stijena u kojoj su tražili sklonište,
38. bogovi koji su jeli loj njihovih žrtava i pili vino njihovih prinosa? Neka oni ustanu da vam pomognu! Neka vas oni zaštite!«
39. »Vidite sad da sam jedino ja Bog i da nema drugog boga uz mene. Ja usmrćujem i ja oživljavam, ja ranjavam i ja ozdravljam. Iz moje ruke nema izbavljenja.
40. Dižem svoju ruku prema nebu i zaklinjem se: Tako mi moga vječnog života,
41. naoštrit ću svoj blistavi mač i uzeti pravdu u svoje ruke, osvetit ću se svojim neprijateljima i uzvratiti onima koji me mrze.
42. Strijele ću svoje napojiti krvlju, krvlju pobijenih i zarobljenih, i moj mač najest će se mesa, odsjeći ću glave neprijatelju.«
43. Veselite se, narodi, s Božjim narodom, jer on će osvetiti krv svojih slugu. Osvetit će se svojim neprijateljima i očistiti svoju zemlju i narod.
44. Tada je Mojsije došao s Jošuom, Nunovim sinom, i izgovorio narodu sve stihove ove pjesme.
45. Kad je završio cijeli govor, čitavome Izraelu,
46. rekao im je: »Primite k srcu sve što sam vam danas objavio kao svjedočanstvo. Prenesite to svojoj djeci, kao zapovijed, da bi pomno vršili sve zapovijedi ovoga zakona.
47. Jer, ovo nisu tek prazne riječi, nego su one vaš život. Po njima ćete dugo živjeti u zemlji koju zaposjednete kad prijeđete rijeku Jordan.«
48. Tog je istoga dana BOG rekao Mojsiju:
49. »Popni se na planinu Nebo , u gorju Abarimu, u zemlji Moabu, preko puta Jerihona. Otamo pogledaj Kanaan, zemlju koju dajem u posjed Izraelcima.
50. Umrijet ćeš na toj planini, na koju ćeš se popeti, kao što je tvoj brat Aron umro na planini Hor.
51. To je zato što ste me obojica iznevjerila pred Izraelcima kod voda Meriba Kadeša u pustinji Cin; zato što me niste pokazali svetim pred Izraelcima.
52. Možeš izdaleka vidjeti zemlju koju dajem Izraelcima, ali ti nećeš ući u nju.«

Psalmi 40:6-12
6. Ne želiš žitne prinose i žrtve, ne tražiš paljenice i pomirnice, nego da poslušam što govoriš.
7. Rekao sam: »Evo me, dolazim. U svitku je zapisano što sam učinio.
8. Bože moj, tvoju volju želim vršiti, po tvojim uputama živjeti.«
9. Okupljenim ljudima sam objavio dobre vijesti o pravdi koju donosiš. Ti znaš, BOŽE, da usta nisam zatvarao.
10. Govorio sam o tvojoj vjernosti i zaštiti, nisam šutio pred njima o tvojoj ljubavi, nisam za sebe zadržao istinu o tebi.
11. BOŽE, nemoj mi svoju milost uskratiti, neka me tvoja vjerna ljubav uvijek štiti.
12. Zaredale su nevolje, jedna za drugom. Vraćaju mi se moji grijesi, ne mogu kaznu za njih izbjeći. Više ih je no vlasi na mojoj glavi, svu sam hrabrost izgubio.

Izreka 13:11-12
11. Brzo stečeno bogatstvo nestaje, a tko pomalo zarađuje, ima sve više.
12. Predugo nadanje slama srce, a ispunjena želja izvor je života .

Luki 7:31-50
31. »S čime ću usporediti ljude ovog vremena? Kakvi su oni?
32. Oni su kao djeca koja sjede na tržnici i jedni drugima dovikuju: ‘Svirali smo vam, ali niste plesali; pjevali smo vam tužaljku, ali niste plakali.’
33. Jer, Ivan Krstitelj došao je i nije jeo kruha niti je pio vina, a vi govorite: ‘U njemu je zli duh.’
34. Sin je Čovječji, pak, došao, jede i pije, a vi kažete: ‘Gledajte, ovaj je proždrljivac i pijanac, prijatelj poreznika i grešnika!’
35. No mudrost se pokazuje ispravnom na onima koji je prihvaćaju.«
36. Neki je farizej pozvao Isusa k sebi na objed. Isus je otišao u farizejevu kuću i smjestio se za stol.
37. U tom je gradu živjela neka žena koja je bila javna grešnica. Kad je doznala da Isus jede u farizejevoj kući, došla je i donijela alabastrenu posudu s mirisnim uljem.
38. Stajala je iza Isusa, do njegovih nogu, i jecajući mu počela prati noge svojim suzama, brisati ih kosom, ljubiti i mazati ih mirisnim uljem.
39. Kad je to vidio farizej, koji ga je pozvao k sebi, rekao je u sebi: »Da je ovaj čovjek prorok, znao bi tko je i kakva je ovo žena koja ga dodiruje. Znao bi da je grešnica.«
40. Isus mu je rekao: »Šimune, moram ti nešto reći.« Šimun je odgovorio: »Samo reci, učitelju!«
41. »Nekom su vjerovniku dugovala dvojica; jedan mu je dugovao petsto srebrnjaka, a drugi pedeset.
42. Budući da mu nisu mogli vratiti, on im je obojici velikodušno oprostio dug. Koji će ga od njih sada više voljeti?«
43. Šimun je odgovorio: »Pretpostavljam onaj kojemu je oprošten veći dug.« »Dobro si prosudio«, odgovorio mu je Isus.
44. Na to se okrenuo prema ženi i rekao Šimunu: »Vidiš li ovu ženu? Ja sam došao u tvoju kuću i ti mi nisi dao vode da operem noge. A ona mi ih je oprala svojim suzama i obrisala svojom kosom.
45. Ti me nisi dočekao poljupcem, a ona mi, otkako sam ušao, nije prestala ljubiti noge.
46. Ti mi nisi pomazao glavu uljem, a ona mi je mirisnim uljem namazala noge.
47. I zato ti kažem da su joj oprošteni mnogi grijesi jer je pokazala puno ljubavi. A onaj komu se malo prašta, malo i ljubi.«
48. Onda je rekao ženi: »Grijesi su ti oprošteni.«
49. Na to su oni koji su jeli s njim počeli govoriti jedan drugome: »Tko je ovaj da čak i grijehe oprašta?«
50. A on joj je rekao: »Tvoja te vjera spasila. Idi u miru!«