A A A A A

Ponovljeni Zakon 29:1-29
1. Ovo su riječi saveza, koji je BOG zapovjedio Mojsiju da sklopi s Izraelcima u zemlji Moab, uz savez koji je s njima bio sklopio na planini Horeb.
2. Mojsije je sazvao sve Izraelce pa im rekao: Svojim ste očima vidjeli sve što je BOG u Egiptu učinio s faraonom, svim njegovim službenicima i cijelom njegovom zemljom.
3. Svojim ste očima vidjeli velika iskušenja, znamenja i velika čuda.
4. No BOG vam ni do danas nije dao da razumijete ono što su vaše oči vidjele i vaše uši čule.
5. U četrdeset godina, koliko sam vas vodio kroz pustinju, nije se istrošila ni vaša odjeća ni vaše sandale.
6. Niste jeli kruh ni pili vino ni pivo, nego vas je Bog hranio i pojio da biste spoznali da on jest vaš BOG.
7. Kad ste stigli na ovo mjesto, Sihon, kralj Hešbona, i Og, kralj Bašana, krenuli su u bitku protiv nas, ali smo ih porazili.
8. Zauzeli smo njihovu zemlju i dali je u nasljedstvo Rubenovcima, Gadovcima i polovini Manašeovog plemena.
9. Stoga, pomno vršite riječi ovog saveza, da biste imali uspjeha u svemu što činite.
10. Svi vi danas stojite pred svojim BOGOM — vaši plemenski glavari, starješine i nadglednici, i svi drugi muškarci u Izraelu,
11. vaša djeca i vaše žene, i stranci u vašem taboru, koji vam sijeku drva i donose vodu.
12. Stojite ovdje da biste stupili u savez sa svojim BOGOM, potvrđen zakletvom, i koji vaš BOG danas sklapa s vama.
13. Time će potvrditi da ste njegov narod i da je on vaš Bog, kao što vam je obećao i kao što se zakleo vašim precima Abrahamu, Izaku i Jakovu.
14. No on ne sklapa zakletvom ovaj savez samo s vama,
15. koji danas stojite s nama, ovdje pred našim BOGOM, nego i s našim potomcima koji nisu ovdje.
16. I sami znate kako smo živjeli u Egiptu i kako smo prošli kroz zemlje drugih naroda na putu ovamo.
17. Vidjeli ste njihove ogavne idole od drva, kamena, srebra i zlata.
18. Pazite da danas među vama nema ni muškarca, ni žene, ni obitelji, ni plemena čije se srce okreće od našeg BOGA, da bi služilo bogovima tih naroda. Bilo bi to poput korijena iz kojeg niče gorka i otrovna biljka.
19. Možda netko sluša riječi ove zakletve pa se tješi misleći: »Bit će mi dobro iako i dalje radim po svome.« To bi svima donijelo propast!
20. Takvome BOG neće oprostiti. BOG će se jako razljutiti na tog čovjeka. Sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi past će na njega, a BOG će izbrisati njegovo ime pod nebom.
21. BOG će ga od svih Izraelovih plemena odvojiti za propast, u skladu sa svim prokletstvima saveza koja su zapisana u ovome svitku zakona.
22. Sljedeći naraštaj vaše djece i stranci, koji dođu iz dalekih zemalja, vidjet će pošasti i boleštine koje je BOG pustio na zemlju.
23. Cijela će zemlja biti spaljena pustoš sumpora i soli. Ništa neće biti zasijano, ništa neće nicati, ni travka neće rasti. Bit će to poput uništenja Sodome i Gomore, Adme i Seboima, koje je BOG uništio u velikoj srdžbi.
24. Svi će narodi pitati: »Zašto je to BOG učinio ovoj zemlji? Što je uzrokovalo tako veliku srdžbu?«
25. A odgovor će biti: »Ovaj je narod ostavio savez BOGA, Boga svojih predaka, savez koji je s njima sklopio kad ih je izveo iz Egipta.
26. Otišli su i služili drugim bogovima. Štovali su bogove koje nisu poznavali, bogove koje nije odabrao za njih.
27. Zato se BOG razljutio na ovu zemlju i nanio joj sva prokletstva zapisana u ovoj knjizi.
28. U ljutnji, srdžbi i gnjevu, BOG ih je iskorijenio iz njihove zemlje i protjerao u drugu zemlju, gdje su i danas.«
29. Neke su stvari sakrivene i zna ih samo naš BOG. No ove su stvari zauvijek otkrivene za nas i našu djecu, da bismo vršili sve riječi ovog zakona.

Ponovljeni Zakon 30:1-20
1. Snaći će te svi ovi blagoslovi i prokletstva koja sam stavio pred tebe. Prisjetit ćeš ih se dok budeš među narodima, kamo će te otjerati tvoj BOG.
2. Tada ćete se ti i tvoja djeca vratiti svome BOGU. Pokorit ćete mu se svim svojim srcem i svom svojom dušom u skladu sa svime što ti danas zapovijedam.
3. Tada će ti BOG promijeniti sudbinu i primiti te natrag jer te voli. Ponovo će te okupiti iz svih naroda u koje te je bio raspršio.
4. Pa da si otjeran i na kraj svijeta, i odande bi te tvoj BOG sabrao i doveo natrag.
5. Tvoj će te BOG dovesti u zemlju koja je pripadala tvojim precima i opet ćeš je zaposjesti. Učinit će te naprednijim i brojnijim od tvojih predaka.
6. Tvoj će BOG promijeniti tvoje srce i srce tvojih potomaka da bi mogao voljeti svoga BOGA, svim svojim srcem i svom svojom dušom, i poživio.
7. Tvoj će BOG staviti sva ova prokletstva na tvoje neprijatelje, koji te mrze i progone.
8. Ponovo ćeš se pokoravati BOGU i izvršavati sve njegove zapovijedi koje ti danas dajem.
9. Tada će te tvoj BOG učiniti izuzetno uspješnim u svemu što budeš radio. Dat će ti obilje djece, mladunčadi stoke i usjeva. BOG će se ponovo radovati što te čini naprednim, baš kao što se radovao dajući napredak tvojim precima.
10. Tako će biti ako se pokoriš svome BOGU, ako vršiš njegove zapovijedi i uredbe zapisane u ovoj Knjizi zakona, te ako se okreneš svome BOGU svim svojim srcem i svom svojom dušom.
11. Ova zapovijed, koju ti danas dajem, nije preteška, niti je izvan tvog domašaja.
12. Nije na nebu, da bi rekao: »Tko će se popeti na nebo da nam je donese, da je čujemo i vršimo?«
13. Nije ni preko mora, da bi rekao: »Tko će prijeći more da nam je donese, da je čujemo i vršimo?«
14. Ne, riječ ti je sasvim blizu, u tvojim ustima i u tvom srcu, tako da je možeš vršiti.
15. Evo, danas ti dajem izbor: život ili smrt, dobro ili zlo.
16. Zapovijedam ti danas da voliš svog BOGA, da živiš kako on želi i da se držiš njegovih zapovijedi, uredbi i zakona. Tada ćeš živjeti i množiti se i tvoj će te BOG blagosloviti u zemlji u koju ulaziš da je zaposjedneš.
17. Ali, ako se tvoje srce okrene i odbiješ poslušati, ako zastraniš i počneš štovati i služiti druge bogove,
18. objavljujem ti danas da ćeš sigurno biti uništen. Nećeš dugo živjeti u zemlji u koju ulaziš preko rijeke Jordan da je zaposjedneš.
19. Danas pozivam nebo i zemlju da budu svjedoci da sam pred vas stavio izbor između života i smrti, blagoslova i prokletstva. Izaberi život da biste ti i tvoji potomci živjeli.
20. Voli svog BOGA i pokoravaj mu se. Drži se njega jer on je tvoj život. Dat će ti da dugo živiš u zemlji koju se zakleo dati tvojim precima Abrahamu, Izaku i Jakovu.

Psalmi 40:1-5
1. Voditelju zbora. Davidova pjesma. Strpljivo sam čekao BOGA, a on se k meni okrenuo, osluhnuo je i čuo moj plač.
2. Izvukao me iz propasti, podigao iz jame živog blata, postavio na čvrstu stijenu, da stojim na sigurnom tlu.
3. Dao mi je novu pjesmu, hvalospjev našem Bogu. Mnogi će vidjeti što je učinio, zadrhtat će i povjerovati BOGU.
4. Blago čovjeku koji BOGU vjeruje, koji ne slijedi ohole ljude ni lažljivce.
5. BOŽE moj, toliko si za nas učinio. S tobom se ne može usporediti nitko! Čudesni su tvoji planovi za nas. Mogao bih o njima dugo pričati, toliko ih je, ne mogu ih sve nabrojati.

Izreka 13:9-10
9. Divno sjaji svjetlost pravednih, a gasi se svjetiljka zlih.
10. Oholost uzrokuje svađe, a mudri prihvaćaju savjete.

Luki 7:1-30
1. Nakon što je narodu rekao sve to, uputio se u Kafarnaum.
2. Tamo je živio neki časnik čiji je sluga bio jako bolestan, na pragu smrti, a časniku je bio vrlo drag.
3. Kad je časnik čuo za Isusa, poslao je židovske starješine da ga zamole da dođe i spasi život njegovom slugi.
4. Kad su stigli k Isusu, počeli su ga usrdno moliti: »On zaslužuje da mu to učiniš
5. jer voli naš narod i sagradio nam je sinagogu.«
6. Isus je otišao s njima i, kad je već bio blizu kuće, časnik mu je poslao ususret svoje prijatelje s porukom: »Gospodine, nemoj se zamarati jer nisam dostojan da dođeš pod moj krov.
7. Zato i nisam došao pred tebe, ali reci riječ i moj će sluga ozdraviti.
8. Jer, kao što sam i sâm podređen drugima, tako i ja imam vojnike pod sobom. Jednome kažem: ‘Idi!’ i on ode, a drugome: ‘Dođi!’ i on dođe. I svojem slugi kažem: ‘Učini to!’ i on posluša.«
9. Kad je Isus to čuo, ostao je zadivljen. Okrenuo se gomili koja ga je slijedila i rekao im: »Kažem vam, nisam naišao na ovakvu vjeru ni u Izraelu.«
10. A kad su se oni što ih je časnik poslao vratili, našli su slugu zdravog.
11. Isus je zatim otišao u grad koji se zvao Nain. Slijedili su ga učenici i mnoštvo ljudi.
12. Kad se približio gradskim vratima, ugledao je pogrebnu povorku. Neka je udovica pokapala sina jedinca. S njom je bilo i mnogo ljudi iz grada.
13. Kad ju je Gospodin ugledao, sažalio se nad njom i rekao joj: »Nemoj plakati!«
14. Prišao je i dotaknuo lijes, a oni koji su ga nosili zaustavili su se. Tada je rekao: »Mladiću, tebi govorim, ustani!«
15. I mrtvac je ustao i progovorio, a Isus ga je predao njegovoj majci.
16. Sve je obuzelo strahopoštovanje i počeli su slaviti Boga: »Među nama se pojavio veliki prorok« i »Bog je došao upomoć svom narodu!«
17. Vijest o Isusu proširila se po cijeloj Judeji i okolici.
18. Ivanovi su učenici sve to ispričali Ivanu.
19. On je tada pozvao dvojicu svojih učenika i poslao ih Gospodinu da ga upitaju: »Jesi li ti onaj koji treba doći ili trebamo čekati drugoga?«
20. Kad su došli k Isusu, rekli su mu: »Ivan Krstitelj nas je poslao da te pitamo: ‘Jesi li ti onaj koji treba doći ili trebamo čekati drugoga?’«
21. U to je vrijeme ozdravio mnoge od bolesti, muka i zlih duhova, a mnogim je slijepima vratio vid.
22. Zato im je odgovorio: »Idite i recite Ivanu što ste vidjeli i čuli: slijepi vide, hromi hodaju, gubavci ozdravljaju, gluhi čuju, mrtvi oživljavaju, a siromašnima se propovijeda Radosna vijest.
23. Blago onomu tko se zbog mene ne pokoleba.«
24. Nakon što su Ivanovi glasnici otišli, počeo je mnoštvu govoriti o Ivanu: »Što ste išli vidjeti u pustinji? Trsku koja se savija na vjetru?
25. Ne? Što ste onda išli vidjeti? Čovjeka odjevenog u finu odjeću? Ne, ljudi koji nose finu odjeću i žive u raskoši nalaze se u kraljevskim palačama.
26. Pa što ste onda išli vidjeti? Proroka? Da, kažem vam, i više od proroka.
27. On je onaj o kojem je pisano: ‘Gledaj, šaljem svoga glasnika ispred tebe. On će pred tobom pripremiti put.’
28. Kažem vam, među rođenima od žene nitko nije veći od Ivana. Pa, ipak, i onaj najmanji u Božjem kraljevstvu veći je od njega.«
29. Svi koji su to čuli priznali su da je Božji nauk ispravan, čak i neki poreznici. To su bili oni koje je krstio Ivan.
30. No farizeji i učitelji Zakona odbacili su plan koji je Bog imao za njih tako što su odbili da ih Ivan krsti.