A A A A A
Biblija u jednoj godini
Travanj 20

Sucima 5:1-31
1. Debora i Barak, Abinoamov sin, toga su dana ispjevali ovu pjesmu:
2. »Vođe su poveli Izrael, a narod ih je voljno pratio. Zato slavite BOGA!
3. Čujte, kraljevi! Slušajte, vladari! BOGU ću pjevati, glazbom svojom BOGA proslaviti, Boga Izraelovog.
4. O BOŽE, kad si izlazio iz Seira, kad si napuštao zemlju Edom, tlo se treslo i nebo otvorilo, oblaci su vodu izlijevali.
5. Planine su drhtale pred BOGOM Sinaja, pred BOGOM Izraela.
6. U danima Šamgara, Anatovog sina, i u danima Jaele, opustjeli su glavni putovi. Išlo se zaobilaznim stazama.
7. U izraelskim je selima život zamro, dok nije ustala Debora, ustala, kao majka Izraela.
8. Dok je rat vrebao na vratima grada, Bog je izabrao nove vođe naroda. Kod četrdeset tisuća vojnika Izraela nije se moglo naći ni štita ni koplja.
9. Moje je srce uz vođe Izraela, koji dobrovoljno idu u rat. Zato slavite BOGA!
10. Pričajte svima, vi, bogati, koji jašete na bijelim magarcima, vi, imućni, koji sjedite na sedlenim prostirkama, i vi, siromašni, koji hodate pored puta.
11. Kod kuće, na pojilištima za stoku, strijelci nam pričaju ratne priče. Govore nam kako je BOG dao pobjedu ratnicima Izraela. I tada je BOŽJI narod sišao na gradska vrata.
12. Probudi, probudi se, Debora! Probudi, probudi se i pjesmu zapjevaj! Ustani, Barače! Zarobi svoje neprijatelje, Abinoamov sine.
13. Stupali su oni koji su preostali, stupali su protiv moćnika. BOŽJI narod stupao je za mene stupao protiv moćnih ratnika.
14. Ljudi Efrajima došli su iz amalečkoga gorja. Pratili su te, Benjamine, pratili braću svoju. Iz Makira došli su zapovjednici, iz Zebuluna starješine.
15. Isakarove vođe pratile su Deboru. Narod Isakara, vjeran Baraku, pratio ga je u dolinu. No narod Rubena dugo se premišljao, odlučili su da ne izlaze u borbu.
16. Zašto ste ostali pored svojih torova i slušali frule pastira među stadima? Rubenovi ljudi dugo su razmišljali, no ipak su kod kuće ostali.
17. Gilead je ostao s onu stranu Jordana. No zašto je Dan ostao pored svojih brodova? Ašer je sjedio na obali mora, mirno ostao u svojim uvalama.
18. No Zebulunov narod prkosi smrti, i Naftali se bori na visoravnima.
19. Došli su kraljevi i borili se, borbu su vodili kraljevi Kanaana, u Tanaku, kraj megidskih voda, no nisu izborili srebro za plijen.
20. Zvijezde su se s neba borile, svojim su putanjama kružile protiv Sisere.
21. Otplavila ih je rijeka Kišon, pradavna rijeka Kišon. Stupaj hrabro, dušo moja!
22. Topot konja odjekuje, jure moćni konji Siserini.
23. ‘Proklinjite grad Meroz!’ rekao je BOŽJI anđeo. ‘Proklinjite građane njegove, jer nisu pritekli BOGU u pomoć.’ Nisu pomogli BOGU protiv moćnih neprijatelja.
24. Čast među svim ženama neka pripadne Jaeli, ženi Kenijevca Hebera, čast među svim ženama što žive u šatorima.
25. Tražio je vode, ona mu je mlijeko dala, donijela vrhnje u zdjeli dostojnoj kralja.
26. U ruku je uzela šatorski klin, a u drugu kovački čekić. Udarila je Siseru, glavu mu rasula, sljepoočnice probola i smrskala.
27. Srušio se, pao je, do nogu joj ležao. Do nogu joj se srušio, gdje je pao, tu je mrtav ležao.
28. Kroz prozor gleda Siserina majka plače i gleda kroz grilje: ‘Zašto ga tako dugo nema? Što to priječi tutanj kola njegovih?’
29. Najmudrije dvorkinje hrabre je, a ona u sebi ponavlja:
30. ‘Možda su našli plijen, pa ga sad dijele, svatko uzima djevojku ili dvije, te bojanu odoru za Siseru, bojanu odoru, bogato vezenu, i dvije bojane vezene marame, da pobjednikov vrat ukrase.’
31. Neka tako poginu svi neprijatelji tvoji, BOŽE! A oni koji te ljube, neka blistaju sjajem sunca što izlazi u zoru.« U zemlji je potom četrdeset godina vladao mir.

Sucima 6:1-40
1. Izraelski je narod činio zlo pred BOGOM pa ih je BOG predao Midjancima na sedam godina.
2. Midjanci su tlačili Izraelce, a oni su sebi gradili skloništa u planinama. Sklanjali su hranu u pećine i na teško dostupna mjesta.
3. Jer, kad bi Izraelci sijali usjeve, napadali su ih Midjanci, Amalečani i drugi narodi s istoka.
4. Podizali su svoje tabore i uništavali usjeve Izraelaca na područjima koja su se protezala sve do grada Gaze. Uništili bi im sve zalihe hrane. Nisu im ostavili ni jednu ovcu, govedo niti magarca.
5. Dolazili su sa svojom stokom i šatorima, poput rojeva skakavaca. Ljudi i deva bilo je toliko da ih se nije moglo prebrojati. Upadali su u zemlju i činili štetu.
6. Upadi Midjanaca jako su osiromašili Izrael pa su Izraelci zavapili BOGU za pomoć.
7. Kad su Izraelci zbog Midjanaca zavapili BOGU tražeći pomoć,
8. BOG im je poslao proroka koji je rekao: »Izraelov BOG vam poručuje: ‘Izveo sam vas iz Egipta, oslobodio ropstva.
9. Oslobodio sam vas od vlasti Egipćana i svih drugih koji su vas ugnjetavali. Protjerao sam narode ispred vas i dao vam njihovu zemlju.
10. Rekao sam vam da sam ja vaš BOG. Rekao sam vam da ne smijete štovati bogove Amorejaca, u čijoj zemlji živite. Ali niste me slušali.’«
11. Anđeo je BOŽJI došao i sjeo pod hrast u Ofri, na zemlji koja je pripadala Joašu iz Abiezerovog roda. Ondje je njegov sin Gideon čistio pšenicu od pljeve u preši za vino, kako bi je sakrio od Midjanaca.
12. Anđeo BOŽJI ukazao se Gideonu i rekao mu: »BOG je s tobom, hrabri junače.«
13. No Gideon je odgovorio: »Ispričavam se, gospodine, ali ako je BOG s nama, zašto nas je onda ovo snašlo? I gdje su sva ona njegova čudesna djela na koja nas podsjećaju naši očevi? BOG nas je izveo iz Egipta, ali nas je sad napustio i predao Midjancima da nas pokore.«
14. BOG se okrenuo prema njemu i rekao: »Kreni i svojom snagom spasi Izrael od Midjanaca. Ja te šaljem.«
15. »Oprosti, Gospodaru«, odgovorio je Gideon, »ali kako ja mogu spasiti Izrael? Moj je rod najslabiji u Manašeovom plemenu, a ja sam u svojoj obitelji potpuno beznačajan.«
16. »Ja ću biti s tobom«, odgovorio je BOG. »Porazit ćeš Midjance kao da su samo jedan čovjek.«
17. »Ako sam stekao tvoju naklonost«, rekao je tada Gideon, »daj mi znak, da bih bio siguran da zaista BOG govori sa mnom.
18. Molim te, nemoj otići odavde dok se ne vratim i ne donesem ti dar.« A Gospodar je odgovorio: »Ostat ću dok se ne vratiš.«
19. Gideon je ušao u kuću. Skuhao je meso kozlića i od deset kilograma brašna umijesio beskvasne pogače. Meso je stavio u košaru, a juhu u lonac. Iznio je hranu i poslužio gosta pod hrastom.
20. Božji mu je anđeo rekao da uzme meso i beskvasne pogače, stavi ih na stijenu i prelije juhom. Gideon je tako učinio.
21. Tada je BOŽJI anđeo ispružio ruku i vrhom svoga štapa dotaknuo meso i pogače. Iz stijene je planula vatra i spalila hranu, a BOŽJI je anđeo nestao.
22. Gideon je tada znao da je sreo BOŽJEG anđela. Uzviknuo je: »O moj BOŽE! Vidio sam BOŽJEG anđela, licem u lice!«
23. A BOG je rekao: »Umiri se! Ne boj se! Nećeš umrijeti.«
24. Gideon je ondje podigao žrtvenik BOGU i nazvao ga »BOG je mir«. Žrtvenik i danas stoji u Ofri, na zemlji koja pripada Abiezerovom klanu.
25. Iste je noći BOG rekao Gideonu: »Iz krda svog oca uzmi jednog bika, onoga od sedam godina starosti. Poruši žrtvenik koji je tvoj otac podigao bogu Baalu i pored njega posjeci kip božice Ašere.
26. Na toj uzvisini zatim napravi i uredi žrtvenik svome BOGU. Potom uzmi bika i prinesi ga kao žrtvu paljenicu. Spali ga na drvima od slomljenoga kipa božice Ašere.«
27. Gideon je pozvao desetoricu svojih slugu i učinio kako mu je rekao BOG. No zbog straha od svoje obitelji i ljudi iz grada, nije to učinio danju, već noću.
28. Kad su ljudi iz grada ustali sutradan rano ujutro, vidjeli su razrušen Baalov žrtvenik i pored njega sasječen kip božice Ašere. Vidjeli su i bika prinesenog na novom žrtveniku.
29. »Tko li je to učinio?« pitali su jedan drugoga. Nakon raspitivanja i istrage, doznali su da je to učinio Gideon, Joašev sin.
30. Rekli su Joašu: »Dovedi sina jer mora umrijeti. Srušio je Baalov žrtvenik i posjekao kip božice Ašere.«
31. No Joaš je svima odgovorio: »Zar ćete se zauzeti za Baala? Zar ćete njega braniti? Jer, tko god ga bude branio, do jutra će umrijeti. Ako je Baal bog, neka se sâm brani kad netko sruši njegov žrtvenik.«
32. Toga su dana Gideona prozvali Jerubaal jer je porušio Baalov žrtvenik.
33. Svi Midjanci, Amalečani i drugi narodi s istoka okupili su se, prešli rijeku Jordan i utaborili se u dolini grada Jezreela.
34. BOŽJI je duh obuzeo Gideona. Zatrubio je u rog i sazvao pripadnike Abiezerovog klana da ga slijede.
35. I cijelome Manašeovom plemenu poslao je glasnike, pozivajući narod da ga slijedi. Poslao je također glasnike u Ašerovo, Zebulunovo i Naftalijevo pleme. Oni su mu krenuli ususret.
36. Tada je Gideon rekao Bogu: »Ako je tvoja namjera da uz moju pomoć oslobodiš Izrael, potvrdi mi to.
37. Ostavit ću ovčju vunu na gumnu . Ako ujutro nađem da je rosa pala samo na vunu, a svuda uokolo zemlja ostane suha, znat ću da ćeš uz moju pomoć osloboditi Izrael, kao što si rekao.«
38. Tako je i bilo. Gideon je ustao sutradan rano ujutro, stisnuo vunu i iscijedio iz nje rosu koje je bilo dovoljno da se jedna zdjela napuni vodom.
39. Tada je Gideon rekao Bogu: »Nemoj se ljutiti na mene. Dopusti da još jednom provjerim. Molim te, neka ovaj put vuna ostane suha, a rosa neka padne svuda uokolo po zemlji.«
40. Bog je i te noći učinio što je Gideon tražio. Vuna je ostala suha, a rosa je pala svuda uokolo po zemlji.

Psalmi 49:1-9
1. Voditelju zbora. Pjesma Korahovih potomaka. Čujte ovo, svi narodi! Slušajte, svi stanovnici svijeta,
2. kako mali tako i veliki, kako bogati tako i siromašni.
3. Moja usta govorit će mudro, moje misli bit će razumne.
4. Obratit ću pažnju na poslovicu, njeno značenje objasniti uz liru.
5. Zašto da se bojim u zle dane kad me pokvareni progonitelji opkole;
6. oni što se u bogatstvo pouzdaju i svojim se izobiljem hvale?
7. Ta nitko ne može svoj život otkupiti, nema cijene koju bi mogao Bogu platiti.
8. Jer, otkupnina za život je previsoka, nema iznosa koji bi se platiti mogao
9. da bi se vječno živjelo i grob izbjeglo.

Izreka 14:20-21
20. Siromah je mrzak i susjedima, a bogataš ima mnogo prijatelja.
21. Tko prezire bližnjega, grijeh počinja, a blagoslovljen je tko daje siromašnima.

Luki 15:1-10
1. Mnogi su se poreznici i grešnici okupljali oko Isusa da ga čuju.
2. A farizeji i učitelji Zakona počeli su mrmljati i govoriti: »Ovaj čovjek prima grešnike i jede s njima.«
3. Zato im je Isus ispričao sljedeću usporedbu:
4. »Recimo da netko od vas ima stotinu ovaca i izgubi jednu od njih. Zar neće ostaviti u divljini onih devedeset i devet pa krenuti u potragu za onom izgubljenom sve dok je ne nađe?
5. A kad je nađe, stavit će je radosno na ramena.
6. Kad dođe kući, pozvat će svoje prijatelje i susjede te im reći: ‘Radujte se sa mnom jer sam našao svoju izgubljenu ovcu!’
7. Kažem vam, tako će i na Nebu biti više radosti zbog jednoga grešnika, koji se obrati, nego zbog devedeset i devet pravednika koji se ne trebaju obratiti.
8. Recimo da žena ima deset srebrnjaka . Ako izgubi jedan, zar neće upaliti svjetiljku, pomesti kuću i pomno ga tražiti dok ga ne nađe?
9. A kad ga nađe, pozvat će svoje prijateljice i susjede te im reći: ‘Radujte se sa mnom, jer sam našla srebrnjak koji sam bila izgubila!’
10. Kažem vam, ista je takva radost među Božjim anđelima zbog jednoga grešnika koji se obrati.«